МВР

ОД Пазарджик

 

01 окт 2018

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип на ОД МВР Пазарджик

Графикът е за месец октомври

Населено място, където ще се осъществяват срещи и прием на граждани

Дата на провеждане на срещи и прием на граждани

Час на посещение в населеното место

Времеви период на провеждане на срещи и прием на граждани

 

с. Голямо Белово, община Белово

01.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Момина Клисура, община Белово

14.40 часа

с. Сестримо, община Белово

15.20 часа

гр. Ветрен, община Септември

02.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Горно Вършило, община Септември

14.40 часа

с. Долно Вършило, община Септември

15.20 часа

с. Юнаците, община Пазарджик

03.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Величково, община Пазарджик

14.40 часа

с. Памидово, община Лесичово

15.20 часа

с. Дъбравите, община Белово

04.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Семчиново, община Септември

14.40 часа

с. Симеоновец, община Септември

15.20 часа

с. Церово, община Лесичово

05.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Лесичово, община Лесичово

14.40 часа

с. Щърково, община Лесичово

15.20 часа

с. Капитан Димитриево, община Пещера

08.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Бяга, община Брацигово

14.40 часа

с. Радилово, община Пещера

15.20 часа

с. Крали Марко, община Пазарджик

09.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Пищигово, община Пазарджик

14.40 часа

с. Черногорово, община Пазарджик

15.20 часа

с. Исперихово, община Брацигово

10.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Козарско, община Брацигово

14.40 часа

с. Жребичко, община Брацигово

15.20 часа

с. Дебръщица, община Пазарджик

11.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Црънча, община Пазарджик

14.40 часа

с. Паталеница, община Пазарджик

15.20 часа

с. Сарая, община Пазарджик

12.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Гелеменово, община Пазарджик

14.40 часа

с. Елшица, община Панагюрище

15.20 часа

с. Бошуля, община Септември

15.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Злокучене, община Септември

14.40 часа

с. Ковачево, община Септември

15.20 часа

с. Нова Махала, община Батак

16.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Фотиново, община Батак

15.00 часа

с. Априлци, община Пазарджик

17.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Сбор, община Пазарджик

14.40 часа

с. Попинци, община Панагюрище

15.20 часа

с. Мирянци, община Пазарджик

18.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Синитово, община Пазарджик

14.40 часа

с. Огняново, община Пазарджик

15.20 часа

гр. Ракитово, община Ракитово

19.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

гр. Костандово, община Ракитово

14.40 часа

с. Дорково, община Ракитово

15.20 часа

с. Росен, община Пазарджик

22.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Цар Асен, община Пазарджик

14.40 часа

с. Свобода, община Стрелча

15.20 часа

с. Лозен, община Септември

23.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Габровица, община Белово

15.00 часа

с. Оборище, община Панагюрище

24.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Поибрене, община Панагюрище

15.00 часа

с. Мало Конаре, община Пазарджик

25.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Хаджиево, община Пазарджик

14.40 часа

с. Говедаре, община Пазарджик

15.20 часа

с. Света Петка, община Велинград

26.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Юндола, община Велинград

15.00 часа

с. Грашево, община Велинград

29.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Побит камък, община Сърница

15.00 часа

гр. Брацигово, община Брацигово

30.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Розово, община Брацигово

14.40 часа

с. Равногор, община Брацигово

15.20 часа

с. Ивайло, община Пазарджик

31.10.2018 г.

14.00 часа

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Драгор, община Пазарджик

14.40 часа

с. Динката, община Пазарджик

15.20 часа

Превантивната програма „Детско полицейско управление“ стартира и на територията на пазарджишка област

Учениците от 3-б клас на СУ „Христо Ботев“ в гр.Септември дадоха началото на проекта

На тържественото откриване присъстваха народният представител г-жа Даниела Малешкова, кметът на Община-Септември г-н Марин Рачев, неговият заместник г-н Явор Митев, преподаватели и родители. Началникът на РУ-Септември главен инспектор Стефан Божилов и директорът на училището г-жа Ивалина Табакова подписаха споразумение за провеждане на втората двугодишна фаза от програмата. От своя страна децата положиха тържествено клетва, която гласи:

 „Аз, доброволецът в Детското полицейско управление, осъзнавам своето задължение и отговорност да помагам на полицията за по-добър ред  и сигурност в страната ни, за да постигнем  заедно един нов свят и спокойствие. Обещавам: Да уважавам и защитавам хората;  Да познавам и спазвам законите и да не се примирявам  с нарушенията; Да се грижа за своята безопасност и за тази на другите; Да нося отговорност за своите постъпки;  Да развивам  уменията си да овладявам гнева и страха, да бъда вежлив и добронамерен;  Да познавам  своите права и задължения;  Да отстоявам  правата си, без  да засягам  правата на другите;  Да не отминавам зов за помощ и винаги да бъда готов  да помагам  на хора в беда; Да допринасям за приятелството и партньорството в детския полицейски екип; Да вярвам в себе си и никога да не се предавам.“

След това доброволците получиха от общинската администрация шапки и светлоотразителни жилетки, които носят символите на „Детското полицейско управление“ в Септември. Присъстващите гости поздравиха третокласниците и изразиха готовност за подкрепа, съдействие и сътрудничество във всичките им начинания. Предстои провеждането на тържествени церемонни в още четири училища на територията на Пазарджик, Велинград, Панагюрище и Пещера.

