МВР

ОД Велико Търново

 

04 юни 2020

Призив

 
 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 13 458 лични карти, 6 921 паспорта и на 7 312 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта, паспорт, подмяна на СУМПС и дубликат на СУМПС, преди изтичане на срока им на валидност във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор – 06.04.2021 г.

От 09,30 ч. до 11,50 ч. и от 13,00 ч. до 15,30 ч. на 06.04.2021 г. съгласно Заповед УРИ 366з-1933-01.09.2015 г. на Директора на ОДМВР – В. Търново, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново – група ВТ 3001 – 4000, серия КТ, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.
Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.
Подробности за технологичния ред на подаването им може да видите в интернет страницата на ОДМВР – В. Търново, раздел „Услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки – 062/662 254.


02 апр 2021

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 01.04.2021 Г.


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

16 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

60

29

-

РУ Горна Оряховица

39

4

19

РУ Елена

8

0

2

РУ Павликени

13

0

1

РУ Полски Тръмбеш

6

0

2

РУ Свищов

13

2

2

РУ Стражица

5

1

2

Общо:

144

36

28


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

15 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

45

20

-

РУ Горна Оряховица

25

6

10

РУ Елена

7

0

2

РУ Павликени

11

0

3

РУ Полски Тръмбеш

2

1

1

РУ Свищов

29

0

9

РУ Стражица

11

5

3

Общо:

130

32

28


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

67

19

-

РУ Горна Оряховица

29

6

14

РУ Елена

7

1

4

РУ Павликени

12

3

7

РУ Полски Тръмбеш

7

0

1

РУ Свищов

11

3

3

РУ Стражица

5

0

5

Общо:

138

32

34


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

76

25

-

РУ Горна Оряховица

29

4

9

РУ Елена

9

0

0

РУ Павликени

11

1

5

РУ Полски Тръмбеш

6

0

3

РУ Свищов

20

4

3

РУ Стражица

10

1

1

Общо:

161

35

21


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

23

-

РУ Горна Оряховица

42

11

6

РУ Елена

9

1

1

РУ Павликени

19

0

12

РУ Полски Тръмбеш

10

0

3

РУ Свищов

23

5

8

РУ Стражица

8

1

5

Общо:

192

41

35


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

09 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

72

25

-

РУ Горна Оряховица

36

4

11

РУ Елена

7

0

2

РУ Павликени

13

2

6

РУ Полски Тръмбеш

9

3

3

РУ Свищов

26

5

3

РУ Стражица

7

0

1

Общо:

170

39

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

62

21

-

РУ Горна Оряховица

28

6

8

РУ Елена

8

2

3

РУ Павликени

11

0

3

РУ Полски Тръмбеш

6

1

2

РУ Свищов

15

4

6

РУ Стражица

7

0

2

Общо:

137

34

24


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

53

15

-

РУ Горна Оряховица

28

2

7

РУ Елена

9

0

3

РУ Павликени

10

5

2

РУ Полски Тръмбеш

5

4

0

РУ Свищов

16

0

11

РУ Стражица

9

2

2

Общо:

130

28

25


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

19

-

РУ Горна Оряховица

42

1

12

РУ Елена

3

0

2

РУ Павликени

15

7

7

РУ Полски Тръмбеш

8

2

1

РУ Свищов

25

4

9

РУ Стражица

8

0

3

Общо:

182

33

34


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

108

43

-

РУ Горна Оряховица

39

8

7

РУ Елена

6

3

2

РУ Павликени

12

0

8

РУ Полски Тръмбеш

3

5

3

РУ Свищов

17

4

4

РУ Стражица

5

0

1

Общо:

190

63

25


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

58

17

-

РУ Горна Оряховица

30

5

12

РУ Елена

3

0

5

РУ Павликени

11

4

4

РУ Полски Тръмбеш

3

1

3

РУ Свищов

18

2

2

РУ Стражица

3

2

0

Общо:

126

31

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

01 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

42

16

-

РУ Горна Оряховица

12

1

4

РУ Елена

3

0

0

РУ Павликени

7

2

5

РУ Полски Тръмбеш

5

1

1

РУ Свищов

13

3

1

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

84

23

12

01 апр 2021

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за НС

Служителите ще работят и на 04 април 2021 г. от 08.30 до 19.30 часа; гражданите могат да подават искания за удостоверения до 19.00 часа 
В седмицата преди 04 април 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 02 април 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. 
За да бъде издадено удостоверение е необходимо: 
Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 30 март 2021 г. до 03 април  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 04 април 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 03.04.2021 г. (събота) и на 04.04.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР;
Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;
В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. 
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 04 АПРИЛ 2021 Г.


25 мар 2021

ЗА ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача