МВР

ОД Пазарджик

 

20 сеп 2019

80 стажанти от националната полиция в страната положиха клетва за спазване на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР

Тържествената церемония се проведе днес в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. На нея присъстваха заместник-министърът на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов, ректорът на АМВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, главният секретар на Областна администрация-Пазарджик г-н Светлан Карталов, директорите на областните дирекции на МВР в Кърджали, Видин и Враца старши комисарите Атанас Илков, Янко Янколов и Петър Коцин. Сред гостите бяха и заместник директорите на ОДМВР Пазарджик и Пловдив комисарите Светослав Телбизов и  Димитър Събчев, директорът на ЦСПП-Казанлък комисар Красимир Иванов. На плаца в полицейския център дойдоха много родители, близки и приятели на завършващите стажанти.

Полагайки тази клетва днес вие не просто извършвате един формален административен акт, а ритуал, който ви задължава да работите усърдно, с всички сили, спазвайки законите в името на добруването на гражданите на България, с тези думи се обърна към стажантите заместник-министър Стефан Балабанов. Той им пожела здраве, успехи и развитие в нелеката им служебна дейност като полицейски служители.  

С днешната церемония се приключва 6-месечната първоначална полицейска подготовка на стажантите. През това време те получиха познания по общи и специализирани дисциплини: правна, тактическа, стрелкова, криминалистическа и психологическа подготовка, полицейска лична защита, оказване на долекарска помощ. След успешното завършване на курса в Пазарджик те придобиват статут на пълноправни полицаи и след кратко въвеждане в работата по места ще изпълняват своите задачи в областните дирекции на МВР в Пловдив, Пазарджик, Видин, Враца, Русе и Кюстендил. За постигнатите високи резултати в учебната дейност стажантите завършили с отличен успех бяха наградени от старши комисар Неделчо Стойчев и от директора на ЦСПП-Пазарджик комисар Стоян Зайков.  Празничен водосвет за здраве и успех отслужиха свещеници от Пазарджишката духовна околия.      

В ОДМВР-Пазарджик са предприети редица мерки за нормално протичане на празничните почивни дни

В ОДМВР-Пазарджик е създадена необходимата организация за обезпечаване на обществения ред,  безопасното движение по пътищата и гарантиране сигурността на гражданите по време на честванията на Деня на независимостта на България – 22 септември, и свързаните с него почивни дни.

Засилено полицейско присъствие ще има на местата за провеждане на чествания и тържества, като и на други публични прояви, свързани с празника в целия регион, обсъдени са съвместни мерки с представители на местната власт, Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението”, частните охранителни фирми.

Очава се засилен трафик на автомобили по главните пътища  - АМ "Тракия", Пазарджик-Пловдив, Пазарджик-Пещера, Варвара-Велинград, Пазарджик-Панагюрище.  За ограничаване на предпоставките за възникване на ПТП, както и за увеличаване на пропускателната способност на най-натоварените участъци от републиканската пътна мрежа на територията на областта, от страна на пътна полиция ще се предприемат следните дейности:

            - максимален брой екипи за  регулиране и облекчаване на движението по пътищата, по които се очаква най-голямо натоварване , като в това число ще са ангажирани автопатрули на Охранителна полиция и жандармерията

            - осигурени са необходимите дежурни полицейски сили за своевременното въвеждане на временна организация на движението при влошена метеорологична обстановка, както и за контрол над водачите за движение с неподготвени автомобили, за стриктно спазване на въведените временни забрани и ограничения, особено в подходите към рисковите участъци.

          
Криминалистите предупреждават, че домовите кражби зачестяват по време на празниците и напомнят на гражданите, които ще отсъстват от домовете си за почивните дни, да не обявяват намерението си в социалните мрежи или пред много хора. При тръгване да се уверят, че всички врати и прозорци са добре затворени и заключени. Вкъщи не трябва да се оставят големи суми пари или скъпи бижута. Желателно е съсед или близък да бъде помолен да наглежда жилището, да разполага с телефон за връзка и при съмнение за нередност да сигнализира в полицията.

Извън домовете си е необходимо хората да бъдат по-бдителни и отговорни към личните си вещи.
Апелираме към хората да бъдат бдителни и при забелязване на съмнителни лица или предмети своевременно да сигнализират на полицейските органи.

19 сеп 2019

Седмица на пожарната безопасност в Област-Пазарджик

За времето от 09-ти до 14-ти септември са предвидени редица инициативи

Тази година в периода от 9-ти до 13-ти септември се провежда традиционната „Седмица на пожарната безопасност“, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14-ти септември. В тази връзка днес в сградата на РДПБЗН-Пазарджик се проведе брифинг с участието на директора на службата комисар Ангел Дудов.

Резултатите са видни от статистиката за първите осем месеца на тази година – екипите на РДПБЗН-Пазарджик са реагирали на 1732 бр. произшествия, при които са спасени 5 човека. От възникналите произшествия най – голям е броят на пожарите – 1336 бр., което представлява 77 % от всички произшествия. При 206 от тях са нанесени материални загуби. Пожарите без  материални загуби  са  1130 или  65 %  от всички произшествия.Регистрирани са и 97 бр. лъжливи повиквания, които представляват 5,6 % от произшествията.При горските пожари има значително повишение спрямо 2018 г. с 2,5 пъти, което се дължи на трайното засушаване през летния период и повишената пожарна опасност.В повечето случай причините са небрежност при боравене с откит огън- запалени сухи треви и храсти в близост до горски фонд, както и нерегламентирани сметища.

За посочения период са загинали 3-ма и пострадалите са 9  граждани. Проведените аварийно-спасителни дейности при пътнотранспортни произшествия са 58 бр.

Съществува трайна тенденция най-много от общия брой произшествия да са пожарите без нанесени материални загуби. Те са предимно в сухи треви и отпадъци. Причините за това са предимно от субективен характер и намаляването на тези произшествия зависи основно от информационно - разяснителната дейност, от съзнанието на всички граждани.

 

При произшествията са унищожени:

  • покривна конструкция- 3729 кв.м.
  • фураж на бали - 2813 бр.
  • сгради в разгъната площ - 550 кв.м.
  • мебели-272 бр.
  • бяла, черна и компютърна техника- 134 бр.
  • автомобили- 37 бр.

 

За разглеждания период не са възникнали пожари свързани със жътвената кампания и не са засегнати площи с посеви.

      Служителите осъществяващи Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност са извършили: 56 бр. комплексни проверки ; 820 бр контролни проверки;  1145 бр. тематични проверки; 267 бр. съвместно с други ведомства; 8 бр по сигнали и предложения на граждани; 130 по искания на заинтересовани лица.

       Съставени са 47 бр. акта за установяване на административни нарушения, принудителните административни мерки са 12 бр., изготвени са 527 бр. констативни протоколи, връчени са  425 бр. разпореждания.

 

 

Състояние на доброволните формирования на територията на областта:

На база стандартите за численост на територията на областта следва да има 250 доброволеца, а към момента има регистрирани 124 доброволеца в 11 общини.

 

 

 

По общини числеността е следната:

Община Пазарджик- при стандарт 30 човека има регистрирани 29 доброволеца, което е 97 % заетост.

Община Велинград- при стандарт 20 човека има регистриран 1 доброволец.

Община Панагюрище- при стандарт 20 човека има регистрирани 19 доброволеца, което е 95% заетост.

Община Лесичово- при стандарт 20 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 12 доброволеца, което е 48 % заетост.

Община Брацигово- при стандарт 20 човека има регистрирани 7 доброволеца, което е 35 % заетост.

Община Ракитово- при стандарт 20 човека има регистрирани 10 доброволеца, което е 50 % заетост.

Община Батак- при стандарт 20 човека има регистрирани 9 доброволеца, което е 45 % заетост.

Община Белово- при стандарт 20 човека има регистрирани 17 доброволеца, което е 85 % заетост.

Община Стрелча- при стандарт 15 човека има регистрирани 5 доброволеца, което е 33 % заетост.

Община Сърница –при стандарт 15 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 8 доброволеца, което е 40 % заетост.

Община Пещера- при стандарт 20 човека има регистрирани 7 доброволеца, което е 35 % заетост.

            Община Септември няма регистрирано доброволно формирование, а стандарта за общината е 20 доброволеца. Има решение на общинския съвет за създаване на доброволно формирование.

            Съгласно чл.41 ал.2 от Закона за защита при бедствия в общини с население до 20 000 души задължително се създават доброволни формирования. На територията на областта това са общините: Лесичово, Батак, Белово, Ракитово, Сърница, Стрелча, Пещера и Брацигово. На практика това изискване на закона е изпълнено на територията на област Пазарджик.

С лични предпазни средства са екипирани доброволните формирования на община Пазарджик, община Стрелча, община Панагюрище, община Белово, община Батак, община Пещера, община Ракитово, община Брацигово и община Сърница.

 

Доброволците могат да извършват следните основни дейности по защитата на населението, съобразно завършените курсове за обучение  и придобитата квалификация:

1. спасителни операции;

2. ограничаване и ликвидиране на пожари;

3. операции по издирване и спасяване;

4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

6. други операции, свързани със защитата.

От началото на 2019 година доброволни формирования от общините Белово, Брацигово и Сърница са оказали съдействие на РДПБЗН Пазарджик в гасителните действия на общо 22 броя пожари и 1 брой за отстраняване на паднало дърво.

Доброволното формирование на община Брацигово е участвало в 3 броя пожари на територията на общината.

Доброволното формирование на община Сърница е участвало в 1 брой пожар на територията на общината.

Доброволното формирование на община Белово е участвало в 17 броя пожари и 1 брой за отстраняване на паднало дърво на територията на общината.

На 13.09.2019 г. от 09:00 часа в гр. Сърница ще се проведе Национално учение на доброволците, организирано от Националната Асоциация на доброволците в България. Като домакини на мероприятието са община Сърница и доброволното формирование към нея.

 

По случай празника на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември са наградени общо 46 служители, в това число и от ръководството на вътрешното министерство и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

 

От месец декември 2017 г. стартира изпълнението на обществена поръчка с предмет „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“ в рамките на проект на ГДПБЗН-МВР „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В тази връзка РДПБЗН – Пазарджик може да се похвали с вече изграденият учебен център намиращ се в с. Бошуля – Складова база на РДПБЗН – Пазарджик. От 01.09.2019 г. редовно се провеждат обучения на граждани съгласно заложения проект.

 

В Седмицата на пожарната безопасност за предвидени и редица инициативи, като най-очаквани от гражданите са демонстрационните прояви на районните служби в цялата област.

 

«С чувство на благодарност за положените усилия, преодолените трудности и удовлетворение от постигнатите резултати поздравявам всички колеги с  професионален празник.

Уважаеми колеги от РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ''ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО'' - Пазарджик, признателен съм за вашата съпричастност и всеотдайност! Желая ви здраве, лично щастие и много успехи.»  С това обръщение завърши брифинга директорът на РДПБЗН-Пазарджик комисар Ангел Дудов.

12 сеп 2019

Полицаи от РУ-Септември и жандармеристи охраняват лозовите масиви в септемврийско и беловско

Екипи на полицейското управление в Септември и жандармеристи от ЗЖУ-Пловдив участват активно в охраната на лозовите масиви. И през тази година се предприемат допълнително мерки за опазване на селскостопанската продукция в областта. От днес екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив съвместно с колегите си от районното управление в Септември патрулират в зоните на лозовите масиви, тъй като се очаква в скоро време началото на гроздобера.  Съвместните патрули създават условия за нормалното и спокойно протичане на брането на лозята в районите на Септември, Белово, Ветрен, селата Бошуля, Виноградец, Карабунар, Аканджиево, Мененкьово. Ще се извършват и засилени проверки на местата за изкупуване на готовата продукция, както и на превозните средства и техните товари. С цел ефективност на проверките призоваваме ражданите да спазват стриктно разпорежданията на униформените служители и задължително да носят в себе си документи за самоличност.     

09 сеп 2019

С възпоменателна церемония бе отбелязана 19-годишнината от смъртта на пожарникар

Венци и цветя бяха поднесени пред  паметната плоча на  младши -лейтенант Кръстьо Стоянов - пожарникар от РСПБЗН-Пазарджик, загинал при гасене на пожар в Белово станал на 07 септември 2000 година. Вчера се навършиха 19 години от трагичната смърт на огнебореца. Десетки хора оставиха венци и цветя пред паметната плоча поставена в негова чест на входа на СОУ „Александър Иванов-Чапай“ в Белово. На церемонията присъстваха семейството и близки на загиналия пожарникар, директорът на РДПБЗН-Пазарджик комисар Ангел Дудов, представители на Общинския съвет и администрацията на гр.Белово, пожарникари от районните служби в Пазарджик и Белово, ръководството и преподаватели от училището, граждани.

Как бързо отминаха тези 19 години, ще отминат още много, но споменът за него винаги ще е в сърцата ни. Където и да се намираме винаги ще го споменаваме с добро, защото той остави у нас човешкото си и колегиално отношение. С тези думи се обърна към присъстващите на поклонението в двора на училището комисар Ангел Дудов. В знак на преклонение и уважение към личността на младши-лейтенант Стоянов всички застанаха на колене в едноминутно мълчание.

07 сеп 2019

ЗА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача