МВР

ОД Смолян

 
РУ - ДЕВИН

Районно управление  – Девин обслужва територията на община Девин, община Доспат и община Борино.

Адрес: 4800 гр. Девин, ул."Освобождение" № 38
Телефон: 030412193
 e-mail: [email protected]

 

 

началник: гл. инсп.Здравко Абаджиев

Приемен ден - вторник от 10:00ч. - 12:00ч. 

Участък – Доспат обслужва територията на община Доспат.

Адрес: 4831 гр. Доспат, ул."Малтепе" № 3

Радослав Сираков

 

 

 

 

 

 

 

началник: инсп. Радослав Сираков


РАЙОННИ ИНСПЕКТОРИ: 

 

Район гр. Девин 

Младши полицейски инспектор Явор Велинов Големанов

 обслужва Район № 1 - североизточната част на гр.Девин, с граници : на изток- язовир „Цанков камък“ , на юг по поречието на  р.”Девинска”, на запад– ул.“Първи май, покрай СПА хотел „Орфей“, площад“ –9 –ти септември, улицата покрай Районен съд свързваща ул.“Ал.Костов и ул.“Катя Ванчева“  и на север- поземлени имоти на гр.Девин.

тел. 030412193

Приемна в гр. Девин
тел. 030412521

вторник:

10.00 - 12.00 часа

Приемна в гр. Девин
тел. 030412521

сряда:

13.00 - 15.00 часа

Приемна в кметство с. Брезе

четвъртък:

14.00 - 16.00 часa

Приемна в кметство с. Беден

вторник:

14.00 - 16.00 часа

Приемна в кв. Настан

сряда:

14.00 - 16.00 часа

 

Полицейски инспектор Валентин Бисеров Пехливанов

 

обслужва Район № 2 – северозападната част на гр.Девин , с граници на изток  ул.“Първи май, покрай СПА хотел „Орфей“, площад“ –9 –ти септември, улицата покрай Районен съд свързваща ул.“Ал.Костов и ул.“Катя Ванчева“, на юг по поречието на р.Девинска, на запад- местността „Струилица“ и на север – поземлени имоти на гр.Девин.

тел. 030412193

 

Младши полицейски инспектор Бисер Руменов Дуков

Бисер Дуков

обслужва Район № 3, с център град Девин и включва южната част на гр.Девин по поречието на река Девинска.

тел. 030412193

 

Младши полицейски инспектор Николай Георгиев Каленов

Николай Каленов

обслужва Район № 4, с център квартал Настан и включва кв.Настан и селата Беден и Брезе.

тел. 030412193


 

Селски район "Север" - обхваща район с граници: селата Михалково, Лясково, Селча, Осиково, Стоманово и Чуреково

Приемна в с. Михалково, тел. 030472330

вторник:

10.00 - 12.00 часа

Приемна в кметство с. Селча

сряда:

14.00 - 16.00 часа

Приемна в кметство с. Лясково

четвъртък:

14.00 - 16.00 часаПолицейски инспектор Фидан Чавдаров Чавдаров


Фидан Чавдаров
тел. 030412193

 обслужва Район № 1 с център село Михалково и включва селата Михалково и Осиково.  

     

  

 

Младши полицейски инспектор Емил Велинов Хаджиев

Емил Хаджиев

 

 обслужва Район № 2, с център село Лясково, и включва селата Лясково и Чуреково.

тел. 030412193


 

Селски район "Юг"

Полицейски инспектор Веселин Стефанов Чаушев

Веселин Чаушев

тел. 030412193

обслужва микрорайон № 1, с център с.Борино и включва селата Борино и Чала.

Приемна в с. Борино

вторник:

15.00 - 17.00 часа

 

четвъртък:

10.00 - 12.00 часа

Кметство с. Грохотно

сряда:

10.00 - 12.00 часа

Кметство с. Гьоврен

сряда:

13.00 - 15.00 часа

Кметство с. Триград

четвъртък:

10.00 - 12.00 часа

Кметство с. Буйново

вторник:

14.00 - 15.00 часа

Кметство с. Ягодина

вторник:

10.00 - 12.00 часа

 

Младши полицейски инспектор Златко Венциславов Арнаудов

Златко Арнаудов

микрорайон № 2 с център село Триград и включва селата Триград, Гьоврен, Жребово, Кестен, Водни пад. 

Младши полицейски инспектор Ясен Юлиянов Чакъров

Ясен Чакъров

                                    

микрорайон № 3 с център село Грохотно и включва селата Грохотно, Тешел, Буйново, Ягодина и Кожари.  

 

Район "Доспат"

 

Приемна УП - Доспат

сряда:

10.00 - 12.00 часа

Приемна УП - Доспат

петък:

14.00 - 16.00 часа

Кметство - с. Змейца

сряда:

13.30 - 15.30 часа

Кметство - с. Късак

сряда:

13.30 - 15.30 часа

Кметство - с. Любча

вторник:

15.00 - 17.00 часа

Кметство - Барутин

вторник:

10.00 - 12.00 часа

Кметство - с. Црънча

четвъртък:

10.00 -12.00 часа

Кметство - с. Бръщен

четвъртък:

14.00 - 16.00 часаПолицейски инспектор Джамал Реджепов Чолаков

Джамал Чолаков

обслужва Район 1 - с център гр.Доспат и включва територията на гр.Доспат.


Младши полицейски инспектор  Деян Севдалинов Филипов

Деян Филипов

Тел: 0301 35588

обслужва Район № 2 с център гр. Доспат който включва северната част на гр. Доспат и включва селата Змеица, Късак и Любча

 

Младши полицейски инспектор  Венцислав Даниелов Милушев
Венцислав Милушев

 

Тел: 0301 35588

обслужва Район № 3,с център гр. Доспат който включва южната част на град Доспат и селата Барутин, Чавдар, Бръщен и Црънча