МВР

ОД Плевен

 

16 ное 2020

Информация от сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен, за подадени заявления и издадени лични документи, в периода 9 - 13 ноември 2020 година

 

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /гр.Плевен, ул.“Сан Стефано“, №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР - Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, гласувани на 06.11.2020 г., беше прието следното:

Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца.

При желание/необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта и паспорт и преди изтичането на удължения срок.

            Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.

Няма удължаване на 30 дневния срок, предвиден в Закона за българските лични документи за подаване на заявления за първа лична карта след навършване на 14-годишна възраст.

 

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

09.11.2020

10.11.2020

11.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

59

41

40

31

23

194

01 РУ Плевен

35

55

49

51

31

221

02 РУ Плевен

36

30

31

28

34

159

РУ Белене

13

16

2

8

1

40

РУ Гулянци

5

10

6

10

4

35

РУ Д.Митрополия

8

11

4

6

11

40

РУ Долни Дъбник

5

8

7

8

1

29

РУ Кнежа

14

13

22

5

8

62

РУ Левски

18

17

14

13

6

68

РУ Никопол

6

6

7

9

-

28

РУ Пордим

12

7

7

4

12

42

РУ Червен бряг

19

20

32

15

23

109

Сектор „Пътна полиция“

19

28

28

22

15

112

Общо:

249

262

249

210

169

1139

 

Световен ден за възпомeнание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

 

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на ноември се отбелязва Световeн ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тази година, в седмицата от 9 до 15 ноември, хора от целия свят ще отдадат почит към загиналите и ще отправят молитви за здраве и бързо възстановяване на получилите физически или психически травми. В християнските храмове Световният ден ще бъде отбелязан на 15 ноември - ден и за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата. Безопасността на движението е споделена отговорност. Нека обединим усилия в името на живота и всеки от нас даде своя принос.
   
Обръщение на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски:

              Уважаеми съграждани,
На 15 ноември 2020 г. светът за петнадесети път ще се обедини от една и съща кауза – да се съхрани човешкият живот и да се отдаде почит на всички, които са го загубили в катастрофи на пътя. Решението от 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя от месец ноември да бъде Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия отговаря на днешните търсения на по-сигурни пътища, по-безопасни превозни средства и по-умели и отговорни  водачи, пешеходци и пътници.
            Всеки ден по пътищата на страната в движението се включват хиляди участници, за да стигнат до училището, службата, залата за тренировка, мястото за разходка и почивка и за да се върнат у дома. И всеки ден всички ние, забързани и увлечени от трафика, не забелязваме другите бързащи, ставаме невнимателни и се превръщаме в жертва на собственото си поведение. Само за последната 2019 г. в 6730 пътнотранспортни произшествия са ранени 8499 и са загинали 628 участници в движението по пътищата на страната, затова от самите нас зависи да намерим верния път към опазването на здравето и живота.
            Ние сме част от света и нашите усилия за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм допълват глобалните решения, насочени към забавяне на скоростта и отделяне на повече време за възприемане на света около нас и в нас. Нека заедно продължим по пътя на отговорния избор за движение със съобразена скорост, извършване на умели маневри, които не поставят хората в риск, и даване предимство на живота.
Нека се обърнем към себе си, към близките си и към вярата и си дадем надежда за дни без произшествия на пътя, за сигурност и за живот.
             Нека се движим безопасно!
             Нека се учим и възпитаваме да сме внимателни на пътя!
             Нека безопасността на движението по пътищата бъде наша отговорност!

                                Министър:  Христо                     Терзийски                                                                                                                                      

09 ное 2020

8 ноември - Ден на българската полиция

Директорът на ОДМВР - Плевен старши комисар Веселин Вътов с поздравителен адрес по случай празника!

 

На 8 ноември, Архангеловден, българската полиция отбелязва своя празник. За първи път празникът се чества на 21 ноември 1924 година (ст. стил св. Архангел Михаил). Прекъснат е след 1943 година. По предложение на Националния полицейски синдикат през 1994 година църковният празник Архангеловден - 8 ноември,  е обявен за празник на Националната полиция. С Решение №38 на Министерски съвет от 29 януари 1999 година църковният празник св. Архангел Михаил е обявен за Професионален празник на служителите от Национална служба "Полиция" на МВР.
 
  Директорът на ОДМВР - Плевен старши комисар Веселин Вътов с поздравителен адрес към полицаите по случай празника!

               УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на ръководството на ОДМВР – Плевен и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам по случай професионалния празник на българската полиция – 8 ноември!
С гордост можем да заявим, че в ОДМВР – Плевен работят служители, които с цената на силна воля, труд и компетентност пазят ненакърнени духа и идеята за справедливост, законност и гражданско достойнство, способни да вземат бързи и адекватни решения в сложни ситуации. Всички вие сте дали своя неоценим принос за противодействието на престъпността и запазването на добрия обществен ред.
Знаем, че рискът е неотменен спътник на полицейската работа. Откакто започна пандемията с коронавируса сме изправени пред огромната мисия да спасяваме животи, да ограничаваме разпространението на заболяването и да помагаме на хората. Благодаря ви за огромния риск, който всеки ден поемате, за положените усилия и изтърпените лишения в нелеката борба с коронавируса. Повечето от нас на 8 ноември няма да празнуват – верни на служебния дълг и ще бъдат на работа 24 часа в денонощието – седем дни в седмицата. Благодаря Ви за неуморния труд, себеотдаването и професионализма.
Уважаеми колеги,
Избрали сме пътя на безкомпромисното прилагане на закона и трябва да го продължим. Желая ви здраве, сили и увереност, а на вашите близки – търпение и подкрепа, както досега.
Благодаря ви за амбицията и енергията да служите вярно на страната на доброто!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

08 ное 2020

Мерки за осигуряване на пожарна безопасност през зимния отоплителен сезон

С понижението на температурите започна използването на различни по вид отоплителни и нагревателни уреди в помещенията, което доведе до възникването и на първите пожари в жилища на територията на област Плевен. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност освен загубата на дом, имущество и ценности, води и до застрашаване на човешкия живот.
Поради това напомняме изискванията за безопасно отопление:
- Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.
- Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.
- Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.
- Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.
- Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.
- Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.
- При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.
- При използване на газови отоплителни уреди с открито горене, задължително да се осигури приток на свеж въздух;
- Газови отоплителни уреди работещи на пропан бутан и бутилките за пропан бутан да не се разполагат и използват в помещения, пода на които е разположен под нивото на прилежащия терен;
- След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.
- Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.
- Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.
- Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.
- По въпроси, касаещи пожарната безопасност, да се  търсят служителите от съответната Районна служба ПБЗН. При пожар се съобщава по най-бързия начин на телефон 112.
Спазването на тези правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате. Бъдете отговорни към себе си, към близиките и домовете си!

 

04 ное 2020

ЗА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО