МВР

ОД Пловдив

 

РУ Стамболийски

  Началник: Ангел Керпиев

  приемен ден: сряда от 09,00 до 11,00 часа

  Адрес: град Стамболийски
              ул. “Г.С.Раковски” № 21
 

  Тел: 0339 /63-311- дежурна част

  e-mail: [email protected]

 

 

  РУ - Стамболийски обслужва 4 общини – “Стамболийски”, “Кричим”, “Перущица” и “Родопи” с общо 3 града и 13 села. Обща територия – около 500 кв. км с население 55000 жители

   

    

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи Районно Управление - Стамболийски

  ПЪРВИ МИКРОРАЙОН(1) - гр. Стамболийски – север и с. Цалапица – в момента няма ПИ

  Микрорайона се обслужва от инспектор Иван Пампов – полицейски инспектор.

  Приемна: гр. Стамболийски, ул. “Г. С. Раковски” № 21. Телефон: 0339/60318.

  Приемно време: Понеделник-09,00 ч. – 11,00 ч. четвъртък-09,00 ч. – 11,00 ч.

  Приемна: с. Цалапица, ул. “Индже войвода” № 2В. Телефон: 03149/2333

  Приемно време: сряда-13,00 ч. – 15,00 ч.

  Подрайони:

  - ПЪРВИ ПОДРАЙОН - гр. Стамболийски – север

   Мл. експерт Кирил Миленов Шуплев – младши полицейски инспектор

   Приемно време: сряда-09,00 ч. – 11,00 ч. четвъртък-09,00 ч. – 11,00 ч.

   Телефон за връзка: 0339/60318.

    

   - ВТОРИ ПОДРАЙОН - с. Цалапица

   Мл. експерт Иван Николов Пенков – младши полицейски инспектор

   Приемно време:

   Приемна: с. Цалапица, ул. “Индже войвода” № 2 В

   Приемно време: Понеделник -14,00 ч. – 16,00 ч. Вторник-14,00 ч. – 16,00 ч. Сряда-09,00 ч. – 11,00 ч. Петък-09,00 ч. – 11,00 ч.
   Телефон за връзка: 03149/2333

    

    

  ВТОРИ МИКРОРАЙОН(2) - гр. Стамболийски – юг, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Ново село и с. Триводици

  Полицейски инспектор Иван Иванов Добрев

  Приемно време:

  Приемна: гр. Стамболийски, ул. “Г. С. Раковски” № 21
  Понеделник-09.00 ч. – 11.00 ч
  Петък - 09.00 ч. – 11.00 ч.
  Телефон за връзка: 0339/60317

  Приемна: с. Йоаким Груево, ул. “1-ва” № 39 – кметство Приемно време: понеделник-14,00 ч. – 16,00 ч.

  Приемна: с. Ново село, ул. “1-ва” № 31 Приемно време: Петък-14,00 ч. – 16,00 ч

  Приемна: с. Триводици, ул. “1-ва” № 74 Приемно време: четвъртък-14,00 ч. – 16,00 ч

  Приемна: с. Куртово Конаре, ул. “4-та” № 2 – кметство Приемно време: сряда-14,00 ч. – 16,00 ч

  Подрайони:

  - ПЪРВИ ПОДРАЙОН - гр. Стамболийски – юг

   Мл.Полицейски инспектор Петър Методиев Стаменов

   Приемно време:

   гр. Стамболийски, ул. “Г. С. Раковски” № 21
   Сряда-09.00 ч. – 11.00 ч.
   Четвъртък - 09.00 ч. – 11.00 ч.

   Телефон за връзка: 0339/60317

    

   - ВТОРИ ПОДРАЙОН - с. Йоаким Груево

   Мл.Полицейски инспектор Георги Страхилов Кътев

   Приемно време:

   Приемна: с. Йоаким Груево, ул. “1-ва” № 39 – кметство
   Понеделник-09.00 ч. – 11.00 ч.
   Сряда -15,00 ч. – 17,00 ч.

    

   - ТРЕТИ ПОДРАЙОН - с. Куртово Конаре

   Мл.Полицейски инспектор Тодор Николов Митушев

   Приемно време:

   Приемна: с. Куртово Конаре, ул. “4-та” № 2 – кметство
   Понеделник-09.00 ч. – 11.00 ч.
   Четвъртък - 15.00 ч. – 17.00 ч.
   Телефон за връзка: 03146/2252

    

   - ТРЕТИ ПОДРАЙОН - с. Ново село и с. Триводици

   мл. експерт Владимир Иванов Христев -младши полицейски инспектор

   Приемно време:


   Приемна: с. Ново село, ул. “1-ва” № 31
   понеделник - 09.00 ч. – 11.00 ч.
   сряда -09.00 ч. – 11.00 ч.

   с. Триводици, ул. “1-ва” № 74
   четвъртък - 09.00 ч. – 11.00 ч.

    

  ТРЕТИ МИКРОРАЙОН(3) - гр. Перущица, с. Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево и с. Оризари

  Полицейски инспектор Стоил Стоянов Марков

  Приемно време:

  Приемна: гр. Перущица, ул. “Крайречна” № 1

  Петък - 10,00 ч. – 12,00 ч..

  Телефон за връзка: : 03143/2333

  Приемна: с. Брестовица, пл. “Съединение” № 1. Телефон: 03142/2333

  Приемно време: Четвъртък- 10,00 ч. – 12,00 ч.

  Приемна: с. Кадиево, ул. “1-ва” № 51 Приемно време: вторник - 10,00 ч. – 12,00 ч.

  Приемна: с. Златитрап, ул. “1-ва” № 16. Телефон: 03128/2233

  Приемно време: Сряда-10,00 ч. – 12,00 ч.

  Приемна: с. Оризари, бул. “Марица” № 11

  Приемно време: понеделник - 10,00 ч. – 12,00 ч.

   - ПЪРВИ ПОДРАЙОН - гр. Перущица – запад, с. Скобелево и с. Чурен

   –мл. експерт Христо Васков Дасколов – младши полицейски инспектор.

   Приемно време:

   гр. Перущица, ул. “Крайречна” № 1
   Понеделник-10.00 ч. – 12.00 ч.
   Сряда - 10.00 ч. – 12.00 ч.
   Телефон за връзка: 03143/2333

    

   - ВТОРИ ПОДРАЙОН - гр. Перущица – изток, летовище “Върховръх”

   мл. инспектор Иван Димитров Юруков – старши полицай

   Приемно време:

   гр. Перущица, ул. “Крайречна” № 1
   Понеделник-10.00 ч. – 12.00 ч.
   Сряда - 10.00 ч. – 12.00 ч.
   Телефон за връзка: 03143/2333

   - ТРЕТИ ПОДРАЙОН - с. Брестовица

   Мл.Полицейски инспектор Димитър Георгиев Джонджуров

   Приемно време:

   с. Брестовица, пл. “Съединение” № 1
   Вторник-13,00 ч. – 15,00 ч.
   Четвъртък - 09,00 ч. – 11,00 ч
   Телефон за връзка: 03142/2333

    

   - ЧЕТВЪРТИ ПОДРАЙОН - с. Златитрап

   Мл.Полицейски инспектор Иван Сотиров Пернев

   Приемно време:

   с. Златитрап, ул. “1-ва” № 16
   Вторник-13,00 ч. – 15,00 ч.
   Четвъртък - 10,00 ч. – 12,00 ч.
   Телефон за връзка: 03128/2233

    

   - ПЕТИ ПОДРАЙОН - с. Кадиево и с. Оризари

   Мл.Полицейски инспектор Пламен Александров Стоянов

   Приемно време:

   Приемна: с. Кадиево, ул. “1-ва” № 51
   вторник - 10,00 ч. – 12,00 ч
   четвъртък - 10,00 ч. – 12,00 ч.

   Приемна: с. Оризари, бул. “Марица” № 11

   петък - 09.00 ч. – 11.00 ч. - с. Оризари

   Телефон за връзка:

    

    

  ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН(4) - гр. Кричим, с. Устина

  Полицейски инспектор Стоян Иванов Байрев

   

  Приемно време:

  гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3

  Понеделник - 10.00 ч. – 12.00 ч.
  Сряда -10.00 ч. – 12.00 ч.
  Приемна: с. Устина, ул. “Никола Петков” № 37

  вторник  - 13,00 ч. – 15,00 ч.
  Телефон за връзка: 03145/2333

   

   - ПЪРВИ ПОДРАЙОН - гр. Кричим – юг

   инспектор Стоян Иванов Байрев, мл. експерт Димитър Тодоров Пейков и мл. експерт Славчо Ангелов Крушаров

   Приемно време:

   гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3
   Вторник-13.00 ч. – 15.00 ч.
   Неделя - 10.00 ч. – 12.00 ч.
   Телефон за връзка: 03145/2333

    

   - ВТОРИ ПОДРАЙОН - ггр. Кричим – запад

   мл. експерт Димитър Тодоров Пейков

   Приемно време:

   гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3
   вторник- 13,00 ч. – 15,00 ч.

   четвъртък-10,00 ч. – 12,00 ч.
   Телефон за връзка: 03145/2333

   - ТРЕТИ ПОДРАЙОН - гр. Кричим – север

   –инспектор Стоян Иванов Байрев, мл. експрет Димитър Тодоров Пейков и мл. експерт Славчо Ангелов Крушаров

   Приемно време:

   гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3
   Понеделник- 10,00 ч. – 12,00 ч. Сряда-13,00 ч. – 15,00 ч.
   Телефон за връзка: 03145/2333

    

   - ЧЕТВЪРТИ ПОДРАЙОН - изток

   мл. експерт Славчо Ангелов Крушаров

   Приемно време:

   Приемна: гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3 .

   Приемно време:

   Понеделник- 10,00 ч. – 12,00 ч. Сряда-13,00 ч. – 15,00 ч
   Телефон за връзка: 03145/4333

   ЧЕТВЪРТИ ПОДРАЙОН- Устина

   мл. експерт Марин Кирилов Тошков.

         Приемна: с. Устина, ул. “Никола Петков” № 37. Телефон: 03145/4333.
         Приемно време:
                           понеделник   -           13,00 ч. – 15,00 ч.
                           сряда               -           09,00 ч. – 11,00 ч.