МВР

ОД Смолян

 

Статистически данни

Статистически данни за състояние на престъпността в област Смолян в периода 01.01-30.06.2021
 

Статистически данни за състояние на престъпността в област Смолян в периода 01.01-31.12.2020

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода: 01.01-30.06.2020

Статистически данни за състоянието на престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01-31.12.2019г.

Статистически данни за състоянието на престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01-30.06.2019г.

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2018 - 31.12.2018г.

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2018 - 30.06.2018г.

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. 

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г. 

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г. 

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.07.2015 - 31.12.2015г. 

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2015 - 30.06.2015г. 

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.07.2014 - 31.12.2014г. 

Статистически данни за престъпността в ОДМВР Смолян за периода 01.01.2013 - 31.08.2014г.