МВР

ОД Пазарджик

 

11 мар 2019

Допълнителното вписване на екокатегория в свидетелството за регистрация на МПС не е задължително

Важно за собствениците на МПС !

Допълнителното вписването на екологичната категория на двигателя в свидетелството за регистрация на превозните средства, не е задължително!

В Република България има регистрирани автомобили, които са стари и не са произведени в съответствие с изискванията за екологична категория на двигателя.

В свидетелствата за регистрация на внесени у нас употребявани автомобили може да липсва информация за екологичната категория, поради което тя не е отразена в българското свидетелство за регистрация.

Този проблем не съществува за новите превозни средства. Те се регистрират след представяне на сертификат за съответствие, издаден от производителя. В този сертификат е записана и екологичната категория на двигателя, която е в съответствие с европейските изисквания.

Съгласно чл.54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, размерът на данъка се определя от общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

Когато в регистъра няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че то е без екологична категория. Екологичната категория на двигателя, може да бъде вписана допълнително, по желание на собственика, след определянето й от производителя на превозното средство.

С приетите промени на чл.55, ал.1 от ЗМДТ, обнародвани в ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, като екологичният се определя от общинския съвет, в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните граници:

 

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,10 - 1,40

"Евро 3"

1,00 - 1,10

"Евро 4"

0,80 - 1,00

"Евро 5"

0,60 - 0,80

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40 - 0,60


График за прием на граждани от мобилен екип на ОДМВР Пазарджик

Графикът е за месец март

Населено място, където ще се осъществяват срещи и прием на граждани

Дата на провеждане на срещи и прием на граждани

Час на посещение в населеното место

Времеви период на провеждане на срещи и прием на граждани

 

с. Голямо Белово, община Белово

01.03.2019 г.

 

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Момина Клисура, община Белово

14.40 часа

с. Сестримо, община Белово

15.20 часа

гр. Ветрен, община Септември

05.03.2019 г.

 

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Горно Вършило, община Септември

14.40 часа

с. Долно Вършило, община Септември

15.20 часа

с. Лозен, община Пазарджик

06.03.2019 г.

 

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Мененкьово, община Белово

14.40 часа

с. Аканджиево, община Белово

15.20 часа

с. Карабунар, община Септември

07.03.2019 г.

 

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Виноградец, община Септември

14.40 часа

с. Славовица, община Септември

15.20 часа

с. Боримечково, община Лесичово

08.03.2019 г.

 

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Калугерово, община Лесичово

14.40 часа

с. Динката, община Лесичово

15.20 часа

с. Капитан Димитриево, община Пещера

11.03.2019 г.

 

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Бяга, община Брацигово

14.40 часа

с. Радилово, община Пещера

15.20 часа

с. Дюлево, община Стрелча

12.03.2019 г.

 

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Блатница, община Пазарджик

14.40 часа

с. Смилец, община Стрелча

15.20 часа

с. Попинци, община Панагюрище

13.03.2019 г.

 

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Баня, община Панагюрище

14.40 часа

с. Бъта, община Панагюрище

15.20 часа

с. Априлци, община Пазарджик

14.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Сбор, община Пазарджик

14.40 часа

с. Ивайло, община Пазарджик

15.20 часа

с. Сарая, община Пазарджик

15.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Гелеменово, община Пазарджик

14.40 часа

с. Драгор, община Пазарджик

15.20 часа

с. Добровница, община Пазарджик

18.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Говедаре, община Пазарджик

14.40 часа

с. Хаджиево, община Пазарджик

15.20 часа

с. Главиница, община Пазарджик

19.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Алеко Константиново, община Пазарджик

14.40 часа

с. Радилово, община Пещера

15.20 часа

гр. Брацигово, община Брацигово

20.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Розово, община Брацигово

14.40 часа

с. Равногор, община Брацигово

15.20 часа

с. Мирянци, община Пазарджик

21.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Синитово, община Пазарджик

14.40 часа

с. Огняново, община Пазарджик

15.20 часа

с. Мокрище, община Пазарджик

22.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Ляхово, община Пазарджик

14.40 часа

с. Паталеница, община Пазарджик

15.20 часа

с. Юнаците, община Пазарджик

25.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Величково, община Пазарджик

14.40 часа

с. Памидово, община Лесичово

15.20 часа

с. Мало Конаре, община Пазарджик

26.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Пищигово, община Пазарджик

14.40 часа

с. Черногорово, община Пазарджик

15.20 часа

с. Оборище, община Панагюрище

27.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Поибрене, община Панагюрище

14.40 часа

с. Левски, община Панагюрище

15.20 часа

с. Мало Конаре, община Пазарджик

28.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

 

с. Хаджиево, община Пазарджик

14.40 часа

с. Говедаре, община Пазарджик

15.20 часа

с. Света Петка, община Велинград

29.03.2019 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Юндола, община Велинград

14.40 часа

с. Пашови, община Велинград

15.20 часа

01 мар 2019

Важна информация за водачи или собственици на МПС закупили електронна винетка

Действия при промяна на регистрационния номер на автомобила

Добре е да се знае, че електронната винетка се издава за автомобил с определен регистрационен номер. При промяна на собствеността обаче , при първоначална или последваща пререгистрация се променя и регистрационния номер. Водачите се заблуждават, че след като са платили вече винетна такса за автомобила, независимо от сменения номер тя е валидна. Но трябва да знаят, че това не е така. За това в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние е предвидено следното:

 

- чл.5, ал.4 - При промяна на регистрационния номер на пътното превозно средство собственикът или ползвателят следва в срок от 3 работни дни да заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция "Пътна инфраструктура" или по електронен път, като съответните длъжностни лица отразяват новите данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки след справка в Националния регистър на пътните превозни средства в срок до два работни дни от получаване на съответното заявление. 

 

Това означава, че в срок до три работни дни всеки собственик или ползвател на автомобил, чиито регистрационен номер е променен следва да подаде подобно заявление за да се преконвертират данните за електронната винетка. 

                                           

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик      

19 фев 2019

Няма нищо по-важно и по-възвишено от това да защитавате интересите на България и на нейните граждани

С тези думи заместник-министър Балабанов се обърна към 96-имата новоназначени полицаи, които положиха днес клетва след шестмесечна подготовка

Клетва за спазване на Етичния кодекс на държавните служители в МВР положиха 96 полицаи на тържествена церемония, състояла се днес в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. С това завършва първоначалната подготовка на новоназначените полицаи, която се провежда в продължение на шест месеца. След приключването й те придобиват статут на пълноправни служители и ще се влеят в редиците на колегите си от СДВР и областните дирекции на МВР в Хасково, Ямбол и Пловдив. 

Няма нищо по-важно и по-възвишено от това да защитавате интересите на България и на нейните граждани, заяви в обръщението си към стажантите заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов. Той им пожела да бъдат безкомпромисни към нарушителите на обществения ред и извършителите на престъпления, да подкрепят и насърчават тези, които съграждат и работят в името на страната ни.

В ЦСПП-Пазарджик стажантите преминаха през правна, физическа, стрелкова, тактическа и психологическа подготовка, съчетани с практически стажове в структурните звена, където са назначени. Завършилите обучението с отличен успех бяха наградени от Ректора на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев и директора на ЦСПП-Пазарджик комисар Стоян Зайков. Празничен водосвет за здраве и късмет отслужиха свещеници от Пазарджишката духовна околия.

Гости на тържествената церемония бяха заместник-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев, заместник-областният управител Петър Белчев, директорите на СДВР и на областните дирекции на МВР в Пазарджик, Пловдив и Хасково - старши комисарите Георги Хаджиев, Йордан Рогачев, Атанас Илков и Ангел Ганчев. Присъстваха още директорът на РДПБЗН-Пазарджик комисар Иван Панайотов, началникът на отдел „Охранителна полиция“ в СДВР комисар Борислав Муеров, директорът на ЦСПП-Казанлък комисар Красимир Иванов. Да уважат клетвата на стажантите в пазарджишкия полицейски център бяха дошли много техни роднини и близки.       

08 фев 2019

ЗА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача