Р. България

МВР

 

Bulgaria for Ukraine - Единен информационен портал

Актуално

График за дежурствата на столичните звена на „Български документи за самоличност“ в съботните дни на месец април

Напомняме, че от 15.08.2022 г., в София - бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91, работи Център за административно обслужване (ЦАО) на български граждани. В него са изградени достатъчен брой гишета за административно обслужване. С цел по-добро, бързо и качествено обслужване центърът е снабден със Система за управление на опашките, чрез която се регулира потока от граждани. Българските граждани могат да подават заявления за издаване на лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС (СУМПС), при спазване на следните условия:

 • за издаване на лични карти и/или паспорти — на гишетата на ОБДС-СДВР (за граждани с постоянен адрес на територията на град София;
 • за издаване на свидетелства за управление на МПС - на гишетата на ОПП-СДВР (за граждани с постоянен адрес на територията на град София;
 • плащане на глоби по Споразумения или Наказателни постановления по линия на БДС -  на гишетата на ОБДС-СДВР;
 • плащане на глоби по Споразумения или Наказателни постановления по линия на Пътна полиция - на гишетата на ОПП-СДВР;
 • за издаване на лични карти и/или паспорти — на гишетата на ДБДС (за граждани с постоянен адрес, извън територията на София-град и София област.

Заявления за издаване на лични карти и паспорти се приемат с експресна, бърза и обикновена услуга, а заявления за издаване на СУМПС — с ускорена, бърза и обикновена услуга.

След избор на желания вид документ за самоличност и получаването на билет от системата, гражданите могат да следят поредността на номерата и своя ред на повикване чрез мониторите в залата.

Същевременно е изградена и втора възможност - предварително записване на час за подаване на заявления за съответната услуга през интернет страница на електронен адрес https://mvr.kontrax.bg.

Информация относно административните услуги, предоставяни от дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС), работното време и др., може да бъде намерена на сайта на съответната областна дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес.

Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, могат да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ на територията на столицата.

От 1 декември 2021 г. е въведено следното работно време на звената БДС към Столичната дирекция на вътрешните работи и дирекция „Български документи за самоличност“, осъществяващи административно обслужване на гражданите – прием на заявления за издаване на български лични документи:

График на дежурствата на столичните звена БДС в съботните дни на месец април:

Във връзка с провеждащите се на 2 април парламентарни избори столичните звена на БДС, както и на отдел БДС -  бул. „Мария Луиза“ №48  и № 91, ще са на следното работно време:

на 01.04. - от  08.30 до 17.30 ч.;

на 02.04.-  от 08.30  до 19.00 ч.

 

През останалите почивни дни:

08.04 – Четвърто РУ и Седмо РУ от 08.30 до 14.30 ч.

22.04 – Второ РУ и Осмо РУ от 08.30 до 14.30 ч.

 

Звената БДС в районните управления (РУ) на територията на София:

- в делнични дни - от 08.00 ч. до 17.45 ч., без обедна почивка;

- в съботни дни – по график две дежурни звена, от 08.30 до 14.30 ч.

 

Отдел БДС-СДВР, с адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза” № 91  (Център за административно обслужване);

- в делнични дни от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

Дирекция „Български документи за самоличност“, с адрес бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48

- в делнични дни от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

Напомняме, че заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност“, на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено БДС на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

 

27 мар 2023

Дирекция „Български документи за самоличност“ ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

 

В седмицата преди 02 април 2023 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

 

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 31 март 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

   

  За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   

 1.  Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ за дните от 28 март до 01 април 2023 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 02 април 2023 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 01.04.2023 г. (събота) и на 02.04.2023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

 2.  Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

   

  Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

   

  УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН -
  02  АПРИЛ 2023 Г.

   


14 мар 2023

Междинни резултати от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движение по пътищата

9828 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 12 317 водачи и пътници. Съставени са 2669 фиша и 667 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 14 - с над 1,2 на 1000, а двама са отказали да бъдат тествани. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 11 души, а петима са отказали да бъдат тествани.

 

От обобщените данни по метода „линеен контрол“ са проверени 3056 МПС и 3150 водачи и пътници; за констатирани нарушения са съставени 903 фиша и 189 АУАН. Установени са петима водачи, шофирали след употреба от 0,5 до 1,2 промила алкохол, и четирима – с над 1,2 промила. Петима са седнали зад волана под въздействието на наркотични вещества или техни аналози.

 

Данните са междинни и в тях са включени резултати, обобщени до 16 часа.

30 мар 2023

Информация от ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове

 

Границата с Румъния:
Трафикът е интензивен на ГКПП "Русе", ГКПП "Видин", ГКПП "Дуранкулак", ГКПП "Оряхово", ГКПП "Никопол" и ГКПП "Кардам" за товарни автомобили на изход. 

Във връзка с постъпила информация за провеждане на протестни действия от 29 до 31 март е създадена организация за опазване на обществения ред в зоната на ГКПП и подстъпите към нея, като не се допуска блокиране работата на ГКПП в зоната за отговорност на РДГП Русе.

До 20.04.2023 г. ще бъде извършван монтаж на допълнителна покривна конструкция на две от трасетата на ГКПП „Видин“ при влизане в България. Движението ще бъде пренасочвано през останалите трасета чрез пътна сигнализация.

 

Преминаването през съвместните гранични пунктове „Кайнарджа"/"Липница“ и „Крушари"/"Добромир“ се осъществява съгласно договореното работно време от 8 до 20 часа.

Границата с Гърция:
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
През съвместните гранични пунктове „Златоград“/„Термес“ и „Ивайловград“/„Кипринос“ могат да преминават само леки коли и микробуси.

            
Границата с Република Сърбия:
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 


Границата с Република Северна Македония: 
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 


Границата с Република Турция:
Трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили.

 

30 мар 2023

Междинни резултати от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движение по пътищата

 

11 049 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 13 796 водачи и пътници. Съставени са 2870 фиша и 674 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 12 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, двама - с над 1,2 на 1000, а петима са отказали да бъдат тествани. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 12 души, а осем са отказали да бъдат тествани.

От обобщените данни по метода „линеен контрол“ са проверени 3071 МПС и 3375 водачи и пътници; за констатирани нарушения са съставени 798 фиша и 156 АУАН. Установени са четирима водачи, шофирали след употреба от 0,5 до 1,2 промила алкохол, и един – с над 1,2 промила. Един е седнал зад волана под въздействието на наркотични вещества или техни аналози.

 

Данните са междинни и в тях са включени резултати, обобщени до 16 часа.

29 мар 2023

Информация от ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове

 Границата с Румъния: 
Трафикът е интензивен на ГКПП "Русе", ГКПП "Видин", ГКПП "Дуранкулак", "Оряхово" и  ГКПП "Кардам" за товарни автомобили на изход. 
Поради влошени метеорологични условия временно е преустановена работата на фериботните е платформи,  обслужващи линиите Свищов - Зимнич и Оряхово - Бекет.

В ГДГП постъпи информация за провеждане на протестни действия  от 29.03.2023 г. до 31.03.2023 г. в интервала от 10:00 ч. до 16:00 ч, като целта на  проявите е защита на поминъка на българските зърнопроизводители във връзка с неконтролиран внос от Украйна на зърнени и маслодайни култури в страната. Протестните действия ще се проведат, както следва:
          - от 29.03.2023 г. до 31.03.2023 г. вкл. от 10:00 ч. до 16:00 ч., в района около ГКПП Дунав мост- Русе, като не се възпрепятства движението в посока ГКПП Дунав мост и пътните артерии; 
          - манифестация-шествие със земеделска техника от 29.03.2023 г. до 31.03.2023 г. вкл. от 10:00 ч. до 13:00 ч., като точката на тръгване е Порт АДМ Силистра, с маршрут до Поларис 8 ООД по ул. Република и ул. Харалампи Джамджиев и обратно;    
         - от 10:00 ч. на 29.03.2023 г. до 14:00 ч. 31.03.2023 г. ще бъде затворен път II-29 от републиканската пътна мрежа в района на село Йовково в посока ГКПП Кардам от ГПУ Генерал Тошево.
Създадена е организация за опазване на обществения ред в зоната на ГКПП и подстъпите към нея от служители на РДГП Русе като не се допуска блокиране работата на ГКПП в зоната за отговорност на РДГП Русе.

В ГДГП е получено съобщение от дружество „Дунав мост Видин-Калафат“ АД, че до 20.04.2023 г. ще бъде извършван монтаж на допълнителна покривна конструкция на две от трасетата на ГКПП „Видин“ при влизане в България. Движението ще бъде пренасочвано през останалите трасета чрез пътна сигнализация.

Преминаването през съвместните гранични пунктове „Кайнарджа"/"Липница“ и „Крушари"/"Добромир“ се осъществява съгласно договореното работно време от 8 до 20 часа.

Границата с Гърция:
Трафикът е интензивен на ГКПП "Кулата" на изход за товарни автомобили.  
През съвместните гранични пунктове „Златоград“/ „Термес“ и „Ивайловград“/„Кипринос“ могат да преминават само леки коли и микробуси.

            

Границата с Република Сърбия:
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 


Границата с Република Северна Македония: 
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

 


Границата с Република Турция:
Трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

 

29 мар 2023

Междинни резултати от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движение по пътищата

9714 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 12 010 водачи и пътници. Съставени са 2534 фиша и 687 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 10 - с над 1,2 на 1000, а трима са отказали да бъдат тествани. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9 души, а петима са отказали да бъдат тествани.

 

От обобщените данни по метода „линеен контрол“ са проверени 2341 МПС и 2786 водачи и пътници; за констатирани нарушения са съставени 650 фиша и 179 АУАН. Установени са трима водачи, шофирали след употреба от 0,5 до 1,2 промила алкохол. Двама са седнали зад волана под въздействието на наркотични вещества или техни аналози.

 

 Данните са междинни и в тях са включени резултати, обобщени до 16 часа.

 

28 мар 2023

Новини

Испания поема твърд ангажимент за присъединяване на България към Шенгенското пространство

Категоричната позицията е изразена по време на срещата на министър Демерджиев с испанския му колега Марласка

                                                                

Нашият твърд ангажимент е присъединяване на България към Шенгенското пространство по време на предстоящото испанско председателство на ЕС, заяви министър Фернандо Гранде-Марласка. Той посочи, че приемането на страната ни в Шенген е изключително важно както за защитата на външните граници на ЕС, така и за спокойното и свободно придвижване – един от принципите на съюза. По думите му България е подготвена за това и с пълноправното й членство  ЕС и Шенген ще бъдат още по-силни и сигурни.
По време на работната среща испанският вътрешен министър е запознал вицепремиера по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев  с  инициативите, които Испания ще предприеме по време на председателството си по темите сигурност и вътрешни работи. Една от водещите е завършването на пакта за миграцията с намирането на разумно равновесие между заложените в него принципи.  Друга част визира съвместните усилия в борбата с организираната престъпност, трафика на хора и наркотици, борбата с тероризма и радикализацията.  По думите на министър Марласка, високото ниво на сътрудничество е основано на взаимно доверие, което прави възможно постигането на добри резултати за гражданите на двете страни. В рамките на срещата са дискутирани също сигурността по пътищата и необходимостта от политики за превенция и намаляване на огромната загуба на човешки животи в пътнотранспортни произшествия.
Министър Демерджиев подчерта  постигнатото съгласие за стъпките и сроковете, които да доведат до приемането на България и Румъния за пълноправни членове на Шенгенското пространство. „Стъпките са ясни - взаимен диалог между България и Румъния, Европейската комисия, Нидерландия и Австрия. Диалог, целящ да доведе до отпадане на резервите на двете държави по отношение на пълноправното приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство. Що се касае до времето, съгласихме се, че подходящ е първият Съвет по правосъдие и вътрешни работи след лятната пауза. Перспективата е ясна, от нас се изисква работа, знаем какво трябва да се свърши и сме мотивирани да го направим“, заяви категорично вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той потвърди заявената пълна подкрепа на България за приоритетите, които испанското председателство си поставя, както и готовност за интензивна работа по тяхното изпълнение.
Българският вътрешен министър коментира и договорената възможност за срещи на експертно ниво с оглед ползване на испанския опит в борбата с пътния травматизъм, както и за осъществяването на постоянна комуникация в борбата с организираната престъпност, с нелегалната миграция и в други сфери, които традиционно са предмет на добро взаимодействие между двете държави. Министър Демерджиев изрази удовлетворението си от личната среща, която дава възможност за  пълноценно и ползотворно сътрудничество в испанското председателство.

 

30 мар 2023

Министър Демерджиев се срещна с представителя на УНИЦЕФ Кристина де Бройн

Двамата обсъдиха сътрудничеството между Министерството на вътрешните работи и Детския фонд на обединените нации

Заместник-министър председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев се срещна с представителя на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн.
Двамата дадоха висока оценка за сътрудничеството между МВР и УНИЦЕФ, както и на подписания преди няколко години Меморандум за разбирателство. Министър Демерджиев и Кристина де Бройн потвърдиха готовността за продължаване на Меморандума за периода на новата програма на Детския фонд на обединените нации за периода 2023 – 2027 г. и изготвяне на нов План за действие за неговото прилагане за периода 2023 – 2024 г.
Ключови теми на срещата бяха превенцията и реакцията на домашното насилие, подкрепата за децата в риск, он-лайн закрилата както и мигрантската криза и по-конкретно – подкрепата за деца бежанци, включително за непридружените и разделени от семействата си деца.
„Има много каузи, по които сме естествени партньори. Оценявам високо съвместната ни работа до тук и гледам напред към продължаването й“, заяви министър Демерджиев.
„ УНИЦЕФ цени високо многостранното си партньорство с МВР и потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя министерството и всички негови структури за укрепване на капацитета на системата за закрила и специалистите, работещи с деца и семейства, да предоставят навременна, ефективна и интегрирана подкрепа “, заяви от своя страна Кристина де Бройн.
Двамата обсъдиха и кризата, предизвикана от земетресенията в Турция и Сирия, както и бързата реакция на България при оказване на съдействие и помощ на южната ни съседка. Министър Демерджиев посочи, че страната ни е била една от първите държави в ЕС, поставила въпроса за оказване на подкрепа и на Сирия.

30 мар 2023

Започна кандидатстудентската кампания в Академията на МВР

Кандидатите за курсанти подават документи до 2 юни в областните дирекции на МВР по местоживеене


И тази година бакалавърските специалности в двата факултета на висшето училище „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Гранична полиция“, „Публична администрация“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.

До 2 юни включително желаещите да кандидатстват могат да подават документи  в областните дирекции на МВР по местоживеене, а тези, които живеят в София – в Столичната дирекция на вътрешните работи. Те преминават през специализиран подбор, включващ медицинско изследване, проверка на физическата подготовка и психологическо изследване.

Кандидатите за образователно-квалификационна степен „магистър“ могат да избират между специалностите „Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“, „Публична администрация“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.

Срокът за подаване на документи за тези специалности е до 23 юни включително.

Условията и редът за кандидатстване са публикувани в сайта на Академията на МВР

30 мар 2023

Междуведомствена работна група ще изготви процедура за реакция при заплахи

Министър Демерджиев: След обстойни проверки на всички изборни секции, МВР поема непрекъснатата им охрана до приключване на изборния процес

Задачата на междуведомствената група, създадена със заповед на министър-председателя, е в срок до 31 март да изготви процедура за реагиране при заплаха за взривно устройство в обекти от критичната инфраструктура и до края на май да актуализира Националния план за противодействие на тероризма. Работата на групата започва днес с първо заседание. В нея са включени общо 36 представители на всички служби за сигурност, както и на заинтересовани ведомства. Заповедта позволява при нeобходимост към  групата да се привличат и други специалисти в  тази сфера. „Целта е да имаме гъвкава, работеща процедура, която да отговаря на условията към настоящия момент“, уточни вицепремиерът по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, след заседание на Министерския съвет.

МВР ще поеме охраната на всички изборни секции още от събота до приключване на изборния процес, като преди това полицейските екипи ще извършат обстойни проверки на всяка една от секциите. Вътрешният министър апелира хората да упражнят спокойно правото си на глас.

По повод воденото разследване за бомбени заплахи през последните дни, министър Демерджиев припомни насоките, по които се работи. Той коментира, че пълна информация може да се даде когато приключи разследването, което в момента е напреднало. Работи се на територията на няколко държави, изясняват се обстоятелствата.

Вътрешният министър още веднъж увери, че службите за сигурност  следят тези процеси, задачата на  междуведомствената група е да направим така, че да няма  никакво основание за притеснение, като същевременно разработените процедури да не създават  неудобства за гражданите и учрежденията.

 

 

29 мар 2023

Иван Демерджиев: Поетият от ЕК ясен ангажимент за инвестиции на нашата граница е признание за усилията и свършената от България работа

Вицепремиерът по обществен ред и сигурност посети ГПУ-Малко Търново

Министър Демерджиев отбеляза, че целта на посещението е да се запознае отново на място с готовността за посрещане на мигрантския натиск. Вече е въведено използването на дългоцевно оръжие. От 3 седмици нарядите патрулират с него. „Ръководството на МВР прегледа техническото обезпечение с високопроходими автомобили, тъй като доставихме допълнително 35 от други ведомства и министерства и още 40 от структурите министерството. Идеята е с тези автомобили и с ремонт на наличните успешно да се справим със задачите си до момента на получаване на необходимото финансиране за закупуване на нови, което реално ще стане в началото на април“, поясни вътрешният министър. Той добави, че до края на този месец или най-късно през първата седмица на април предстои да завърши работата на технически експерти на ЕК, в рамките на която ще се уточнят всички наши искания. „За щастие, получихме одобрение не само на исканията си в голямата си част, но и ясно изразено становище, залегнало в стратегията  на ЕК, че българо-турската граница ще бъде приоритетна. Този успех се дължи както на граничните полицаи, така и на работата на терена на дипломацията, която основно свърши президентската институция“, коментира Демерджиев.  По думите му,  поетият ясен ангажимент да се инвестира на нашата граница е по-скоро признание, не жест за помощ. Той уточни, че от общата отпусната сума в размер на 600 млн. евро за всички външни граници, ще бъдат отделени приоритетно средства за българо-турската граница. „Имаме уверението, че  всички искания които сме набелязали като най-спешни и необходими – това е изграждането на 110 км техническо обезпечение, снабдяване с автомобили, осигуряване с личен състав, ще бъдат включени в тази сума, така че да бъдат удовлетворени изцяло.“.
Заедно с вътрешния министър на място бяха заместник-министър Моника Димитрова – Бийчър, заместник-главният секретар на МВР главен комисар Станимир Станев и директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Росица Димитрова.
Министър Демерджиев посети и ГКПП – Малко Търново.

 

28 мар 2023

Министър Демерджиев: До дни България ще разполага с нов протокол за действие при получен сигнал за бомбена заплаха

 

МВР ще предприеме мерки, за да отговори на актуалните предизвикателства, свързани с хибридни атаки.

До дни България ще разполага с нов протокол за действие при бомбени заплахи, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Към момента се спазват правилата за действие, които не са променяни от 2000 г. Министърът уточни, че днес ще свика работна група, която да изработи нов документ. Целта е новият протокол да отразява реалните опасности и да дава възможност да се преценява кога действително се налага евакуация и кога реална заплаха няма.

Министър Демерджиев коментира, че подобни атаки се случват и в редица европейски държави.  „Източниците на атака и подходите са едни и същи. Партньорските служби в САЩ и Великобритания са сигнализирани и работят по установяване на източника“. По думите му, водещата версия е, че става въпрос за хибридна атака, свързана с Русия. Анализът на този етап сочи, че заплахите целят медиен ефект и заостряне на вниманието.

Вицепремиерът по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи коментира темата по време на посещението си в ГПУ - Малко Търново.

28 мар 2023

Гл. инспектор Близнаков: С новите промени възможностите за лишаване от право да се управлява МПС след системно допускане на опасни нарушения нарастват значително ​

Новата Наредба за контролните точки на водачите е обнародвана на 24 март в Държавен вестник. В текста са предвидени завишения на санкциите за някои видове нарушения, които са най-честа причина за пътнотранспортния травматизъм, заяви на брифинг главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция, ГДНП. „Въпреки положените усилия, на етапа резултатите от пътнотранспортният травматизъм не могат да ни удовлетворят. Затова усилията ни са насочени към по-стриктен контрол и прилагане на подобна мярка. С новите промени възможностите за лишаване от право да се управлява МПС след системно допускане на опасни нарушения нарастват значително“, обясни Близнаков. Като пример той посочи случай на двукратно допуснато в годината  движение в населено място с над 50 км/ч. от нов водач - той ще загуби свидетелството си за управление и ще трябва да положи изпит отново. Завишено е и отнемането на контролни точки при неосигуряване на предимство, неизползване на обезопасителни системи, неправилно изпреварване, използване на мобилен телефон без устройство, позволяващо ползването му без участието на ръцете.

 

Според новия вариант на наредбата, за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда до 0.8 на хиляда включително ще се отнемат 8 контролни точки, ако се установи управление с концентрация на алкохол над 0.8 на хиляда до 1.2 на хиляда включително - 12 контролни точки. При повторност ще се отнемат 20 контролни точки, а при отказ за даване на проба за алкохол или наркотични вещества – 15 контролни точки. За управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места ще се отнемат 8 контролни точки, а за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер - 10 контролни точки. При движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала ще се отнемат 10 контролни точки, за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път - 15 контролни точки, като при повторност ще се отнемат 20 контролни точки. 13 точки ще се отнемат за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението.

 

28 мар 2023

Услуги и полезна информация

сигнали и съвети

Мобилно приложение