МВР

ОД Плевен

 

04 юли 2017

93 са наградените служители от МВР в Плевен по повод професионалния празник 5 юли 2017 година

 

Днес от 14 часа на тържествено събрание в сградата на ОДМВР – Плевен на улица "Сан Стефано" №3 присъстваха представители на прокуратурите в Плевенски съдебен регион, представители на съдилищата в Плевенски съдебен регион, областен управител на област Плевен, председател на Общински съвет Плевен, кмет на Община Плевен, други представители на местното самоуправление и ръководители на специализирани структури за противодействие на престъпността.
По случай празника на МВР - 5 юли, за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните си задължения са наградени 90 служители от ОД на МВР – Плевен.
Министърът на вътрешните работи е наградил 5 служители с писмена похвала - началник на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, началник на сектор „Пътна полиция“, разследващ полицай от отдел „Разследване“, служител от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР - Плевен. 
Главният секретар на МВР е наградил 5 служители с писмена похвала – началник на отдел „Криминална полиция“ комисар Петър Енчев, началник на сектор „Криминална полиция“ при Първо РУ Плевен, началник на сектор Криминална полиция при Второ РУ Плевен, разследващ полицай и служител от сектор „Криминалната престъпност“ при ОДМВР - Плевен.
Старши комисар Красимир Начев е наградил 80 служители от ОДМВР – Плевен също с „писмена похвала”.
Наградени са и служители от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен. Министърът на вътрешните работи е наградил един огнеборец младши инспектор от РСПБЗН - Плевен,  главният секретар на МВР - един служител - младши инспектор от РСПБЗН – Плевен и директорът на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ награждава с писмена похвала един служител – инспектор то РСПБЗН – Гулянци.

 

Полицаи от РУ Червен бряг проведоха обучение за спазване и защита правата на човека и международните стандарти за дейността на полицията

На 8 юни 2017 година от 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг беше проведено обучение на служителите от РУ-Червен бряг на тема: “Международни принципи в областта на спазване и защита правата на човека и международните стандарти за дейността на полицията. Шенгенско законодателство - Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи.“
Обучението е част от мероприятията, залегнали в плана на РУ-Червен бряг за провеждане на обучение на служителите по спазване правата на човека и полицейската етика. Изпълнявайки указанията, дадени в плана за дейността на Регионалната комисия по правата на човека и полицейската етика в ОДМВР-Плевен, за осъществяване на взаимодействие с представители на съда и прокуратурата, основен лектор по темата беше г-жа Виолета Николова – председател на районен съд –Червен бряг, подпомагана от Ивайло Цанов – инспектор от детската педагогическа стая при РУ-Червен бряг. На обучението присъстваше и административния ръководител на Районна прокуратура –Червен бряг  г-н Ивайло Тодоров.

По интересен и увлекателен начин в презентацията си г-жа Николова разгледа имплентирането на шенгенското законодателство в националното и основните права и свободи на гражданите, засегнати в Конвенцията. Бяха дадени примери за дела, водени в Европейския съд по правата на човека, като беше обърнато внимание на някои детайли, с които трябва да са запознати полицейските служители при изпълнение на задълженията си, за да не допускат нарушения.

 

09 юни 2017

Участие на служител от ОДМВР – Плевен в семинарно занятие по проблемите на противодействието на корупцията в България

От 14 до 16 юни 2017 година в курортен комплекс „Боровец“ се проведе семинар за подобряване на административната координация и организация на МВР по отношение на превенцията и противодействието на корупцията. На семинара лектори бяха административен секретар на МВР, съветник на министъра на вътрешните работи и експерти от полицейски структури.  Целта бе повишаване на информираността и чувствителността към проблемите на противодействието на корупцията. Бе споделен британски и немски опит в противодействието на корупцията, ролята на дирекция „Инспекторат“ и дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР в борбата с асоциалното явление. От страна на ОДМВР – Плевен участие взе началника на Отдел „Административен“.

22 юни 2017

ЗА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача