МВР

ОД Плевен

 

06 авг 2020

Започна специализирана полицейска операция по пътна безопасност

От 16 часа днес до 17 часа на 12 август ще се проведе специализирана полицейска операция на територията на страната по пътната безопасност. Засилва се контролът над водачите на дву, три и четириколесни моторни превозни средства /АТВ/. Целта е  недопускане на пътни инциденти.

При контрола ще се акцентира върху правоспособността на водачите, употребата на алкохол, наркотични вещества и техните аналози. Ще се обръща внимание върху регистрацията на мотоциклетите и състоянието на регистрационния номер. Ще се следи стриктно за използването на защитни каски от водачите и пътниците. Ще се следи и за неправомерно изпреварване, навлизане в лентата за насрещно движение и шофьори, които имат агресивно поведение. Включени са всички налични технически средства за контрол на скоростта.

 

Мерки за осигуряване на пожарна безопасност през летния сезон 2020

През лятото рискът от пожари е повишен. С настъпване на засушаването и появата на суха тревна растителност започва почистването на дворове, вилни имоти и земеделски земи от нея. Много често сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също застрашават човешки живот. Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка. Реална е опасността пламъкът от една клечка кибрит да прерасне в горски пожар или да обхване масив с житни култури, с трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесе значителни икономически и екологични щети.
Само от началото на месец юли 2020 година са възникнали общо 184 пожара,  от които в сухи треви, нискостеблена растителност  и отпадъци са 151. Броя на пожарите в сухи треви, нискостеблена растителност и отпадъци е изключително голям за този период на годината, като за сравнение пред предходните години бройката на пожарите е била 64 за 2019, 20 за 2018 и 80 за 2017 година. Дейността на Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението е затруднена от големия брой възникнали пожари и продължителното време, нужно за ликвидирането им.
Заради това напомняме, че е категорично забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии извън определените за целта места, като  санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2 000 лв.
Изрично се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви със зърнено житни култури и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
През целия пожароопасен сезон служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен ще осъществяват засилен контрол за спазване изискванията за пожарна безопасност от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски земи, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях.
За да се намали риска от пожари през летния сезон е необходимо:
- Да не се пали огън на открито във ветровито време.
- Да се проявява изключителна предпазливост при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено!
- Огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък.
- Да се почистят сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали и от терасите на апартаментите.
- Да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
- Изключително опасно е изхвърлянето на фасове в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.
Призоваваме гражданите за отговорно поведение сред природата и в местата с повишена пожарна опасност.

При пожар в дома, в двора, в полето или в гората, незабавно да се съобщава на телефон 112.

27 юли 2020

Резултати от проведен областен етап на конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

На 6 юли 2020 година в сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- Плевен се проведе областния етап на международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. В него взеха участие 105 творби на участници от общините: Кнежа - 9, Левски - 7, Плевен -26,  Белене – 26, Гулянци -30, Долна Митрополия – 7.
Целите на конкурса са да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система, засилване на интереса към професията на пожарникаря и спасителя и възпитаване на съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда.
През погледа на младите художници се виждат не само потенциалните опасности, които заплашват хората, но и възможностите за всеки да се защити в беда, и кои са институциите в държавата, които могат да му помогнат в критичен момент.
Участниците в конкурса се класират според възрастта им в три групи – от 7 до 10 години, от 11 до 13 години и от 14 до 18 години. С оглед най-обективно определяне на знанията и уменията, децата и учениците са разпределени и в категории: ученици от всички общообразователни училища и обслужващи звена в системата на Министерство на образованието и науката; ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство; ученици от специални училища и домове за деца в неравностойно положение.
Наградените творби са:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИЦИ:
Ученици от всички училища и обслужващи звена на МОН
Първа възрастова група /от 7 до 10 год./
І място: Лилия Галинова Янкова - 9 години, НУ „Единство“, град  Плевен
ІІ място: Нанси Калинова Маринова - 9 години, НУ „Единство“, град  Плевен
ІІІ място: Виктория Георгиева Димова - 9 години, НУ „Единство“, град  Плевен
Втора възрастова група /от 11 до 13 год./
І място: Лилия Даниелова Цекова - 11 години, СУ „Стоян Заимов“, град  Плевен
ІІ място: Валентин Цветанов Цветков - 13 години, ОУ „Христо Ботев“, село Бреница
ІІІ място: Лилия Даниелова Цекова - 11 години, СУ „Стоян Заимов“, град Плевен
Трета възрастова група /от 14 до 18 год./
І място: Станислава Ивайлова Стоянова - 14 години, СУ „Стоян Заимов“, град  Плевен
ІІ място: Кристияна Венелинова Иванова -14 години, СУ „Димчо Дебелянов “, град  Белене
ІІІ място: Зара Нарцис Рапонярова - 14 години, ОУ „Васил Левски“, град Кнежа.

ВТОРА КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИЦИ
Ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.
Първа възрастова група /от 7 до 10 год./
 І място: Виктория Калинова Петкова – 9 години, ЦПЛР – ОДК – Белене.
 ІІ място: Йоанна Кирилова Радулова - 7 години, ЦПЛР – ОДК – Белене.
 ІІІ място: Божидара Ивайлова Димитрова - 7 години, ЦПЛР – ОДК – Белене.
Всички, класирани на областния етап, млади творци продължаващи участието си в националния етап на конкурса ще бъдат удостоени с грамоти от името на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) - Плевен и Регионално управление „Образование“ - Плевен.
Грамотите ще бъдат връчени по места от началниците на районните служби „ПБЗН“ в град Плевен, град Кнежа и град Белене при допълнително създадена по места организация и при строго спазване на разпоредените противоепидемиологични мерки съгласно заповед на министъра на здравеопазването.

24 юли 2020

ЗА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО