Р. България

МВР

 

Актуално

Информация на ГДГП за трафика през граничните контролно-пропускателни пунктове към 10.00 часа

 

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

Във връзка с извършване на ремонтно-строителни дейности на ГКПП Златарево за времето от 09.09.2019 г. до 14.10.2019 г. движението през пункта ще бъде затруднено.
На границата с Република Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Турция, на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Причина са ремонтни дейности на съпределните гранични пунктове. 

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

От съображения за безопасност поради ниското ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща фериботната връзка Оряхово – Бекет, от 11.09.2019 г. работи само през светлата част на денонощието – от 08:00 ч. до 22:00 ч.

 

От ГД „Гранична полиция“ напомнят на пътуващите:

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат представени:

 • документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв);
 • оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

23 сеп 2019

Eжедневен трафик на ГКПП

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предствени:

 • документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).
 • оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.
Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 12:00 ч. на 22.09.2019г.

На границата с Република Сърбия на ГКПП Калотина трафикът е интензивен на изход за леки автомобили.
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

Във връзка с извършване на ремонтно строителни дейности на ГКПП Златарево Ви уведомяваме, че за времето от 09.09.2019г. до 14.10.2019г. движението през ГКПП Златарево ще бъде затруднено.
На границата с Република Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Във връзка с ремонтни дейности на съпределните гранични пунктове се извършва бавна обработка на преминаващите от страна на турските гранични власти. 

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

 Уведомяваме Ви, че от съображение за безопасност поради ниското ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща фериботната връзка Оряхово – Бекет от 11.09.2019 г. ще  работи само през светлата част на денонощието – от 08:00 ч. до 22:00 ч.The traffic on 22.09.2019 at 12:00 p.m. the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Republic of Serbiа at BCP Kalotina the traffic is intensive on exit for cars.
On the border with Republic of North Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
In connection with carrying out repair and construction activities of BCP Zlatarevo, we would like to inform you that for the period from 09.09.2019 to 14.10.2019 the traffic through BCP Zlatarevo will be difficult.
On the border with Republic of Greece the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Republic of Turkey at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo the traffic is extremly intensive on exit for trucks.
On the border with Romania the traffic is normal at all border crossing points.

We would like to inform you that for safety reasons due to the low level of the Danube river the ferry platform serving the Oryahovo - Becket ferry connection will only operate on daylight hours from 11.09.2019 - from 08:00 to 22:00.

22 сеп 2019

Ежедневен трафик към ГКПП

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предствени:

 • документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).
 • оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.
Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06:00 ч. на 22.09.2019г.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
Във връзка с извършване на ремонтно строителни дейности на ГКПП Златарево Ви уведомяваме, че за времето от 09.09.2019г. до 14.10.2019г. движението през ГКПП Златарево ще бъде затруднено.
На границата с Република Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесовотрафикът е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Във връзка с ремонтни дейности на съпределните гранични пунктове се извършва бавна обработка на преминаващите от страна на турските гранични власти. 
На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

 Уведомяваме Ви, че от съображение за безопасност поради ниското ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща фериботната връзка Оряхово – Бекет от 11.09.2019 г. ще  работи само през светлата част на денонощието – от 08:00 ч. до 22:00 ч.The traffic on 22.09.2019 at 6:00 a.m. the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Republic of Serbiа the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Republic of North Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
In connection with carrying out repair and construction activities of BCP Zlatarevo, we would like to inform you that for the period from 09.09.2019 to 14.10.2019 the traffic through BCP Zlatarevo will be difficult.
On the border with Republic of Greece the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Republic of Turkey at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo the traffic isextremlyintensive on exit for trucks.
On the border with Romania the traffic is normal at all border crossing points.

We would like to inform you that for safety reasons due to the low level of the Danube river the ferry platform serving the Oryahovo - Becket ferry connection will only operate on daylight hours from 11.09.2019 - from 08:00 to 22:00.

22 сеп 2019

Информация на ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 13:00 ч

На границата с Република Гърция на ГКПП Маказа и ГКПП Кулата трафикът е интензивен на изход за товарни и леки автомобили.
На границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Във връзка с ремонтни дейности на съпределните гранични пунктове се извършва бавна обработка на преминаващите от страна на турските гранични власти. 
На границата с Румъния на ГКПП Дунав мост-Русе трафикът е интензивен на изход за леки автомобили. На ГКПП Дунав мост-Видин трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.

От ГДГП информират, че от съображение за безопасност поради ниското ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща фериботната връзка Оряхово – Бекет от 11.09.2019 г. ще  работи само през светлата част на денонощието – от 08:00 ч. до 22:00 ч.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
Във връзка с извършване на ремонтно строителни дейности на ГКПП Златарево Ви уведомяваме, че за времето от 09.09.2019г. до 14.10.2019г. движението през ГКПП Златарево ще бъде затруднено.

 

21 сеп 2019

Информация на ГДГП за трафика през граничните контролно-пропускателни пунктове към 10.00 часа

На границата с Република Северна Македония на ГКПП Гюешево, ГКПП Златарево и ГКПП Станке Лисичково на изход се пропускат само празни товарни автомобили поради проблем в работата на Митническата Агенция от македонска страна. Препоръчваме на пълните товарни автомобили да използват алтернативни маршрути.

За времето от 09.09.2019г. до 14.10.2019г. във връзка с извършване на ремонтно строителни дейности на ГКПП Златарево движението през граничния пункт ще бъде затруднено.

На границата с Република Гърция на ГКПП Кулата трафикът е интензивен на изход за товарни и леки автомобили.

На границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Във връзка с ремонтни дейности на съпределните гранични пунктове се извършва бавна обработка на преминаващите от страна на турските гранични власти.

На границата с Румъния на ГКПП Дунав мост-Русе трафикът е интензивен на изход за леки автомобили. На ГКПП Дунав мост-Видин трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.

От съображение за безопасност поради ниското ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща фериботната връзка Оряхово – Бекет от 11.09.2019 г. ще  работи само през светлата част на денонощието – от 08:00 ч. до 22:00 ч.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

От ГДГП напомнят, че при излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо), на граничния пункт следва  да бъдат представени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

 

 

21 сеп 2019

Информация на ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 7 часа

 

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Във връзка с извършване на ремонтно-строителни дейности на ГКПП Златарево за времето от 09.09.2019 г. до 14.10.2019 г. движението през пункта ще бъде затруднено.
На границата с Република Гърция,  на ГКПП Кулата трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.
На границата с Република Турция, на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е изключително интензивен на изход за товарни автомобили.
На границата с Румъния, на ГКПП Дунав мост-Видин трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили. 

От съображение за безопасност поради ниското ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща фериботната връзка Оряхово – Бекет, от 11.09.2019 г. ще  работи само по светлата част на денонощието – от 08:00 ч. до 22:00 часа.

 

От ГД „Гранична полиция“ напомнят на пътуващите:

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат представени:

 • документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв);
 • оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

 

19 сеп 2019

Новини

ГДБОП, Специализираната прокуратура и френските правоохранителни органи неутрализираха престъпна група за трафик на хора с цел трудова експлоатация

Операцията е проведена на 17 септември т.г. В резултат на проведените действия на служители от ГДБОП, Специализираната прокуратура и френските полицейски и съдебни власти, бе неутрализираха една от най-големите до момента международни организирани престъпни групи за трафик на хора с цел трудова експлоатация и пране на пари.

Едновременните действията по разследването на българските и френските правоохранителни органи бяха извършени в пълен синхрон на територията на двете държави, съгласно споразумение за съвместен екип за разследване с участието на Евроджъст и Европол.

На територията на Франция са задържани трима български и един френски гражданин. Събраните доказателства сочат, че българите организирали трафика на работници от страната в района на град Лион. Там, при четирима различни работодатели, са установени общо 167 работници, наети за сезонна селскостопанска работа – гроздобер. Задържаният французин осигурявал логистиката за престъпната дейност – отговарял за намирането на френски работодатели, както и за настаняването на работниците.

Групата действала под прикритието на легален бизнес – наемане на работници по трудови договори от българско търговско дружество, което от своя страна ги командировало във Франция. Така френският работодател трябвало да плаща възнагражденията на работниците на българската фирма по банков път, а тя от своя страна – на работниците. В случая огромна част от полагащото се на работниците било присвоявано от дружеството на престъпната група. За да узаконят придобитите средства, участниците ги инвестирали в търговска дейност и недвижими имоти във Франция.

Българските работници – предимно малоимотни и малограмотни хора, били набирани главно в Североизточна България. Те подписвали трудови договори с българското дружество на чужд език, без да разбират съдържанието, но с обещанието да получават по 60 евро на ден. Във Франция били транспортирани с нелицензиран превоз, където били настанявали в палаткови лагери. Там получавали авансово средства за храна, които впоследствие бивали удържани (както и разходите за транспорт). „Заплатите“ се плащали накуп в края на работния сезон и след удръжките. В крайна сметка полученото не стигало на някои от работниците дори да се приберат в България.

В хода на разследването на българска територия е установено, че офисът на българското дружество, изпращащо работници във Франция, е регистриран на адрес, на който се намира празен незастроен парцел. В дома на участник в групата са намерени и иззети множество документи, доказващи престъпната дейност, и в частност - за големи парични суми за дарения между участниците в групата (от порядъка на 40 000 евро), декларации за значителни лични спестявания, фактури, касови бележки от бензиностанции, документи за купуване на големи  количества алкохол и цигари. От офиса на счетоводна къща, обслужвала дружеството на престъпната група, е иззета цялата му налична документация (в т.ч. разписки, фактури, фишове за заплати, банкови преводи и др.).

Разследването във Франция се води за нелегална трудова дейност, трафик на хора, организирана престъпна група и изпиране на пари. Българското разследване е за изпиране на пари в резултат на трафик на хора с цел трудова експлоатация.

 

 

21 сеп 2019

Домашна работилница за обработка на тютюн бе разкрита в село Манолско Конаре

Четирима са задържани за срок до 24 часа

 

Съвместна специализирана операция за пресичане на контрабандата с акцизни стоки е проведена днес от служители на пловдивския отдел „Икономическа полиция“ и инспектори от Агенция „Митници“. Под ръководството на Районна прокуратура – Пловдив, процесуално-следствените  действия са предприети в частен имот в село Манолско Конаре. Там екипите открили над 800 килограма наситнен тютюн и четири машини за рязането му. Допълнително е иззето и значително количество необработена тютюнева листна маса, което предстои да бъде уточнено. Като заподозрени за незаконната дейност с полицейски заповеди са задържани четирима мъже. По случая е образувано досъдебно производство в отдел „Икономическа полиция“ при областната дирекция на МВР. Работата по документирането му продължава

20 сеп 2019

Заместник-министър Балабанов: Днешната клетва е вашето обещание с всички сили да служите в името на обществото

80 стажанти положиха клетва за спазване на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, с което приключи 6-месечната им първоначална полицейска подготовка

 

Тържествената церемония се проведе днес в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. На нея присъстваха заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, ректорът на АМВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, главният секретар на Областната администрация-Пазарджик Светлан Карталов, директорите на областните дирекции на МВР в Кърджали, Видин и Враца старши комисарите Атанас Илков, Янко Янколов и Петър Коцин. Сред гостите бяха и заместник-директорите на ОДМВР Пазарджик и Пловдив, директорът на ЦСПП-Казанлък комисар Красимир Иванов, родители, близки и приятели на завършващите стажанти.

Полагайки тази клетва днес вие не просто извършвате един формален административен акт, а ритуал, който ви задължава да работите усърдно, с всички сили, спазвайки законите в името на добруването на гражданите на България - с тези думи се обърна към стажантите заместник-министър Стефан Балабанов. Той им пожела здраве, успехи и развитие в нелеката им служебна дейност като полицейски служители.  

С днешната церемония се приключва 6-месечната първоначална полицейска подготовка на стажантите. През това време те получиха познания по общи и специализирани дисциплини: правна, тактическа, стрелкова, криминалистическа и психологическа подготовка, полицейска лична защита, оказване на долекарска помощ. След успешното завършване на курса в Пазарджик придобиват статут на пълноправни полицаи и, след кратко въвеждане в работата по места, ще изпълняват своите задачи в областните дирекции на МВР в Пловдив, Пазарджик, Видин, Враца, Русе и Кюстендил. За постигнатите високи резултати в учебната дейност стажантите, завършили с отличен успех, бяха наградени от старши комисар Неделчо Стойчев и от директора на ЦСПП-Пазарджик комисар Стоян Зайков. Празничен водосвет за здраве и успех отслужиха свещеници от Пазарджишката духовна околия.      

 

 

                  

 

          

 

20 сеп 2019

България и Гърция ще работят активно заедно по въпросите на миграцията и убежището като държави на първа линия

Това бе акцентът на работното посещение в София на министъра по миграционната политика на Гърция, Георгиос Кумуцакос

Като държави на първа линия, България и Гърция са изправени пред общи предизвикателства, свързани със засиления миграционен натиск. Те трябва да обединят усилията си не само на двустранно ниво, а и в рамките на Европейския съюз, за да се обърне необходимото внимание на Източното Средиземноморие. Това трябва да се осъществи и в тясно сътрудничество с Турция.

Това бе общото виждане, изразено от министър Младен Маринов и министърът по миграционната политика на Гърция, Георгиос Кумуцакос, по време на днешната им среща в София. Двамата дадоха висока оценка на двустранното сътрудничество в областта на вътрешните работи, както и по темите за миграцията и убежището. Изразена бе готовност за надграждане и разширяване на съществуващото сътрудничество, с цел справяне с общите предизвикателства - трансграничната престъпност, незаконната миграция, трафика на хора, контрабандата на стоки.

Подчертано бе и значението на тристранното сътрудничество с Турция и ключовата роля в обмена на информация на тристранния контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП „Капитан Андреево“. Откритият и конструктивен диалог с турската страна на всички нива трябва да продължи, посочиха двамата министри.

В рамките на работното си посещение в София министър Кумуцакос проведе и срещи с министър-председателя Бойко Борисов и заместник-министъра на външните работи Петко Дойков.

Осъществено бе и посещение в Националния координационен център в Главна дирекция „Гранична полиция“ за запознаване на място с миграционната обстановка в България и усилията, които правоприлагащите органи полагат за ограничаване на миграционния натиск и защита на границите.

 

20 сеп 2019

Криминалисти от ОДМВР-Благоевград задържаха двама извършители на въоръжен грабеж в село Кърналово

В резултат от незабавно предприетите оперативно- издирвателни действия, за броени часове бяха задържани 25-годишен мъж от Петрич и 22-годишен мъж от с. Кърналово.  Според събраните доказателства, около 5.30 часа на 17 септември, в детско заведение в с. Кърналово, използвайки кухненски нож, те заплашили 60-годишна жена от селото и отнели портмонето й със сумата от около 150 лева.
В хода на процесуално-следствените действия е намерено оръжието, използвано от извършителите. Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата, като предстои повдигане на обвинения на извършителите.

Подробности за проведеното разследване оповестиха днес главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов и директорът на ОДМВР- Благоевград старши комисар Дойчин Дойчинов.

 

 

19 сеп 2019

Криминалисти на РУ - Ловеч иззеха 147 кг марихуана

В хода на проведена специализирана полицейска операция на 18 септември в наркооранжерия в с.Дойренци служители на РУ – Ловеч откриха 147 кг марихуана във вид на зелена листна маса.  В имота полицаите са се натъкнали на инсталация и солидна оранжерия от дървена конструкция, покрита с полиетилен и мрежа от всичките страни. При проверка в нея се установени 46 растения от рода на конопа с различна височина, варираща от 160 см до 240 см. Всяко едно растение е било обградено от метална скара и с изградена вентилация и капково-поливна система, свързана с геран извън имота. В  къщата е открита стая - сушилня с изградени дървени стелажи, с остатъци от суха зелена тревиста маса по тях, а  в друго помещение е установен мобилен гардероб - инкубатор, оборудван с отоплителна и вентилационна система, пригоден за отглеждане на култивиран разсад.
В имота , в момент на полагане на грижи за насажденията, е установен 64-годишен мъж, който е задържан за срок от 24 часа  и предстои привличането му в качеството на обвиняем и повдигане на 72- часова мярка "задържане под стража".
Работата по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

 

19 сеп 2019

Министърът на вътрешните работи откри нова сграда на Втора РСПБЗН във Варна

Министър Младен Маринов заедно с областния управител на Варна Стоян Пасев символично прерязаха лентата на новата сграда, в която ще работят пожарникарите на Втора РСПБЗН във Варна. Щастлив съм да видя чисто нова и функционална сграда, построена по всички стандарти на противопожарната дейност, която дава възможност на колегите да изпълняват своите задължения, да почиват и да са в готовност по всяко едно време да реагират, заяви министър Маринов. Той припомни, че само през вчерашния ден, в района на Варна са възникнали четири пожара, потушени благодарение на бързата реакция и професионализма на пожарникарите в региона. Вътрешният министър подчерта, че осигуряването на модерна работна среда, техника и защита на огнеборците е сред приоритетите на ръководството на вътрешното ведомство, като уточни, че в рамките на управленския период е заложено обновяването на 31 сгради за нуждите на пожарните служби в страната, 25 от които вече са готови, а останалите в процес на довършване. Той пожела на колегите здраве, по-малко инциденти, сила и кураж при носене на службата в полза на обществото.

На официалната церемония по откриване на новата сграда на Втора РСПБЗН присъстваха също главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов, директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов, началникът на кабинета на министъра на вътрешните работи Михаил Златанов, директорът на ОДМВР- Варна старши комисар Даниел Пашов, както и представители на общинската администрация.Втора РСПБЗН-Варна е създадена през 1969 г. и оттогава не е извършван съществен ремонт на помещенията. Съществуващите сгради са били построени по различно време, като първата от тях, двуетажна, е построена още през 30-те години на миналия век.

Разходите за реновиране на част от съществуващите постройки и за дострояване на нови помещения са за близо 1 400 000 лева. Извършените дейности са финансирани по Оперативна програма „Околна среда“. Строителството на сградите се е осъществило на два етапа – през 2013-2014 г. и през 2018 г. В рамките на инвестиционните дейности са подобрени цялостно материално-битовите условия и условията на труд на пожарникарите. Осигурени са възможности за отдих и спорт, облагородено е пространството около службата.

Втора РСПБЗН осигурява пожарната безопасност на територията на варненския кв. „Аспарухово“ и на общините Белослав и Аврен, с население от близо 45 хил. души. Щатът на пожарната е от 29 човека. 


 

 

 

19 сеп 2019

ГДБОП и ОП-Благоевград в разкриване на мащабна трансевропейска измама с платена телевизия - IPTV

Проведеният в много страни ден на акция, координиран от Евроджъст в Хага, доведе до разбиването на международна престъпна мрежа, извършваща масови измами с платена телевизия, което показва, че организираната престъпност разширява своите незаконни дейности в посока големи нарушения на аудиовизуалното авторско право. Действията, предприети в този уникален за Европейския съюз казус, са резултат от комплексни разследвания, проведени от прокурори от Неапол и Рим, с подкрепата на съдебни и полицейски органи от България, Германия, Гърция, Франция и Нидерландия, както и Евроюст. Щетите, причинени от престъпната групировка, възлизат приблизително на 6,5 милиона евро, като застрашават съществуването на много законни доставчици на платена телевизия на пазара. Преустановена е дейността на повече от 200 сървъра в Германия, Франция и Нидерландия, а над 150 PayPal акаунта на престъпниците са блокирани. Звеното за съдебно сътрудничество на ЕС, Евроюст, създаде своя стотен на брой координационен център, считано от създаването на първия център през 2011 г., имащ за цел предоставяне на подкрепа на място на националните органи за бързото прекратяване на незаконните дейности. Днешната едновременна операция доведе до прекъсване на сигнала за зрителите на незаконната платена телевизия в Европа, които са се възползвали от абонамент далеч под пазарната стойност.

 

Резултат от трансграничните разследвания

 • Комплексно и силно техническо разследване на организираната престъпна група (ОПГ) беше извършено от прокуратурата на Неапол, подпомагано от Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma.
 • Поради трансграничното измерение на престъпните дейности, в Евроюст беше открит казус, който да подпомогне италианското разследване. Беше открита и връзка с друго разследване, водено от прокуратурата в Рим, което е подпомагано от Polizia di Stato Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Sezione Financial Cybercrime.
 • Евроюст осигури бърз обмен на информация с други участващи държави членки, както и правилното и бързо изпълнение на съдебните нареждания, включително

няколко европейски заповеди за разследване и за замразяване на активи. По време на деня на акция са конфискувани доказателства, включително сървъри, цифрово оборудване, платежни инструменти, регистрационни листове и друга инфраструктура (Баланс на натоварването). Идентифицирани са общо 22 заподозрени лица от различни националности.

 

Дейности на престъпната мрежа

През 2015 г. започна ОПГ за незаконно повторно излъчване и продажба на продукти и услуги за плащане за гледане, подобни на предлаганите от Sky Italia, Mediaset Premium, Netflix, Dazon и Infinity в различни държави членки и други страни. Умелите престъпници са използвали най-напредналия и ефективен софтуер за измама. Създадени са няколко станции за препредаване със специални сървъри, за да се деактивира разшифроването на оригиналните програми и да се генерира незаконния IPTV сигнал в нарушение на Закона за интелектуалната собственост. Членовете на бандата са предлагали на широка публика от неподозиращи клиенти действителни платени телевизионни програми, кинематографични творби и съдържание при поискване на много ниска цена. Нелегално придобитите активи впоследствие са прехвърляни в чуждестранни банкови сметки.

Членовете на ОПГ са заподозрени в извършване на мащабни измами, киберпрестъпност и пране на пари.

 

Национални органи

Следните национални органи, наред с други, са участвали в разследванията и в съвместния ден на акция, координиран от Евроюст:

 

Италия

 • Прокуратурата на Неапол
 • Прокуратурата на Рим
 • Държавната полиция – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Sezione Financial

  Cybercrime

 • Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma

 

Гърция

 • Службата за екстрадиция и правна взаимопомощ (MLA) на Апелативната прокуратура на Атина
 • Службата за екстрадиция и правна взаимопомощ (MLA) на Първоинстанционния съд на Атина
 • Първоинстанционната прокуратура на Атина
 • Първоинстанционният съд на Солун
 • Първоинстанционната прокуратура на Солун
 • Гръцката полиция – Отдел за киберпрестъпност
 • Гръцката полиция – Северен подотдел за киберпрестъпност

 

България

 • Прокуратура на Република България
 • Министерство на вътрешните работи на Република България

С участието на окръжна прокуратура - Благоевград и отдел „Киберпрестъност“ на ГДБОП в страната са извършени претърсвания и изземвания на електронни доказателства от два адреса в гр. Петрич – офиси и седалища на фирмите, използвани за извършване на престъпната дейност. Действията на прокуратурата и антимафиотите били съпроводени от четири командировани в България представители на италианските полицейски власти.  Шест месеца по-рано отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП започна документиране на престъпната дейност, която се извършвала на територията на страната, като част от цялата международна дейност.  

 

Франция

 • Direction Régionale de la Police Judiciaire de Lille
 • Parquet du Tribunal de Grande Instance de Lille

 

Германия

 • Главната прокуратура на Франкфурт на Майн – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität
 • Прокуратурата на Вупертал
 • Държавната полиция на провинция Хесен

 

Холандия

 Звено за Международно Сътрудничество (ЗМС) на Прокуратурата в Хага и Националната Полиция, Хага

 

19 сеп 2019

Услуги и полезна информация

сигнали и съвети

Мобилно приложение