МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец октомври 2017г.

с. Априлово, с. Великово, с. Разделна, с. Мъдрец, с.Главан, с.Помощник, с.Обручище, с.Мусачево, с.Медникарево, с.Искрица,

19 октомври 2017г. (четвъртък)
09,00ч.– с.Априлово, община Гълъбово – Началник РУ-Гълъбово – Мънчо Мънчев
10,00ч - с.Великово, община Гълъбово - Началник РУ-Гълъбово – Мънчо Мънчев
11,00ч – с.Разделна, община Гълъбово - Началник РУ-Гълъбово – Мънчо Мънчев

24 октомври 2017г. (вторник)
09,00ч – с.Мъдрец, община Гълъбово – Началник  група ОП – Таня Георгиева
10,00ч - с.Главан, община Гълъбово – Началник  група ОП – Таня Георгиева
11,00ч - с.Помощник, община Гълъбово – Началник  група ОП – Таня Георгиева

25 октомври 2017г. (сряда)
10,00ч  - с.Обручище, община Гълъбово - Началник  група КП – Светослав Боев
11,00ч - с.Мусачево, община Гълъбово - Началник  група КП – Светослав Боев

26 октомври 2017г. (четвъртък)
10,00ч  – с.Медникарево, община Гълъбово - Началник  група КП – Светослав Боев
11,00ч - с.Искрица, община Гълъбово - Началник  група КП – Светослав Боев

 

03 окт 2017

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Чирпан през месец октомври 2017г.

с. Братя Даскалови, с.Свобода, с. Златна Ливада, с. Найденово, с. Черна гора, с. Медово, с. Зетьово, с. Могилово

05 октомври 2017г. (четвъртък)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови – Началник  РУ - Чирпан – Георги Георгиев

18 октомври 2017г. (сряда)
13.00 ч.-17.00 ч.– с. Свобода, общ. Чирпан – Началник  РУ - Чирпан – Георги Георгиев

23 октомври 2017г. (понеделник)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Златна Ливада, община Чирпан– Началник група“ Криминална полиция“ – Тодор Колев

27 октомври 2017г. (петък)
13.00 ч.-17.00 ч.– с. Найденово, общ. Братя Даскалови – Началник група“ Криминална полиция“ – Тодор Колев

09 октомври 2017г. (понеделник)
10.00 ч.-12.00 ч. – с. Черна гора, общ. Братя Даскалови - Началник  Участък Братя Даскалови – Недялко Петров

27 октомври 2017г. (петък)
13.00 ч.-17.00 ч. – с. Медово, общ. Братя Даскалови - Началник  Участък Братя Даскалови – Недялко Петров

30 октомври 2017г. (понеделник)
10.00 ч.-12.00 ч. – с. Зетьово, общ. Чирпан - Началник група“ Охранителна полиция“ – Видьо Видев

13 октомври 2017г. (петък)
13.00 ч.-15.00 ч. – с. Могилово, общ. Чирпан - Началник група“ Охранителна полиция“ – Видьо Видев

02 окт 2017

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ- Раднево през месец октомври 2017г.

с. Коларово, с. Боздуганово, с. Диня, с. Даскал Атанасово, с. Сърнево


25 октомври 2017 г. (сряда)

10,30ч. -11,30ч. – с. Коларово, общ. Раднево – Началник  РУ- Раднево – Мирослав Маринов
11,45ч. -12,45ч.  – с. Боздуганово, общ. Раднево – Началник  РУ- Раднево – Мирослав Маринов

26 октомври 2017г.( четвъртък)
10.00ч.-11.00ч.– с. Диня, общ. Раднево - Началник група „ Криминална полиция“ -Асен Паунков
11.10ч.-12.10ч. -  с. Даскал Атанасово, общ. Раднево - Началник група „ Криминална полиция“ -Асен Паунков
27 октомври 2017 г. (петък)
10.00-11.00ч. – с. Сърнево, общ. Раднево – Началник група  „ Охранителна полиция“ – Руси Георгиев
11.15-12.15ч - с. Даскал Атанасово, общ. Раднево – Началник група  „ Охранителна полиция“ – Руси Георгиев

29 сеп 2017

ЗА ОД НА МВР Стара Загора

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО