МВР

ОД Пловдив

 


Информация за Полицейските инспектори,обслужващи
Трето Районно Управление Полиция - Пловдив


ПИ Митю Иванов                                                           тел.
032/ 932325

ПЪРВИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Васил Левски” от № 1 до № 9

запад – бул.”Васил Априлов” от № 124 до № 126

север – бул.”България” от № 37 до № 115

юг – бул.”Марица” от № 21 до № 79
 

 

мл. експерт Николай Манолов                                     тел. 032/ 932325

Първи микрорайон към Първи район- граници:

изток – ул.”Васил Левски” от № 1 до № 9

запад – ул.”Победа” от № 2  до № 24

север – бул.”България” от № 37 до № 63

юг – бул.”Марица” от № 41 до № 79 


ПИ Марин Маринов                                                           тел. 032/ 932312

ВТОРИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Васил Левски” / в отсечката между кръстовището с бул. „България” и бул.”Дунав”– няма номера,

запад – Бул.„Васил Априлов” от №128 до №146,

север – бул.”Дунав” от №2 до №70,

юг – бул.”България” от №136 до №192

 

 
ПИ Марин Маринов                                                           тел. 032/ 932312

Първи микрорайон към Втори район- граници:

изток – бул. “Васил Левски” 

запад – ул. “Победа”/ в отсечката от бул. “Марица – север” до бул. “България”

север – бул. “Дунав” от № 42 до № 66

юг – бул. “България” от № 136 до № 154

 

ПИ Стайко Калбуров                                                           тел. 032/ 932360

ТРЕТИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Васил Левски” от № 95 до табелата на гр.Пловдив

запад – бул.”Васил Априлов” от № 150 до табелата на гр.Пловдив и по ЖП линия 

север – отводнителен канал след табелата на гр.Пловдив граничещ със землището на с.Царацово

юг – бул.”Дунав” от № 1 до № 29

 

ПИ Георги Тучев                                                          тел. 032/ 932360

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН- граници:

изток – отводнителен канал граничещ със землището на с. Войводиново

запад – ул.”Васил Левски” от № 100 до № 246

север – землищата на с.Труд , с.Войводиново и с.Скутаре

юг – бул.”Дунав” от № 63 до № 101


 

ПИ Георги Тучев                                                          тел. 032/ 932360

Първи микрорайон към Четвърти район- граници:

изток – отводнителен канал граничещ със землището на с. Войводиново

запад – ул.”Брезовско шосе” от № 2  до № 170

север – отводнителен канал граничещ със землищата на с.Войводиново и с.Скутаре

юг – бул.”Дунав” от № 63 до № 101

 
 

ПИ Стефан Ямалиев                                                        тел. 032/ 932319

ПЕТИ РАЙОН- граници:

изток – ЖП линия граничеща със землището на с.Рогош

запад – бул.”Цар Борис ІІІ - Обединител” от № 17 до № 35

север – бул.”Дунав” от № 100 до № 204

юг – бул.”България” от № 2 до № 106

 

ПИ Венцислав Локов                                                        тел. 032/ 932312

ШЕСТИ РАЙОН- граници:

изток – по р.Пясъчник до вливането и в р. Марица

запад – бул.”Васил Левски” от № 2 до № 96

север – бул.”Дунав” № 72 до № 100 

юг – бул.”Марица” от № 91 до № 97


ПИ Венцислав Локов                                                        тел. 032/ 932312

Първи микрорайон към Шести Район- граници:

изток – бул. “Цар Борис ІІІ Обединител”от № 8 до № 22

запад – ул. “Васил Левски” от № 16 до № 96

север – бул. “Дунав” от № 72 до № 80 

юг – бул. “България” от №108 до № 13

 

 

ПИ Стоян Ангелов                                                        тел. 032/ 932319

СЕДМИ РАЙОН- граници:

изток –от кръстовището на ул.Делянка с бул.Васил Априлов по посока север до табелата на гр.Пловдив

запад – землището с.Царацово съгласно административното деление на областта.

север – от напоителен канал граничещ със землището на с.Царацово до табелата на гр.Пловдив

юг –от кръстовището на ул.Делянка с бул.Васил Априлов по цялото протежение до кръстовището с бул.България

ПИ Йордан Кумчев                                                        тел. 032/ 932319

Първи микрорайон към Седми Район- граници:

изток – ул. “Латинка”

запад – ул. “Деница”

север – ул. “Орехово” 

юг – ул. “Делянка”


ПИ Христо Славчев                                                        тел. 032/ 932314

ОСМИ РАЙОН- граници:

изток –от ЖП надлеза пресичащ бул.Васил Априлов до кръстовището на ул.Дилянка с бул.Васил Априлов

запад – от кръстовището на ул.Делянка с бул.България  до ул.Напредък

север – от началото на ул.Напредък до кръстовището с бул.Васил Априлов

юг –от ЖП надлеза пресичащ бул.България до ЖП надлеза на бул.Васил Априлов

 

ПИ Борис Колачев                                                        тел. 032/ 932343

ДЕВЕТИ РАЙОН- граници:

изток –бул."Васил Априлов" от №99 до №127

запад – Пазарджишко шосе до администратвната граница  с община Марица до табелата

север – от ЖП надлеза на бул."Васил Априлов" до ЖП надлеза пресичащ бул."България" и следва протежение на бул."България"

юг –бул."Марица" от №1 до №19 и до моста на река Марица на 6-ти километър.