МВР

ОД Плевен

 

РЪКОВОДСТВО

Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  – Плевен – Комисар Станислав Маргаритов Атанасов

комисар Станислав Атанасов - директор на РДПБЗН-Плевен

Приемно време: Понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Роден е 12.07.1974 г. в гр. Плевен.
Завършил е висше образование през 1999 г. във ВИПОНД – МВР гр. София, факултет ПАБ по специалност „Пожарна и аварийна безопасност”.  
Назначен е в системата на МВР през 1999 г.
От 02.05.2017 г. е преназначен на длъжност директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен.

Телефон за контакт: 064/864 220;

Деловодство: 064/864 416;

Административен пощенски адрес: п. к. 5800, гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 31;

Адрес на електронна поща: [email protected].