МВР

ОД Смолян

 

03 окт 2019

Мерки за безопасност през ловния сезон

Във връзка с откриването на ловния сезон на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня и откриването на ловния сезон 2019/2020г., напомняме, че следва стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните  изисквания при провеждане на ловните излети. Участниците в групов лов на дива свиня задължително да са екипирани по време на ловуването с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят. Винаги пренасянето на оръжието да се извършва в затворен транспортен куфар или в калъв със заключващо устройство на спусъка.

С цел недопускане на инциденти и злополуки, следва стриктно да се спазва следното:

-Да не се допуска стрелба по шум, неясно видима цел или по такава с възможност за злополука.

-Да не се използват сачми с диаметър над 6мм по време на групов лов на дива свиня.

-Да не се допуска неправилно боравене с огнестрелно оръжие.  Напомняме, че оръжието не трябва да е заредено до неговата употреба, винаги да бъде насочено в безопасна посока и да е технически изправно.

-Да не се напуска самоволно позицията, определена от ръководителя на лова.

-Забранена е употребата на алкохол и упойващи вещества преди и по време на провеждане на лова.

По време на самите проверки да се обърне особено внимание на следва да се носи  разрешението за лов, билета за лов, удостоверението за подборно ловуване, срока на валидност на разрешението за носене и употреба и вписаното в него оръжие. Пренасянето на ловното оръжие до мястото на лова да се извършва съобразно изискванията за безопасност. Забранено е носене на огнестрелно оръжие при и след употреба на алкохол. Забранено е преотстъпване и предоставяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси на други лица. 

 

На 26 септември 2019 г. стартира Операция EDWARD

Европейски ден без загинали на пътя (European Day Without A Road Death)

  

 

            На 26 септември 2019 г. за четвърта поредна година по инициатива на  Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ТИСПОЛ, в рамките на Европейската седмица на мобилността, сред страните – членки на мрежата и нейните партньори се осъществява проектът „#Project EDWARD (European Day Without A Road Death) с наименование за Република България Операция „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD“.

Целта в този ден е да няма загинали при пътни инциденти.

            Мотото на операцията за Република България за 2019 г. е „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“  и  е в контекста  на темата  на  Европейската  седмица  на мобилността

 (16 - 22 септември 2019 г.)

            Към момента на страницата на EDWARD е активен т.нар. „брояч“ на деня, отчитащ оставащите дни до 26 септември. Идеята е в периода преди операцията всички участници в движението по пътищата да помислят дори само за няколко минути за рисковете,  с които се сблъскват; за рисковете, на които може да изложат останалите участници; и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Поощрява се всяка дейност, която насърчава културата за пътна безопасност, и се препоръчва дейностите да бъдат част от Дните за пътна безопасност.

            В тази връзка ТИСПОЛ предлага всички желаещи – хора, организации, институции и представители на различните браншове и техните структури:

            - да се регистрират като партньори на адрес: http://roadsafetydays.eu;

            - да дадат обещание, че ще се движат безопасно чрез попълване на нарочен формат на посочената по-горе страница на проекта;

- да организират свое събитие, което да е част от Дните за безопасност на движението  по пътищата и да го публикуват на интерактивната карта. Всяка публикация на отделна активност /събитие ще повиши авторитета на страната ни и ще бъде видима на картата на света;

   - да вземат участие в кампанията чрез социалните мрежи (#ProjectEDWARDTwitter, Facebook, Instagram и др.).

25 сеп 2019

Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2019/2020 година

 

ЗА учениЦИ

 

научи се да се пазиш сам!

 

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

 • Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Припомни си правилата за пешеходци.
 • Винаги:
 • пресичай на зелено;
 • се движи по тротоара;
 • използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
 • върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 • Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!
 • Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.
 • Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.
 • На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 • JС родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

   

  до училище с велосипед

 • Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
 • Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.
 • Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

  ПОМНИ, че:

 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 • до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;
 • навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
 • велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 • Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
 • JПомни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

   

  ЗА родителИ

   

  ПОМНИ!

  децата не са възрастни.

  Безопасността на твоето дете е най-важна.

  Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

   

  АКО ИМАШ първокласник

 • Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Заедно преминете няколко пъти по маршрута.
 • Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
 • В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 • Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.
 • Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
 • При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 • JПредварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

   

  Ако возиш детето до училище

 • Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.
 • Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 • Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.
 • Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

   

 • Ако детето ходи самò до училище
 • Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
 • Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.
 • Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.
 • Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 • Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
 • Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 • Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

   

  Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед

   

  зАЕДНО

 • Проверете техническата изправност на колелото.
 • Изберете най-безопасния маршрут до училище.
 • Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
 • до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 • когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 • за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 • Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
 • Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • JНапомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

   

  ЗА водачи

   

  важно!

  Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

   

  ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение

 • Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.
 • Винагибъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.
 • Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 • Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

   

  ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ

 • Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
 • Винагиимай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
 • Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
 • Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
 • Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
 • JПри катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.

 

Отдел „Пътна полиция“ –

Главна дирекция „Национална полиция“

Септември, 2019 г.

12 сеп 2019

Анализ на състоянието на конвенционалната престъпност за територията обслужвана от ОДМВР – Смолян през месец август 2019 г.

Състояние на конвенционалната престъпност и статистиката за вида на извършените характерни и структуроопределящи престъпления за месец август 2019 г., сравнена с месец август 2018 г., както и за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г., сравнен със същият период на 2018 г., е както следва:

Регистрирани престъпления по криминална линия

Регистрирани през месец август 2019 г. са 56 броя криминални престъпления срещу 71 броя за август 2018 г. От тях разкрити са 46,4% срещу 50,7%, при средна разкриваемост за страната 29,5%. През месец август са разкрити и 16 криминални престъпления от предишен период, срещу 13 за същия месец на 2018 г.

За периода от началото на годината до 31.08.2019г. са регистрирани 425 броя криминални престъпления срещу 439 броя за същият период на 2018 г. От тях разкрити са 62,6% срещу 54,9% за 2018 г., при средна разкриваемост за страната 43,3%.

             Престъпления против личността през месец август 2019 г. – 4 срещу 3 за същия период на 2018 г. Няма регистрирани престъпления за убийство, изнасилване. Регистрирано е 1 престъпление за блудство, срещу 0 за сравнителния период на 2018 г. Регистрирани са 3 телесни повреди срещу същия брой за 2018 г.

От началото на годината до 31.08.2019 г. престъпления против личността са 34 броя престъпления срещу 23 за 2018 г., от които убийство – 1 (1), опит за убийство – 1 (1), блудство - 2 (0), изнасилване - 2 (0).

Престъпления против собствеността през месец август 2019 г.  – 10 срещу 16 за същия период на 2018 г., с процент на разкриваемост – 50% срещу 56,3%. По РУ престъпленията против собствеността се разпределят, както следва: РУ – Девин – 3 (1), РУ – Златоград – 0 (1), РУ – Мадан – 1 (3), РУ – Смолян – 5 (8) и РУ – Чепеларе – 1 (3). През месец август са разкрити 5 престъпления против собствеността регистрирани в предишен период, срещу 2 за сравнителния период на 2018 г.

Регистрираните през отчетния месец кражби са 7 броя и съставляват 12,5% от всички регистрирани престъпления. През същия период на миналата година кражбите са били също 7 и са съставлявали 9,9% от всички престъпления по криминална линия. По място на извършване, кражбите се разпределят, както следва: в град Смолян 4 срещу 2, в останалите градове от областта –  2 броя срещу 2, в селата – 1 срещу 2 и извън населено място – 0 срещу 1.

Няма регистрирани грабежи и измами, като за същия период на 2018г. измамите са били две. Регистрирани са два случая на унищожаване и повреждане на имущество срещу 4 за същия период на 2018г.  

От началото на годината до 31.08.2019 г. престъпления против собствеността са 138 срещу 137 за 2018 г., от които кражби – 94 (73), грабежи – 2 (1), измами – 8 (14)

Общоопасните престъпления през месец август 2019 г. са 35 срещу 43. От тях: противозаконно отнемане на МПС – 1, за същия период на 2018г. няма регистрирани такива. Престъпления, свързани с наркотици – 5, за същия период на 2018г. са 7.  Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози – регистрирани са шест случая, а за 2018г. те са били 2. Няма регистрирани палежи и престъпления, свързани с незаконно притежаване на взривни вещества, оръжие и боеприпаси.

От всички регистрирани през месеца престъпления 20 (35,7%) са престъпленията по транспорта, които са и с най-голям дял. През същия период на 2018 г. престъпленията по транспорта са били 26 и са съставлявали 36,6% от всички криминални престъпления.

От началото на годината до 31.08.2019 г. общоопасните престъпления са 220 броя криминални престъпления срещу 243 броя за същият период на 2018 г., от които престъпления свързани с наркотици – 48 (51), палежи – 7 (9) и противозаконно отнемане на МПС – 6 (3).

Най-малък брой на регистрирани престъпления по криминална линия през месец август 2019 г. са извършени на територията обслужвана от РУ – Златоград – 6 броя, а най-голям е броят на регистрираните престъпления на територията на РУ – Смолян – 21 броя. През месец август се забелязва намаление на броя на регистрираните престъпления по тази линия в: РУ – Девин – 11 (16), РУ – Златоград – 6 (7), РУ – Мадан – 8 (12), РУ – Смолян – 21 (26). В  РУ – Чепеларе - 10 (9) се забелязва увеличение.

Установени като извършители по линия на криминалната престъпност от началото на годината до 31.08.2019 г. са 322 лица, извършили 316 престъпления (в т.ч. и престъпления, регистрирани в предишни години и разкрити през 2019 г.). Близо една трета от установените извършители са били в нетрезво състояние, 55,3% са осъждани за престъпления, 10,6% са непълнолетни и 2,8% - малолетни. Най-много престъпления са извършени от лица във възрастова граница 18-30 г. (38,3% от разкритите престъпления). 8,9% от разкритите престъпления са извършени от непълнолетни лица, а 1,6% - от малолетни. 35 от престъпленията са извършени от лица след употреба на наркотични вещества.

Общият брой на потърпевшите лица от началото на годината до 31.08.2019 г. е 103 броя, като за същия период на 2018 г., потърпевшите лица са 122 броя.

Регистрирани престъпления по икономическа линия

През месец август 2019 г. са регистрирани 4 икономически престъпления срещу 7 за сравнителния период на 2018 г. Няма разкрити от регистрираните престъпления за отчетния период, като за същия период на 2018 г. процентът на разкриваемост е 14,3%. Средната разкриваемост за страната е 15,7%. През месец август са разкрити 3 икономически престъпления от предишен период срещу същия брой за август на 2018 г.

За периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г. са регистрирани 55 броя икономически престъпления срещу 78 броя за същият период на 2018 г. От тях разкрити са 12,7% срещу 15,4%, при средна разкриваемост за страната 27,5%.

През месец август 2019 г. е установен 1 случай на престъпление, свързано с търговията и държането на акцизни стоки без бандерол срещу 6 случаи за същия период на 2018 г.

През месец август 2019 г. на обслужваната от ОДМВР – Смолян територия са извършени общо 40 нарушения на обществения ред, като най-много са противообществените прояви на територията на РУ – Смолян – 21 броя, РУ – Мадан – 8 броя, РУ – Девин – 8 броя, РУ – Чепеларе – 2 броя и РУ – Златоград – 1 брой. 23 броя от противообществените прояви са извършени в светлата част и 17 броя в тъмната част на денонощието, като в градовете в областта са извършени 30, а в селата 10 нарушения на обществения ред.

Като цяло нарушенията се изразяват в отправяне на обиди, закани, скандали, нарушение на нощната тишина, непристойни действия, сбивания, улична търговия извън определените за това места, просия и други.

По дни от седмицата са разпределени, както следва: понеделник -  10 бр.; вторник -        8 бр.; сряда - 5 бр.; четвъртък -     4 бр.; петък - 6 бр.; събота - 3 бр.; неделя - 4 бр.

На обслужваната територия от ОДМВР – Смолян липсват противообществени прояви, извършени при провеждане на масови мероприятия.

Изводи, тенденции, прогнози и предложения

Имайки предвид отчетените резултати, видно от статистическите таблици и на базата на направения анализ на конвенционалната престъпност за изминалия месец август 2019 г. в сравнение с месец август 2018 г. могат да се направят следните изводи:

 • Изводи:
 • регистрираната конвенционална престъпност на обслужваната територия е сред най – ниските в страната;
 • регистрираните криминални престъпления през месец август са по-малко 56 (71 за август 2018 г.);
 • през отчетния период се е повишил процента на разкриваемост на регистрираните криминални престъпления на 46,4% срещу 50,7%, при средна разкриваемост за страната 29,5%;
 • запазва се броя на кражбите 7 (7 за август 2018 г.);
 • през отчетния период няма регистрирани грабежи (0 за август 2018 г.)
 • няма регистрирани измами (2 за август 2018 г.);
 • намалял е броя на регистрираните престъпленията с наркотични вещества 5 (7 за август 2018 г.), увеличен е броя на регистрираните престъпления за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози – 6(2 за август 2018 г.);
 • регистриран е 1 брой ПЗО на МПС (0 за август 2018 г.);
 • няма регистрирани палежи (0 за август 2018 г.);
 • няма регистрирани престъпления, свързани с незаконно притежание на взривни вещества, оръжия и боеприпаси (0 за август 2018 г.);
 • не се наблюдава влошаване на оперативната обстановка в конкретно населено място или в обслужвана територия от РУ.

12 сеп 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЕКТОР„ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОДМВР-СМОЛЯН

Намаление на катастрофите със 78 и на ранените с 19 отчита ОДМВР-Смолян от началото на 2019г. до края на м.август. Четирима са загинали при катастрофи от началото на годината, също толкова са били през миналата година.За осем месеца са установени 238 водачи, управлявали МПС под въздействието на алкохол или наркотични вещества, като 22-ма водачи, които са били видимо под влиянието на алкохол или наркотични вещества, са отказали да бъдат тествани с техническо средство. 106-ма са установените неправоспособни водачи.

През периода от 01.01.2019г. до 31.08.2019г. на територията на ОДМВР-Смолян са регистрирани 210 пътно-транспортни произшествия, при 44 от тях са загинали четирима участници в движението и 69 са ранени. За същия период на миналата година произшествията са били 288, като при 65 от тях са убити четирима участници движението и 88 са ранени. Забелязва се намаление на броя на произшествията, намаление на тежките ПТП и на тези с ранени участници в движението. Запазва се броят на загиналите, като за двата сравнявани периода има по четирима загинали участници в движението. Само за м.август 2019г. са регистрирани 29 ПТП, като при 8 от тях са ранени 14 участници в движението. През м.август 2018г. произшествията са били 34, като при 10 от тях са ранени 10 участници в движението. През осемте месеца от началото на годината са установени 10833 нарушения на Закона за движение по пътищата, като за тях са съставени 2017 акта за установяване на административно нарушение, 9033 фиша и 9382 електронни фиша. От установените нарушения 20551 са извършени от водачите. Най-честото нарушение на правилата за движение е управлението на автомобил с несъобразена скорост - 9351 случая. 30 – водачи са превишили разрешената скорост с повече от 50км/ч. Уточняваме, че според чл.182 ал.1, т.6 от ЗДвП, водач, който превиши разрешената скорост с над 50км/ч се наказва с глоба от 700лв. и три месеца лишаване от право да управлява МПС ,като за всеки следващи 5км/ч превишаване над 50км/ч глобата се увеличава с 50лв. 1196 са случаите на неспазване на предимство, знаци и сигнали. 2195 случая на неправилно паркиране, 616 – на неправилни маневри, 215 случая на управление на технически неизправно МПС. В 1664 от случаите водачите са били с нередовни документи. Констатирани са 559 случая на неизползване на обезопасителни колани, 144 случая на ползване на мобилен телефон при управление на МПС.  Най-честите причини на катастрофи на територията на Смолянска област са както следва: 46 от пътно-транспортните произшествия са възникнали поради извършване на неправилни маневри от водачите, 40 – поради неправилно движение по пътното платно, 19– поради неспазване на предимство, знаци и сигнали. За първите осем месеца на 2019г. са констатирани 135 случая на управление на автомобил след употреба на алкохол, като в 54 от случаите концентрацията е била до 1,2 промила. В 65 случая концентрацията на алкохол в кръвта на водача е била над 1,2 промила и за тях  са образувани бързи производства за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За такова престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева. 16 водачи са отказали да бъдат тествани за употреба на алкохол. 32 водачи са управлявали автомобил под въздействието на наркотични вещества, като срещу тях също са образувани бързи производства за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Шестима водачи са отказали да бъдат тествани за употреба на наркотични вещества.

Органите на „Пътна полиция“ при ОДМВР-Смолян са констатирали  170 нарушения на правилата за движение, извършени от пешеходци, за които са съставени 10 акта за установяване на административно нарушение и 160 фиша.

12 сеп 2019

ЗА ОД НА МВР Смолян

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО