МВР

ОД Ямбол

 

19 сеп 2019

За добър обществен ред и безопасност на пътя през почивните дни

 

Във връзка с честването на 22 септември - Ден на независимостта на България и свързаните с него почивни дни от ръководството на ОДМВР – Ямбол са предприети допълнителни мерки, с цел осигуряване на добър обществен ред и спокойствие за жителите и гостите на областта, както и безопасно движение по пътищата.

Създадена е организация за полицейска охрана празничните мероприятия, планирани да се  проведат на територията на областта.

Предвид очакваният по-интензивен трафик, свързан с трите почивни дни е направена допълнителна разстановка и дежурните екипи на „Пътна полиция“ ще контролират и подпомагат движението в натоварените пътни участъци по пътната мрежа в областта.

През почивните дни ще се проведе специализирана полицейска операция „Алкохол, наркотици и неправоспособност“ с акцент върху недопускане управлението на МПС от неправоспособни водачи и/или от водачи употребили алкохол, наркотични вещества или техните аналози.  При осъществяването на контрол по пътищата ще бъдат използвани всички налични технически средства за контрол на скоростните режими.

От сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Ямбол призовават всички участници в движението да спазват правилата за движение, да бъдат отговорни и толерантни на пътя: „Заедно да осигурим безопасността на пътя.“


Работна среща с представители на частни охранителни фирми проведе ръководството на ОДМВР – Ямбол

 

На срещата в ОДМВР – Ямбол днес присъстваха зам.-директорът – комисар Евгени Христов,  комисар Георги Кючуков – началник отдел „Охранителна полиция“, началници на сектори и групи в областната дирекция и и представители на частните охранителни фирми, осъществяващи дейност в обекти със стратегическо значение и на обществени сгради и места на територията на региона.

Комисар Христов поздрави участниците и изказа своята удовлетвореност от доброто сътрудничество между полицейските структури и охранителите от частния сектор в областта. Той подчерта, че комуникацията и взаимодействието между структурните звена на ОДМВР и частните охранителни фирми е от изключителна важност и значение за ефективността на съвместната им работа за повишаване сигурността на гражданите.

Представителите на частните охранителни фирми,  бяха запознати със състоянието и динамиката на оперативната обстановка по линия на охранителната дейност на територията на областта. Обсъдени бяха и проблеми, възникнали в процеса на работата и бяха представени насоки за тяхното разрешаване.  Разгледана беше възможността за изпълнение на съвместни действия,  за обезпечаване на обществения ред и недопускане извършването на престъпления преди, по време и след празничните мероприятия по повод на 22 септември- Ден на независимостта на България. Акцентирано беше върху повишаване на вниманието и подобряване на пропускателния режими  в охраняваните обекти намиращи се в райони, където се очаква да има струпване на хора.

Набелязвани бяха конкретни форми за сътрудничество и взаимодействие между полицейските управления в областта и фирмите, извършващи частна охранителна дейност, насочени към подобряване опазването на обществения ред и противодействието на престъпността на територията на областта и във връзка с предстоящите избори за общински  съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Участниците в срещата изтъкнаха, че именно добрата комуникацията, обмена на информация и навременното взаимодействие при възникване на различни ситуации и инциденти са решаващи в  съвместната работа. 

18 сеп 2019

„Спри! Запази пешеходеца!“

Инициатива на ОДМВР – Ямбол и Детските полицейски управления в областта

 

 

Мероприятията  по инициативата  стартираха броени минути преди официалното откриване на учебна 2019/2020 година в областта. На пешеходни пътеки в близост до учебните заведения - СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Ямбол,  ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ - с.Роза,  СУ "Пейо Яворов" - гр. Стралджа и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - гр. Елхово  доброволци от Детските полицейски управления в посочените училища, съвместно със служители на "Пътна полиция"  демонстрираха правила за безопасно преминаване на пешеходни пътеки. Със символично вдигане на ръка към водачите на превозни средства младежите отправиха своя призив към всички участници в движението за повече толерантност на пътя и за сигурността на пешеходците.

Основната цел на инициативата е да се повиши вниманието на водачите  при движението им в населените места в близост до учебни и детски заведения, до игрални площадки, особено в пиковите часове, когато учениците отиват или се връщат от занятия.  В рамките на кампанията,  до  31 септември  подобни мероприятия ще се проведат и с ученици от други учебни заведения, намиращи се в райони с интензивно движение. 

16 сеп 2019

ЗА ОД НА МВР ЯМБОЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО