МВР

ОД Враца

 

25 яну 2022

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

През периода от 01.10.2021 г. до 24.01.2022 г. на територията на област Враца са възникнали 40 пожара, свързани с отоплителния сезон. От тях 5 пожара са причинени от неправилно ползване на отоплителен уред, а 35 пожара са възникнали в комини, от които 8 пожара с преки материални загуби и 27 пожара без преки материални загуби.

От 01.01.2022 г. до 24.01.2022 г. на територията на областта са възникнали общо 62 пожара при  21 пожара за същия период на миналата година. Един (1 пожар за периода на 2021 г.) е възникнал от неправилно ползване на отоплителен уред, а 15 пожара (8 пожара за периода на 2021 г.) са възникнали в комини.

Статистиката показва значителен ръст на общия брои на пожарите, а на тези възникнали в комини, броят е почти двойно по-голям.

При пожари от началото на годината са загинали 2 граждани (на 70 г. и 77 г.).

 

В тази връзка отново напомняме какво е необходимо да се спазва при ползването на отоплителни прибори:

 1. Отоплителни уреди на твърдо гориво:

  • да се използват технически изправни уреди;

  • под тях да се поставят негорими подложки, когато са монтирани върху горима подова настилка, които да излизат на 50см. отпред и от останалите отстрани на 25см. Негоримата подложка да има вертикален борд с височина 3см.

  • да отстоят от горими и трудногорими конструкции и материали, както и димоотводните им тръби на разстояние най-малко 50см. При невъзможност да се спазват тези разстояния, да се поставят негорими екрани;

  • да не се разпалват с леснозапалими и горими течности и да не се изгарят отпадъци. Да се използва само качествена дървесина и въглища;

  • комините да са изградени от негорими материали, външно и вътрешно измазани;

  • изхвърлянето на сгурията да става в негорими съдове (варели, кофи с капаци) или в ями разположени на пожарообезопасени места;

    

 2. Отоплителни уреди на течно гориво:

  • да бъдат технически изправни;

  • под нафтовите печки да се поставя метална тава за събиране на евентуално разлято гориво;

  • да не се оставят без наблюдение, освен ако работят в автоматичен режим;

  • да се зареждат и запалват  когато са напълно изстинали;

  • изискванията за разстоянията до горими материали и комините са същите както при печките за твърдо гориво.

    

 3. Електроотоплителни уреди:

  • да бъдат технически изправни;

  • ел. инсталацията чрез която се захранват да бъде изправна, а патроните на електрическите предпазители - стандартни;

  • да не се използват уреди с открити реотани;

  • да се монтират на разстояния от горими конструкции и материали съгласно указанията на завода производител.

    

 4. Газови отоплителни уреди:

  -  при работа да не се оставят без наблюдение;

  - да не се поставят в спални помещения, килери, бани, перални, общи стълбища, гаражи когато продуктите от изгарянето се изхвърлят в помещенията;

  • да не се монтират в помещения под равнището на околния терен;

  • при продължително действие на газовите уреди да се осигурява принудително проветряване на помещенията;

  • когато горелките не работят, редуцир-вентилът на бутилката трябва да бъде затворен.

Газови бутилки

-  да не се допуска препълване на бутилките.

- изключително внимание да се обърне при внисането на бутилки с газ пропан – бутан от студено на топло.

- да не се допуска заливане с вряла вода и поставяне върху отоплителни уреди. Ако се налага да се затопли бутилката, това може да става внимателно с чувалчета с топъл пясък или умерено топли кърпи;

 

За недопускане на пожари при използване на отоплителни уреди да се има в предвид следното:           

- да не се оставят без наблюдение, работещите отоплителни и нагревателни уреди с изключение на тези с автоматичен режим;

- използването на отоплителните и нагревателни уреди да става съгласно инструкциите на производителите;

- да не се използват въздухопроводи и инсталационни канали като димоотводи;

- да не се оставят сами деца в домовете при работещи отоплителни уреди;

- особено внимание по отношение спазване на противопожарните правила при използването на отоплителни уреди следва да се обърне на хората от възрастовата група над 70 г., особено на самотноживеещите трудно-подвижни и лежащо болни хора;

- периодично при необходимост комините да се почистват от наслояване със сажди и отлагания, като не се допуска принудително възпламеняване.

 

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ВРАЦА

 


РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ОДМВР ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021г.


През месец декември 2021 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 227 заявителски материала, при 251 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 149, спрямо 203 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 26,6%.
 През декември 2021 г., спрямо декември 2020 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ в областта, както следва: РУ Враца – с 53 %, РУ Козлодуй – с 39% , РУ Роман – с 33% и РУ Мездра  - с 4 %. Увеличение се наблюдава в РУ Оряхово – с 33% и в РУ Бяла Слатина – с 23 %.
По видове престъпления, през декември 2021 спрямо декември 2020 г., състоянието е следното: 
Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 57,5 % в сравнение с месец декември 2020 год. Регистрираните престъпления за месец декември 2021 г. са 40, при 94 през декември 2020 г.
 Престъпленията против личността – бележат увеличение с 40%. Регистрираните престъпления за месец декември 2021 г. са 14, при 10 през декември 2020 г.
 Грабежи – регистрираните грабежи за декември 2021 г. са 2, за декември 2020 г. няма регистирани.
Кражби – намаление с 56,9%. Регистрираните кражби за декември 2021 г. са 31, срещу 72 за декември 2020 г.
 Измами – регистрираните измами за декември са 1, срещу 3 за декември 2020 г.
Умишлени убийства – няма регистрирани е престъпления за двата периода.
 Посегателства спрямо МПС – регистрирани са по 2 престъпления за месец декември 2021 г. и за декември 2020 г.
 Палежи – регистрираните палежи за декември 2021 са 7, срещу същия брой за декември 2020 г.
 Наркотици – 10 регистрирани за декември 2021 г. срещу 16 за декември 2020 г.
           При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 96 заявителски материала и са образувани 16 досъдебни производства. Съставени са 12 акта за установени административни нарушения. Иззети са 182 866 къса цигари без български акцизен бандерол, 197 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен бандерол и 455 л алкохол без български акцизен бандерол.
Съгласно данните, през м. декември 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 94 единици,  при 128 единици, отчетени през декември 2020 г.
  През месец декември 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 52 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 440.
Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец  декември 2021 г.
 През месец декември 2021 г. в област Враца са регистрирани 57 пътно-транспортни произшествия, от които 14 са тежки. При катастрофите са убити 2-ма и ранени 21 граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 4 повече, загиналите са с 1 повече, а ранените са с 7 по-малко.
През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 448 акта, и общо 3599 фиша  и клипа с установени нарушения на скоростния режим. Издадени са 131 бр. ЗППАМ.
   Установени  са 45 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 116 глоби, за неправоспособност – 48, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 14
   През месеца са прекратени регистрациите на 55 бр. МПС. Проведени са 35  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 20 бр. сигнални писма за осигуряване безопасност

10 яну 2022

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

за Коледа и Нова година (2021 г. – 2022 г.)


За Коледа и Нова година много хора потеглят на път. Цели семейства са в автомобилите и избират маршрут на територията на страната или в чужбина. Често пътуванията са организирани от групи – приятелски или служебни, но са свързани с предстоящо съвместно празнуване. Трафикът традиционно е изключително натоварен и интензивен с пикове в началото на празниците и в последния почивен ден. Онези, които не пътуват, също участват в уличното движение, което е не по-малко натоварено.
За да се чувствате по-подготвени за предстоящите празнични дни, вижте препоръките на „Пътна полиция“:

СУПЕР ДЕСЕТ ЗА ВОДАЧИ
Преди път проучи прогнозата за времето и се информирай за ограниченията по избрания маршрут!
При очаквано влошаване на обстановката, не потегляй на път! При усложнения изчакай обстановката да се нормализира!
Движи се само с изправно превозно средство! Не подценявай дори незначителната неизправност!
Зареди в достатъчно количество всички течности в автомобила. Помни, че трябва да са подходящи за зимни условия. Зареди достатъчно гориво!
Провери задължителното оборудване налично ли е в автомобила. Виж съдържанието на аптечката!
Оборудвай се с вериги за сняг и буксирно въже, вземи и инструменти за чистене на сняг – лопата, метла/четка! Постави ги на достъпно място!
За дълъг път се подсигури с вода, храна и одеяло.
Вземи документите си и тези на автомобила! За чужбина ти трябва зелената карта.
Бъди концентриран, не се разсейвай! Не рискувай живота!
Шофирай разумно! Бъди толерантен! Дай път на пешеходците!

СУПЕР ДЕСЕТ ЛИЧНА ГРИЖА
Ако задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите изтича, сключи навреме нова!
Провери валидността на преминатия технически преглед на автомобила!
Ако пътуването е зад граница, носи личната си карта/паспорта и зелената карта!
В определени ситуации при пътуване зад граница с деца се изисква декларация или друг документ. Проучи въпроса и си осигури декларация. Не я забравяй!
Ако си пил алкохол, не потегляй на път без значение от разстоянието!
Да шофираш след употреба на наркотици, е престъпление!
Не шофирай уморен! Тръгни, когато си напълно отпочинал!
На дълъг път и при влошена метеорологична обстановка нека шофира най-опитният!
За новия и за неопитния водач не е подходящо да се учи да шофира при влошени метеорологични условия!
Шофирай концентрирано, не си отвличай вниманието!

СУПЕР ДЕСЕТ В ГРИЖА ЗА ДРУГИТЕ
Съблюдавай пътните знаци и маркировка!
Особено през зимата спазвай по-голяма дистанция!
Шофирай внимателно! Внимавай за работници на пътя!
В районите на неосветени кръстовища и пешеходни пътеки бъди внимателен! Пешеходците обикновено са с тъмни дрехи и се появяват в полезрението ти в последния момент.
Ако си спрял принудително в аварийната лента на магистралата или скоростния път, обозначи мястото със светлоотразителен триъгълник – постави го на не по-малко от 100 метра от превозното средство!
Не се движи и не спирай без причина в лентата за принудително спиране на автомагистралите!
За почивка използвай обособените за отдих места или паркинга на крайпътен обект, за да избегнеш риска от катастрофа при неправилно спиране на пътното платно.
В автомобила всички трябва да са с поставени обезопасителни колани, а децата – да са в специално столче/седалка!
На мотопеда/мотоциклета всички трябва да са със защитна каска!
Осигурявай предимство. Предимството е живот!

СУПЕР ДЕСЕТ ГРИЖИ ЗА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
Почисти изцяло автомобила си, ако е затрупан от сняг или е замръзнал!
Особено преди дълъг път провери:
- състоянието, дълбочината на протектора и налягането на гумите;
- маслото и антифриза;
- изправността на светлините;
- изправността на отоплителната инсталация на автомобила;
- изправността на стъклопочистващата система и количеството зимна течност в резервоарчето;
- пожарогасителят и аптечката в колата ли са и лесно достъпни ли са;
- обезопасителният триъгълник на достъпно място ли е;
- светлоотразителната жилетка в колата ли е и на достъпно място ли е;
- закрепването на обезопасителната седалка за превоз на деца!

СУПЕР ДЕСЕТ ИДЕИ ЗА ПЛАНИРАНЕТО
Предварително планирай пътуването и си подготви резервен маршрут за всеки случай.
Непосредствено преди потегляне провери за ограничения и се информирай за прогнозата за времето! Дори да няма видима причина за ограничението, не го нарушавай!
За далечното пътуване предвиди повече почивки на обособени места за отдих!
Ако ще празнуваш извън населено или на непознато място проучи:
 има ли бензиностанции по пътя;
 какъв е обхватът на мобилните комуникации;
 къде е най-близкото лечебно заведение;
 къде са спасителните служби в района на твоята почивка и как може да се свържеш с тях;
 къде е най-близкото районно управление на МВР.
При пътуване зад граница се информирай къде е българското посолство и как да се свържеш с него.
Информирай се за изискванията на страната, към която пътуваш, против разпространението на COVID.

СУПЕР ДЕСЕТ ЗА НЕОЧАКВАНОТО И НЕПРЕДВИДИМОТО
Не забравяй да информираш близките си в каква посока и с кого пътуваш.
Макар и поостаряло – вземи пътна карта за района, към който пътуваш. Може да няма обхват или зарядът на GPS-комуникаторът ти да падне.
За дълъг път си вземи вода за пиене и храна, вземи и одеяло за всеки случай.
Постави в багажника вериги за сняг, лопата и буксирно въже, ако отиваш към район с очаквани снеговалежи.
Зареди напълно мобилния си телефон!
Вземи зарядни за устройствата, които ползваш (телефон, таблет, акумулатор и други).
Зареди в резерва антифриз, масло и зимна течност за чистачки.
Вземи препарат за размразяване на стъкла и ключалки.
Носи в себе си пари в брой и дебитна/кредитна карта, ако имаш.
Запиши си телефонните номера на спасителни, лекарски, полицейски и други аварийни служби особено ако пътуваш в чужбина.

СУПЕР ДЕСЕТ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЕШЕХОДЦИ
Пресичай на пешеходна пътека! Дори да си с предимство, премини, когато си убеден, че шофьорът е възприел намерението ти за пресичане.
Използвай подлезите и надлезите за пешеходци!
Не тичай, за да хванеш автобуса, тролейбуса, трамвая! Изчакай следващия. По-добре да закъснееш, отколкото да получиш травма от падане или да попаднеш в катастрофа.
Обличай светли връхни дрехи! Ако нямаш, прикачи светлоотразителни елементи на якето, палтото, раничката!
Зимните обувки и дрехи намаляват подвижността и ограничават движенията!
Шапките и слушалките ограничават степента на възприятие на шумове!
Когато пресичаш, спри или намали музиката, ако трябва, свали слушалките, за да възприемаш правилно страничните сигнали и шумове от автомобили, хора, светофари!
Пази се от висулки при движение в близост до сгради.
За да напазаруваш, излез малко по-късно, когато времето се е отпуснало и се очаква тротоарите да са почистени или опесъчени.
Бъди толерантен, не навлизай внезапно на платното за движение.

При попадане в опасна ситуация първо сигнализирай на телефон 112 и едва тогава се свържи с близките си или се обозначи в социалните мрежи.

Отдел „Пътна полиция“
Главна дирекция „Национална полиция“
2021 г.

16 дек 2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ОДМВР ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021г.


През месец ноември 2021 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 347 заявителски материала, при 199 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 209, спрямо 159 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 31,5%.
 

През ноември 2021 г., спрямо ноември 2020 г., се регистрира увеличение на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ в областта, както следва: РУ Бяла Слатина – с 92%, РУ Козлодуй – с 50%,  РУ Оряхово – с 25%, РУ Мездра  - с 17 % , РУ Враца – с 14%. Намаление се наблюдава в РУ Роман – с 56%.


По видове престъпления, през ноември 2021 спрямо ноември 2020 г., състоянието е следното: 

Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 20,3 % в сравнение с месец ноември 2020 год. Регистрираните престъпления за месец ноември 2021 г. са 59, при 74 през ноември 2020 г.
 
Престъпленията против личността – бележат увеличение с 9,1%. Регистрираните престъпления за месец ноември 2021 г. са 12, при 11 през ноември 2020 г.
 
Грабежи – регистрираните грабежи за ноември 2021 г. са 1, срещу 3 за ноември 2020 г.

Кражби – намаление с 32,1%. Регистрираните кражби за ноември 2021 г. са 36, срещу 53 за ноември 2020 г.
 
Измами – регистрираните измами за ноември са 5, срещу 3 за ноември 2020 г.

Умишлени убийства – няма регистрирани е престъпления за двата периода.
 
Посегателства спрямо МПС – регистрирани са 3 престъпление за месец ноември 2021 г., за ноември 2020 г. няма регистрирани.
 
Палежи – регистрираните измами за ноември са 3, срещу 5 за ноември 2020 г.
 
Наркотици – 14 регистрирани за ноември 2021 г. срещу 10 за ноември 2020 г.
          
При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 87 заявителски материала и са образувани 16 досъдебни производства. Съставени са 12 акта за установени административни нарушения. Иззети са 182 866 къса цигари без български акцизен бандерол, 197 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен бандерол и 285 л алкохол без български акцизен бандерол.


Съгласно данните, през м. ноември 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 132 единици,  при 100 единици, отчетени през ноември 2020 г.
 

През месец ноември 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 59 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 831.


Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец ноември 2021 г.
 

През месец ноември 2021 г. в област Враца са регистрирани 58 пътно-транспортни произшествия, от които 13 са тежки. При катастрофите са убити 3-ма и ранени 15 граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 8 повече, загиналите са с 3 повече, а ранените са с 7 повече.


През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 433 акта, и общо 3758 фиша  и клипа с установени нарушения на скоростния режим. Издадени са 128 бр. ЗППАМ.
  

Установени  са 29 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 83 глоби, за неправоспособност – 42, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 15
  

През месеца са прекратени регистрациите на 52 бр. МПС. Проведени са 23  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 34 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.

09 дек 2021

ЗА ОД НА МВР ВРАЦА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО