МВР

ОД Враца

 

21 септември- Европейски ден без загинали на пътя


Представител на Пътна полиция Враца взе участие в информационна среща във връзка с отбелязването на Европейския ден без жертви на пътя - 21 септември.


Старши инспектор Янко Харалампиев запозна участниците и медиите с мероприятията на 21 септември. Министерството на вътрешните работи на Република България ще участва в операция EDWARD, като член на ТИСПОЛ, а за главен координатор е определена Главна дирекция „Национална полиция“.


В отбелязването на Деня без жертви на пътя, служители на Пътна полиция Враца ще проведат специализирана операция по метода“Широкообхватен пътен контрол“, като по време на проверките, доброволци от БЧК ще раздават на водачите листовки за безопасно шофиране. 


По инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ, за втора поредна година, 21 септември е обявен за Европейски ден без загинали на пътя и ще отбелязан като полицейска операция под наименованието EDWARD (European Day Without A Road Death). В рамките на кампанията частни и обществени институции и организации на гражданското общество от целия ЕС дават своя принос, като споделят посланието, поемат ангажимент на уебсайта на TISPOL и организират дейности в областта на пътната безопасност.


Първият Европейски ден без загинали на пътя (EDWARD), който се проведе в 31 държави на 21 септември 2016 г., постигна успех в повишаването на информираността. Повече от 103 000 организации и физически лица подписаха ангажимент в областта на пътната безопасност на уебсайта на Европейската мрежа на службите на пътната полиция (TISPOL), а в цяла Европа бяха организирани действия в тази сфера. Те включваха информационни дейности в училища и фирми, семинари, конференции и състезания. 19 милиона души подкрепиха кампанията чрез социалните мрежи.

20 сеп 2017

Най-модерната система за видеонаблюдение беше открита във Враца

 Зам.- главният секретар на МВР Георги Арабаджиев   присъства на церемония по  откриване на система  за видеонаблюдение  в гр. Враца.

На специална церемония  пред пункта за наблюдение в сградата на РУ Враца, лентата беше прерязана  от кмета на Враца Калин Каменов , зам.-главния секретар  Георги Арабаджиев и директора на ОД МВР Враца старши комисар Цветелин Стоянов.

Георги Арабаджиев  заяви, че с новата придобивка, гражданите на Враца ще могат да се чувстват по-спокойни, а полицейските служители ще бъдат подпомогнати в работата си.

Това е най-модерната система за виденаблюдение в България. Софтуерната програма  е със същите възможности, каквито имат системите в Брюксел,Барселона и Лондон, казаха от фирмата осъществила инсталацията.  Комплексното видеонаблюдение  ще се осъществява от 35 камери разположи на 13 възлови кръстовища в гр. Враца. Постъпващата информация ще бъде наблюдавана  и анализирана денонощно в  три центъра за наблюдение в ОД МВР Враца. 14 полицейски служители са подготвени за работа със системата.

11 сеп 2017

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН

ПРЕЗ ПЕРИОДА от 01.07./08.08.2017год., на територията на Врачанска област са възникнали 174 пожара, от които 34 със загуби и 140 пожари в сухи треви, стърнища и отпадъци. 9 от тези пожари са причинени от небрежност при боравене с открит огън.

Пожарната обстановка е усложнена. Продължава топло време и не е преминала опасността от възникването на пожари в полските и горски територии.

            - По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии;

            - Забранено е изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи, слогове и крайпътни ивици;

            - Да не се изхвърлят незагасени клечки кибрит и угарки от цигари;

            - Да не се допуска деца да играят с огън и кибрит. При излети и посещения на местности в близост до полски и горски местности да не им се позволява да играят с огън.

- Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти;

- Пожароопасния сезон в горите продължава до 31.10.

            - по изготвен график се извършват съвместни проверки от служители РДПБЗН Враца и РДГ Берковица в поземления и горски фонд във връзка с повишения риск от пожари и при констатиране на нарушители ще се предприемат съответни законоустановени мерки.

 

Мерки при боравене с открит огън

  • Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня;
  • В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
  • Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!
  • Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

 

           

При забелязан пожар да се съобщи на тел.112 като се посочи точното място и какво гори!

11 авг 2017

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО