МВР

ОД Смолян

 

Новини

Ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

На 30.05.2019 година от 10.00 часа  на “Амфитеатър” -  нов център гр. Смолян се проведоха съвместно:  общинско за община Смолян и  областно  за област Смолян ученическо състезание “Защита при  бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Мероприятията са  включени в Националния календарен план за извънучилищни дейности, който се утвърждава от министъра на образованието, младежта и науката и се предоставя на РУО и всички структурни звена в системата на средното образование. Основната цел  е подготовка на подрастващите за  правилно действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

 

            Състезанието премина на два етапа:  теоретическа и практическа част.

            На общинско ниво участваха шест отбора сформирани от училищата на територията на община Смолян:

                    СУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Смолян;  ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян; ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян; ОУ "Юрий Гагарин" гр. Смолян; ОУ "Иван Вазов"  гр. Смолян;  ОУ "Стою Шишков" с.Търън;

                 Класиране на общинското състезание:

                 І място: ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян;

                 ІІ място: СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Смолян;

                 ІІІ място: ОУ "Стою Шишков" с.Търън;

                 Отборите бяха наградени със  купи, медали и грамоти подсигурени от община Смолян.

                 На областно ниво участваха отборите класирали се на първо място от проведените общински състезания. В надпреварата взеха участие отборите от: община Смолян - ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян; община Баните - СУ "Христо Ботев" с. Баните; община Борино – СУ "Н. Й. Вапцаров",  с. Борино; община Девин  - СУ "Хр.Ботев" гр. Девин; община Доспат - ОУ  "Христо Ботев" с. Късак; община Мадан – СУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Върбина; община Рудозем  - СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Рудозем и община Чепеларе - СУ "Васил Дечев"  гр.Чепеларе;

                Класиране на областното състезание:

                 І място: СУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Борино, община Борино;

                 ІІ място: ОУ “Стою Шишков” гр. Смолян, община Смолян;

                 ІІІ място: СУ "Хр.Ботев", гр. Девин, община Девин;

        Отборите бяха наградени със купи, медали, грамоти и предметни награди подсигурени от РДПБЗН-Смолян.

                 Отборът на СУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Борино, община Борино придобива право за участие в националното ученическо състезание, което ще се проведе от 26,27 и 28 юни 2019 г. в гр. Стара Загора.

31 май 2019

Спортът е по-добрия начин децата да пораснат

          На 29.05.2019 г.от 14.00 часа, в спортна зала   „Величко Чолаков“  гр. Смолян се проведе спортно състезание със седемдесет ученици от петите класове на всички училища в град Смолян  „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“ като част от Плана за действие по Националната стратегия за младежта  (2010-2020). Кампанията е насочена към превенция на правонарушения, извършени от младежи, част от приоритет  9 - „Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността“.
          Дейностите са заложени в изпълнение на сключено споразумение между Главна дирекция „Национална полиция“ и Съюза на пивоварите в Р България за сътрудничество и взаимодействие в превантивната кампания срещу употребата на алкохол сред подрастващите. Сътрудничеството и взаимодействието се състоят в реализиране на спортни дейности, с цел популяризиране на физическото възпитание и спорта сред младежите и ограничаване на извършените от тях престъпления и правонарушения. Организатори на проявата са Главна дирекция „Национална полиция“, Областна дирекция на МВР – Смолян, Регионално управление на образованието - Смолян. От Съюза на пивоварите в България са подсигурени много награди и изненади за всички участници.  Участниците и гостите на състезанията имаха възможност да наблюдават демонстрации на служители на МВР по различни направления на дейност, в това число пожарна безопасност, защита на населението, задържане на нарушител и други.  Нямаше победители или победени, а състезанието се превърна в празник с участието на гайдари, танцьори и спортисти. Всички деца бяха обявени за победители и получиха купи, медали и материални награди осигурени от  Съюза на пивоварите в  Р България. След приключване на мероприятието те имаха възможност да присъстват на различни демонстрации, представени от служители на ОД на МВР – Смолян.

30 май 2019

Kонкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“ – 2019г

На 21.05.2019г. приключи областният конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“ – 2019г. Комисия в състав председател  гл. инспектор Бечо Андреев Пойдовски – Началник сектор “ПиКД” към  РДПБЗН  – Смолян и членове ст. инспектор Бойка Тодорова Кирякова  – началник група „ПКиПД”, сектор “ПиКД” към РД ПБЗН – Смолян, инспектор ЗН Добрина Кисимова  към група “ПКиПД”, Мария Семерджиева – Началник на  РУО на МОН 

гр. Смолян и Георги Стойков  – уредник  научен архив към “Художествена галерия” гр. Смолян разгледа, оцени и класира представените рисунки от общинските конкурси  на  десетте общини , по категории и групи както следва:

            Първа категория: Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и  училищно образование.

