МВР

ОД Ямбол

 

Временно спиране от движение на регистрирано пътно превозно средство по искане на собственика

Собственикът представя:

  • Заявление – по образец
  • Част втора от свидетелството за регистрация на МПС (регистрационен талон)
  • Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно от собственика