Република България

МВР

 

Актуално

Подновяване на акредитациите в Пресцентъра на МВР

Очакваме данните до края на декември

 

Уважаеми колеги,

С цел поддържане на актуални акредитации на ресорните за МВР журналисти, отправяме молба към всички медии да изпратят на имейл адреса на Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността“ [email protected]  следните данни: три имена, медия, служебен мейл адрес и номер на мобилен телефон.

Уточняваме, че е необходимо акредитациите да бъдат изпратени до края на декември, за да е спорна работата ни и през идната година.

15 дек 2017

Стартира Коледното издание 2017 на Националната благотворителна кампания на МВР

Инициатива е знак за съпричастността, която прави обществото по-отговорно, силно и единно

 

Ключът към успеха на всяка благородна инициатива са както вярата в нейния смисъл и значимост, така и незаменимите жестове на съпричастност. Признателни сме на всички, които с готовност застават до нас и със своя авторитет и безкористност въплъщават идеята за отговорност и грижа към момчетата и момичетата на полицаите и пожарникарите, които завещаха пример за доблест. 

За реализирането на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР, която се осъществява под патронажа на министъра на вътрешните работи Валентин Радев, са подготвени видеоклип, радио спот, фотоколаж и банер.

Вярваме, че с помощта на всички медии апелът ни ще достигне до повече хора, отключили сърцата си за доброто.

 

Средствата се набират целогодишно чрез изпращане на sms на номер 1866 за абонатите на Mtel, Telenor и Vivacom или чрез гласово обаждане на 090051866 за абонатите на Vivacom. Цената на краткото съобщение е 1 лв. (без ДДС), а на гласовото обаждане - 0.99 лв. (без ДДС). Средства могат да се прeвеждат и по единната банкова сметка с IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка, Централно управление.

Натрупаните суми се разпределят между семействата на пострадали и загинали по време на изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

12 дек 2017

Информация на ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове. към 13.00 ч.

 

На българо-гръцката граница трафикът е интензивен на граничен контролно-пропускателен пункт Кулата за товарни автомобили на вход и изход. От 11/12/2017 г.,  поради ремонтни дейности гръцките власти са затворили за движение крайно дясно трасе /за товарни автомобили/ за излизане от Р.България. Ремонтът ще продължи няколко дни.
На българо-турската граница трафикът е интензивен на гранични контролно-пропускателни пунктове Капитан Андреево и на Лесово за товарни автомобили на изход.
На българо-румънската граница трафикът е интензивен на граничен контролно-пропускателен пункт Дунав мост Русе за товарни автомобили на изход.

На българо-сръбската и българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

14 дек 2017

Новини

Стефан Балабанов: Нещата се случват, когато институциите действат задружно

Заместник-министърът на вътрешните работи откри реновираните сгради на РУ-Девин и на регионалното звено на ГДПБЗН в града и в Златоград

Обновените сгради на Районното полицейско управление и на пожарната ще допринесат не само за икономия на електроенергия, но и за по-добри условия на работа на служителите. Осъщественото обновяване доказва, че когато държавните институции действат задружно, когато началниците на районните полицейски управления и на пожарната милеят за хората си, нещата се случват, заяви зам.-министър Балабанов на церемонията.  Той припомни, че когато  служителите работят съвестно, те дават спокойствие на жителите, дават  сигурност, без която няма развитие на туризма, няма инвестиции. Балабанов отбеляза, че в Смолянска област вижда спокойни и задружни хора. По думите му това би трябвало да бъде модел на поведение за всички области в страната. В знак на уважение към кмета на община Девин, зам.-министър Балабанов му връчи плакет на МВР. 

Главен комисар Николай Николов също благодари за изграденото партньорство между ГДПБЗН и общините. Благодарение на това, обновяваме седмата по ред сграда в региона, уточни директорът на главната дирекция. 

 

 

Информация за РС ПБЗН Девин и РСПБЗН Златоград :

РС ПБЗН Девин

През 2016 г. по „Оперативната програма за региони в растеж 2014-2020”, с водеща организация Община Девин и партньори Главна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, се изготви проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин - внедряване на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Девин“.

Общата стойност на проекта е 420 671 лв., от които 357 570 лв. европейско и  63 100 лв. национално съфинансиране.

Районната служба в Девин обслужва територията на община Девин и част от община Борино.

Първите данни за Пожарна служба в Девин са от 1947 г., когато е имало назначен един пожарникар към Околийския народен съвет Девин. През 1953 г. дежурство осъществявали един офицер и четирима служители, които разполагали само с една моторна помпа. В последствие се образува Районната противопожарна служба в бившия дървообработващ завод „Родопи лес“ с един противопожарен автомобил ЗИС 150.

През 1970 г. дежурството се осъществява с противопожарен автомобил ЗИЛ 130 и ЗИЛ 131.

Настоящата сграда е построена през 1983 г.

През 2006 г. по програма ФАР са предоставени два нови противопожарни автомобила „Рено“ по проект „Трансгранично сътрудничество България/Гърция“.

През 2013 г. единият от тях е подменен с още по-нов – „Рено Д14“ по оперативна програма „Околна среда 2017-2013г.“, който и в момента е на дежурство.

Основните икономически дейности в общините Девин и Борино са свързани с горското и ловно стопанство, дървопреработване и шивашка промишленост. Природните дадености са основа за бързото развитие на производството на минерална и трапезна вода, туризма, търговията и енергийната промишленост с новите мощности на хидровъзел „Цанков камък“.

През последните пет години в РСПБЗН Девин са възникнали 348 произшествия, от които 204 пожара.

 

РСПБЗН Златоград

През 2016 г. по „Оперативната програма за региони в растеж 2014-2020” с водеща организация Община Златоград и партньори Главна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението”, се изготви проект за „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност  в сградата на РС ПБЗН - град Златоград”.

Стойността на проекта е 291 269 лв., от които безвъзмездната помощ е 247 579 лв., а останалите 43 690 лева от Националния бюджет.

Районна служба Златоград  обслужва територията на община Златоград.  Към службата е създаден и участък за ПБЗН, който обслужва община  Неделино.

През 1950 г. в село Страшимир към Второ Рудоуправление „Горубсо” е открита обектна противопожарна служба. Методическото ръководство се осъществява от противопожарната охрана в град Кърджали. Числения състав на службата е била 12 служители.

През 1969 г. службата е преместена  в град Златоград и същата е преименувана като „Районна противопожарна охрана”. Службата е обособена в една от сградите на Тъкачна фабрика „Костадин Филипов”. Ползвани са гаражни клетки, преустроени в гараж за противопожарен автомобил, спално помещение и две канцеларии. .

През 1975 г. отдел „Пожарна Охрана” при Областно управление на МВР - град Смолян с началник полковник Никола Николов поема отговорната задача да изгради самостоятелна сграда за „Районна противопожарна охрана – Златоград”.

През 1976 г. започва  строителството на сегашната сграда, като освен работници от строителната фирма, участие са взели и действащите тогава пожарникари.

През 1981 г. сградата е завършена и въведена в експлоатация.

Районът на РСПБЗН – Златоград обхваща две общини: Община Златоград /в която влизат град Златоград и 7 села с територия 175,8 кв.км и население около 14 000 човека/ и Община Неделино /в която влизат град Неделино и 15 села с територия 102 кв.км и население 8000 човека/. Районът е граничен с големи разстояния между населените места и недобре развита инфраструктура. Около 80% от територията на района се заема от гори. Терена е планински с най-ниска кота 370 м в местността Пресека и най-висока кота 1320 м в местността Св. Костадин (връх Алада).

Основните дейности, които се развиват са в сферата на търговията, текстилната и шивашката промишленост, дървопреработвателни цехове (предимно малки частни работилници с неголеми производствени мощности) и минна промишленост в лицето на “ГОРУБСО-Златоград” ЕАД. В сферата на промишлеността всички предприятия (шивашки и хранително вкусови) са  частна собственост.

Обособяването на  Златоград  и  района като туристическа дестинация  води със себе си откриването на различни по вид туристически обекти предимно хотели, къщи за гости и др., както и новостроящи се такива.

РСПБЗН-Златоград осигурява пожарната безопасност на 7 училища, 9 детски градини и 5 читалища.

В сферата на търговията преобладават малки магазини и увеселителни заведения до и над 50 места, които са разсредоточени по цялата територия на района, а в сферата на селското стопанство районът се характеризира с голямата разпокъсаност на обектите, свързани предимно с производството на характерни за района земеделски култури.

През последните пет години в РСПБЗН Златоград са възникнали 338 произшествия, от които 169 пожара.

 

История на Районно управление – гр. Девин

През 2016 г. се сключи партньорско споразумение между община Девин и ОД МВР – Смолян за реализиране на проект за „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство - за подобряване на енергийната ефективност и намаляване емисиите на парниковите газове на сградата на Районно управление в град  Девин. Общата стойност на проекта е в размер на 481 438, 25 лв.

Районното управление обслужва територията на три общини - община Девин, община Доспат и община Борино, с 16 населени места с население, наброяващо около 13 000 жители. В Районно управление – гр. Девин работят общо 67 служители на МВР.

Настоящата сграда на Районно управление в гр. Девин е построена през 1971 г. На министерството на вътрешните работи тя е предоставена през 1993/1994 г.

С обявяването на Балканската война през 1912 г. и с навлизането на българските войски в родопските селища на юг от линията в.”Рожен”-“Тъмраш” с оглед въдворяването на ред в тези земи, Министерството на вътрешните работи и народното здраве назначило полицейски пристави в Дьовлен /Девин/, Пашмакли /Смолян/ и командировало по двама-трима стражари от вътрешността на страната.

В края на 1912 г. и началото на 1913 г. били създадени околийски управления, оглавявани от околийски началници. Докато Околийско управление – Дьовлен /Девин/ до средата на 1914 г. било на пряко подчинение на Окръжното управление в Драма - Гърция, а след това в Пловдив, то околийските управления в Пашмакли /Смолян/ и Даръ дере /Златоград/ до 1920 г. били на подчинение на Окръжното управление в Гюмюрджина - Гърция. През 1920 г. и трите околийски управления минали към новосъздаденото окръжно управление в Пашмакли /Смолян/, а след 19.05.1934 г. към Областна дирекция – гр.Пловдив. В последствие областна дирекция на МВР – Смолян, заедно с 5 Районни управления отново е обявена за самостоятелна структура, каквато е и към настоящия момент.

Основната икономическа дейност в този регион е бутилирането на минерална вода, СПА-туризъм и хотелиерство, дърводобив и дървообработка и рибовъдство.

 

15 дек 2017

Министър Валентин Радев: Интегрираната система за видеонаблюдение в столицата е превенция в реално време

 

Изключително съм впечатлен от възможностите на Центъра, заяви министър Радев по време на демонстрацията на системата. С този проект на територията на общината са разположени общо 3500 камери, които ще наблюдават града по време на председателството и след това. За 6-те месеца на председателството правителството отдели 9,5 млн. лв и голяма част от тези средства са вложени и в този проект, включително и изкопаването на около 6 км за оптическа връзка между НДК и Центъра. Наблюдението е първата стъпка към превенция и с тази система за интегрирано наблюдение, превенцията е на практика, в реално време. Друго удобство в Центъра е възможността за допълнителни работни места за 6-8 служители на МВР, които при необходимост могат да се присъединят към екипа и да работят на място. Сигурността за председателството е обща грижа на държавата и аз благодаря на кмета Фандъкова за успеха на проекта. Колегите  и гостите, които ще посетят София по време на председателството, трябва да усетят същите грижи и същия пропускателен режим, като в останалите европейски страни – домакини на различни форуми и да се чувстват спокойни и сигурни по време на престоя си в столицата.Остава ангажиментът ни да мислим как да надграждаме интегрираната система.

Голяма част от общинските и детските градини вече са обхванати в системата за видеонаблюдение, впоследствие включихме обществени пространства –Борисовата градина, кръстовища, площади, паркове. Продължихме със системата за управление на трафика, която е с друг център. Така Столична община разполагаше с  общо 9 различни центъра, които наблюдават различни обекти. Преди няколко години с МВР сключихме споразумение и част от тях  и досега могат да се наблюдават и от СДВР, припомни кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Идеята на изграждането на общата система бе да свържем всички тези възможности в един център и в една интегрирана система. На финала на изграждането й сме, като частта за изпълнение от СО включва монтирането на нови 244 камери по трасетата от летището, бул.“Цариградско шосе“, НДК , бул. „България“ до резиденция „Бояна“ – във връзка с предстоящото Председателство на Съвета на ЕС, както и нови допълнителни 48 камери в метрото, и това е по-голямата част от проекта.  Втората част е свързването на всички съществуващи центрове заедно с центровете на СДВР. Предстои монтирането и на още 20 камери – така, че до Коледа очакваме частта на СО да бъде завършена. Важната за сигурността на града система остава и след Председателството. За изпълнението на проекта получихме от  правителството 2 млн. лв, включихме 1,1 млн. общински средства, така, че общата сума е 3 100 000 лв. 

Точките на новите 244 камери са разположени на възлови места в столицата и техническите възможности на системата позволяват визуализиране в момента на наблюдение. Част от камерите са снабдени с възможности за директен софтуерен анализ, поясни директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в МВР Младен Петров. Той поясни, че съвместният проект е изграден с усилията на Столичната община и МВР и дава възможност  за интегриране на над 3500 камери. 1100 от тях могат да бъдат наблюдавани и в динамичен порядък да бъдат променяни критериите за анализ, 350 ще могат да бъдат анализирани, 200 от тях ще разпознават регистрационни номера на автомобили за последващ анализ с цел контрол и издирване при пътни инциденти. Накратко – реализирахме идеята с въвеждането на аналитични функции, да се оптимизира работата на колегите и да се автоматизират процесите за превантивно използване на „алармени“ събития. Например: ако бъде обявен автомобил за издирване и регистрационният му номер е вкаран в системата, при напускане на мястото на произшествие може да се проследи движението му; при алармен сигнал за засичането му, на място се насочват полицейски сили за реакция. При извършване на тежко криминално престъпление, на момента започва проверка по камерите. След инсталирането на софтуера на камерите, страната ни ще е първата в Европа, която го използва, с 3000 възможности за различен анализ на придобитата информация, напр. анализ на разпознат регистрационен номер по различни направления – неплатена Гражданска отговорност, проследяване на маршрут през София и др. Системата е на първи етап, тя позволява допълнително надграждане и прибавяне на камери не само от столицата, но и от други градове – Бургас, Пловдив, Велико Търново, каквито са проектите. Записите от камерите ще се съхраняват до 30 дни.

Разбира се, по време на председателството са предвидени и други мерки за сигурност съвместно с ДАНС и други служби, които ще бъдат оповестявани своевременно, допълни министър Радев и подчерта, че в НДК специално стремежът е сигурността да е на най-високо ниво, сравнено с другите европейски столици. След председателството предстои надграждане за увеличаване на техническия потенциал на интегрираната система и прилагането му за широка превенция на пътно-транспортни произшествия. Въпросът за сигурността и контрола на пътя е изключително важен за общината, особено по отношение на шофирането по големите булеварди, където дисциплината при шофиране не е добра. Една от мерките за подобряване на контрола е закупуването на допълнителни камери от общината, които ще бъдат предоставени на СДВР и Пътна полиция и това е само част от предстоящите мерки за подобряване на сигурността па столичните пътища, каза кметът Фандъкова.

Директорът на СДВР ст. комисар Ивайло Иванов поясни идеята на настоящия проект – използване не само камерите на СДВР и СО в един общ модел, но към него да бъдат присъединени и средствата за видеонаблюдение на аерогарата, на други институции, за да има възможност за по-надежда превенция, но най-вече – за бърза и адекватна реакция. След председателството системата ще бъде надградена и за други цели, основно – за превенция на пътя.

 

15 дек 2017

Два специализирани автомобила получи Дирекция „Миграция“

Дарението е от Министерството на правосъдието и сигурността на Кралство Нидерландия

Кратката церемония по предаването на безвъзмездното дарение се състоя днес на територията на  Специален дом за временно настаняване на чужденци - София. Директорът на дирекция „Миграция“ – МВР ст. комисар Николай Николов прие ключовете от двата специализирани автомобила „ Volkswagen“ от Ерик де Борст, генерален директор в Агенция „Институции за лишаване от свобода“. Той бе придружен от  Марко ван Гендерен и г-н Судеш Сукраж – представители на дирекция „Международни въпроси“ към Министерството на правосъдието и сигурността на Кралство Нидерландия.

Специализираните автомобили, предназначени за транспорт  на нелегално пребиваващи в България и подлежащи на връщане, ще подпомогнат Дирекция „Миграция“ в обезпечаването и изпълнението на техните задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

15 дек 2017

ГДБОП неутрализира организирана престъпна група за производство на пико и фалшиви банкноти

Операцията е проведена под ръководството на Специализираната прокуратура

Досъдебното производство по описа на Специализираната прокуратура е започнало в началота  на май т.г., след няколкомесечно разследване, проведено от служители на ГДБОП. Операцията, проведена на 11 декември под надзора на Специализираната прокуратура, е реализирана основно на територията на областите на Стара Загора и Габрово. Установени са петима участници в организирана престъпна група, занимавала се с производство  и разпространение на пико, основно в Стара Загора и Казанлък. Шести участник до момента се укрива и е обявен за общодържавно издирване.

Според събраните данни лидерът на групата е бил основният производител на дрогата, а съучастниците му изпълнявали ролята на дилъри в региона. Нарколабораторията е била оборудвана в къща в с. Долно Сахране, обитавана от един от участниците. Там са намерени и иззети произведени на място синтетични наркотици, част от които в процес на изсушаване, прекурсори, оборудване, както и около 300 г марихуана. На мястото са открити и 16 плаки с изображения на долари с номинал 50 и 100 долара, 193 листа с отпечатани на тях по 3 неистински банкноти от по 100 евро, както и фалшива банкнота от 500 евро.

В хода на проведените действия е установено, че лидерът на групата е подготвял и печатница за производство на неистински банкноти. За целта е оборудвал в наглед пустееща сграда в Габрово с висококачествени машини и материали. Една от печатните машини била „Хайделберг“, с капацитет  да произвежда почти всичко, включително документи за самоличност и банкноти.  При извършените процесуално-следствени действия са иззети още: машина за офсетов печат; метални матрици с изображения на елементи от банкноти долари и евро; бои; хартия; различни химикали за производството. Със същата машина въпросният мъж е бил заловен и осъден за отпечатване на фалшификати през 2010 г и осъден на 3 г. и половина ефективно. При претърсване на къща на друг участник в групата в гр. Крън са открити пушка тип помпа „Маверик“ с боеприпаси, униформена полицейска риза със знаци „Полиция“, алуминиева мелница за марихуана, пълна със зелена маса, електронни везни и др. Първоначалните данни сочат, че групата се е занимавала с производство на синтетични наркотици и е подготвяла отпечатването на неистински доларови и еврови банкноти от началото на 2017 г.

С постановления на прокурор от Специализирана прокуратура на петимата обвинени е наложено прокурорско задържане до 72 часа. По нейно искане  на 14 декември 2017 г. Специализираният наказателен съд наложи на всеки от задържаните мярка за неотклонение „задържане под стража“.15 дек 2017

Криминалисти от ГДНП, ОДМВР-Велико Търново и СДВР разкриха телефонна измама

С прокурорско постановление извършителите са задържани за срок до 72 часа

 

Трима мъже и жена са задържани за телефонна измама на столичанка, извършена на 14 декември. Операцията е проведена от служители на Главната дирекция „Национална полиция“, ОДМВР-Велико Търново и СДВР.

Извършителите  - тримата мъже – П. П. /23 г./, Ж. А. /23 г./ и К. В. /24 г./ са задържани в гр. Павликени, област Велико Търново. Жената – М. Ц. /74 г./, куриер, е задържана в София, близо до дома на измамената,  с инкриминираната сума от 600 лева. В момента на задържането, и у четиримата криминалистите са окрили мобилни телефони и СИМ-карти, които имат отношение към престъпната им дейност. П. П. и Ж. А., са известни на органите на реда и осъждани, а К. В. е с регистрация в полицията.

Материалите са докладвани на Софийската районна прокуратура. На тримата мъже са наложени мерки за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

15 дек 2017

15 души са задържани преди началото на футболната среща снощи в столицата

 

15 души са задържани преди началото на футболната среща, играла се снощи на стадион „Българска Армия“ между отборите на ПФК „ЦСКА- София“ и ПФК „Лудогорец“.

СДВР предприе мерки за охрана на обществения ред и безопасност на движението преди, по време и след провеждане на футболната среща за купата „България“ между отборите на „ЦСКА-София“  и „Лудогорец“, състояла се вчера от 17.30 часа на стадион „Българска Армия“.

Преди началото на мача, на изградените контролно-пропускателни пунктове на територията на спортното съоръжение, полицейските служители задържали 10 мъже на възраст между 18 и 44 години и 5 непълнолетни момчета за носене на забранени предмети и вещи при провеждане на спортни мероприятия. У трима от тях били намерени наркотични вещества, у двама - маски, а у останалите десет  полицаите намерили пиротехнически изделия.

Не бяха допуснати сериозни нарушения на обществения ред  в столицата във връзка с провеждането на спортната среща.

15 дек 2017

Главен комисар Георги Арабаджиев пое председателството на COSI

Ключови теми за Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност за 2018 г. ще бъдат борба с тероризма и радикализацията и засилване на взаимодействието между военните мисии и правоприлагащите структури и агенции

 

В Брюксел заместник-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев прие официално председателството на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност /COSI/ от заместник-директора на естонската полиция Ерки Корт. Така се продължава работата по текущите приоритети за борба с тежката и организираната престъпност и стартират оперативните планове за действие за 2018 г.

Други ключови теми в дневния ред ще бъдат борба с тероризма и радикализацията, включително засилване на взаимодействието между военните мисии и правоприлагащите структури и агенции. Ще продължи работата по изграждане на нова архитектура за взаимна съвместимост на информационните системи, както и по инициативите на естонското председателство и Европол в областта на борбата с киберпрестъпността и гарантиране на киберсигурност.

Националните инициативи в дневния ред на постоянния комитет предвиждат: оптимизиране на процедурата за обмен на информация за чуждестранни бойци при установено съвпадение в Шенгенската информационна система; иницииране на дискусия за противодействието на организираната престъпност в контекста на новите технологии и възможностите, които предоставя интернет; противодействие на нелегалната миграция.

Основният специфичен приоритет на българското председателство за Западните Балкани ще бъде активно разглеждан в дневния ред на комитета в контекста на борба с организираната престъпност и тероризма, засилване на граничния контрол и полицейското и митническо сътрудничество.

15 дек 2017

Служители на ГДБОП преустановиха незаконно разпространение на литературни творби

Предприети са действия в защита на авторските права

 

Служители на сектор „Киберпрестъпрност“ - ГДБОП предприеха проверка за нарушени авторски права по сигнал от български автор. Сигналът е свързан с установено незаконно онлайн разпространяване на закриляни обекти на авторското право  - литературни произведения, без уредени авторски права.

В резултат на предприетите действия от служителите от „Киберпрестъпност“-ГДБОП е преустановен достъпът до интернет страница, съдържала над 39 000 литературни произведения на над 7600 български и чуждестранни автори. В процеса на проверката е установена и документирана цялостната незаконна дейност. Към момента е изяснено, че от интернет страницата с ограничен достъп членове на затворена група във Фейсбук  са сваляли  литературни творби на български и чуждестранни автори, които в последствие споделяли в социалната мрежа.

С намесата на киберполицаите е прекратено нарушаването на правата на авторите.

14 дек 2017

Национална среща „Деца на герои“ събра семейства на загинали и пострадали при изпълнение на дълга пожарникари и полицаи

Събитието, организирано от Фондация „Емил Шарков“, се състоя с подкрепата на Министерството на вътрешните работи

 

С подкрепата на Министерството на вътрешните работи, в Банкя вчера се събраха заедно семействата на достойни български полицаи и пожарникари, загубили живота си при изпълнение на служебния дълг. Националната среща „Деца на герои“ бе организирана от Фондация „Емил Шарков“, посветила дейността си в помощ на деца на загинали служители на МВР.

Идеята на срещата е изграждане на общност, в която децата, споделящи обща съдба, да разчитат на морална и емоционална подкрепа, за да изградят у себе си вярата, че са достойни наследници на своите бащи-герои и могат да се справят успешно в живота, макар и претърпели тежка загуба – сподели Милена Шаркова, съпруга на командоса Емил Шарков, загинал по време на акция.

По време на срещата семействата отдадоха почит към паметта на своите бащи и съпрузи и намериха емоционална сила в търсене на начини за преодоляване на житейските изпитания. Бяха излъчени и координатори по областни градове за по-лесна организация на бъдещи събития. Фокус бе поставен и върху талантите и личните търсения на всяко от децата с цел по-нататъшното им развитие и реализация.

Думи на подкрепа към семействата отправи заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов. Заедно с децата бе и Надя Обретенова - журналист от Българската национална телевизия, официален медиен партньор на събитието. Емоционално послание направи и гост-звездата Ивайло Захариев - актьорът, който се превъплъти в една от главните роли в криминалния сериал „Под прикритие“.

В подготвената за децата увеселителна програма участие взеха комикът Шкумбата, талантливите певци Крисия, Лилия и Владо Димов, шампионът по бийт бокс на България Искрен Дончев – Искрата, звездата на бившата „Тоника СВ“ Милица Божинов.Събитието съпътства откриването на Коледното издание 2017 на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР. За реализирането й пресцентърът на МВР изготви
видеоклип, радио спот, фотоколаж и банери. Вярваме, че с помощта на всички медии апелът ни ще достигне до повече хора.

14 дек 2017

сигнали и съвети

Мобилно приложение

Услуги и полезна информация