Република България

МВР

 

Актуално

Продължава наблюдението на основните водни обекти, осъществявано със съдействието на пожарни екипи

Обстановката в страната към 15.30 часа

Служителите на Министерството на вътрешните работи продължават да  оказват съдействие на местната власт в създадената организация с оглед сложната метеорологична ситуация в страната. В осъществяваните превантивни действия пожарни екипи подпомагат наблюдението на основните водни обекти на територията на страната.

По информация към този час няма опасност за населени места в страната.

Област Бургас. Язовирите в община Карнобат, Козарево и Екзарх Антимово преливат през преливниците си. В ниските части на село Сърнево има изградени диги с пясък. Няма пряка опасност за хората в района и тяхното имущество. Не е извършвана евакуация. 

Област Видин. Отчетено е понижение на нивото на р. Тимок с около 0,15 m. Наблюдението се осъществява от доброволното формирование на гр. Брегово. Бедственото положение в града Брегово е удължено със заповед на кмета на общината за срок от 7 дни.  Отменено е бедственото положение в с. Иново.

Област Враца. Язовир „Рогозен – 1“ пълен на 55 %. Няма данни за наводнени къщи и дворове. Към момента нивата на реките Скът и Огоста не застрашават населените места в района. 

Област Русе. Реките Янтра, Черни, Бели и Русенки  Лом са под критичните си нива.

Област Варна. Яз. Тича се изпуска с 18 куб. м/с. и прелива с 10,5 куб. м/с. Яз. Г. Трайков /Цонево/ е с общ обем 330 милиона кубични метра, не прелива, оставащ свободен обем 50 мил. куб. метра. Яз. Елешница  прелива с 6,5 куб. м/с. Река Камчия –леко повишение на нивото, което не създава опасност.

Област Кърджали. Язовир „Студен кладенец“ към 6 часа тази сутрин не прелива.

 

СТАНЦИЯ

Км.

Степени нa готовност

ВОДЕН СТОЕЖ

Критичен воден стоеж *

 

1ва степен “Повишено внимание”/см

2ра степен “Денонощно дежурство”/см

3та степен “Опасност от преливане”/см

22.03.2018

23.03.2018

Ниво

Разл.

Ниво

Разл.

Ново село

833.6

684

690 до 790

791 до 890

890

718

-2

-

-

Видин

790.2

1019

750 до 850

851 до 950

950

762

+2

-

-

Лом

743.3

756

680 до 750

751 до 815

815

788

+19

-

-

Оряхово

678.0

644

800 до 900

901 до 1020

1020

643

+22

-

-

Никопол

597.5

 

до 700

701 до 875

875

670

-

-

-

Свищов

554.3

884

680 до 780

781 до 827

827

646

+20

-

-

Русе

495.6

881

680 до 750

751 до 800

800

670

+19

-

-

Силистра

375.5

785

680 до 750

751 до 800

800

653

+12

-

-

 

От ГДНП уточняват, че всички магистрали са проходими. Отворен за движение е пътят Търговище-Шумен-Варна. Ришкият проход е отворен.

Пътят Хасково – Русе (I-5) е затворен в посока Русе за автомобили над 12 тона. Отсечката Русе-Бяла е затворена за тежкотоварни коли и в двете посоки.

Пътят Шумен-Силистра е затворен за автомобили над 12 това и в двете посоки.

Пътят Плевен-Русе се опесъчава, движението там е силно затруднено. Подобна е ситуацията и на шосето Плевен-Ловеч.

Прогноза за водните нива на река Дунав за 23 и 24  март:

Русе - тенденция покачване – очаквано ниво 711 cm;

Силистра – тенденция покачване – очаквано ниво 675 cm.

22 мар 2018

​За първи път имаме пълна картина за състоянието на пешеходните пътеки в цялата страна

Данните бяха обявени от главния прокурор и министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството ; Установени са фрапиращи пропуски

Данните от проверката на пешеходните пътеки показват фрапиращи пропуски, заяви главният прокурор Сотир Цацаров. Той припомни, че проверката беше възложена на 27 декември 2017 г. на министерствата на  вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството.  Целта бе да се установят несъответствия с нормативните изисквания, особено внимание бе обърнато на маркираните пешеходни пътеки в районите на училищата и детските градини. За периода са проверени близо 14 000 пътеки, поясни главния прокурор. Сред откритите нарушения са два пъти повече липсващи знаци от наличните в много области, неправилно разположение на пешеходните пътеки, неправилно маркиране и неправилна сигнализация. Не насърчавам споделената отговорност да размива конкретната отговорност на всяка от институциите, заяви категорично Цацаров, според когото „работата по превенция трябва да бъди критично засилена“. Главният прокурор разпореди Министерството на регионалното развитие и благоустройство да изготви регистър на пешеходните пътеки. Да представи предложения за такива проверки да се правят ежегодно, а неизпълнението на предписанията да се санкционира строго. Министерството на вътрешните работи да издаде разпореждания на местната власт да се отстранят нарушенията не по-късно от 30 юни  2018 година. Ще бъдат показани областите с най-съществените нарушения.

13981 са проверените пешеходни пътеки, средно 499 на територията на всяка областна дирекция на вътрешните работи, заяви министър Радев. Ние, институциите, направихме необходимото, застанахме заедно, за да изпълним възложената от главния прокурор задача. Днес отчитаме резултатите от извършената проверка и представяме анализ по области с констатирани нарушения - неправилно разположени, неправилно маркирани, износени, без сигнализация пешеходни пътеки. Най- системни са нарушенията в областите - Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Варна, за всички тези констатации те ще получат конкретни предписания. Вътрешният министър подчерта, че за първи път имаме такава пълна картина за състоянието по тази линия в цялата страна.

До 30 юни т.г. пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа в страната ще бъдат приведени в съответствие с изискванията към тях. Направената калкулация показва, че необходимият финансов ресурс за целта е 3,7 млн. лв., съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

За да бъдат изпълнени изискванията, заложени в Наредба №2/17.01.2001 г. и Наредба № 12/05.07.2012 г., до 30 април 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще изготви регистри на пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа. Така съществуващата към момента картина ще бъде обобщена и ще бъде внедрена в ГИС системата на агенцията, информира регионалният министър. Съвместно с Министерството на вътрешните работи регистърът ще бъде допълнен с информация и за останалите пешеходни пътеки в рамките на населените места и по общинските пътни мрежи, които са в компетенциите на местните власти.

До 30 май всяко областно пътно управление ще заяви необходимия ресурс за привеждане на пешеходните пътеки по републиканските пътища, за които отговаря, в съответствие с нормативно изискуемите характеристики към тях. Средствата ще бъдат осигурени и необходимите дейности ще бъдат изпълнени до 30 юни. Ще предложим и нормативни промени, така че да не се размива отговорността на централната и местните власти, каза още министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Николай Нанков съобщи още, че пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа, които са 25% от общия брой в страната, са 3531, като 3326 са в населени места, а 205 са извън урбанизираните територии. От тях 80% не отговарят на различни изисквания от двете наредби. В 12% от случаите са използвани маркировъчни бои с цвят, различен от белия. 7% от пешеходните пътеки по републикански пътища, които минават през населени места, са на разстояние по-малко от 250 м. В 80% от случаите не е маркиран надписът „Погледни“. При над 80% не са спазени изискванията за ширина на пешеходната пътека. Маркировката е износена или напълно заличена при 65%  от общия брой пешеходни пътеки по републиканските пътища. Добрата сигнализация изисква влагане на 4354 предупредителни знака съобразно изискванията за тяхното поставяне. Локализирани са и 80 броя, които трябва да се премахнат, като например съществуващи на магистрални участъци, което е недопустимо.

До 30 юни 2018 година трябва да има промени в нормативната база, посочи главният прокурор Сотир Цацаров. На базата на това ще се извърши експертна оценка, ще бъдат дадени разпореждания до всички общински власти за привеждане в съответствие на констатираните нередности, както и въвеждане на санкции в случай на неизпълнение на предписанията. След тази дата той обясни, че ще има нова проверка, която ще обхване само населените места с най-големи нарушения. Цацаров бе категоричен, че при констатирани продължаващи нарушения, ще се налагат санкции на съответните кметове.

Прилагаме презентация на анализа.

22 мар 2018

Новини

Главният секретар на МВР: Поздравявам ви за отлично свършената работа

На отчета на ОДМВР-Хасково за 2017 присъстваха зам.-директорът на ГДНП ст. комисар Константин Димитров, окръжният прокурор и председателите на Окръжния и Административния съд в Хасково

 

След кратък преглед на дейността на дирекцията за предходната година, директорът на ОДМВР-Хасково подчерта, че основните акценти за работата на служителите са били в съответствие със стратегическите документи в областта на сигурността и обществения ред. Предприетите и реализирани от дирекцията комплекс от мерки са мотивирани за постигане на повишаване качеството на услугата сигурност и  доверието на гражданите, заяви ст.комисар Ангел Цанков.

Разкриваемостта на престъпленията на територията  на ОДМВР-Хасково е 55% при регистрирани 2591 престъпления, като средният процент за страната е 45,93%. Регистрираното увеличение на разкриваемостта се наблюдава във всички структороопределящи дялове на криминалната престъпност.

В структурата й доминиращо място заемат посегателствата над имущество   - 1368, с 96 по-малко от предходната 2016г. Престъпленията против личността са 98, при 93 за 2016г, като разкриваемостта и за двата периода е 34%. На обществено място са извършени 1306 престъпления, като над половината от тях са разкрити. Не се наблюдава усложнена обстановка по отношение на регистрираната битова престъпност в малките и отдалечени населени места.  По линия на икономическата престъпност са регистрирани 658 престъпления, от които са разкрити 62%, спрямо 526 за миналогодишния период - с 45% разкриваемост.

Акцент в работата на дирекцията за 2017г.  е противодействието на съхранението и разпространението на безакцизни стоки. От звената през изминалата година са иззети 847 906 къса цигари, 2009 кг тютюн и 20 609 л гориво с неясен произход.

Похвали за работата получиха служителите на „Охранителна полиция”. С тяхно участие са разкрити 1084 от престъпленията през отчетната година. За 2017г. са регистрирани 252 тежки ПТП със 7 убити и 323 ранени, което показва намаление и по трите показателя в сравнение с 2016г., а именно – 284 ПТП, 23 убити и 364 ранени. Водещи причини са превишена и несъобразена скорост и отнемане на предимство.

През настоящата година усилията на служителите ще бъдат насочени към повишаване ефективността на дейностите по превенция и разкриваемостта на т. н. битова престъпност, намаляване на пътния травматизъм и повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата, противодействие на престъпленията с акцизни стоки и други ощетяващи държавния бюджет, превенция на наркоразпространението и домовите кражби.

Благодарността за добрите резултати бе подкрепена и от представителите на прокуратурата и съда, които за пореден път изразиха задоволство от традиционно доброто работно партньорство.

 

 

23 мар 2018

Министър Радев: Изграждането на системи за видеонаблюдение в област Благоевград ще даде повече сигурност на хората

Министърът на вътрешните работи проведе днес работна среща с кметове от Благоевградска област

На работната среща присъстваха над 120 кметове и кметски наместници от областта. В рамките на проведения диалог  бе посочено, че между полицията и местната власт е изградена много добра комуникация, както и че в региона няма сериозни нарушения на обществения ред. Бяха обсъдени редица възможности за допълнително взаимодействие, както и проблеми, свързани със спецификата на региона. 

Фокусът бе поставен върху изграждането на системи за видеонаблюдение в региона и свързването им с полицейските управления. По думите на министър Валентин Радев, това е един от начините за засилване на контролът и сигурността в малките населени места.  Другият начин за исканото от кметовете полицейско присъствие е пренасочването на служители там, където е необходимо, и с ресурса, с който съответната областна дирекция разполага – това е една от водещите задачи на професионалното ръководство, което прави анализ на криминогенната обстановка на базата на интерактивна карта.  

В рамките на посещението си в Благоевград, министър Валентин Радев проведе и работна среща с ръководния състав на областната дирекция, на която бе направен преглед на постигнатите от дирекцията резултати. Акцент бе поставен върху приоритетните задачи на министерството през настоящата година.

23 мар 2018

Главният секретар на МВР Младен Маринов: Резултатите от работата на ОДМВР-Стара Загора през 2017г. са много добри

Анализът на работата на ОДМВР-Стара Загора за 2017г. се проведе днес. Присъстваха главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов, заместник директорът на ГДНП старши комисар Константин Димитров, административните ръководители на Окръжна прокуратура Дичо Атанасов и на Районна  прокуратура Гриша Мавров, председателят на Окръжния съд Красимир Георгиев, заместник-председателят на Районния съд Антония Тонева, областният управител Гергана Микова, заместник кметът на общината Йордан Николов, ръководни служители на дирекцията, сектор БОП и районните управления в региона.

Резултатите от работата по различните направления  представи директорът старши комисар Георги Хаджиев.  

 

През 2017 г. в ОДМВР - Стара Загора са регистрирани общо 4330 престъпления - с 388 по-малко от регистрираните през предходната година (4718). В процентно изражение намалението е с 8,22%. Коефициентът на престъпност на 100 000 жители е намалял от 1322,75 през 2016 г. на 1231,97 през 2017 г.

Разкрити са 2483 престъпления, или 57,34% от регистрираните. Разкриваемостта спрямо 2016 г. е увеличена с 4,25%.

Делът на регистрираните в Старозагорска област от общо регистрираните на територията на страната престъпления е 4,16% (4,35% през 2016 г.).

Дейността по противодействие на престъпленията против собствеността може да се оцени като много добра. Спрямо 2016 г. се отчита значително увеличение на разкриваемостта на грабежите, от 56,36% през 2016 г. на 71,43% през 2017 г. (+15,07%). Средната разкриваемост на тези престъпления за страната е 46,24%.

Продължава добрата работа по превенция и противодействие на взломните и домовите кражби, като разкриваемостта е съответно с 22,28% на взломните и 30,83% на домовите кражби, а броят им спрямо 2016 г. е намалял съответно с 84 и със 128. Отчитаното намаление при взломните кражби е с 29,37%, а на домовите кражби с 33,59%.

Като цяло, престъпленията против собствеността бележат намаление с 355 бр., спрямо предходната година, а разкриваемостта им е увеличена от 27,76% на 32,96% (с 5,20%). От тях, кражбите бележат намаление с 247 бр. при увеличена разкриваемост спрямо предходната година с 5,20%.

В резултат на провежданата системна превантивна дейност и доброто взаимодействие с ГДНП и други ОДМВР в страната, през 2017 г. е регистрирано значимо намаление на измамите -  със 76, или с 44,44%. Разкриваемостта през 2017 г. е 26,32% спрямо 14,04% през 2016 г., През 2017 г. служители на ОДМВР – Стара Загора са разкрили групи две групи извършители на телефонни измами.

Разкриваемостта на престъпленията с наркотични вещества е увеличена с 3,31% и към 31.12.2017 г. достига 92,67% (89,36% през 2016 г.). Проведени са значими реализации по линията, при която са иззети значителни количества наркотични вещества и са разкрити професионално оборудвани „оранжерии“ за отглеждане на канабис.

Регистрираните престъпления  против личността са с относително стабилен брой – 226, спрямо 217 през 2016 г. (+9) при запазено ниво на разкриваемост – 56,19% през 2017 г. спрямо 56,22% през 2016 г.

Регистрираната разкриваемост на икономическите престъпления в ОДМВР – Стара Загора е висока – 55,20%, като през 2017 г. са задържани значителни количества цигари и тютюн без акцизен бандерол. Общо са иззети 618908 къса цигари (591350 къса през 2016 г.) и 2116,585 кг. тютюн (1120,611  кг. през 2016 г.) без акцизен бандерол. Качеството и бързината на разследване на престъпленията през периода е на много добро ниво. Отчита се голям брой на образуваните бързи производства и на досъдебните производства, изпратени с мнение за съд.

През 2017 г. в региона са регистрирани 1671 ПТП. От тях 1302 са леки и 369 са тежки ПТП. При тежките ПТП са загинали 45 и са ранени 446 човека. В сравнение с 2016 г. общият брой на ПТП е по-малък с 211 бр., леките ПТП са със 189 броя по-малко, а тежките ПТП са с 22 по-малко. Загиналите са с 2 повече, а ранените 58 по-малко. Основните причини за тежките ПТП са движение с превишена и несъобразена скорост, отнемане предимство и употреба на алкохол. Най-много ПТП са регистрирани в големите градове на областта - в град Стара Загора - 108 тежки ПТП с 23 убити и 134 ранени, в град Казанлък - 56 тежки ПТП с 1 убит и 64 ранени. Запазва се тенденцията за управление на МПС от лица, който не са придобили необходимата за това правоспособност, както и на тези под въздействието на алкохол и др. упойващи вещества.

 

Главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов и зам.-директорът на ГДНП Константин Димитров дадоха много добра оценка на дейността на ОДМВР – Стара Загора през изминалата година и оцениха високо постигнатите резултати. Главен комисар Маринов благодари за положения труд на целия състав на ОДМВР – Стара Загора.

В своите изказвания административните ръководители на ОП – Стара Загора Дичо Атанасов, и на РП –Гриша Мавров отбелязаха дългогодишната много добра съвместна дейност между ръководените от тях прокуратури и ОДМВР - Стара Загора, като беше отчетено, че това е довело до значително подобряване на срочността на разследването и до постигане на много добри резултати в дейността по противодействието на престъпността.

След края на анализа бяха набелязани приоритетни направления, по които да бъде насочена дейността на ОДМВР – Стара Загора през 2018 г., : активно противодействие на измамите с ДДС, престъпленията с акцизни стоки и корупционните престъпления; издирането на укриващи се от правосъдието; превенцията на детската престъпност и престъпленията срещу деца; засилена и ефективна контролна дейност по пътищата,

23 мар 2018

Служители на ГДБОП задържаха мъж, издирван с червена бюлетина на Интерпол

До задържането на мъжа се стигнало след двумесечно взаимодействие между представителството на ФБР в България, отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, колегите им от Велико Търново и сектор „Издирване“ - ГДНП.  Мъжът бил издирван с червена бюлетина на Интерпол от 2011г. за извършени сексуални престъпления срещу деца в САЩ.
В хода на разследваното било установено, че задържаният е от Великобритания. За да прикрие извършените от него дейния той сменил имената и документите си за самоличност, както и коригирал коренно визията си. Предвид действията му, за да бъде открит, служителите на ГДБОП приложили основно компютърни ресурси и способи.
В хода на задържането му са открити и иззети три компютърни конфигурации, използвани от мъжа за сваляне и разпространение на материали с порнографско съдържание, с участие на деца на видима възраст под 10 години.
Оперативните действия са били тясно координирани и с Върховна касационна прокуратура и Окръжната прокуратура във Велико Търново. Работата по случая продължава.

23 мар 2018

Криминалисти от Стара Загора иззеха монети, представляващи културно – историческа стойност

Специализирана полицейска операция за пресичане, разкриване и документиране на престъпления, свързани с държане и отчуждаване на обекти, представляващи културно-историческа ценност, е проведена на територията на Стара Загора. В акцията са участвали служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР- Стара Загора.  При извършени процесуално-следствени действия - претърсване и изземване в дома на 20-годишен мъж в с. Овощник, общ. Казанлък, са намерени и иззети множество старинни монети, предмети и детектор за метал. Открити са още 4 стъклени буркана, съдържащи суха тревиста маса, за която след извършена експертиза е установено, че е наркотично вещество – марихуана, с общо тегло 63,699 г., както и специално изработен шкаф, оборудван с 2 нагревателни лампи и 4 електрически вентилатори.
В хода на операцията бил проверен и апартамент в Казанлък, обитаван от 20-годишен мъж от същия град. Оттам криминалистите иззели множество римски и тракийски монети, старинни предмети и детектор за метал. Предстои извършване на експертизи на иззетите вещи и монети.
По случаите са образувани досъдебни производства за престъпления по чл. 278, ал. 6 от НК, чл.278а ал.1 от НК и чл. 354а, ал.3 от НК.
Работата по доказване на цялостната престъпна дейност на мъжете продължава.          

 

23 мар 2018

В резултат на проведени професионални действия е пресечена финансова кибератака към голяма корейска фирма

Служители на отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП успешно пресякоха финансово мотивирана кибератака към голяма фирма от Република Корея. Установено е, че при кибератаката финансови  средства на жертвата в размер на 3 000 000.00 евро са били трансферирани към банкова в България. Сметката е била открита на юридическо лице, регистрирано в страната със собственик и управител – чуждестранен гражданин. В резултат на професионално проведените действия парите са блокирани и успешно възстановени на пострадалата корейска фирма.

От отдел „Киберпрестъпност“ припомнят, че по-рано през 2018 г. юридическо лице, регистрирано в САЩ е било подведено чрез кибератака да преведе  1 500 000.00 щатски долара вместо по сметката на реалния си контрагент на три банкови сметки в България.  От неправомерните средства на жертвата са възстановени 600 000 щатски долара, а за останалите е установено, че часове след получаването им по български сметки, са били трансферирани чрез онлайн банкиране за Хонг Конг.

Постигнатото по пресичането на кибератаки  е резултат от постигнатото добро международно взаимодействие на ГДБОП с чужди партньорски служби, както и с банковия сектор в страната.

23 мар 2018

Четирима мъже са задържани при спецакция в Бургас

Иззети са наркотични вещества, пистолети и вещи, с неустановен произход

 

При специализирана полицейска операция, проведена на територията на Бургас, са задържани четирима мъже. Двама от тях - А.К./24 г./ и М.М./42г./ са с криминални регистрации в полицията и М.М./38г./ и 27 – годишният Ю.А., и четиримата от Бургас. М.М. В акцията са участвали служители на Четвърто РУ и Специализирани полицейски сили при ОДМВР – Бургас.

В хода на процесуално – следствените действия в дома на 24 - годишния са намерени топче с бяло кристалообразно вещество -  метамфетамин, наргиле със жълто-кафеникава тревна маса - марихуана, вещи с неустановен произход и пневматичен пистолет. От жилището на 38- годишния  са иззети  електронни везни, стъклени колби, прекурсори / киселина и червен фосфор/, около 4 г бяло кристалообразно вещество, реагиращо на полевия наркотест на метамфетамин, топче суха тревна маса - канабис, множество вещи с неустановен произход, както и три газови пистолета. Установено е, че два от пистолетите са без документи. На мъжете е наложена полицейска мярка за 24 часа, по случаите са образувани бързи полицейски производства.

Работата продължава.

23 мар 2018

ОДМВР-Смолян отчете своята дейност през изминалата година

Зам.-главният секеретар на МВР даде положителна оценка за работата на дирекцията

През изминалата година областната дирекция е изпълнила успешно възложените от ръководството на МВР цели и задачи и бележи значителен напредък в работата си, отбеляза заместник-главният секретар на МВР гл.комисар Георги Арабаджиев, който днес присъства на анализа на ОДМВР-Смолян. Той подчерта, че са необходими постоянни усилия за постигане на по-добра среда на сигурност в региона - активно противодействие на конвенционалната престъпност, на разпространението на наркотици, на телефонните измами, на контрабандата.

През 2017 г. се запазва тенденцията за област Смолян да е сред областите с най-ниска престъпност в страната. Статистическите данни  сочат, че на територията на областната дирекция са извършени едва 0,7% от регистрираните в страната престъпления, а разкриваемостта им е  72.85/ при средна за страната 47.38%, отбеляза в анализа директорът на ОДМВР – Смолян старши комисар Николай Димов. Запазва се характерът и на регистрираните икономически престъпления, като водещи остават документните престъпления и престъпленията в горското стопанство, свързани с неразрешен добив на дърва и дървен материал. Той отбеляза, че отченети резултати са Бе отбелязано, че в основата на добрите резултати по противодействие на престъпността е водената сериозна превантивна дейност в региона, както и бързото правосъдие спрямо извършителите на престъпления. Бе подчертано и изключително доброто взаимодействие и координация както със структурите в МВР, така и с прокуратурата и местната власт.
На отчет-анализа на ОДМВР-Смолян присъстваха областният управител на област Смолян Недялко Славов, неговият заместник Владимир Гърбелов, кметът на община Смолян Николай Мелемов, председателят на Административен съд - Смолян –Игнат Колчев, зам.окръжният прокурор на Окръжна прокуратура Недко Симов, директорът на Регионална Дирекция “Гранична полиция” - Смолянкомисар Стоян Мандажиев, директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Смолян - комисар Симеон Цървуланов.

22 мар 2018

сигнали и съвети

Мобилно приложение

Услуги и полезна информация