МВР

ОД Стара Загора

 

Дейности и Задачи

Основните дейности на ОДМВР Стара Загора, регламентирани от Закона за МВР  са:


1. оперативно-издирвателна;
2. охранителна;
3. разследване на престъпления;
4. осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
5. информационна;
6. контролна;
7. превантивна;
8. административнонаказателна и предоставяне на административни услуги