МВР

ОД Велико Търново

 

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор - 30.07.2019 г.

От 09,30 ч. до 11,50 ч. и от 13,00 ч. до 15,30 ч. на 30.07.2019 г. съгласно Заповед УРИ 366з-1933-01.09.2015 г. на Директора на ОДМВР – В. Търново, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново – група ВТ 7001 – 8000, серия КP, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.
Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.
Подробности за технологичния ред на подаването им може да видите в интернет страницата на ОДМВР – В. Търново, раздел „Услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки – 062/662 254.

26 юли 2019

Кампанията „Безопасна ваканция“ продължава и в летните месеци

26 юли 2019

Служители от ОДМВР – В. Търново проведоха теоретични и практични занимания с деца от 6 населени места в община В. Търново

В рамките на инициативата Лятна детска полицейска академия 2019 г.

Само за ден служители от различни структури на ОДМВР – В. Търново проведоха теоретични и практични занимания с деца от селата Арбанаси, Шереметя, Малки чифлик, Присово, Пчелище и гр. Дебелец.
Заниманията, в рамките на инициативата Лятна детска полицейска академия започнаха сутринта на специализираната площадка по пътна безопасност в с. Балван. Там малчугани от селата Малки чифлик, Арбанаси и Шереметя си припомниха основните правила по пътната безопасност, безопасните места за игра и правилното возене в превозно средство. След това те имаха възможност да демонстрират майсторско управление на велосипед. Водач на служебно куче им разказа в кои случаи се прибягва до помощта на четириногите полицаи, как се обучават и как да реагират при нападение от бездомно куче на улицата.  Накрая малчуганите разгледаха отблизо оборудването на патрулния автомобил.   
След това полицейските екипи посетиха децата в селата Присово, Пчелище и гр. Дебелец. Там бяха проведени лекции, касаещи вредата от наркотичните вещества и как да разпознават различните видове наркотици, действия при бедствия и аварии и си припомниха телефона за спешни повиквания, при какви случаи се използва и как трябва да се формулира съобщението, за да бъде максимално точно и ясно, припомнени бяха и правата и задълженията на подрастващите, като беше акцентирано върху управлението на превозни средства от непълнолетни и спазването на вечерния час. И там децата се запознаха с работата на служебното куче и оборудването на патрулния автомобил.  
DSC_0006 DSC_0007      DSC_0021 DSC_0029       DSC_0043 DSC_0047       DSC_0056 DSC_0001       DSC_0020 DSC_0026        DSC_0063

16 юли 2019

ЗА ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача