МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец януари 2018г.

с. Априлово, с. Великово, с. Разделна, с. Мъдрец, с.Главан, с.Помощник, с.Медникарево, с.Искрица, с.Обручище, с.Мусачево

23 януари 2018г. (вторник)
11:00ч. в с. Мъдрец, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП

24 януари 2018г. (сряда)
10:00ч. в с. Помощник, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП;
11:00ч. в с. Главан, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП;
10:00ч. в с. Медникарево, общ.Гълъбово гл.инспектор Мънчо Мънчев – началник на РУ – Гълъбово;
11:00ч. в с. Искрица, общ.Гълъбово гл.инспектор Мънчо Мънчев – началник на РУ – Гълъбово

25 януари 2018г. (четвъртък)
10:00ч. в с. Обручище, общ.Гълъбово гл.инспектор Мънчо Мънчев – началник на РУ – Гълъбово;
11:00ч. в с. Мусачево, общ.Гълъбово гл.инспектор Мънчо Мънчев – началник на РУ – Гълъбово

30 януари 2018г. (вторник)
09:00ч. в с. Априлово, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП;
10:00ч. в с. Разделна, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП;
11:00ч. в с. Великово, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП;

16 яну 2018

ЗА ОД НА МВР Стара Загора

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО