МВР

ОД Враца

 

06 мар 2019

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОДМВР – ВРАЦА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

06.03.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Манастирище, общ. Хайредин

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Цветан Захариев – ПИ в сектор ООРТП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

06.03.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Михайлово, общ. Хайредин

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Цветан Захариев – ПИ в сектор ООРТП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

06.03.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Хайредин, общ. Хайредин

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Цветан Захариев – ПИ в сектор ООРТП

Янко Харалампиев – н-к гр. ОДПКПД в с-р ПП

12.03.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Крива бара, общ. Козлодуй

 

Димитър Шейнов – началник сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Иван Коцев – началник сектор ПП

12.03.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Софрониево, общ. Мизия

Димитър Шейнов – началник сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Иван Коцев – началник сектор ПП

12.03.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Крушовица, общ. Мизия

 

Димитър Шейнов – началник сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

Иван Коцев – началник сектор ПП

20.03.2019 г.

10.00 ч.

 

 

 

с. Враняк, общ. Бяла Слатина

 

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

20.03.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

20.03.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Попица, общ. Бяла Слатина

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

26.03.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Голямо Пещене, общ. Враца

 

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

26.03.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Мраморен, общ. Враца

 

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

26.03.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Горно Пещене, общ. Враца

 

Атанас Петков – началник отдел ОП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

ОД МВР Враца отчете положителни резултати в работата през 2018г.

   

 

   

    
Изводите от анализа на работата  ОД МВР Враца за 2018г. показват положителен  резултат във всички сфери в работата на МВР. На отчет-анализа  на ОД МВР Враца присъства главният секретар на МВР Ивайло Иванов, който сподели, че като цяло  е доволен от изнесените резултати за миналата година, а данните за последното тримесечие поставят ОД МВР Враца в показатели над средните за страната. Главният секретар даде много добра оценка за резултатите в работата по противодействие на акцизните стоки- тютюн и алкохолни изделия. Като много положителна беше оценена и дейността на служителите работещи по криминална  линия.
Директорът на ГД „Национална полиция“ Христо Терзийски изтъкна работата на служителите от Пътна полиция, които са съставили впечатляващ брой актове и фишове на  нарушители на  Закона за движение по пътищата.
Регистрираните  престъпления в областта имат спад от 6,1% спрямо 2017г., като при криминалните престъпления нивото е снижено с 6,25%, а при икономическите престъпления има спад от 12,3%. Разкриваемостта на общата престъпност е 62,48% срещу 55,14% за 2017 г.
От регистрираните 2429 криминални престъпления са разкрити 1600, като разкриваемостта е повече от 65%. В сравнение с 2017г. криминалистите на ОД МВР Враца отчитат ръст в разкриваемостта спрямо м.г. с 6,39 процентни пункта.
Икономическите престъпления са били  315 на брой, от тях  разкрити са 126 броя, което е ръст  с 38% в броя им спрямо миналата година. Разкриваемостта е 40% при 36,1%  за страната. Разкрити са също така  и 41 престъпления от минали периоди. Регистрира се значителен ръст както в броя на разкритите престъпления, така и в броя на установените извършители.  Спрямо 2017г. се забелязва увеличение в броя установените престъпления с акцизни стоки,   престъпленията против горското стопанство, присвояванията и обсебванията и при престъпленията против парично-кредитната система, както и при регистрираните подкупи.  Общо през годината са разкрити 156 престъпления с акцизни стоки, като тук се включват и тези от минали години. През 2018 г. по това направление във всички структури на територията на ОД на МВР – Враца са извършени проверки по 231 заявителски материали, заведени са 43 досъдебни производства са съставени 204 акта. По линия на акцизните стоки за периода са организирани и проведени общо 227 специализирана операции при които са проверени 1629 търговски обекта, 816 МПС и 1168 лица. При проверките са иззети общо 675 922 къса цигари без български акцизен бандерол, 1351,387 кг. нарязан тютюн и 1365,65 л. алкохол. През 2018г. разкритите щети от дължимия и не внесен акциз в Републиканският бюджет от иззетите количества акцизни стоки е над 4 000 000 лв.
По отношение на средства, предоставени на Р. България от ЕС са разкрити 2 престъпления с предотвратени щети за над 65 000 лв.
 При престъпленията в сферата на селското стопанство са отработени 70 преписки, от  64 са изпратени на прокуратурата, като 60 от тях са с мнение за образуване на досъдебни производства.
С цел  запознаване с информация за недопускане извършване на престъпления срещу възрастните хора, през 2018г.  са проведени  466 периодични превантивни срещи и беседи по превенцията срещу телефонните измами, чиито жертви обикновено са възрастни  граждани.
Продължи провеждането на срещи с кметове и граждани, живущи в уязвими и отдалечени места. Такива срещи се провеждат всеки месец. През 2018 г. са посетени 106 населени места, като са проведени 106 срещи от мобилен екип на ОДМВР – Враца, съставен от служители на охранителна, криминална и икономическа полиция.
През 2018г. на територията на ОД МВР Враца не са допуснати действия на терористични организации и групи на територията на областта срещу български и чужди граждани, инфраструктурни обекти и обекти на държавната и местната власт. Осигурена бе защита на населението и критичната инфраструктура. В област Враца няма концентриране на бежански потоци, като има драстично намаляване на установените случаи на незаконно пребиваващи чужденци на територията на областта.  Не са идентифицирани лица, издирвани за участие в тежки престъпления и съпричастност към терористични организации. Отсъстват взривявания, поръчкови убийства, отвличания с цел откуп, задържания на заложници, изнудвания спрямо представители на държавната или местната власт. Не са допуснати безредици или  тежки нарушения на обществения ред.
      

 

06 мар 2019

Близо 2 000 водачи на МПС в област Враца са санкционирани за шофиране с превишена скорост.

           

В ОД МВР Враца днес беше проведен редовния месечен брифинг с представители на медиите от областта. Данни за работата на дирекцията бяха представени от комисар Атанас Петков- началник на Охранителна полиция и старши инспектор Янко Харалмпиев от сектор „Пътна полиция“.

През месец януари 2019г., на територията на ОД МВР Враца не са допуснати  груби нарушения на обществения ред,  съобщи комисар Атанас Петков.  В  този период,  служители на ОД МВР Враца и ТЗ “Жандармерия“ са провели множество специализирани операции при които  са проверени  742 лица и 528 МПС. За различни по вид нарушения са  съставени 60 акта и 83 фиша. Образувани са 12 бързи полицейски производства  за притежание на наркотични вещества. По линия на противодействие на съхранението и разпространението на акцизни стоки без български акцизен бандерол, полицейските служители са иззети 300 литра  алкохол и 114 кг. тютюн.

Служителите от сектор „Пътна полиция“ са установили 3271 нарушения на Закона за движение по пътищата. От тях 1984 са водачите шофирали със скорост над позволената.

08 фев 2019

Полицай от РУ Козлодуй получи награда в рамките на инициативата“Полицай на година 2018“

 

Младши автоконтрольор Светослав Михайлов Иванов от  РУ Козлодуй, получи индивидуална поощрителна награда от ръководството на МВР, както и Сребърна карта на СБА
Полицай Светослав Иванов е отличен за самоотвержено изпълнение на служебните задължения. В началото на месец декември, в извънработно време, полицай Иванов се притече на помощ на жена в село Бутан, като с бързата си реакция беше задържан нападателя на жената. Изтъкнат бе факта, че полицай Иванов оказва помощ на местната власт и  в извънработно време, ако бъде потърсен за съдействие.
 Младши автоконтрольор Светослав Иванов получи и Сребърна карта от Съюза на българските автомобилисти.
 Церемонията по награждаването беше днес в НДК-София, в присъствието на цялото професионално ръководство на МВР.

20 дек 2018

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НА ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ С ИСКАНЕ НА ПАРИ!

НЕ правете плащания под какъвто и да било предлог при подобни обаждания!

НЕ ДАВАЙТЕ ПАРИ НА НЕПОЗНАТИ! РИСКУВАТЕ ДА ВИ ИЗМАМЯТ!

Търсете обратна връзка с близките си, ако не успеете да се свържете с тях – сигнализирайте на тел.112!

В последните  дни зачестиха случаите на опитите  за телефонни измами от хора, които се представят за полицаи  и  под предлог за оказване помощ на МВР при залавяне на престъпници, опитват да вземат пари от възрастни граждани. В други случаи, искането е мотивирано  с изпаднал в нужда близък човек - син, снаха, внук на възрастния човек.
От ОД МВР Враца, съветват гражданите:
• ако получите подобно обаждане бъдете сигурни, че се касае за измама
• не се доверявайте, в никакъв случай не давайте пари
• при подобно позвъняване, първо се свържете с близките си, ако нямате връзка с тях, потърсете съвет от съсед.
• обадете се тел. 112 и обяснете ситуацията

 

20 дек 2018

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО