МВР

ОД Смолян

 

04 юни 2020

Информация от Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян за произшествията през месец май 2020 година

През месец май 2020 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 38 произшествия, от които 19 пожара, 16 случая на оказване на техническа помощ, съдействие при две катастрофи с транспортни средства, 1 случай на оказана помощ на други РСПБЗН;

            При пет от възникналите пожари са нанесени материални щети. Няма загинали или пострадали граждани.

            Унищожено имущество е около 80кв.м. покривна конструкция, бяла, черна и компютърна техника, около 405кв.м. опушени стени, засегнато е домашно имущество на едно домакинство.  

Причините за пожарите с щети са следните: 1 бр. е от късо съединение, 2бр. от неправилно ползване на нагревателни уреди; 1бр. от небрежност при боравене с открит огън и 1бр. от техническа неизправност.

            Три от пожарите са възникнали в сухи треви при почистване на земеделски земи.

            Произшествията,  възникнали по Районни служби “Пожарна безопасност и защита на населението” са: РСПБЗН-Смолян – 25 произшествия, РСПБЗН-Девин – 3 произшествия, РСПБЗН-Мадан – 2 произшествия, РСПБЗН-Златоград - 3 произшествия, РСПБЗН-Чепеларе – няма произшествия, РСПБЗН-Рудозем – 1 произшествие, РСПБЗН-Доспат – 2 произшествия, РСПБЗН-Баните – 2 произшествия, РСПБЗН-Пампорово – няма произшиествия.

                                        *                           *                              *

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че със Заповед на областният управител периода от 16.04.2020г. до 30.11.2020 г. е обявен за пожароопасен.

В тази връзка изрично е забранено паленето на сухи треви и храсти, стърнища и други сухи отпадъци в горите и горските територии.

 

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел.  112!

Победители от областния конкурс за детска рисунка " С очите си видях бедата"

 Победители в областния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

            На 01.06.2020 г. се проведе областният етап на конкурса за детска рисунка  „С очите си видях бедата”, организиран от РД “ПБЗН” – Смолян в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието – Смолян.
Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на единната спасителна система.
Участниците в конкурса са деца и ученици на възраст от 7  до 18 години, разделени в три категории и в три възрастови групи - от 7 до10 години , от 11 до 13 години  и 14 - 18 години.
Сформираната комисия с представители от РДПБЗН Смолян, РУО на МОН гр. Смолян и Художествена галерия гр. Смолян  разгледа, оцени и класира творбите както следва:

Първа категория: Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и  училищно образование.

 

            ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Атанас Емилов Чобанов – 9 г.
ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
І място: Красимир Иванов Сариев – 9 г.
ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
ІІ място: Мартин Бисеров Уйчев -  8 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан
ІІІ място: Борислав Бориславов Паликаров – 7 г.
ДГ „Звънче“ с. Змейца, община Доспат, обл. Смолян

Поощрителни награди:
- Ванеса Светославова Ананиева – 7 г.
ДГ „Звънче“ с. Змейца, община Доспат, обл. Смолян

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място:  Анелия Руменова Калфова – 13 г.
ОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
І място: Нанси Руменова Огнянова – 12 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан, обл. Смолян
ІІ място: Цветомир Юлианов Дуганов – 12 г.
СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян
ІІ място: Миглена Милкова Кавалова – 11 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян
ІІІ място: Сание Шукриева Касъклиева  – 13 г.
СУ „Димитър Благоев“ гр. Доспат, обл. Смолян
ІІІ  място: Илия Невенов Моллов – 11 г.
ОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян

Поощрителни награди:
           
Никола Велков Йорданов – 11 г.
СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

 

І място: Станислав Бисеров Синанов   – 14 г.
СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян       
ІІ място:  Нериман Радкова Кехайова – 17 г.
СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян
ІІІ място: Денис Ахмедов  Молахасански – 14 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян
ІІІ място: Мирела Руменова Огнянова  – 14 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан, обл. Смолян

Поощрителни награди:

Николай Евгениев Кючуков – 13 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян

 

             Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство.

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

 

І  място: Мартин Александров Хаджиев – 8 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място:  Гергана Александрова Павлова – 7 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място: Деана Викторова Енева – 9 г.
НЧ “Иван Вазов-1999” гр. Мадан, обл. Смолян

 

 ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І  място: Ивалина Веселинова Атанасова – 12 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място:  Ивалина Веселинова Атанасова  – 12 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място: Валерия Борислалова Делчева – 12 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Йоана Заркова Шемширова   – 15 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място:  Виктория Ангелова Христова  – 17 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място:  Николета Славова Дюлгерова – 17 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

  Трета категория: Деца и ученици от училища  за деца със специални потребности и домове за  деца в неравностойно положение:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І  място:  Евелин Лидиев Каменски – 10 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ  място: Сара Захриева Сантева  – 10 г.
ЦОП гр. Рудозем, обл. Смолян
ІІІ място:  Адис Вахдиев Хаджитахиров – 7 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян

 ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

             
ІІІ място: Слави Славчев Пашов  – 17 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян

 Отличените рисунки ще бъдат изложени във фоайето на Планетариума в гр. Смолян от
02.06.2020 г. до 22.06.2020 г.

          Класираните на първите три места рисунки във всяка категория и възрастова група от областния конкурс ще участват в националния конкурс “С очите си видях беда”, резултатите от който ще бъдат обявени през месец октомври.

 

01 юни 2020

Информация от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян за произшествията през месец април 2020 година

През месец април 2020 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 70 произшествия, от които 40 пожара, 21 случая на оказване на техническа помощ, 3бр. дежурства с пожарна техника., 2бр. битови инцидента; 2бр. лъжливи сигнали за тревога, една авария и един инцидент с опасни вещества и материали.

  От възникналите пожари,  10 броя са с щети. Пострадала е една 37-годишна жена, която е получила  изгаряне при възникнал пожар в жилищен дом с. Грохотно, община Девин, при пожар, причинен от неизправност на газов уред.

 Унищожено имущество при възникналите през месец април пожари е както следва: около 28кв.м. покривна конструкция, мебели, бяла, черна и компютърна техника, опушени стени. Засегнати са около 4,5дка иглолистна гора.

Три от пожарите са възникнали поради късо съединение, един от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди, четири от небрежност при боравене с открит огън, един от техническа неизправност и един от строителна неизправност.

През месеца, в следствие на почистване на земеделски земи, са възникнали 7 пожара в  сухи треви, които са в съседство с горския фонд.

Произшествията, възникнали по районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: Смолян - 27 броя; РС Девин - 4 бр.; РС Мадан - 4 бр., РС Златоград - 8 бр., РС Чепеларе - 8 бр.  РС Рудозем - 3  бр. РС Доспат - 6 бр., РС Баните - 6 бр., РС Пампорово - 4 бр.

 

                                        *                           *                              *

Затоплянето на времето създава благоприятни условия за туристическа дейност и посещение на горските територии. РД ПБЗН призовава гражданите, които пребивават в горите или работят в съседство с тях да бъдат отговорни, да спазват правилата за пожарна безопасност и да не палят огън.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че със заповед на Областния управител периода от 16.04.2020г. до 30.11.2020 г. е обявен за пожароопасен в горските територии.

 

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел.  112!

04 май 2020

Възможност за заявяване на електронни административни услуги

В Министерство на вътрешните работи е постъпило уведомително писмо от Държавна агенция “Електронно управление“ (ДАЕУ) с разяснения за използването на облачен или мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на електронни административни услуги чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – www.egov.bg .

С предоставената възможност, гражданите могат да използват облачен или мобилен КЕП подписвайки заявленията си безплатно в рамките на един месец.

Информация за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги които предоставят безплатната услуга, може да откриете на следния адрес - https://e-gov.bg/wps/portal/agency/news/news-details/e-signature-news .

30 мар 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

25 мар 2020

ЗА ОД НА МВР Смолян

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО