МВР

ОД Враца

 

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обекти, захранвани с електроенергия, ползвани от ОДМВР - Враца

27 май 2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение №.2 -ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение № 3 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

Приложение №4 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение № 8 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Обявления и решения

 28 май 2021 | 15:34