МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на Второ РУ-Стара Загора през месец май 2018 г.

с. Арнаутито, с. Християново, с. Калояновец, с. Самуилово, с. Ловец, с. Козаревец, с. Пъстрово, с. Сладък кладенец, с. Лозен

03 май 2018г. (четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч.– с. Арнаутито, общ. Стара Загора – гл.инспектор Стоян Кючуков - началник на Второ РУ - Стара Загора;
15.00 ч.-16.00 ч.– с. Християново, общ. Стара Загора – гл.инспектор Стоян Кючуков - началник на Второ РУ - Стара Загора;
16.30 ч.-17.30 ч.– с. Калояновец, общ. Стара Загора – гл.инспектор Стоян Кючуков - началник на Второ РУ - Стара Загора;

10 май 2018 г. (четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч.–с. Самуилово, общ.Стара Загора – гл.инспектор Ивайло Палов – началник сектор ОП;
15.00 ч.-16.00 ч.–с. Ловец, общ.Стара Загора – гл.инспектор Ивайло Палов – началник сектор ОП;
16.30 ч.-17.30 ч.–с. Козаревец, общ.Стара Загора – гл.инспектор Ивайло Палов – началник сектор ОП;

17 май 2018 г. (четвъртък)
13.30 ч.-14.30 ч.–с. Пъстрово, общ.Стара Загора – гл.инспектор Люцкан Люцканов – началник сектор КП;
15.00 ч.-16.00 ч.–с. Сладък кладенец, общ.Стара Загора – гл.инспектор Люцкан Люцканов – началник сектор КП;
16.30 ч.-17.30 ч.–с. Лозен, общ.Стара Загора – гл.инспектор Люцкан Люцканов – началник сектор КП;

02 май 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец май 2018г.

с. Априлово, с. Великово, с. Разделна, с. Мъдрец, с.Главан, с.Помощник, с.Медникарово, с.Искрица, с.Обручище, с.Мусачево, кв. „М. Станев“

15 май 2018г. (вторник)
10:00ч. в с. Обручище, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и инспектор Георги Кехайов – ПИ;
11:00ч. в с. Мъдрец, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Добромир Добрев – мл.ПИ;

16 май 2018г. (сряда)
10:00ч. в с. Медникарово, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП и Добромир Добрев – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Искрица, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП и Добромир Добрев – мл.ПИ;

17 май 2018г. (четвъртък)
10:00ч. в с. Главан, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Мирослав Костов – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Помощник, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Мирослав Костов – мл.ПИ;

17 май 2018г. (четвъртък)
09:30 ч. в с. Априлово, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП и Стефан Колев – мл.ПИ;
10:30 ч. в с. Великово, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:30 ч. в с. Разделна, общ.Гълъбово ст.инспектор Светослав Боев – началник на група КП и Стефан Колев – мл.ПИ;

18 май 2018г. (петък)
10:00ч. в с. Мусачево, общ.Гълъбово ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:00ч. в кв. „М. Станев“ ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;

02 май 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР – Стара Загора през месец май 2018 г.

с. Средец, с. Средно Градище, с. Ягода, с. Енина, с. Нова махала, с. Коларово, с. Априлово, с. Землен

03 май 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Средец, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

08 май 2018г. (вторник)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Средно Градище, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

10 май 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Ягода, общ. Мъглиж – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

15 май 2018г. (вторник)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Енина, общ. Казанлък – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

17 май 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Нова махала, общ. Николаево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

22 май 2018г. (вторник)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Коларово, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

29 май 2018г. (вторник)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Априлово, общ. Гълъбово – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

31 май 2018г. (четвъртък)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Землен, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора.

02 май 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ- Казанлък през месец Май 2018 г.

с. Манолово, с. Юлиево, с. Турия, с. Розово, с. Паничерево, с. Осетеново, с. Зимница, с. Крън, с. Нова махала, с. Асен

04 май 2018 г. (петък)
11,00-12,00 - с. Манолово, общ. Павел баня - ст.инспектор Николай Костов – началник на Участък – Павел баня;

11 май 2018 г. (петък)
11,00-12,00 - с. Юлиево, общ. Мъглиж - ст.инспектор Пламен Митев – началник на Участък – Мъглиж;

11 май 2018 г. (петък)
16,00-17,00 - с. Турия, общ. Казанлък – гл.инспектор Христо Петров – началник на сектор КП;

16 май 2018 г. (сряда)
11,00-12,00 - с. Розово, общ. Казанлък - гл.инспектор Павлин Коцев – началник на сектор ОП;

16 май 2018 г. (сряда)
11,00-12,00 - с. Паничерево, общ. Гурково - ст.инспектор Радостин Кадиев – ВПД началник на Участък – Гурково;

18 май 2018 г. (петък)
11,00-12,00 - с. Осетеново, общ. Павел баня - ст.инспектор Николай Костов – началник на Участък – Павел баня;

22 май 2018 г. (вторник)
11,00-12,00 - с. Зимница, общ. Мъглиж - ст.инспектор Пламен Митев – началник на Участък – Мъглиж;

22 май 2018 г. (вторник)
11,00-12,00 - с. Крън, общ. Казанлък - гл.инспектор Павлин Коцев – началник на сектор ОП;

28 май 2018 г. (понеделник)
11,00-12,00 - с. Нова махала, общ. Гурково - ст.инспектор Радостин Кадиев – ВПД началник на Участък – Гурково;

29 май 2018 г. (вторник)
11,00-12,00 - с. Асен, общ. Казанлък - гл.инспектор Христо Петров – началник на сектор КП;

02 май 2018

ЗА ОД НА МВР Стара Загора

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО