МВР

ОД Враца

 

20 000 къса цигари и наркотични вещества откриха служители на ОД МВР Враца

На 30.03.2020год., на територията на гр. Враца бяха проведени две специализирани операции.

 Служители на РУ Враца проведоха операция с цел противодействие на престъпления свързани с разпространение и притежание на наркотични вещества. След оперативно-следствени действия и проведени заградителни мероприятия,  в 15:20ч. на улица  в гр. Враца е установено и задържан 38-годишен мъж от същия град. При обиска на лицето бяха намерени 6 плика съдържащ бяло прахообразно вещество с общо тегло от 10 грама амфетамин  и 1  сгъвка  съдържаща зелена суха листна маса – канабис с тегло около 5 грама. От извършените последващи процесуално-следствени действия, в  апартамент обитаван от същото лице бяха намерени 7 полиетиленови плика  съдържащи зелена суха листна маса с общо тегло от 59 грама канабис. Мъжът е задържан в РУ Враца. Образувано  е досъдебно производство. В хода на същата операция, в 19:00ч. в търговски обект в гр.Враца е извършен личен обиск на 32-годишен мъж, собственик на обекта. В лицето е открит плик съдържащ метамфетамин. Под рафт в магазина е открита кутия съдържаща  4 плика с бяло прахообразно вещество с тегло около 6 грама матамфетамин. В автомобил паркиран пред търговския обект и ползван от същото лице, полицейските служители са намерили  плик с тегло около 39 грама метамфетамин. Лицето  е задържано  в РУ Враца. Образувано  е досъдебно производство. В рамките на последните няколко дни, това е пореден  случай на разкрито престъпление по линия „Противодействие на престъпления свързани с притежание  и разпространение на наркотични вещества“ в гр. Враца. На 27 март служители на ОД МВР Враца задържаха 18-годишно лице в което бяха открити 28 сгъвки  канабис с общо тегло 39 грама.

За времето от 14:30ч. до 22:00ч.  служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОД МВР Враца  проведоха оперативно издирвателни мероприятия с цел: пресичане, разкриване и документиране на престъпленията, свързани със съхранението и разпространението на акцизни стоки без български акцизен бандерол.  След оперативно-следствени действия, в 19:00ч. на улица  в гр. Враца е  спрян за проверка  лек автомобил „Рено Меган“, управляван от 48-годишен жител на гр. Враца, криминално проявеното по чл.234 от НК.  В багажно отделение на автомобила бяха намерени  и иззети  20 000 къса цигари от различни марки, без български акцизен бандерол. Лицето  е задържано  в РУ Враца. По случая  е образувано досъдебно производство.

31 мар 2020

ПРЕЗ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ ЩЕ БЪДАТ ПРОПУСКАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЖИВОТНОВЪДИ

Земеделски стопани и животновъди ще бъдат допускани до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури  за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.
За тази цел всички земеделски стопани и животновъди ще се пропускат през КПП след представяне на попълнената 
декларация, както и на един от следните документи: 

1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или

2. Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или

3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, полева техника, фуражи и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдните и рибовъдните дейности.

Земеделските стопани и животновъди ще бъдат допускани до областните центрове при  необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие”, ОС ”Земеделие”, ОД на ДФ”Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещение на агро-аптеки, магазини за резервни масти, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделска дейност.

Всички граждани, заети в сектор "Земеделие" при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5 - 2 метра.
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

                                                   

25 мар 2020

ПРОМЕНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ СТРУПВАНЕТО НА ГОЛЕМИ ГРУПИ ОТ ГРАЖДАНИ В ЗВЕНАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МВР

С Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца. 

В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.
В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.
Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение  може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

                                                   

25 мар 2020

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО