МВР

ОД Велико Търново

 

Новини

Призив

 
 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 13 458 лични карти, 6 921 паспорта и на 7 312 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта, паспорт, подмяна на СУМПС и дубликат на СУМПС, преди изтичане на срока им на валидност във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

04 юни 2020

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор – 06.04.2021 г.

От 09,30 ч. до 11,50 ч. и от 13,00 ч. до 15,30 ч. на 06.04.2021 г. съгласно Заповед УРИ 366з-1933-01.09.2015 г. на Директора на ОДМВР – В. Търново, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново – група ВТ 3001 – 4000, серия КТ, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.
Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.
Подробности за технологичния ред на подаването им може да видите в интернет страницата на ОДМВР – В. Търново, раздел „Услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки – 062/662 254.


02 апр 2021

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 01.04.2021 Г.


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

15 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

45

20

-

РУ Горна Оряховица

25

6

10

РУ Елена

7

0

2

РУ Павликени

11

0

3

РУ Полски Тръмбеш

2

1

1

РУ Свищов

29

0

9

РУ Стражица

11

5

3

Общо:

130

32

28


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

67

19

-

РУ Горна Оряховица

29

6

14

РУ Елена

7

1

4

РУ Павликени

12

3

7

РУ Полски Тръмбеш

7

0

1

РУ Свищов

11

3

3

РУ Стражица

5

0

5

Общо:

138

32

34


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

76

25

-

РУ Горна Оряховица

29

4

9

РУ Елена

9

0

0

РУ Павликени

11

1

5

РУ Полски Тръмбеш

6

0

3

РУ Свищов

20

4

3

РУ Стражица

10

1

1

Общо:

161

35

21


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

23

-

РУ Горна Оряховица

42

11

6

РУ Елена

9

1

1

РУ Павликени

19

0

12

РУ Полски Тръмбеш

10

0

3

РУ Свищов

23

5

8

РУ Стражица

8

1

5

Общо:

192

41

35


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

09 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

72

25

-

РУ Горна Оряховица

36

4

11

РУ Елена

7

0

2

РУ Павликени

13

2

6

РУ Полски Тръмбеш

9

3

3

РУ Свищов

26

5

3

РУ Стражица

7

0

1

Общо:

170

39

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

62

21

-

РУ Горна Оряховица

28

6

8

РУ Елена

8

2

3

РУ Павликени

11

0

3

РУ Полски Тръмбеш

6

1

2

РУ Свищов

15

4

6

РУ Стражица

7

0

2

Общо:

137

34

24


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

53

15

-

РУ Горна Оряховица

28

2

7

РУ Елена

9

0

3

РУ Павликени

10

5

2

РУ Полски Тръмбеш

5

4

0

РУ Свищов

16

0

11

РУ Стражица

9

2

2

Общо:

130

28

25


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

19

-

РУ Горна Оряховица

42

1

12

РУ Елена

3

0

2

РУ Павликени

15

7

7

РУ Полски Тръмбеш

8

2

1

РУ Свищов

25

4

9

РУ Стражица

8

0

3

Общо:

182

33

34


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

108

43

-

РУ Горна Оряховица

39

8

7

РУ Елена

6

3

2

РУ Павликени

12

0

8

РУ Полски Тръмбеш

3

5

3

РУ Свищов

17

4

4

РУ Стражица

5

0

1

Общо:

190

63

25


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

58

17

-

РУ Горна Оряховица

30

5

12

РУ Елена

3

0

5

РУ Павликени

11

4

4

РУ Полски Тръмбеш

3

1

3

РУ Свищов

18

2

2

РУ Стражица

3

2

0

Общо:

126

31

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

01 април 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

42

16

-

РУ Горна Оряховица

12

1

4

РУ Елена

3

0

0

РУ Павликени

7

2

5

РУ Полски Тръмбеш

5

1

1

РУ Свищов

13

3

1

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

84

23

12

01 апр 2021

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за НС

Служителите ще работят и на 04 април 2021 г. от 08.30 до 19.30 часа; гражданите могат да подават искания за удостоверения до 19.00 часа 
В седмицата преди 04 април 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 02 април 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. 
За да бъде издадено удостоверение е необходимо: 
Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 30 март 2021 г. до 03 април  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 04 април 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 03.04.2021 г. (събота) и на 04.04.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР;
Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;
В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. 
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 04 АПРИЛ 2021 Г.


25 мар 2021

Намаляване на престъпността и устойчив ръст на разкриваемостта е основната цел в съвместната работа на полицията и прокуратурата в област В. Търново

Директорът на ОДМВР – В. Търново и ръководителите на Окръжна и Апелативна прокуратура – В. Търново - Окръжен прокурор Христо Христов и Апелативен прокурор Таня Недкова обобщиха резултатите от дейността на трите институции през изминалата година

Данните показват трайни тенденции за намаляване на броя на регистрираните престъпления. Спад с над 30% се наблюдава при грабежите , кражбите са с почти 10% по-малко. Спад е регистриран и при извършените криминални измами. За сметка на това е постигната по-висока разкриваемост. Общата разкриваемост на кражбите е с над два пункта по-висока, като при джебчийските кражби завишението в разкриваемостта е със 7%, а при кражбите на части и вещи от МПС увеличението е с 2%. Престъпленията против личността също бележат ръст в разкриваемостта от 3%. Няма неразкрити регистрирани убийства, обобщи старши комисар Машов.
Основен бич на територията на област В. Търново от години са телефонните измами. През 2017 година в ОДМВР – В. Търново беше създадена специализирана група към сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, която се занимаваше основно с този вид престъпления. Проведени бяха множество успешни реализации, съвместно и със служители от други дирекции в страната, включително и с колеги от Румъния, неутрализирани бяха няколко групи, занимаващи се с телефонни измами и през изминалата 2020 г. на територията на област В. Търново няма регистрирана нито една телефонна измама, заяви още Димитър Машов.
Наблюдава се ръст на общоопасните престъпления, който се дължи на големия брой регистрирани престъпления за нарушаване на предписание за спазване на карантина. Броят на регистрираните заявителски материали по чл. 355 от НК е 257 броя, което представлява малко над 30% от всички регистрирани общоопасни престъпления.
Приоритет в работата на полицията остава и противодействието на разпространението на наркотични вещества. През 2020 г. са регистрирани 174 престъпления, свързани с наркотични вещества, докато за 2019 г. те са били 161. През 2020 г. в сравнение с 2019г. на територията на ОДМВР В. Търново са иззети следните количества НВ:

  • Марихуана /суха маса/– 20.065 кг.  при 10.153 кг. през 2019г.

  • Стръкове канабис – 1889 бр. при 452 бр. през 2019г.

  • Амфетамин/ метамфетамин – 0.333 кг.  при  2,245 кг. през 2019г. 

  • Таблетки амфетамин/ метамфетамин –  0 бр. при 46 бр. през 2019г.

  • Кокаин  - 0 кг. при 0.037 кг. през 2019г.

  • Хероин – 0 кг. при 0.0018 кг. през 2019г.

  • Хашиш – 0.014 кг. при 0 кг през 2019г.

    Благодарение на предприетите мерки и проведените множество специализирани полицейски операции, с цел контрол на пътното движение за периода 01.01. - 31.12.2020 г. на територията на ОДМВР –В. Търново са настъпили 1049 ПТП, от които 218 тежки, с 14 загинали и 281 ранени. През 2019 г. са настъпили 1195, от които 240 тежки, с 21 загинали и 350 ранени лица. Спрямо 2019 г. ПТП през 2020 г. са по-малко със 146, ТПТП с 22, загиналите със 7, а ранените с 69.Констатирани са 77867 нарушения на ЗДвП и Кодекса по застраховането с 60 повече от 2019 г. Съставени са 8066 АУАН, което е с 1623 АУАН по-малко от 2019г. Наложени са 69801 глоби с фиш, което е с 1683 повече спрямо 2019г.Издадените електронни фишове от ОДМВР – В. Търново за нарушения на скоростните режими  през 2020 г. са 37860, на стойност 5 365 070 лв. От тях платени са 22 505, на стойност 2 993 580 лв. През отчетения период са образувани 173 дела за неспазване на противоепидемичните мерки, 53 са внесени в съда и 46 лица са осъдени. При проведените през годината 35 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност са задържани 131 лица, образувани са 108 досъдебни производства, 169 лица са привлечени, като обвиняеми, от тях 7 са с наложени мерки за неотклонение „задържане под стража“. 699 са проверките за наркотични вещества, осъдените лица по тази линия са 98, съобщи окръжният прокурор Христо Христов. Всичко това е постигнато в една сложна среда, когато цялото общество беше поставено в условията на епидемия. Въпреки това благодарение на доброто взаимодействие между полиция и прокуратура постигнатите резултати през изминалата 2020 г. са добри. Те трябва да служат за надграждане и съсредоточване на усилията ни в посока противодействие на разпространението на наркотични вещества, битовата престъпност и престъпленията против данъчната и финансова система, каза още той.

IMG_20210317_113710


17 мар 2021

Служители на ОДМВР – В. Търново, съвместно със свои колеги от още шест дирекции разкриха депо за разпространение на нркотични вещества в цялата страна

Задържани са 7 лица, на четирима от тях са повдигнати обвинения, а мерките им за задържане са удължени на 72 часа

 При проведена на 11 март 2021 г. съвместна специализирана полицейска операция за противодействие държането и разпространението на наркотични вещества от служители на ОДМВР – В. Търново и колегите им от ГДНП, СДВР и Областните дирекции в София, Пловдив, Ловеч и Благоевград са задържани 7 лица, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества на територията на цялата страна. Извършени са претърсвания на 14 адреса на територията на В. Търново, София, Пловдив, Ловеч, Карлово, Свищов, Ботевград и Петрич. Задържани са 7 лица на възраст от 19 до 33 години от Свищов, Средец, Петрич, Сандански, Карлово и Севлиево. Иззети са над 23 кг. растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана, на стойност над 126 000 лв. и два автомобила, за които има данни, че са използвани за осъществяване на пресптъпната дейност, съобщи на брифинг директорът на ОДМВР – В. Търново старши комисар Димитър Машов. Той обясни, че близо 22 кг. от намереното количество е установено в жилище във В. Търново, което се е използвало, като депо.

След доклад на материалите по случая в Окръжна прокуратура – В. Търново четирима от задържаните – на 22, 23 г. от Свищов, 27-годишен от Петрич и 33-годишен от Севлиево са привлечени, като обвиняеми. Мерките им за задържане са удължени на 72 часа, поясни наблюдаващия прокурор и заместник-ръководител на Окръжна прокуратура – В. Търново Цани Попов.  Работата подокументиране на престъпната им дейност продължава под наблюдението на прокуратурата.

През изминалата година 112 лица, занимаващи се с държане и разпространение на наркотични вещества са привлечени в качеството на обвиняеми, на 51 е наложена мярка за неотклонение «задържане под стража». Внесени в съда са 71 досъдебни прозводства, като повечето от тях са приключили с осъдителни присъди, съобщи още Окръжният прокурор Христо Христов.

През 2020 г. на територията на област В. Търново са били иззети 20 кг. марихуана, 0,5 кг. метаамфетамин, незначителни количества хашиш и кокаин и 1889 стръка канабис.
IMG-00644ef18a8739924c2a04f5e4e90ef5-V IMG-459284d02d9a52cd78a54263704dda91-V IMG-c2385d99f05d5d82843ec94c0f98fe20-V

IMG-85d69959f975933fe94d1439a63bccf2-V IMG_20210313_110025

13 мар 2021