МВР

ОД Пловдив

 

РУ Асеновград

Началник: Петър Бабугеров

приемен ден: вторник от 10.00 до 12.00 часа

Адрес: Асеновград
пл. Николай Хайтов №8

Тел:0331/6-30-61 - дежурна част

e-mail: [email protected]

 

Районно Управление – Асеновград обслужва общините – Асеновград, Садово, Лъки и част от Община - Куклен, в които са включени три града и 53 села с второкласна, третокласна и четвъртокласна пътна мрежа на площ от 1 091 кв.км.

На територията на РУП се намират редица културно-исторически обекти като Асенова крепост, Бачковски манастир, Кръстова гора, Белинташ, Араповски манастир, както и националният балнолечебен център Нареченски бани. Населението е около 98 000 жители, като повече от половината живеят в градовете.

   

    

    

   Информация за Полицейските инспектори,
   обслужващи Община Асеновград

    

   ПЪРВИ РАЙОН(1) - Първи район /1/. Района включва кварталите „Лаково”, “Баделема”, ведно с ул. ”Лале баир”, ул. ”Росица” до улица “Тутракан” включително, ул. ”Садовска”, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” четни номера от № 104 и нечетни номера от № 93, ул. ”Сливница” от № 11, ул. “Оборище” четни номера от № 110 и нечетни номера от № 89, разклона за село Моминско до землищата на Община Садово и село Козаново.

   1.1. Инспектор Йордан Илиев, ПИ – обслужва конкретно следния микрорайон  от първи район:
   квартал “Баделема”, изток – землището на село Мулдава; запад – ул. ”Искра”, част от квартал “Лаково“ - ул. ”Миньор”, ул. ”Перелик”, ул. ”Мургавец”, ул. ”Мануш Войвода”, част от ул. ”Лале баир” и ул. ”Дружба” и четни номера на ул. ”Цар Иван Асен ІІ” от № 104,  север – землищата на Община Садово, село Козаново и село Боянци; 
   Приемно време: гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 99, ет.1
   Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Сряда от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 106;

   1.2. Мл.експерт Васил Асенов, мл.ПИ – обслужва конкретно следният микрорайон от първи район:
   - граници: част от кв. ”Лаково”, ул. ”Върбица”, ул. ”Русалка”, ул. ”Кокиче”, ул. ”Росица”, ул. ”Незабравка”; на изток - ул. ”Искра”, ул. ”Княз Батенберг” четни номера от № 20 и нечетни номера от № 21, ул. ”Капитан Андреев”, ул. ”Конушка” четни номера от № 6 и нечетни номера от № 9, ул. “Оборище” четни номера от № 110 и нечетни номера от № 89, ул. ”Родолюбие”, ул. ”Поп Матей”; запад - “Цар Иван Асен ІІ” нечетни номера от № 93, ул. “Садовска”, ул. “Тутракан” в едно с част от ул. “Хан Крум” и ул. ”Княз Борис”.
   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 99, ет.1
   Вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Петък от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 180

    

    

   ВТОРИ РАЙОН(2) - Граници:кварталите “Изток”, “Св. Георги”,  “Асеновец”, “Родопи” и “Гонда вода”, местността “Параколово”, ведно с ул. ”Орфей”, ул. ”Патриарх Евтимий”, ул. ”Асенова крепост”, ул. ”Крайбрежна”, ул. ”Речна”; ул. ”Сливница” /четни номера/, ул. ”В. Левски” от № 1 до № 5, ул. ”Акация”, ул. ”Цар Иван Асен II” /четни номера от № 8 до № 42 и нечетни номера до № 39/, ул. ”Речна”, ул. ”В. Левски” до № 5, ул. ”Бузлуджа” до № 9, ул. ”Матей Преображенски”, ул. ”Странджа”, ул. ”Трети март”, площад “Академик Николай Хайтов”, ул. ”Кулата”, ул. “Оборище” четни номера до № 18 и нечетни номера до № 17.

   Полицейски инспектор Сребрин Костадинов Костадинов

   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “пл. Николай Хайтов” № 8, ет.5
   Вторник от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Четвъртък от 09.00 ч. до 11.00 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 172

    

    

   ТРЕТИ РАЙОН(3)- Района е с граници: кварталите “Запад” и „Шипка, ведно с индустриалната зона - Север на гр. Асеновград до река Чая; ул. ”Костур”,  ул. ”Шипка” с включени “Винзавод” АД и ПГ “Цар Иван Асен II”; бул. ”България” нечетни номера, след бившата “Стоматология” до № 127 и четни номера до № 118 с включени бензиностанции, “Шел”, “Еврогаз”, “Булромгаз” и “SG” - бившата “Чинар 93”, ул. ”Стоян Джансъзов”, на юг граница ул.”Свобода” включително.

   3.1.инспектор  Георги Ангелов, ПИ – обслужва конкретно следния микрорайон  от трети район:  квартал “Шипка” с граници: изток – индустриалната зона - Север на гр. Асеновград до река Чая; запад – землището на кв. ”Долни Воден”; север – землището на с. Катуница; юг - землището на кв. ”Горни Воден”, стадион “Шипка”, включително и част от местността “Баира”, ул. “Свобода” включително; изток - бул.”България” нечетни номера от бившата “Стоматология” до пресечката с ул. ”Шипка”.
   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 9, бл. 5/8 - партер
   Вторник от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 173

   3.2.мл.експерт Симеон Мътаров, мл.ПИ – обслужва конкретно следният микрорайон от трети район: квартал “Запад” с граници: изток – ул. ”Шипка” /четни номера/ с включени “Винзавод” АД и ПГ “Цар Иван Асен II”; запад – землището на кв.”Горни Воден”; север – бул. ”България” с включена бензиностанция “SG” до № 127 включително;  юг - ул. ”Стоян Джансъзов” нечетни номера от № 3 до № 11 и изхода до кв. ”Долни Воден” в едно със землището на гр. Асеновград, бул. ”България” четни номера с включени бензиностанции, “Шел”, “Еврогаз”, “Булромгаз” до номер 118.
   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 9, бл. 5/8 - партер
   Вторник от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 185

    

    

   ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) - Районът включва: кварталите “Гарата”, “Чинара”, “Тракия” и “Метоха” с население около 12 000 жители. Граници:кварталите “Гарата”, “Чинара”, и “Метоха” ведно с ул. ”Кочо Честименски”; запад - края на града до землището на с. Лясково; юг – края на града до землището на с. Бачково, северозапад до ул. ”Свобода”, ул. ”Копринарска”, ул. ”Рилска” /включително/; запад – част от местността “Баира”,  ул. ”Караджа войвода”, ул. ”Брегова”, ул. ”Борислав” / включително/, ул.”Здравец”; север – промишлена зона “Север” /до фирма “Геосервиз-инженеринг” АД/ и ул. ”Кочо Честименски”; ул. ”Иван Вазов” до завод “Асела”,  площад “България”, бул. ”България“ нечетни номера до бившата “Стоматология” - включително, четни номера до бензиностанция “Шел”, магазини “Била”, “Пени”, “Лидъл” и прилежащите им територии.

   Мл.Полицейски инспектор Любомир Манолов Николов

   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Васил Левски” № 7, ет.2
   Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Сряда от 15.00 ч. до 17.00 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 145

    

    

   ПЕТИ РАЙОН (5) - Района е с граници: кварталите “Васил Левски”, “Възраждане”, “Единство” и ”Баба Тонка” ведно с бул. ”В. Левски” /четни номера/, северозапад – река Чая; югоизток - ул. ”Сливница от № 1 до № 9 и ул. ”Оборище” от № 20 до № 108 и от № 17 до №89/нечетни номера/; изток – ул. ”Цар Иван Асен ІІ” четни номера от № 44 до № 104, нечетни номера от № 41 до № 89 и до  ул. ”Тутракан”.

   5.1. инспектор Тома Касапетев, ПИ – обслужва конкретно следния микрорайон  от пети район: кварталите “Васил Левски”, “Възраждане” и ”Баба Тонка”; запад – бул. ”В. Левски” /четни номера/, северозапад – река Чая; югоизток  - ул. ”Сливница” от № 1 до № 9 и ул. ”Оборище” от № 20 до № 108 и от № 17 до №89 нечетни номера; изток – ул. ”В. Априлов” от № 2 до № 6, ул. ”Градешница”, ул. ”Княз Борис I” до пресечката с ул. ”Тутракан”, ул. ”Марин Дринов”, ул. ”Полковник Дрангов” до пресечката с ул. ”Тутракан”, ул. ”Хан Крум” до пресечката с ул. ”Тутракан”.
   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 76
   Понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.
   Сряда от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 184

   5.2.мл.експерт Христо Иванов, мл.ПИ – обслужва конкретно следният микрорайон от пети район  с граници: кв. “Васил Левски” и кв. ”Единство” с граници: изток – ул. ”Оборище” и ул. ”Васил Априлов”; запад – река Чая;  север – ул. ”Капитан Райчо” /нечетни номера/; юг - ул. ”Васил Левски”, ул. ”Генерал Колев”, ул. ”Борис Сарафов” до пресечката с ул.”Тутракан”.
   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 76
   Вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Сряда от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 184

    

   ШЕСТИ РАЙОН (6) - Района е с граници: кв. ”Долни Воден” и кв. “Горни Воден” към град Асеновград, селата Бачково, Нареченски бани, Косово, Яворово, Лясково, Добралък.

   6.1 Инспектор Васил Игнатов обслужва конкретно микрорайон от шести район с граници: кв. ”Долни Воден” към град Асеновград и прилежащото му землище, бул.”България” от № 127 нечетни номера и четни номера от номер 118.
   Приемно време:гр. Асеновград, кв. “Долни воден” – в кметството
   Понеделник от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Телефон за връзка 0331/60

   Адрес на приемната стая: с. Бачково, общ. Асеновград – стая в кметството
   Вторник 13.00 ч. до 15.00 ч.

   Адрес на приемната стая: с. Нареченски бани, общ. Асеновград – стая в кметството
   Вторник 10.00 ч. до 12.00 ч.

   6.2 мл. ПИ Ахмед Садъков обслужва конкретно микрорайон от шести район с граници: кв. “Горни Воден” към град Асеновград и прилежащото му землище, селата Яврово, Лясково, Добралък  и прилежащите им землища.
   Приемно време:гр. Асеновград, кв. “Горни воден” – в кметството
   Четвъртък от 15.30 ч. до 17.30 ч.

   Адрес на приемната стая: с. Добралък – стая в кметството
   Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.

   Адрес на приемната стая: с. Яворово – стая в кметството
   Сряда от 13.00 ч. до 14.00 ч.

   Адрес на приемната стая: с. Лясково – стая в кметството
   Сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.

    

   СЕДМИ РАЙОН (7) - Района е с граници: селата Мулдава, Стоево, Червен, Долнослав, Горнослав, Тополово, Новаково, Леново, Узуново, Жълт камък, Боянци, Козаново, Нови извор, Златовръх, Конуш, Избегли,Патриарх Евтимово Орешец, Добростан, Мостово, Сини връх, Врата, Бор, Три могили и прилежащите им землища.
   7.1 мл. ПИ Владимир Панайотов обслужва конкретно микрорайон от седми район: селата Конуш,  Избегли, Патриарх Евтимово, с. Златовръх, с. Козаново, с. Нови извор, с. Долнослав и прилежащите им землища.
   Приема населението в кметствата на селата, по следния график:
   с. Избегли             Вторник                    10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Конуш               Вторник                    13.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Златовръх          Понеделник              10.30 ч. – 12.00 ч.
   с. Козаново           Понеделник              09.00 ч. – 10.30 ч.
   с. П. Евтимово     Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Нови извор       Понеделник              13.00 ч. – 14.30 ч.
   с. Долнослав         Понеделник              14.30 ч. – 16.30 ч.
   телефон за връзка в РУ Асеновград 0331/60 165;
          
   .
   7.2 мл. ПИ Петър Иванов обслужва конкретно микрорайон от седми район  с граници: Тополово с. Новаково, с. Леново, с. Узуново, с. Жълт камък и прилежащите им землища.
   Приема населението в кметствата на селата, по следния график:
   с. Тополово           Петък                        10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Леново               Вторник                    09.00 ч. – 11.00 ч.
   с. Новаково           Понеделник              14.00 ч. – 16.00 ч.
   с. Жълт Камък и с. Узуново     Сряда    09.00 ч. – 11.00 ч.
   телефон за връзка в РУ Асеновград 0331/60 165;

   7.3 мл. ПИ Михаил Ангелов обслужва конкретно микрорайон от седми район  с граници: с. Боянци, Горнослав, Орешец, Добростан, Мостово, Сини връх, Врата, Бор, Три могили, с. Мулдава, с. Стоево, с. Червен и прилежащите им землища.
   Приема населението в кметствата на селата, по следния график:
   с. Боянци               Четвъртък                  15.30 ч. – 17.30 ч.
   с. Горнослав         Вторник                    13.00 ч. – 14.00 ч.
   с. Орешец              Вторник                    14.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Добростан         Вторник                    15.00 ч. – 16.00 ч.
   с. Врата и с. Сини връх  Вторник         10.00 ч. – 11.00 ч.
   с. Бор и с. Три могили     Вторник         11.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Мулдава            Сряда                         13.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Стоево               Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Червен               Сряда                         15.00 ч. – 17.00 ч.
   телефон за връзка в РУ Асеновград 0331/60 165;

    

    

    

    

    

   Информация за Полицейските инспектори,
   обслужващи Община Садово

   ОСМИ РАЙОН (8) - Участък полиция „Садово”. /. Района е с граници: гр. Садово, селата Чешнегирово, Катуница, Караджово, Кочово, Моминско, Болярци, Поповица, Селци, Богданица, Ахматово, Милево и прилежащите им землища.

   8.1 Полицейски инспектор Атанас Ангелов обслужва конкретно микрорайон  от осми район с граници: град Садово, с. Чешнегирово, с. Катуница и прилежащите им землища:

   гр. Садово, пл. Бойко Панайотов в сградата на УП Садово
   Понеделник                      10.00 ч. – 12.00 ч.

   Прием на населението в кметствата на селата Чешнегирово, Катуница
   с. Чешнегирово                Вторник                    10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Катуница                      Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   телефон за връзка в УП Садово – 03118/20-29.

   8.2 мл. полицейски инспектор обслужва селата Поповица, Селци, Милево, Ахматово, Богданица и прилежащите им землища:
   Приема на населението се извършва в кметствата на населените места по график:
   с. Поповица                      Понеделник              10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Селци                            Вторник                    10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Милево                          Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Ахматово                      Четвъртък                  10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Богданица                     Петък                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   телефон за връзка в УП Садово – 03118/20-29

   8.3 мл. ПИ Васил Михайлов обслужва селата Болярци, Кочово, Моминко, Караджово и прилежащите им землища.
   Приема на населението се извършва в кметствата на населените места по график.
   с. Болярци                        Понеделник              10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Кочово                          Вторник                    10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Моминско                     Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Караджово                    Четвъртък                  10.00 ч. – 12.00 ч.
   телефон за връзка в УП Садово – 03118/20-29

    

    

   Информация за Полицейските инспектори,
   обслужващи Община Лъки

   ДЕВЕТИ РАЙОН (9)- Община Лъки. Районът включва: гр. Лъки, с. Югово, с. Борово, с. Манастир, с. Лъкавица,  с. Белица, с. Дряново, с. Здравец, с. Джурково и прилежащите им землища.

   Мл.Полицейски инспектор Славейко Мешев -

   За жителите на гр. Лъки, ул. “Възраждане” № 10, ет.2
   Понеделник          15.30 ч. – 17.30 ч.
   Телефон за връзка 03052/2132.

   Приема на населението се извършва в кметствата на населените места по график.
   с. Манастир                      Сряда                         13.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Югово                           Понеделник              13.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Борово                           Вторник                    10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Лъкавица                      Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Белица                          Вторник                    13.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Дряново                        Четвъртък                  10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Джурково                      Петък                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Здравец                         Петък                         13.00 ч. – 15.00 ч.