МВР

ОД Враца

 

Следгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР - Враца, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца

08 мар 2017

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Документация за провеждане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

Отговор на запитване

Протокол - разглеждане и класиране на подадените оферти

 23 май 2017 | 16:26