МВР

Дирекция "НС 112"

 

Достъп на хора със слухови и/или говорни увреждания

Услугата, осигуряваща достъп на хора със слухови и/или говорни увреждания до ЕЕН 112, е в изпълнение на транспонираната в българското законодателство Директива 2002/22/ЕО и изискването достъпът до ЕЕН 112 да бъде предназначен за крайни ползватели с увреждания, независимо дали техните специални нужди са предизвикани от увреждания или са свързани със стареенето. 
Услугата е достъпна през Интернет чрез мобилно приложение за телефони с мобилни платформи Android, iOS и Windows Mobile, както и стационарни и преносими компютри чрез уеб базирано приложение, достъпно през уеб браузър на адрес 112.mvr.bg.
Необходимо е потребителят да се регистрира еднократно. В хода на регистрацията потребителите въвеждат данни, които помагат на операторите от телефон 112 и екипите на службите за спешно реагиране за максимално бърза и адекватна реакция в полза на гражданина при инцидент, например адрес, статус на лицето (глух, частично глух, ням, частично ням) и др. След приключване на регистрацията, профилът се активира от ДНС 112 и с него потребителят може да се свързва с телефон 112 при необходимост.
При свързване с телефон 112 потребителят може в чат сесия да опише проблема или чрез налични икони за: спешна помощ, полиция и пожарна да изпрати сигнал за помощ. С изпращането на сигнала операторите от 112 получават и GPS координатите от устройството. Необходимо условие за използване на услугата, с цел установяване местоположението на гражданина, е GPS-ът на телефона или уеб браузъра да бъде включен.
• Подробна инструкция за регистрация и използване на услугата в текстови формат може да намерите в раздел Инструкции тук;
• Подробна видео инструкция за регистрация и използване на услугата, преведена на жестомимичен език  може да намерите в раздел Помощ тук или в мобилното приложение.МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Изтеглете официалното мобилно smartphone
приложение 112 Bulgaria за 
телефона си от:

Apple_store
Google_storeУЕБ БАЗИРАНО
ПРИЛОЖЕНИЕcomputer

Използвайте уеб базираното
приложение от браузъра на
компютъра си на адрес: 112.mvr.bg