МВР

ОД Пловдив

 

В помощ на гражданите, на които предстои да подменят документите си за самоличност в ОДМВР – Пловдив

10 авг 2020

ЗА ОД НА МВР

Пожарна безопастност и защита на населението