МВР

ОД Пазарджик

 

Ръководство

комисар ИВАН ПАНАЙОТОВ

ДИРЕКТОР НА РДПБЗН-Пазарджик

Роден на 07.08.1959 г. в гр.Панагюрище

Завършил е ВСШ "Георги Димитров"-МВР с профил "Противопожарна охрана"

Преминал е през всички изпълнителски и ръководни нива в структурите на ОУПБЗН.

От 2000 г. е началник на ОУПБЗН-Пазарджик, а в последствие и директор на РДПБЗН-Пазарджик.

За професионализма и постиженията в работата си е награждаван многократно

с различни награди от ръководството на МВР и ГДПБЗН.

Женен с една дъщеря.

Приемен ден за граждани: всеки понеделник от 15.00-17.00ч.