 

Програмата „Детско полицейско управление” (ДПУ) се реализира от 2016 г. от служители на ОДМВР-Пазарджик,  Районните управление по места., експерти от Българския Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица от Пазарджишката духовна епархия. За изпълнение на програмата беше сключено споразумение между четири  министерства -  на вътрешните работи, на образованието и науката, на младежта и спорта и на правосъдието, Българската православна църква, Български червен кръст, Български туристически съюз и Национално сдружение на общините в Република България.

 

През първия двугодишен курс на обучение по програмата участие взеха 112 деца от цялата област.

 

Темите са подготвени и се представят съобразно възрастовите особености на децата, както и с регионалните специфика, традиции и култура, в следните основни направления: Запознаване на участниците с курса и дейността на полицията; Оказване на първа долекарска помощ, Детска полицейска лична защита, Здраве, етика и право Безопасност на движението по пътищата, Социални умения. Програмата е мобилна и отворена за нови идеи и допълнения, а формата на обучението е извънкласна.  Заниманията се провеждат по предварително изготвен и утвърден от началника на съответното Районно управление и директора на училището график в рамките на един астрономически час веднъж седмично, считано от първи октомври до първи юни на съответната учебна година.

 

Заложените цели са свързани с:  ранна превенция на подрастващите;  утвърждаване на ценностно отношение към законите в  страната;  създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации;  изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност;  стимулиране на прилежност и инициативност;  повишаване доверието към полицията.

 

Принципите за участие в ДПУ са:  доброволност;  активност на участниците; съзнателност (превръщане на знанията в убеждения и умение самостоятелно да се използват знанията на практика);  нагледност;  системност;  дисциплинираност;  работа в екип; отговорност за собствените действия; зачитане на човешкото достойнство.

01 окт 2018

Домашна оранжерия за производство и обработка на марихуана е открита в пазарджишко село

Реализацията е на служители от сектор "Криминална полиция" при РУ-Пазарджик

Вчера екипи на сектора извършили проверка на къща, намираща се в пазарджишкото село Синитово. Неин собственик и обитател е неизвестният на полицията Р.Б.-53г. В двора криминалистите открили добре прикрита оранжерия, в която били засадени общо 23 растения. При направените полеви наркотестове се установило , че става въпрос за марихуана с височина между 2 и 3 метра. Общата маса на откритите растения е над 101 килограма. Освен това в помещение към къщата са намерени в процес на сушене близо 1.8 килограма листна маса и съцветия. Цялата дрога е иззета, а стопанинът и задържан в ареста. По случая е образувано полицейско производство под наблюдението на прокуратурата.

27 сеп 2018

Министър Младен Маринов посети Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик

Вътрешният министър Младен Маринов направи кратко посещение в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Той не скри вълнението си при срещата със сержантите и сподели с тях, че неговият професионален път също е започнал с пазарджишката полицейска школа. Припомни, че един от приоритетите му като вътрешен министър ще е обучението на полицейските служители и тяхната професионална квалификация. С интерес присъства на лекция със стажанти по общополицейска подготовка на тема „ Превенция и разкриване на видове престъпления“.  Министърът посети и стрелбищния комплекс, където се провеждат занятията по стрелкова подготовка. Директорът на центъра комисар Стоян Зайков запозна министър Маринов с учебния план и дейностите, прилагани от преподавателския състав за осъществяване на качествена подготовка на новопостъпилите стажанти.

Към настоящия момент в ЦСПП-Пазарджик се обучават близо 350 служители от Главна дирекция „Гранична полиция“, СДВР и областните дирекции на МВР в страната.

25 сеп 2018

Министър Маринов: Всеки обществен ресурс, вложен в сигурност, възвръща многократно своята стойност

Вътрешният министър откри обновената сграда на ОДМВР-Пазарджик

Министър Младен Маринов благодари сърдечно на кмета на Пазарджик за избрания приоритет да бъде санирана сградата на полицията. Той изрази убеждението си, че всеки обществен ресурс, вложен в сигурност, възвръща много повече стойността си, тъй като сигурността е една от основните потребности на всеки човек. В този смисъл той пожела позитивна енергия на служителите на ОДМВР-Пазарджик, които в крайна сметка със своя труд обслужват гражданите, обществеността, а на хората да се чувстват сигурни и удовлетворени от работата им. Вътрешният министър посочи, че този процес е двустранен - трябва да се отдава необходимото уважение и към полицая и към гражданите, диалогът между тях трябва да е непрекъснат, трябва да има достъп до всяка една услуга, която предоставя ОДМВР и всеки един сигнал да се отработва своевременно и в полза на гражданите. Като министър на вътрешните работи ще продължа да работя в посока подобряване на условията на труд и подобряване на материално- техническото обезпечаване на служителите, заяви категорично министър Маринов. По думите му полицаите трябва да се чувстват защитени по време на работа, а тази защита е свързана с добра екипировка, с достатъчно автомобили, с въоръжение – само тогава можем да изискваме от тях да дават сигурност и на останалите граждани.  На тържествената церемония присъстваха зам.-министър Стефан Балабанов, директорът на ОДВМР-Пазарджик старши комисар  Йордан  Рогачев, областният управител Стефан Мирев, народният представител Десислава Тодорова, кметът на Община -Пазарджик Тодор Попов, представители на съдебната власт, на държавни и общински структури, граждани. 

Министър Маринов отговори и на журналистически въпроси, свързани с оперативната обстановка в страната. Министерството на вътрешните работи работи в пълен обем, по закон към момента заместник-главният секретар изпълнява длъжността главен секретар, уточни вътрешният министър. Той благодари на пожарникарите, спасителите и полицаите, реагирали незабавно на всички сигнали, получени през вчерашния ден и през нощта във връзка с преминалия през страната силен вятър. По-сложна беше ситуацията в Благоевград  с търговския обект,  при който бе разрушена част от фасадата, но благодарение на бързите действия на полицията и пожарната районът бе отцепен, хората бяха евакуирани, пожарникарите свалиха другата част от фасадата. Не допуснахме жертви. Днес ще се изясняват причините за възникналия инцидент. Към момента в Сливен пожарите са овладени, остава да тлее огнището около топлоелектрическата централа, където са струпани бали, колегите наблюдават, няма опасност от разрастване на огъня. Сложен бе и пожарът, възникнал на територията на двата завода в Сливен. Те също бяха овладени своевременно, поддържахме непрекъснат контакт през нощта с главен комисар Николов и с директорите по места. Друг по-сложен инцидент беше възникналият пожар в тир-паркинг в близост до Бургас, който засегна 4 автомобила и цистерна. Там също няма пострадали хора, огънят бе своевременно овладян, за кратко беше преустановено движението по автомагистралата поради задимяване, наблюдавахме и жп линията, за да не застраши преминаващите влакове. Министър Маринов обясни, че към момента няма данни за умисъл при възникналите инциденти. Той поздрави и колегите си от СДВР, които „доказаха своя професионализъм при задържането „на терен“ на емблематичен за столицата  автокрадец, с крадено превозно средство“. При оказаната от него съпротива, организирано преследване и блокиране на пътя му, задържаният е нанесъл поражения на три полицейски автомобила. Предприети са издирвателни действия и за установяване местонахождението на съучастника му, с когото са действали изключително комбинативно и предпазливо, а престъпните им действия са били насочени към противозаконно отнемане на автомобили от висок клас. Предстои доклад по случая в Софийска районна прокуратура, допълни още министърът на вътрешните работи.

 

Реновирането на сградата е извършено по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик“. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е в размер на 1 772 800 лева. От момента на нейното създаване през 70-те години на миналия век сградата на ОДМВР-Пазарджик не е ремонтирана или обновявана в такъв мащаб. Проектът е реализиран и осъществен с помощта на Община-Пазарджик. Извършено е цялостно саниране на външната част на сградата, чрез смяна на дограмата и поставяне на топлоизолация. Положена е изцяло нова хидроизолация на всички покриви от сградата. Подменена е отоплителната система, като са поставени нови радиатори и котли. Подменено е осветлението и монтирана пожаро-известителна система. Извън рамките на  проекта, със собствени средства от бюджета на МВР в размер на 117 000 лева, в момента продължават вътрешни ремонти и оборудване на помещения. В сградата се помещават структури на ОДМВР-Пазарджик, Районно управление-Пазарджик, Районната прокуратура и Окръжен следствен отдел, ДАНС. Тук ежедневно работят близо 250 служители, извършва се административно обслужване на гражданите от звената „Български документи за самоличност”, „Миграция” и „Контрол над общоопасните средства”.   

25 сеп 2018

ЗА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача