МВР

ОД Плевен

 

23 мар 2018

Статистика: трима загинали и един пострадал в пожари от началото на годината на 2018 година

Последният пожар, при който загина възрастен мъж в дома си е възникнал на 22 март в град Искър, област ПлевенПредвид ниските температури и повишения риск от битови пожари Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ алармира към по-голяма предпазливост и спазване на правила за пожарна безопасност. От началото на 2018 година на територията на област Плевен при пожари, предимно в жилищни сгради, са загинали трима, а един е пострадал. Последният трагичен инцидент, взел човешка жертва е регистриран вчера – 22 март. В 08.13 часа в Оперативния център в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен е постъпил сигнал за горяща къща в град Искър. На адреса незабавно е изпратен пожарен автомобил с екип служители на РСПБЗН – Кнежа. Съседи веднага съобщават на пожарникарите, че вътре в горящата сградата вероятно е и нейният самотноживеещ собственик. Пожарът е потушен, като е унищожена покривна конструкция 80 кв.м. и една от стаите. Открит е загинал мъж на 79 г., пенсионер. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава, като предполагаемата причина за пожара е неправилно ползване на отоплителен ел. уред.
За периода 1 януари – 22 март 2018 година на територията на област Плевен това е третият загинал човек, пострадал е един. Жертвите при пожари сравнено със същия период на 2017 година са намалели, когато е имало шестима загинали и един пострадал гражданин. Анализът на пожарите с пострадали и загинали по възрастови групи показва, че това най-често са хората на пенсионна възраст или над 60 години, в повечето случаи самотноживеещи и трудноподвижни. Всички произшествия с жертви са от категорията битови пожари.
От началото на 2018 година най-много пожари с материални загуби са възникнали в отрасъл „Жилищно стопанство, дейности на домакинства“ – 28 броя. Тук отново се отчита намаление, сравнено с 2017 година, когато тези произшествия са били 39 броя.
Основа причина за пожарите е пренебрегването и неизпълнението на правилата за пожарна безопасност, а именно късо съединение, неправилно ползване на отоплителни уреди /10 пожара/ и  небрежност при боравене с открит огън /10 пожара/.
Напомняме на гражданите на област Плевен за личната им отговорност за спазване на правилата за пожарна безопасност за намаляване на риска от възникване на пожар, който да застраши живота и здравето, както и имуществото им. Апелираме, при възникване на пожар, своевременно да се подава сигнал на тел. 112.

Министър Радев: Вярвам в професионалното ръководство и в служителите на МВР

Вътрешният министър и главният секретар на МВР дадоха висока оценка за работата на ОДМВР – Плевен през изминалата 2017 година

За нас е от изключителна важност служителите на МВР да са квалифицирани и да работят със съзнанието, че служат на хората, това заяви министър Валентин Радев пред състава на ОДМВР- Плевен по време на годишния отчет на дирекцията.

Вярвам в професионалното ръководство, вярвам, че и повечето служители на министерството работят с изключителен професионализъм. Той поясни, че МВР прави всичко възможно да осигури по-добри условия за работа на служителите и припомни, че бяха осигурени допълнителни средства за заплати и за униформено облекло на полицаите.

Министър Радев благодари за постигнатите високи успехи в работата на областната дирекция. „Дирекцията се развива много добре, постоянно се повишава разкриваемостта на престъпленията, за което поздравявам директора и целия състав на ОДМВР-Плевен. Зад професионалното тълкуване на цифрите в отчета стоят енергията и личните усилия на директора на областната дирекция и на екипа му, добави и главният секретар на МВР гл.комисар Младен Маринов. По думите му резултатите за изминалия период нареждат дирекцията сред най-добрите в страната.  Двамата акцентираха върху приоритетите, очертани от ръководството на МВР през тази година. Министър Радев подчерта и необходимостта от задълбочен анализ на структурата на МВР с оглед постигането на по- добра оптимизация  и по- висока резултатност в работата.

На анализ-отчета присъстваха още заместник-директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ старши комисар Стоян Телемалакиев, областният управител на Плевен Мирослав Петров, кметът на  община Плевен Георг Спартански, представители на прокуратурите и председателите на съдилищата в Плевенски съдебен район, ръководители и директори на институции в област Плевен, председатели на Общински съвети.

През 2017 година в ОДМВР-Плевен са регистрирани  4 320 престъпления, при 4 210 броя за същия период на 2016 година. В структурата на конвенционалната  престъпност на територията на Област Плевен, както и в цялата страна преобладаващи са престъпленията против собствеността – 1 760 броя, с относителен дял от около 41%. Второ място в структурата заемат общоопасните престъпления 1 605 броя с относителен дял от около 37%. Регистрираните престъпления против личността са 179 с относителен дял от около 4 %
От общо регистрираните престъпления за периода 2 755 са с неизвестен извършител при регистрацията им / при 3 015 за 2016 год./ или с 260 по-малко.
Регистрираните тежки престъпления срещу личността през 2017 година сравнени със същия период на 2016 година са както следва: Намаление е налице при опитите за убийства с 3 броя, при изнасилванията с 2 броя,  при опитите за изнасилвания с 3 броя и при трафика на хора с 2 броя. Увеличение е регистрирано при убийствата с 4 броя, при блудствата с 2 броя и  при отвличания, незаконно лишаване от свобода с 2 броя. Анализът на данните показва, че при извършените убийства, регистрирани през 2017 година, мотивите за извършване са от битово-личностен характер и  са свързани с неуредени и влошени взаимоотношения между извършителите и жертвите.
През 2017 година са регистрирани 1760 престъпления против собствеността, при 2060 броя за 2016 година или е налице намаление с 300 броя или с 14,57 %.
При регистрирани 69 грабежа е налице намаление с 10 броя в сравнение със същия период на 2016 година.
През отчетния период от служителите на ОДМВР-Плевен при регистрирани 4 320 престъпления, са разкрити 2 314 броя  или 53,56% обща разкриваемост при 45,49 % за отчетния период на 2016 година, или е налице увеличение на разкриваемостта с 8,07%. Постигнатият процент на разкриваемост на регистрираните престъпления през 2017 година е най-високият, който е достиган от ОДМВР-Плевен през последните години. Допълнително са разкрити 382 престъпления, регистрирани в предходни периоди, при 342 за отчетния период на 2016 година.
Разкриваемостта на регистрираните криминалните престъпления през 2017 година е 54%, при 44% за 2016 година или е налице увеличение с 10%. Разкриваемостта на криминалните престъпления на областната дирекция е с 6,46% над отчетената средна стойност за страната.
Разкриваемостта на регистрираните икономически престъпления през 2017 година е 49,90%, при 53,66% за 2016 година или е налице намаление с 3,76%. Въпреки отчетеното намаление на разкриваемостта при икономическите престъпления областната дирекция продължава тенденцията от минали години да поддържа много висок процент на разкриваемост на икономическите престъпления, който през 2017 година е с 15,94 % над отчетената средната стойност на страната.
През отчетния период на 2017 година като извършители на престъпления са установени 2 086 лица, при 1 719 лица за 2016 година.
Разкриваемостта за 2017 година. при регистрираните престъпления с неизвестен извършител при регистрацията им е 31,22% при 26,89 % за същия период на 2016 година или е налице  увеличение на разкриваемостта с 4,33%.
Разкриваемостта на престъпленията против личността през 2017 година е 51,96% при 45,51%  за 2016 година или е налице увеличение на разкриваемостта с  6,45%.  През последните години в резултат на добрата работа на служителите от „криминална полиция“ се поддържа висок процент на разкриваемост на този вид престъпна дейност.
Увеличение на разкриваемостта се отчита при убийствата с 66,67% /всичките регистрирани 7 убийства са разкрити/, при опитите са убийства с 40% /всички опити за убийства са разкрити/, при блудствата с 8,4%, при отвличанията с 20,83% и при трафика на хора с 3,33%. И през двата отчетни периода разкриваемостта на опитите за изнасилвания е 100%.
Разкриваемостта при престъпленията против собствеността е 27,61%, или с 2,51% по-висока спрямо 2016 година. Повишената разкриваемост на престъпленията против собствеността е резултат от предприетите от ръководството на ОДМВР Плевен мерки за противодействие на конвенционалната престъпност и изпълнението на мерките от  плана на МВР.
Увеличение на разкриваемостта се отчита при кражбите на части и вещи от МПС с 6.04%, при кражбите на селскостопанска продукция, домашни животни и птици с 2,31%, при кражбите на оръжие и боеприпаси с 14,29% и  при  кражбите от офиси с 3,59%. Броят на взломните кражбите се запазва и през двете години на 17,1%.  Незначително намаление се отчита при джебчийските кражби с 0.68% и при домовите кражби с 1,74%. С 5,95 % е намалена разкриваемостта на кражбите от  магазини.
В следствие на активната работа по линия „Грабежи“ разкриваемостта на този вид престъпления  през 2017 година е 55,07 %, която е с около 20 % повече в сравнение със същия период на 2016 година. Разкриваемостта  на т. нар. „улични грабежи“ през 2017 година е 46%, а на грабежите на територията на малките населени места е 72,72%. През изминалата година са установени общо 45 извършители на грабежи, от които 42  мъже и 3 жени. 12 от лицата са на възраст под 18 год. или всеки трети извършител на грабеж е непълнолетен.
При измамите разкриваемостта е увеличена спрямо 2016 година с 14,12 %, при унищожаване и повреждане е увеличена с 2,73%, при присвояванията е увеличена с 61,54%, при обсебванията е увеличена със 17,14% и при изнудванията е увеличена с 11,11 % /през 2016 година няма разкрито изнудване/.
         През 2017 година служителите от ОДМВР Плевен, активно работиха по противодействието на телефонните измами, при които най-уязвими са възрастните хора, които чрез различни измамни сценарии се въвеждат в заблуждение. През изминалата 2017 година благодарение на добрата работа на служителите от сектор ПКП при ОДМВР-Плевен са разкрити 48% от регистрираните случаи на телефонни измами на територията на областта, като са установени и задържани лица съпричастни към този вид престъпна дейност. Нанесените щети в по-голямата си част са възстановени на пострадалите лица. Част от лицата са осъдени с влезли в сила присъди „Лишаване от свобода“, други са с условни присъди, а трети към момента са с мярка за неотклонение „задържане под стража“.
През изминалата година в изпълнение на един от основните приоритети на МВР,  свързан провеждането на изборите за 44-то Народно събрание на Р.България, беше създадена организация за недопускане на нарушения и престъпления, свързани с изборния процес. В резултат на предприетите действия, изборите на територията на областта протекоха спокойно. Образувани бяха 15 досъдебни производства, от които 5 бързи производства. Задържани бяха 10 лица, едно от които с мярка за неотклонение от 72 часа. На 4 лица беше взета мярка „подписка“ по водени 3 бързи производства и едно досъдебно производство. Едно лице беше обявено за ОДИ. Осъдени бяха 8 лица. Горепосочените резултати поставиха ОДМВР-Плевен на първо  място в МВР по противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.
През изминалата година се активно се работи по противодействие на разпространението на акцизни стоки без бандерол. Криминогенни зони в това направление през 2017 година са изведени гр.Плевен, с.Буковлък, гр.Кнежа и гр.Левски. За противодействие на този риск бяха  проведени множество специализирани полицейски операции и бяха извършени  проверки на лица на  пазари и тържища  на територията на областта, където основно се извършва разпространението  на по-големи количества от акцизни стоки без бандерол. Заведени са 144 преписки, образувани са 89 бр. досъдебни производства и са съставени 64  акта за установяване на административно нарушение по ЗАДС. Иззети са  618 620 броя къса цигари; 2 тона 690 кг. тютюн; 1 тон и 408 л. алкохол и 8 тона 660 л. горива. През 2017 год. в резултата на активната работа на служителите от икономическа полиция по противодействие на престъпленията по линия „Акцизи“ са предотвратени нанесени щети на държавния бюджет на Република България в размер на 770 058 лева /пазарна цена/ от установени, иззети и нереализирани на пазара акцизни стоки без бандерол – цигари и тютюн. През изминалата година от служителите на икономическа полиция са разследвани  икономически престъпления, при които нанесените щети на държавния бюджет възлизат на  1 827 000 лева /при 620 000 лева за 2016 год./.
На територията, обслужвана от ОДМВР-Плевен през 2017 година са настъпили общо 1450  автопроизшествия, от които 224 тежки пътнотранспортни произшествия с 23 загинали и 294  ранени граждани. В сравнение с 2016 година общо настъпилите ПТП са с 360 по-малко, тежките автопроизшествията с едно по-малко, загиналите със 5 по-малко, а ранените със 11 по-малко.
          Най-голям брой от настъпилите тежки ПТП по вид е “Сблъскване между МПС“. На второ място се нарежда на “Блъскане на пешеходец или велосипедист”. Следва  “Блъскане в стълб, в дърво в спряло МПС или в предпазна ограда”.
           По място на настъпване на тежките ПТП същите се разпределят както следва: в населените места са настъпили 140 тежки ПТП, а извън населените места 84 тежки ПТП. На територията на градовете в Плевенска област са настъпили 113 тежки ПТП, а в границите на селата са настъпили 27 тежки ПТП.
           През 2017 година най-тежка е била пътно-транспортната обстановка през месец август 2017год. На второ място се нарежда месец май 2017 година следван от месец октомври 2017 година

20 мар 2018

Задържан е участник в три телефонни измами в Плевен

Извършителят е привлечен в качеството на обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража

След прецизна оперативна работа плевенските криминалисти установиха извършител на три телефонни измами. Престъпленията са по познатата схема – съдействие от гражданите в специализирана операция по задържането на престъпници. Първата измама е осъществена на 8 ноември 2017 година, когато 89-годишна плевенчанка била убедена да изхвърлила през терасата на жилището си  1 700 лева. Същия ден в заблуждение била въведена и друга възрастна жена – 81-годишна, която събрала в плик наличните в дома ѝ  100 лева и златни и ги изхвърлила през терасата на жилището си. Ден по-късно жертва на измамната мрежа станала и  74-годишна  жена, която се разделила с 3 900 лева.

В хода на проведените оперативно - издирвателни действия е установен и задържан извършителят -  26-годишен, от село Калипетрово, който признал  вината си. По първоначални данни той е изпълнявал ролята на куриер в престъпната схема. След доклад на материалите в прокуратурата, мъжът е привлечен в качеството  на обвиняем  и му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража“. Работа  по случая продължава под ръководството на районната прокуратура в  града .

19 мар 2018

Мерки за пожарна безопасност през пролетно-летния сезон

С настъпването на пролетта и повишаването на дневните температури започва почистването на дворове, вилни имоти, земеделски земи от горими материали и отпадъци. Много често сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също застрашават човешки живот. Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка.
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Плевен се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори, юридическите лица и гражданите на територията на област Плевен за недопускане на вредни за екологията, неприятни за собствениците и за жителите на населените места последици от пожари:
- забранено е палене на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи;

- повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за пожар с тежки последици, както за околната среда така и за частната собственост;

- при извършване на контролирано изгаряне на растителни отпадъци в частните дворове, предварително да се вземат мерки за недопускане разпространението на горенето, никога да не се оставя огъня без наблюдение;

- да не се допуска паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар;

- да не се пали огън на открито във ветровито време.

В случай на пожар, задължение на гражданите е да се обадят на тел.112.
На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.

 

19 мар 2018

ЗА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО