МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


 

РСПБЗН - П.Тръмбеш обслужва община П.Тръмбеш с територия 472 кв.км. и население 18 610 жители. В общината има 1 град и 14 села.

 

 

Началник: гл.инспектор ИЛИЯН БОРИСОВ ИЛИЕВ 

Приемни дни: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

Телефон за контакт: 06141/50 45

Административен пощенски адрес: гр. Полски Тръмбеш, ПК 5180, ул. „Ал. Стамболийски“ № 15

Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]