МВР

ОД Смолян

 

Задачи

 • Ефективно противодействие на престъпността и осигуряването на добър обществен ред.

 • Безкомпромисна борба срещу наркоразпространението, корупцията, престъпленията срещу интелектуалната собственост, нелегалната миграция, трафика на хора и др. 

 • Повишаване качеството на оперативната и издирвателна дейност за ефективно противодействие на престъпността.

 • Осъществяване на индивидуална и обща превенция по отношение както на извършителите на престъпления, така и на жертвите.

 • Подобряване качеството на работа и повишаване ефективността от водене на полицейското разследване, като основен вид полицейска дейност.

 • Усъвършенстване механизмите на взаимодействие и координация между различните служби на МВР, с правозащитните органи, органите на местно самоуправление и обществените органи и организации.

 • Подобряване на профилактичната дейност по отношение противопожарното състояние на обектите и населените места в областта.

 • Усъвършенстване на организационно – управленческата дейност, повишаване квалификацията, професионалната и физическата подготовка на служителите.

 • Издигане нивото на дисциплината на служителите при изпълнение на служебните им задължения.

 • Прозрачност и гласност в действията на ОД МВР в борбата с престъпността.

 • Работа по реализиране стратегията на МВР “Полицията в близост до обществото” за подобряване на контактите с гражданите и взаимодействието на полицията с държавни, неправителствени организации и местната власт.