МВР

ОД Ямбол

 

2019-0001 Доставка чрез покупка на 3/три/ броя леки автомобили за нуждите на ОДМВР - Ямбол

04 сеп 2019

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Информация
Обява
Документация
Образци

 04 септември 2019 | 14:50