МВР

ОД Велико Търново

 

04 юни 2020

Призив

 
 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 13 458 лични карти, 6 921 паспорта и на 7 312 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта, паспорт, подмяна на СУМПС и дубликат на СУМПС, преди изтичане на срока им на валидност във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

И тази година стартира традиционната акция на полицията „Зима“

По традиция и тази година акцията е разделена в три основни кампании.

Първа част от 01.11.2020 г. до 10.11.2020 г. –“С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена е към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства (ПС) с животинска тяга и др.

Втора част от 11.11.2020 г. до 20.11.2020 г. – провеждане на кампания “Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. В този период е и Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 15 ноември 2020 г., който по традиция ще се отбележи и в храмовете на всички официални религии в областта.

Трета част от 21.11.2020 г. до 30.11.2020 г. провеждане на кампанията “Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства (МПС), техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.

В рамките на акцията на територията на ОДМВР – В. Търново са предприети следните мерки: ще се извърши оглед за състоянието на пътните настилки, вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП. При необходимост ще се изготвят предписания до стопаните на пътя.

Планирани са специализирани полицейски операции с определена насоченост. 

В периода, обхващащ първата част на кампанията работата на служителите на Пътна полиция ще бъде насочена основно към превенция над поведението на велосипеди, ППС с животинска тяга и др. При регистрация и пререгистрация на ППС ще се извършва проверка на  светлините за изправност и съответствие с нормативните изисквания.

Местните власти съвместно със служители на Пътна полиция ще извършват проверки за наличие на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията. Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ПС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа; ще се взима отношение спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

През втората част от кампанията дейността на пътните полицаи ще  бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. В този период ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции.  Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.

Ще бъде осъществяван превантивен контрол и над пешеходци, които показват явно намерение да пресекат неправилно, като полицейските органи ще взимат отношение на място и ще указват кое е правилното поведение.  

В третата част от кампанията дейността на Пътна полиция ще бъде насочена основно към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи и над поведението на водачите на ППС, в т.ч. и спрямо пешеходците.

Водачите ще бъдат информирани за възможностите за извършване на техническа консултация за изправността и подготовката на ППС за движение при зимни условия и проверка на фаровете на МПС в периода на кампанията в техническите центрове на основните партньори в акция „Зима“.

Независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на Закона за движението по пътищата и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение на място.

 

ЗИМАТА Е БЕЗОПАСНА, КОГАТО СИ ГОТОВ ЗА НЕЯ!

 

За изправността

 

 • Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП)
 • Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП)
 • Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП)

  Принудителни административни мерки:

  Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)

  При управление на технически неизправно ППС глобата е:

  50 лв. – при констатирани незначителни неизправности

  200 лв. – при констатирани значителни неизправности

  500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

   

  За гумите

 • Смени гумите със зимни или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (отнася се за периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП)
 • Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания

       Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП)

   

 • Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)
 • Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

  Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

   

  За поддръжката

 • Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки
 • Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг
 • Смени водата с антифриз
 • Провери работи ли парното

   

  За сигурността

 • Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене
 • Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг
 • При попадане в аквапланинг не използвай спирачка, а отнеми от газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение

   

  За съобразителността

 • Винаги се осведомявай за прогнозата за времето и за ремонти по маршрута си на движение
 • Излез от вкъщи десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път
 • За планиран дълъг път зареди гориво, телефона, храна и вода, вземи топли дрехи и одеяло

 

Съвети от „Пътна полиция“

Главна дирекция „Национална полиция“

30 окт 2020

8 бързи производства за незаконно добита дървесина и 13 лица с повдигнати обвинения при спецакция за противодействие на конвенционалната престъпност в Павликенско

Операцията е проведена вчера под наблюдението на прокуратурата

Проверени са 31 адреса в Павликени, Сухиндол, Бяла черква и селата Стамболово, Лесичери, Михалци, Батак и Караисен. Установени и иззети са 34,5 пространствени куб. м. незаконно добити дърва за огрев, за които са образувани 8 бързи производства.
Приключени са други 7 досъдебни производства и една преписка за кражба. 13 лица са привлечени, като обвиняеми, на 12 от тях са наложени мерки за неотклонение „подписка“, едно е задържано за срок до 72 часа.
Образувана е една преписка за държане на акцизни стоки без бандерол.
Проверени са общо 88 лица и 68 автомобила. Съставени са 37 акта, от тях 19 по Закона за движение по пътищата, 1 по Кодекса за застраховането, 3 по Закона за българските лични документи, 2 по Закона за гражданската регистрация и 12 по Закона за горите. Наложени са 48 глоби по фиш. Установени са 60 нарушения на скоростните режими.
В операцията се включиха служители от РУ – Павликени, ОДМВР – В. Търново, ЗЖУ – Русе, ТД ДГС – Болярка и РДГ.
IMG-430c7659b082dd6e1f027e38c38ef436-V IMG-3ea16bcd72ce3e5deabf89bb7766b2a2-V IMG-24a01243d15c049d00f3c66d7d4d9292-V IMG-5310f6ae1e3dcb932a483134a4f6e158-V

29 окт 2020

Незаконно притежаван боен арсенал и наркотици иззеха полицейски служители при спецакция в Еленско

Специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност се проведе вчера на територията на РУ – Елена, под наблюдението на Окръжна прокуратура – В. Търново. Акцията е реализирана с учасието на служители от РУ - Елена и ОДМВР - В. Търново.
В рамките на операцията са образувани две досъдебни производства,  три преписки, проверени са 45 автомобила и 70 граждани. Съставени са 6 акта и са наложени 20 глоби по фиш. Заснети са 36 видеоклипа за скорост.
При проверка в неурегулиран имот в с. Средно село, обитаван от 52-годишен мъж от с. Новогорци, известен на полицията, в едно от помещенията са установени 8 късоцевни, огнестрелни оръжия - 6 пистолета „Макаров“, един „Байкал“ и един „Маргони“, едно дългоцевно оръжие – карабина ИЖ 18 и 152 боеприпаса за тях, всички със заличени номера и без необходимите разрешителни за притежание и съхранение. Оръжията и боеприпасите  са иззети. В друго жилище, ползвано от същото лице са намерени наркотични вещества. По двата случая са образувани досъдебни производства.

IMG-1b66afc2e7e3c315cb82a2e608a36eb9-V - Copy

IMG-22794402c2d0f4187239db1b82178e2b-V IMG-e1c208b264605e415ff9653e787f90f5-V IMG-50d6b0159d1bdd4a346272237ff43b61-V - Copy

22 окт 2020

ЗА ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача