МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

гр. П.Тръмбеш, ул. "Ал.Стамболийски" № 15, тел. 06141 / 662-890, e-mail: [email protected]

 

РСПБЗН - П.Тръмбеш обслужва община П.Тръмбеш с територия 472 кв.км. и население 18 610 жители. В общината има 1 град и 14 села.

 

 

Началник: гл.инспектор ИЛИЯН ИЛИЕВ 

Приемни дни: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.