МВР

ОД Плевен

 

25 май 2018

График за посещения от мобилните екипи от ОДМВР - Плевен за месец юни 2018 година

Организиране на посещенията и срещите на място от мобилния екип от служители на отдел ОП, сектори ПКП и ПИП, в населените места на територията на областта за прием на граждани

С цел подобряване на дейността по опазване на обществения ред и изпълнение на мероприятията, заложени в план  на МВР  и план на ОДМВР Плевен за противодействие на конвенционалната престъпност за периода юли 2017 година - юли 2018 година на територията на Област Плевен, е опреден  график на посещенията от сформираните мобилни екипи на територията на малките населени места.

 ГРАФИК ЗА ПОСЕЩЕНИЯ ОТ МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018 г.

01 юни  2018 година - Населени места към РУ Долна Митрополия
Град  Долна Митрополия – 09.30 часа- салона на Община-Д.Митрополия
Село    Село Горни Митрополия  - 10.30 часа – приемна на мл. полицейски инспектор
Град Тръстеник – 11.30 часа – салона на кметството
Село Славовица – 12.30ч. – приемна на мл. полицейски инспект

8 юни  2018 година - Населени места към РУ Долна Митрополия
Село Биволаре – 09.30 часа – приемна на мл. полицейски инспектор
Село Божурица – 10.30 часа – приемна на мл. полицейски инспектор
Село Рибен – 11.30 часа – приемна на мл. полицейски инспектор
Село Комарево – 13.00 часа  – приемна на мл. полицейски инспектор
Село Подем -14.00 часа – приемна на мл. полицейски инспектор
Село Победа -15.00 часа – приемна на мл. полицейски инспектор

15 юни 2018 година - Населени места към РУ Долна Митрополия
Село Ореховица -09.30 часа – приемна на мл. полицейски инспектор
Село Брегаре-10.30часа – приемна на мл. полицейски инспектор
Село Ставерци – 11.30 часа – приемна на мл. полицейски инспектор
Село Крушовене -13.00 часа – приемна на мл. полицейски инспектор
Село Байкал – 14.00 часа  – приемна на мл. полицейски инспектор

22 юни  2018 година - Населени места към РУ Долни Дъбник
Град Долни Дъбник– 09.30 часа- Салона на читалище „Ил.Бешков
Село  Писарово - 10.30 часа -Кметството на с.Писарово
Град Искър – 11.30 часа – Салона на читалището
Село Долни Луковит – 13.00 часа- Салона на читалище „Хр.Ботев“
Село Староселци – 14.00 часа- Кметство с.Староселци

29 юни  2018 година – Населени места към РУ Долни Дъбник
Село Горни Дъбник– 09.30 часа -Пенсионерски клуб в кметство
Село Крушовица – 10.30 часа - Пенсионерски клуб в кметство
Село Садовец- 11.30 часа –Салона на читалище „Искра“
Село Бъркач – 13.00 часа- Кметство с.Бъркач
Село Петърница -14.00 часа -Пенсионерски клуб в кметство
Село Градина -15.00 часа - Салона на кметството

 

Как да предотвратим пожари в жилищни сгради


Опасността от пожари в дома често е подценявана. Важно е да знаем, че пожарите в дома причиняват не само тежки имуществени щети, но и са животозастрашаващи.
През последните пет години за територията на област Плевен се отчита увеличение на пожарите възникнали в сектор „Жилищно стопанство и дейности на домакинства“ (средно по 130 пожара на година). До 15 май на настоящата 2018 г. пожарите вече са 45. Паралелно с това се увилачат и човешките жертви при тези пожари – за 2018 г. загиналите са 3, а пострадалите 5 души; за 2017 г. – 11 и 7 души.
Най-често срещаните причини за битови пожари са претоварвания на електрическата инсталация и неизправности в електрическите уреди; небрежност при боравене с отоплителни уреди; детска игра с огън и електрически уреди; забравена запалена цигара; умишлени палежи.
Факторите на пожара, които създават опасност за здравето и живота на хората, са: вдишването на въглероден оксид и други токсични продукти на горене (особено при възпламеняване на синтетични вещества, широко използвани в бита); повишената температура на обкръжаващата среда и въздействието на пламъците; понижена концентрация на кислород; дим и липса на видимост; паника, шок, страх; падащи парчета и части от разрушаващи се конструкции; допълнително възникване на взривове в резултат на пожара; травми от падане, задушаване от притискане и др.
Най-рискова и опасна реакция за безопасността на хората е възникването на паника - пълна загуба на способността на реално възприемане на обстановката и вземане на неправилни решения и безцелно поведение. В резултат на паниката може да възникнат травми, задушавания, задръстване и непропускливост на пътя за евакуация.
Разбира се, трагичните инциденти могат да бъдат предотвратени. Поради това от изключително значение са предприемането на мерки и спазването на правилата за пожарна безопасност:
 При готвене - винаги бъдете в дома си, когато готварската печка е включена.
 При пушене – уверявайте се, че пепелта, е абсолютно изгасена; - не пушете в кухни, където се използва газ за готварски цели; - не пушете в легнало положение на леглото или на дивана.
 При използване на отоплителни и нагревателни уреди: - сменете незабавно всички износени, стари или повредени кабели на уреди; - уреди, които загряват или правят искри по време на употреба трябва да бъдат незабавно изключени от захранването; изключвайте ел. уредите, които не са с автоматичен режим на работа, винаги, когато напускате помещението.
 Почиствайте и проверявайте комина преди всеки отоплителен сезон; не оставяйте печка на дърва запалена, в случай, че не сте у дома; не поставяйте нищо непосредствено до печката.
 Използвайте само стандартни нагревателни уреди;
 Проверявайте редовно инсталациите работещи на газ, а газовите бутилки зареждайте само на определените и законни места за зареждане;
 Уверете се, че децата са наясно с това, че огъня не е играчка; съхранявайте кибрити и запалки на места недостъпни за децата; не позволявайте на децата сами да включват електроуреди.
От нашите действия и/или бездействия понякога зависят съдби. Не бива да забравяме да бъдем отговорни, както към себе си така и към обществото. А това, преди всичко, означава да помислим как да се предпазим от нещо лошо, а ако има нужда как да се спасим и да помогнем.
Апелираме, при възникване на пожар, своевременно да се подава сигнал на тел. 112.

25 май 2018

Гл.комисар Николов откри новата сграда на участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Долна Митрополия

 

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР гл. комисар Николай  Николов, кметът на Долна Митрополия Поля Цоновска и областният управител на Плевен Мирослав Петров тържествено откриха новия участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Долна Митрополия. На церемонията присъстваха народните представители Пламен Тачев и Стефан Бурджев, областният управител на Плевен Мирослав Петров, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР главен комисар Николай Николов, кметът на Долна Митрополия Поля Цоновска, председателят на Общински съвет Долна Митрополия  Петър Петров, общински съветници и кметове на кметства в община Долна Митрополия. 

Директорът на ГДПБЗН благодари на местната власт за оказаното съдействие и допълни, че сградата на новия участък е дело и доказателство за доброто взаимодействие между централната власт и кмета на община Долна Митрополия. Той поздрави колегите си с новата придобивка, припомняйки, че това са служители отдадени на професията, които са на боен пост 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, а подкрепата на хората ги прави по-силни. Създаването на участъка е дело на усилията на много служители и различни ръководства на МВР. От 15 януари 2018 година – денят на първото дежурство до сега, служителите са участвали в 24 произшествия, като при две от тях реално са спасили човешки животи, допълни  директорът на РДПБЗН – Плевен комисар Станислав Атанасов.

Сградата бе осветена от свещеник Кръстев при храм „Свети Дмитрий“ в град Долна Митрополия. Служителите получиха скъп подарък - иконата на Свети Илия, изработена лично от техен колега от Свищов, както и кръст от настоятелството на храма.

Новият участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Долна Митрополия е разположен в сграда с гараж, на площ 145 кв.м, предоставени за ползване от общината. Стартът за изграждането бе даден със заповед на министъра на вътрешните работи от 2017 г. Постройката е реновирана за над 57 хиляди лева. Новият участък ще обслужва територия с население над 17 хиляди жители в 13 населени места. В него ще работят 11 служители. Те получиха и специализиран автомобил със съвременно оборудване, което повишава ефективността не само при локализирането и потушаването на пожари, но и при извършването на аварийно-спасителни дейности. Предоставен е по Оперативна програма „Регионално развитие“.  Функционалните му възможности отговарят както на критериите на ЕС, така и на специфичния терен в района на община Долна Митрополия.

 

22 май 2018

Министър Валентин Радев посети пострадалите от бурята град Плевен и село Гривица

 

 

Министърът на вътрешните работи проведе среща в община Плевен, на която присъстваха областният управител Мирослав Петров, директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов, председател на общински съвет Плевен Мартин Митев и директорът на ОДМВР старши комисар Красимир Начев.

Целта ни е да направим организация, която да помогне оптимално за възстановяване на щетите в имотите на хората. Предприети са действия за съдействие на пострадалите собственици и пълна мобилизация на екипите за отстраняване на щетите. Усилията на местната власт досега са дали резултат. Благодарение на редовната санитарна сеч, няма трагични последици, няма засегнат човешки живот. Снощи градът беше блокиран, но екипите и гражданите бързо са се организирали за заличаване на последствията. Свидетели сме, че провеждането на планирана профилактика е предотвратило по-сериозни щети. Надявам се ситуацията да е практичен пример за кметове, които не са отделили средства за такива дейности, да са мотивирани да го направят, заяви министър Радев и благодари на служителите на пожарната за бързата реакция.

Чух от кмета и виждам, че всички хора са се сплотили и са си помагали, но би било добре хората да са още по-грижливи към собствеността си и да отделят средства и за застраховки, а тези, които са държавни и общинска собственост, там отговорността е на държавата. Ще запозная министър – председателя с обстановката и какво конкретно е състоянието и на частния и на сградния фонд, който е общинска и държавна собственост, допълни вътрешният министър. 

На 245 сигнала са реагирали колегите ни в Плевен. Благодаря на полицейските служители за добрата организация, в резултат на която не е допуснато нито едно посегателство върху имот, заяви директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов. Благодаря на служителите от РДПБЗН, които показаха, че са смели момчета.

Министър Радев се запозна на място и с обстановката в село Гривица. Той още веднъж потвърди, че държавата ще направи всичко възможно, за да подпомогне най-засегнатите социално слаби семейства. Това ще се случи след като се извърши оглед от специалисти на място и се опишат нанесените щети, както и проверка за наличието на застраховки,  и след прецизна оценка на Междуведомствената комисията за възстановяване и подпомагане към МС. Той припомни, че комисията разполага с определен годишен бюджет и има определен лимит.  Това, което виждаме на място е впечатляващо, навсякъде са организирани хората, които работят и помагат, заедно да отстранят поне първите последствия от нанесените щети, допълни още вътрешният министър. На място ще останат и полицейски дежурни екипи, които ще продължат да охраняват пострадалите от бурята къщи в селото.

16 май 2018

ЗА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО