МВР

ОД Враца

 

09 юли 2021

ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ 2021 Г. – МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

С настъпване на етап „Восъчна зрелост“ на посевите от житни култури, в периода на жътвена кампания, възникват множество пожари, при което се унищожават хиляди декари зърнено-житни култури всяка година. Най-честите установени причини са небрежност при боравене с открит огън, техническа неизправност, късо съединение.

До момента на територията на РДПБЗН Враца за регистрирани 2 бр. пожара с унищожени 9 дка  житни масиви.

За недопускане възникването на пожари,  РДПБЗН-Враца призовава стопаните  на земеделски земи, физически и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при дейности в житните масиви или в близост до тях.

Посочваме някой от най-важните превантивни мерки за пожарна безопасност:

- В периода от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата да не се извършва тютюнопушене, палене на открит огън и паркиране на моторни превозни средства на разстояние по-малко от 50 м до посевите;

- Забранено е изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи, слогове и крайпътни ивици;

-При започване на жътвата да се осигуряват изискващите се противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;

-При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) да се обособяват на фигури;

-Да се използва изправна техника с осигурени искрогасители и средства за първоначално гасене на пожари;

- Ежедневно след приключване на работа техниката да се почиства от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло.

Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани в Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.


РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА ОД МВР ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021г.

През месец юни 2021 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 233 заявителски материала, при 278 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 174, спрямо 216 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 19,4 %.

 През юни 2021 г., спрямо юни 2020 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ в областта, както следва: РУ Роман – с 57,1%,  РУ Козлодуй – с 40 %,  РУ Мездра  - с 32,4 %, РУ Оряхово –  с 31,3%, Бяла Слатина – с 17% и  РУ Враца – с 1,5%.

По видове престъпления, през юни 2021 спрямо юни 2020 г., състоянието е следното: 

Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 33,3 % в сравнение с месец юни 2020 год. Регистрираните престъпления за месец юни 2021 г. са 56, при 74 през юни 2020 г.

 Престъпленията против личността – бележат равен брой. Регистрирани са по 12 престъпления за месец юни 2021 г. и за юни 2020 г.

 Грабежи –регистрирани са 3 грабежа за месец юни 2021 г., за месец юни 2020 г. не са регистрирани.

Кражби – намаление с 44,4%. Регистрираните кражби за юни 2021 г. са 40, срещу 72 за юни 2020 г.

 Измами – регистрирани са 2 измами за месец юни 2021 г., няма регистрирани за месец юни 2020 г.

 Умишлени убийства – няма регистрирани убийства за двата отчетни периода.

 Посегателства спрямо МПС – регистрирани са 4 престъпления за месец юни 2021 г., срещу 5 за юни 2020 г.

 Палежи – 2 регистрирани за юни 2021 г. срещу 8 за юни 2020 г.

 Наркотици – 14 регистрирани за юни 2021 г. срещу 8 за юни 2020 г.

           При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 45 заявителски материала и са образувани 15 досъдебни производства. Съставени са 11 акта за установени административни нарушения. Иззети са 175 119 къса цигари без български акцизен бандерол, 173 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен и 130 л алкохол без български акцизен бандерол

Съгласно данните, през м. юни 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 110 единици,  при 136 единици, отчетени през юни 2020 г.

  През месец юни 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 53 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 1632.

Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец юни 2021 г.

 През месец юни 2021 г. в област Враца са регистрирани 63 пътно-транспортни произшествия, от които 14 са тежки. При катастрофите са убити 3-ма и ранени 20 граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 4 повече, загиналите са еднакви по брой, а ранените са с 8 по-малко.

През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 412 акта, и общо 5864 фиша  и клипа с установени нарушения на скоростния режим. Издадени са 131 бр. ЗППАМ.

   Установени  са 33 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 95 глоби, за неправоспособност – 35, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 22

   През месеца са прекратени регистрациите на 41 бр. МПС. Проведени са 33  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 46 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.

 

 

08 юли 2021

График за провеждане на срещи и осъществяване на прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец Юли 2021г.

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

15.07.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Горна Кремена, общ. Мездра

 

Емил Спиридонов – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

15.07.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Долна Кремена, общ. Мездра

Емил Спиридонов – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

15.07.2021 г.

11.00 ч.

 

с. Моравица, общ. Мездра

 

Емил Спиридонов – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

15.07.2021 г.

11.30 ч.

 

с. Руска бела, общ. Мездра

Емил Спиридонов – началник сектор ПИП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Любомир Лалов – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – началник група ОПТПАНДИАД в сектор ПП

21.07.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Бели извор, общ. Враца

 

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

21.07.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Власатица, общ. Враца

 

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

21.07.2021 г.

11.00 ч.

 

с. Лиляче, общ. Враца

Петър Петров – н-к група ППС в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП Момчил Христов – ПИ (КОС) в сектор ООРТП Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

27.07.2021 г.

10.00 ч.

 

с. Хърлец, общ. Козлодуй

 

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

27.07.2021 г.

10.30 ч.

 

с. Гложене, общ. Козлодуй

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

27.07.2021 г.

11.00 ч.

с.Бутан, общ. Козлодуй

 

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП

27.07.2021 г.

11.30 ч.

 

с. Крива бара, общ. Козлодуй

Александър Цветанов – ВПД н-к група в сектор ПИП

Николай Стефанов – ВПД началник група ОДПКПД в сектор ПП

Николай Тодоров – разузнавач в сектор ПКП

Милен Дзипалски – ПИ в сектор ООРТП


30 юни 2021

В периода 15 юни – 31 август 2021г., на територията на ОДМВР-Враца ще се проведе традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

 

Препоръки за безопасност
 за ползване от деца и възрастни през летния ваканционен период

ПЕШЕХОДЕЦЪТ 
Трябва:
1. Да използва ТРОТОАРИТЕ, ПОДЛЕЗИТЕ И НАДЛЕЗИТЕ
2. Да се оглежда В ДВЕТЕ ПОСОКИ, ПРЕДИ ДА ПРЕСЕЧЕ платното за движение, дори да е на пешеходна пътека.
3. Да се движи СРЕЩУ ДВИЖЕНИЕТО и ПО БАНКЕТА, ако няма тротоар.
4. Да премине, когато се убеди, че шофьорът го е видял и е разбрал, че ще пресича.
5. Да пресича улицата по НАЙ-БЪРЗИЯ и БЕЗОПАСЕН начин.
6. Да ПРЕСИЧА само на ЗЕЛЕНО.
7. Да се ОГЛЕДА за приближаващи превозни средства ДОРИ светофарът ДА СВЕТИ ЗЕЛЕНО.
8. Да НЕ ГЛЕДА В ТЕЛЕФОНА ИЛИ ТАБЛЕТА, когато пресича.
9. ДА НАМАЛИ ЗВУКА, ако е със слушалки в/на ушите, за да възприема страничните шумове.
10. Да БУТА ВЕЛОСИПЕДА СИ, ако е навършил 12 години и иска да се движи по тротоара или да премине през пешеходната пътека.
БОНУС: ПЕШЕХОДЕЦЪТ трябва да постави светлоотразителни елементи по дрехите или тялото си, когато върви пеша в тъмното.
ВЕЛОСИПЕДИСТЪТ
Трябва:
1. Да УПРАВЛЯВА велосипеда ПО ТРОТОАРА, ако не е навършил 12 години.
2. За ИИЗПОЛЗВА велоалеята, ако има такава. 
3. Да УПРАВЛЯВА велосипеда НАЙ-ВДЯСНО НА ПЪТЯ, ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО, ако е навършил 12 години.
4. ДА ИЗПОЛЗВА РЪЦЕТЕ СИ, за да укаже каква МАНЕВРА ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ (потегляне, завиване, заобикаляне или спиране).
5. Да ИЗПОЛЗВА огледалата за обратно виждане, ако колелото има такива.
6. Да СЕ ОГЛЕЖДА често, за да знае кой още е на пътя.
7. Да управлява велосипед, който е с РАБОТЕЩИ спирачки, светлини и звънец и който е оборудван със СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ.
8. Да използва СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА, която е задължителна, когато е тъмно, когато няма добра видимост и ако велосипедистът се движи извън населеното място.
9. Да ДЪРЖИ С РЪЦЕТЕ си кормилото, а КРАКАТА да са на педалите на велосипеда.
10. Да управлява велосипеда ПРЕД ИЛИ ЗАД ПРИЯТЕЛЯ СИ, а НЕ ДО НЕГО и да НЕ СЕ ХВАЩА/ДЪРЖИ за друго превозно средство. Ако е спряло, то може да потегли внезапно,  а ако се движи, може внезапно да ускори.
БОНУС: За ВОДАЧИТЕ НА ховърбордове, скейтбордове, тротинетки И ЗА ПРИДВИЖВАЩИТЕ СЕ С ролери, кънки и други подобни средства ВАЖАТ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД.

ВОДАЧЪТ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Трябва:
1. Да е ПРАВОСПОСОБЕН водач за категорията управлявано превозно средство: автомобил, мотопед или мотоциклет (да притежава свидетелство за управление на тази категория МПС).
2. Да ШОФИРА ТРЕЗВЕН и да НЕ СЕ ДРОГИРА.
3. Да НОСИ СВИДЕТЕЛСТВОТО си за управление на МПС и документите на ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, което управлява.
4. Да управлява МПС, което е:
 - РЕГИСТРИРАНО,
 - ИЗПРАВНО и преминало ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД,
 - за което е СКЛЮЧЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „Гражданска отговорност” на автомобилистите;
 - за което има ПЛАТЕНА ПЪТНА ТАКСА (при управление извън населените места).
5. Да ИЗПОЛЗВА обезопасителен КОЛАН/ защитна КАСКА и да контролира използването на обезопасителен колан/ защитна каска от ПЪТНИЦИТЕ.
6. Да СПАЗВА ЗАКОНА за движението по пътищата, да НЕ ПРЕВИШАВА скоростта, да ОСИГУРЯВА ПРЕДИМСТВО на пешеходците и да бъде ТОЛЕРАНТЕН към останалите.
7. Да НЕ СЕ РАЗСЕЙВА, докато шофира (чатене, говорене по телефона, настройване на комуникации и др.).
8. Съобразява поведението си с ПЪТНИТЕ и с АТМОСФЕРНИТЕ условия.
9. Да НЕ ПРЕДОСТАВЯ МПС на неправоспособни водачи.
10. Ако все още няма свидетелство за управление на МПС, но има навършени години за дадена категория МПС, да се запише на ШОФЬОРСКИ КУРС, ДА СЕ ЯВИ НА ИЗПИТ и да ПРИДОБИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ.
БОНУС: Не забравяй, че ДЕЦАТА НЕ СА ВЪЗРАСТНИ! Бъди внимателен, когато преминаваш покрай деца, детски площадки, игрища, училища и през жилищни зони.
ПЪТНИКЪТ
Трябва:
1. Да ПЪТУВА в автомобил или на мотопед/мотоциклет, управляван от ПРАВОСПОСОБЕН ВОДАЧ (който има свидетелство за управление на МПС).
2. Да ПЪТУВА в/на превозно средство, управлявано от ТРЕЗВЕН И НЕДРОГИРАН ВОДАЧ.
3. Да пътува в превозно средство с ПОСТАВЕН обезопасителен КОЛАН/ защитна КАСКА и да бъде ВЗИСКАТЕЛЕН към ВОДАЧА, ако не си е ПОСТАВИЛ КОЛАН/КАСКА.
4. Да се КАЧВА и СЛИЗА ОТДЯСНО на превозното средство, от СТРАНАТА НА ТРОТОАРА.
5. Да СЕДИ на ЗАДНАТА СЕДАЛКА, ако не е навършил 12 години.
6. Да ЗАЕМА в превозното средство МЯСТО, което НЕ ПРЕЧИ НА ВОДАЧА да контролира ППС.
7. Да НЕ ПРЕЧИ на ВОДАЧА, да НЕ го РАЗСЕЙВА с поведението си (да не говори високо, да не пуска силно музиката).
8. Да НЕ ПОДАВА ГЛАВАТА, РЪЦЕТЕ или КРАКАТА си през ПРОЗОРЕЦА/люка.
9. Да ИЗИСКВА от ВОДАЧА да СПАЗВА СКОРОСТТА и ДА НЕ НАРУШАВА други правила.
10. Да не пътува в ТЕГЛЕНО превозното средство.
БОНУС: Да ПАЗИ ОКОЛНАТА СРЕДА и да НЕ ИЗХВЪРЛЯ нищо през прозореца.

2021 г.
Главна дирекция „Национална полиция“
Отдел „Пътна полиция“

17 юни 2021

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще работи  на:

  • 10.07.2021г. от 08:30ч. до 17:30ч.

  • 11.07.2021г. от 08:30ч. до 19:30ч.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на гражданите, подали, вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта ,личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност.

  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден  на 09.07.2021г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

            ЗА ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ Е НЕОБХОДИМО

  1. Гражданите лично да подаде искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца от 06 юли 2021г. до 10 юли 2021г. от 08:30ч до 17:30ч. и на 11 юли 2021г. от 08:30ч до 19:30ч.

  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правота на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ при ОД МВР Враца независимо от обявения постоянен адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ  СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  11 юли  2021Г.

 

15 юни 2021

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО