МВР

ОД Велико Търново

 

Новини

Редица мерки е предприела ОДМВР – В. Търново във връзка с традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

С цел опазване живота и здравето на децата през ваканционния летен период в периода юни – август 2019 г. на територията на ОДМВР – В. Търново са предприети следните мерки:
До края на учебната година при обезпечаване сигурността на децата в началото и в края на учебния ден чрез полицейски екипи в районите на детските градини и училищата ще се осъществява ефективен контрол за:
пресичането на пешеходците на определените за това места;

 • използването от родителите-водачи на МПС на обезопасителни колани (и системи), а така също и от пътниците в МПС;
 • спиране на подходящи места за слизане на децата-пътници, без да бъде застрашен техният или животът на други деца, пристигащи/заминаващи на/от училище;
 • недопускане спирането на по-малко от 5 метра преди или на пешеходните и велосипедните пътеки и други нарушения, застрашаващи сигурността на подрастващите и техните родители и близки.

При установени нарушения ще се взема отношение на място или нарушителите ще бъдат призовавани по реда на ЗМВР в приемните на полицейските инспектори или в сградите на РУ и  сектор ПП за вземане на отношение от служители, с правомощия за контрол по ЗДвП.
До края на месец юни 2019 г. е създадена организация за провеждане на специализирани полицейски операции (СПО) в дните, в които са организирани ученически празненства за края на учебната година и в дните на официално закриване на учебната година.
Създадена е организация за планиране СПО  през месеците юли и август, насочено към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца-водачи, управление на МПС от неправоспособни водачи особено лица до 18 г., както и контрол над използването на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.
Особено внимание ще се обръща на правилното поставяне и заключване (закопчаване) на предпазните колани и детските обезопасителни системи съгласно разпоредбите на Закона за движението по пътищата.
Ще се следи за изпълнението на разпоредбата на чл. 137в, ал. 5 от ЗДвП (чл.137в, ал. 5 Не се допуска превозването на деца в система за обезопасяване на деца, обърната в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство, когато тя е закрепена на пътническа седалка с предно разположена въздушна възглавница освен ако възглавницата не е деактивирана) и на чл. 137г, ал. 2 от ЗДвП (чл. 137г, ал. 2 Системите за обезопасяване на деца се монтират в съответствие с информацията за монтажа (инструкциите за употреба), предоставена от производителя на системата за обезопасяване на деца, в която се посочват начинът и типовете превозни средства, на които може да се използва безопасно).
При проверките ще се следи за положението на предпазния колан и да се взима отношение във всички установени случаи на заключване (закопчаване) на колана, без еластичната му част (лентата) да преминава пред тялото на водача или пътника, оставайки зад гърба му.
При установяване на водачи на велосипеди (над 12 г.), които управляват ППС по тротоари или пешеходни пътеки, както и при други установени нарушения на ЗДвП от деца, да се прилага ЗДвП при спазване разпоредбите на чл. 26 от Закона за административните нарушения и наказания.
Създадена е организация за взаимодействие с органите на ОО „Автомобилна администрация“ – В. Търново, РУО – В. Търново и училищните ръководства за планиране на съвместни действия за осигуряване безопасността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци.
Ще се извършват инструктажи на водачите и ще се проверява за недопускане управлението на автобуси от употребили алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози водачи. Ще бъдат извършвани проверки на техническата изправност на автобусите, с които ще се провеждат екскурзиите. При установяване на нарушения незабавно ще се предприемат съответните законови мерки. Действията по контрола и проверките ще бъдат координирани между органите на различните институции.
Чрез полицейските и младши полицейските инспектори в малките населени места ще се проверяват собствениците на мотопеди и ще се съставят полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР за недопускане предоставянето на МПС на неправоспособни, в т.ч. на малолетни или непълнолетни лица. След издаването на разпореждане по чл. 64 от ЗМВР при установяване предоставяне на МПС на неправоспособни водачи, спрямо собствениците ще се предприемат мерки съгласно ЗДвП. Мерките ще се прилагат и по отношение на собственици на мотоциклети, автомобили, трактори или други МПС, за които е известно, че предоставят управлението на МПС на неправоспособни, малолетни или непълнолетни лица. Законът за движението по пътищата ще се прилага и спрямо неправоспособните непълнолетни, навършили 16 години, установени да управляват МПС. В случаите, при които възпитателните мерки, наложени по ЗБППМН, не са постигнали целения възпитателен ефект и непълнолетният нарушител повторно е установен да управлява МПС, ще се издава и връчва наказателно постановление с цел недопускане на пътни инциденти по вина на деца-водачи.

Статистика:

От началото на годината до края на май 2019 г. в резултат на 9 пътни произшествия са пострадали 10 деца на територията на ОДМВР – В. Търново. Като пътник в автомобил са пострадали 4, като водачи на ППС са ранени 3 деца и като пешеходци – 3.
За същия период на 2018 г.  в резултат на 15 пътни произшествия са пострадали 20 деца. Като пътници пострадалите са 13, като водачи – 2 и като пешеходци – 5.
През отчетения период на 2017 г. са регистрирани 6 пътни инцидента, при които са пострадали 8 деца, от тях 5 като пътници, 4 като водачи и 4 като пешеходци.

Препоръки:

 „Пътна полиция” дава ЛЯТНА ДОЗА БЕЗОПАСНОСТ за деца и възрастни за ползване през лятната ваканция

ЗА ПЕШЕХОДЦИ

 1. Върви по тротоара
 2. Използвай подлезите и надлезите
 3. Ако няма тротоар, се движи срещу колите и най-вляво по банкета
 4. Пресичай на пешеходна пътека, но винаги се оглеждай в двете посоки
 5. Убеди се, че шофьорът те е видял и разбрал, че ще пресичаш. Едва тогава премини
 6. Пресичай улицата бързо
 7. Пресичай само на зелено
 8. Дори светофарът да свети зелено, се огледай за приближаващи коли
 9. Не гледай в телефона или таблета, когато пресичаш
 10. Ако си със слушалки в/на ушите, намали звука, за да чуваш страничните шумове
 11. Ако си навършил 12 години и ползваш тротоара или пешеходната пътека, слез от колелото и го бутай
 12. Поставяй светлоотразителни елементи по дрехите или тялото си, когато вървиш пеша в тъмното

ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ

 1. Преди маневра използвай ръцете си, за да укажеш намерението си посоката на движение (тръгване, завиване, заобикаляне или спиране)
 2. Използвай огледалата за обратно виждане, ако колелото има такива
 3. Оглеждай се често, за да знаеш кой още е на пътя
 4. Карай колелото по тротоара, ако не си навършил 12 години
 5. Карай колелото най-вдясно на пътя, по посока на движението, ако си навършил 12 години
 6. Карай колело с работещи спирачки, светлини и звънец и оборудвано със светлоотразители
 7. Използвай светлоотразителна жилетка. Тя е задължителна, когато е тъмно, когато няма добра видимост и ако си извън селото или града
 8. Дръж ръцете си на кормилото, а краката на педалите на колелото
 9. Карай колелото пред или зад приятеля си, не до него
 10. Използвай велоалеята, ако има такава
 11. Не се хващай (дръж) за друго превозно средство. Ако е спряло, то може да потегли внезапно. Ако се движи, може внезапно да ускори.
 12. За ролерите, кънките, тротинетките, скейтбордовете, ховърбордовете и други подобни средства за придвижване важат правилата за движение с велосипед

ЗА ШОФЬОРИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 1. Управлявай автомобил, мотопед или мотоциклет само ако си правоспособен (ако имаш свидетелство за управление на моторно превозно средство)
 2. Шофирай трезвен. Не се дрогирай
 3. Носи свидетелството си за управление на моторно превозно средство и документите на превозното средство, което управляваш
 4. Управлявай моторно превозно средство, което е регистрирано, преминало е годишен технически преглед, за което е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и има платена пътна такса (при управление извън населените места)
 5. Използвай обезопасителен колан/ защитна каска
 6. Приканвай пътниците да използват обезопасителен колан/ защитна каска
 7. Съобразявай поведението си с пътните и с атмосферните условия
 8. Спазвай Закона за движението по пътищата, не превишавай скоростта и осигурявай предимство на пешеходците
 9. Не се разсейвай, докато шофираш (чатене, говорене по телефона, настройване на комуникации и др.)
 10. Бъди толерантен към останалите
 11. Не предоставяй моторното превозно средство на неправоспособни водачи
 12. Ако си неправоспособен, но имаш навършени години за дадена категория МПС, запиши се на курс, яви се на изпит и придобий правоспособност

ЗА ПЪТНИЦИ

 1. Пътувай при правоспособен водач (който има свидетелство за управление на моторно превозно средство)
 2. Пътувай при трезвен и недрогиран водач
 3. Поставяй си обезопасителен колан/ защитна каска
 4. Не стой на място, което пречи на водача да контролира превозното средство
 5. Не пречи на шофьора, не го разсейвай с поведението си – не говори високо, не пускай силно музиката
 6. Сядай на задната седалка, ако не си навършил 12 години
 7. Не подавай главата, ръцете или краката си през прозореца/люка
 8. Качвай се и слизай отдясно, от страната на тротоара
 9. Пази околната среда. Не изхвърляй нищо през прозореца
 10. Бъди взискателен към водача, ако не си е поставил колан/каска
 11. Бъди критичен към водача, ако превишава скоростта или нарушава други правила
 12. Помни, че ако превозното средство е повредено и го теглят, е забранено в него да има пътници

 

2019 г.

Главна дирекция „Национална полиция“

Отдел „Пътна полиция“

24 юни 2019

За борени часове служители на три областни дирекции установиха и задържаха гастрольори, извършили взломна кражба и опит за такава във В. Търново

В сряда в управлението в областния град е получен сигнал от местен жител за извършена взломна кражба на 535 лв. и златни накити от апартамент в старата столица. На местопроизшествието е бил извършен оглед и е започнато досъдебно производство. От проведените незабавни действия по разследването от служители на ОДМВР – В. Търново, РУ – В. Търново и областните дирекции в Габрово и Стара Загора още същия следобед в района на гр. Шипка за проверка е бил спрян лек автомобил „Мерцедес“ управляван от 49-годишен мъж от гр. Силистра. С него пътувал и 57-годишният му брат. При извършено претърсване във возилото са намерени и иззети вещи, имащи отношения към извършеното деяние. Двамата братя са били задържани с полицейски мерки до 24 часа. В хода на разследването е изяснено, че автор на домовата кражба е по-възрастния. Той е криминално проявен и осъждан, с 15 криминални и съдебни регистрации. Мъжът е съпричастен и към опит за взломна кражба, извършен същия ден във В. Търново. След доклад на материалите в прокуратурата 57-годишния силистренец е привлечен, като обвиняем. С постановление на прокуратурата мярката му за задържане е удължена на 72 часа. Работата по изясняване на престъпната им дейност продължава.

14 юни 2019

Наградиха 20 рисунки от областния кръг на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”

20 ученика получиха награди в областния кръг на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Награждаването се проведе днес в Регионалната библиотека „П. Р. Славейков” във В. Търново. Инициативата се организира от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР за 16-ти пореден път. 
Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците в направление „Изкуства”. Целта е заедно с проявата на творческите заложби на децата и учениците, да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията им за рисковете от бедствията и начините на поведение в критични ситуации. Да се възпитава в тях готовност за оказване на помощ, съпричастие към проблемите на човека, желание за участие в доброволческа дейност, както и да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя. В националния кръг на конкурса участват деца и ученици от три възрастови групи, в три категории.
Областният етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“ се провежда ежегодно през месец май. Тази година в него участваха 173 рисунки на деца и младежи от училищата в област Велико Търново.
Всички класирани творби ще участват в националния етап на конкурса в град София. Днес те бяха подредени в изложба в Регионалната библиотека. Авторите на отличените творби получиха грамоти и награди. На церемонията по награждаването присъстваха заместник-областният управител инж. Детелина Борисова, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов,  директорът на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ Пенка Игнатова и заместник-директорът на РНБ „П.Р.Славейков“ доц. д-р Калина Иванова.
За трета поредна година участие в областния конкурс взеха млади художници от центровете за работа с деца и младежи в малките населени места към община В.Търново. За участие в конкурса бяха изпратени 16 рисунки от центровете в с. Шереметя, с. Никюп, с. Беляковец, с. Арбанаси, с. Пчелище и с. Ресен. Изложбата в Регионална библиотека „П. Р. Славейков” ще бъде на разположение за всички граждани и гости на град Велико Търново до 14 юни 2019 г.
IMG_8400 IMG_8391    IMG_8456

05 юни 2019

СУ „Цанко Церковски“ взе участие в юбилейните ХХ Републикански състезания на младите огнеборци

Двадесети републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ се проведоха от 31-ви май до 3-ти юни 2019 г. в к.к. „Албена“.
Отборът на СУ „Цанко Церковски“ град Полски Тръмбеш представи област Велико Търново в юбилейното състезание. Младежите премериха сили с още 27 отбора от цялата страна. В оспорвана надпревара в двете дисциплини „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „100 м щафетно бягане с препятствия“ младите огнеборци демонстрираха много добри технически умения, като в комплексното класиране отборът зае 12-то място.
Състезанията са част от националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г. и спортния календар на Българска федерация по пожароприложен спорт. Организатори на събитието са ГДПБЗН-МВР, БФППС, Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката.
61836829_346280039415032_7840338794552229888_n

 

04 юни 2019

Министър Младен Маринов: Не можем да се борим с природата, но превенцията от изключително значение ​

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов посети Велико Търново, където се запозна на място със създадената организация и предприетите действия от екипите на пожарна и полиция. Заедно с директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Николай Николов,  директора  на РДПБЗН – В.Търново комисар  Красимир Кръстев, директора на областната дирекция старши комисар Димитър Машов , кметът Даниел Панов и областния  управител  проф. Любомира Попова той направи оглед на районна след обилните валежи. След инспекцията по поречието на река Янтра и наводнения двор на храма „Свети 40 мъченици“, министър  Маринов обобщи, че е от изключително значение подготовката, ако някъде реката наближи критично ниво да се разположат необходимите съоръжения, за да може водата да се удържи в коритото.  Правим  максималното да покрием  всички нужди в цялата страна, не можем  да се борим с природата, но превенцията е от изключително значение. На фона на случващото се в  световен мащаб, страната ни може би е пожалена от големи бедствия, но това не трябва да ни успокоява и трябва да се свършим  нашата работа, отбеляза вътрешният министър. Той благодари на доброволците, включили се в отводняването и спасителните действия в критични моменти.
DSC_0012 DSC_0011     DSC_0017

03 юни 2019

В истински празник се превърна закриването на учебната година за деца и полицаи, работещи по Националната програма „Полицията в училищата“

Тържеството се проведе на 31 май 2019 г. в голяма зала на Община В. Търново под мотото „Ваканция здравей! Да играем безопасно“. Инициативата е част от Националната програма на МВР „Полицията в училищата“. Участие в нея взеха 214 петокласника от училища във В. Търново, Г. Оряховица, Свищов, Стражица, П. Тръмбеш, Павликени и Елена. В приятна, празнична атмосфера децата демонстрираха познанията си за безопасност на улицата, в училище, в интернет пространството. Момичетата и момчетата се включиха с огромно желание в игрите, които обхващаха въпроси, касаещи работата на полицията, използването на тел. 112, вечерния час, полицейското оборудване и помощните средства, които се използват в ежедневната работа на полицейските служители. Без затруднения се справиха и с въпросите по пътна безопасност. Учениците показаха изключително добра подготовка и с лекота демонстрираха това, което са усвоили в часовете, проведени, съвместно с полицейски служители от ОДМВР – В. Търново през учебната 2018 – 2019 година.
Празникът  бе организиран от ОДМВР – В. Търново с подкрепата на Община В. Търново и Регионално управление „Образование“ – В. Търново.
За доброто настроение на учениците и спортния хъс на състезателите се погрижиха възпитаниците на танцово студио „Динамик“ при Общински детски комплекс – В. Търново, с ръководител Валентина Караиванова и талантливите момичета на студио „Румина“, с ръководител Румяна Начева.
Специалната изненада бяха служители от звено „Специализирани полицейски сили“, които направиха демонстрации по задържане и обезвреждане на терорист, взел заложник и източна бойна техника „ШИ ВАРИ“, чупене на предмети. Официални гости на тържеството бяха заместник-кметът на община В. Търново проф. Георги Камарашев, началник отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – В. Търново комисар Стефан Николов, инсп. Елена Тонева сектор „Детска престъпност“ при ГД „Национална полиция“, представители на полицията и Регионално управление образование – В. Търново.
Всички ученици получиха тениски и шапки с логото на инициативата, много подаръци и лакомства, осигурени от Община В. Търново и ГД „Национална полиция“.
IMG_3150 IMG_3091 IMG_3177 IMG_3193    DSC_0415 IMG_3198    IMG_3210 IMG_3249     DSC_0428 DSC_0434   IMG_3292 IMG_3296     IMG_331431 май 2019

Кампания за безопасна ваканция стартира в област В. Търново

С раздаване на флаери по пътна безопасност стартира днес кампания за безгрижна ваканция в община В. Търново. Тя се провежда съвместно от ОДМВР – В Търново и Община В. Търново. Днес в областния град и селата в община В. Търново ученици и пътни полицаи ще раздават флаери с призив „Пазете децата на пътя“ и „Намалете скоростта, заради децата“. Работата с подрастващите по линия на пътната безопасност ще продължи през цялата ваканция, като пътни полицаи ще провеждат лекции и беседи с малчуганите, включени в проекта „Лятна детска полицейска академия“, който ще стартира в края на месец юни, във В. Търново и Елена, както и 20-те клуба „Отвори очи има кой да ти помогне“, в община В. Търново. В летните месеци кампанията ще се реализира и в Центровете за превенция и спорт в с. Балван, и общините Павликени и Елена. Практическите занимания ще се провеждат на площадката за пътна безопасност в с. Балван.
Предвидено е превантивната дейност на кампанията да обхване и останалите 7 общини в областта и служители от съответните полицейски управления.

DSC_0002 DSC_0017    DSC_0028 IMG_3062    DSC_0230g DSC_0171

31 май 2019