 

            ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

            І място: Еввел Джамалов Ходжев – 7 г.

            ДГ “Мечта” с. Късак, община Доспат, обл. Смолян

            І място: Дейниел Венциславов Сандев – 10 г.

             СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Рудозем, обл. Смолян

            ІІ място: Антония Младенова Дукатева -  10 г.

            ОУ “Юрий Гагарин” гр.Смолян, обл. Смолян

            ІІ място: Стоянка Вергилова Ковачева – 9 г.

            СУ “Христо Ботев” гр. Девин, обл. Смолян

            ІІІ място: Ясен Юлиянов Карамфилов – 10 г.

            ОУ “Васил Левски” с. Боровина, община Мадан, обл. Смолян

            ІІІ място:  Амира Шукриева Шалганова  – 8 г.

            ОУ “Христо Ботев” с. Късак, община Доспат, обл. Смолян;

       

            Поощрителни награди:

           - Владислав Веселинов Татаров – 10 г.

            СУ “Христо Ботев” гр. Девин, обл. Смолян

           - Даниел Атанасов Пашов – 6 г.

            ДГ “Веселин Маринов” с. Баните, обл. Смолян;

           - Рая Стефанова Безергянова – 6 г.

            ДГ “Веселин Маринов” с. Баните, обл. Смолян;

           - Даная Бисерова Бояджева – 9 г.

            СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

 

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

             І място: Мелиса Венциславова Карамфилова – 13 г.

             ОУ “Никола Й. Вапцаров” гр. Мадан, обл. Смолян

             І място: Веселина Юлианова Карамфилова – 13 г.

             ОУ “Васил Левски” с. Боровина, община Мадан, обл. Смолян

             ІІ място: Емили Венциславова Белева – 12 г.

             ОУ “Христо Ботев” с. Любча, община Доспат, обл. Смолян

             ІІ място: Лора Стефанова Рускова – 13 г.

            ОУ “Никола Й. Вапцаров” гр. Мадан, обл. Смолян

             ІІІ място: Мирела Руменова Огнянова – 13 г.

             ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан

             ІІІ  място: Симона Веселинова Бръмчева – 11 г.

             ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Давидково, община Баните , обл Смолян

 

           Поощрителни награди:

           - Кристияна Десиславова Коруева – 11 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

              - Деан  Емверов Хайдушки  – 12 г.

              СУ “Отец Паисий” гр. Мадан, обл. Смолян

              - Елиза Фейзиева Хайвазова  – 11 г.

              СУ “Антим І” гр.Златоград, обл. Смолян

             - Вихър Стоянов Чонев  – 13 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Давидково, община Баните, обл. Смолян

 

            ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

            І място: Елмира Бойкова Кехайова  – 16 г.

            СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян

            І място: Мелиса Юлианова Лойтова   –  16 г.

            ПГИ “Карл Маркс” гр. Смолян, обл. Смолян

            ІІ място: Ванеса Красимирова Башева– 17 г.

            СУ “Антим І” гр.Златоград, обл. Смолян

            ІІІ място: Теодора Реджепова Кабадаиева – 14 г.

           СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян

           ІІІ място: Лиляна Славчева Пашова  – 14 г.

           СУ “Отец Паисий” гр. Мадан, обл. Смолян

           

               Поощрителни награди:

- Еманоела Бисерова Михайлова – 14 г.

              ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Смилян, обл. Смолян

 

              Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство.

  ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

 

              ІІІ място: Ивалина Веселинова Атанасова – 11 г.

             НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

 

            Трета категория: Деца и ученици от училища  за деца със специални потребности и домове за  деца в неравностойно положение:

     ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

 

             І  място: Даная Валентинова Росенова  – 10 г.

             ДЦДМУ “Слънце” гр. Рудозем, обл. Смолян

             І  място: Бисер Ангелов Джуров   – 8 г.

             ЦПЛР ОДК  гр. Девин, обл. Смолян

            ІІ  място: Рая Илиева Гаджанакова  – 8 г.

             ЦПЛР ОДК  гр. Девин, обл. Смолян

            ІІІ място:  Самир Имиев Коджов – 7 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

            

            Поощрителни награди:

- Рубин Наимов Бекиров – 10  г.

             ЦСРИ “Детелина” гр. Мадан, обл. Смолян

- Рая Местанова Механчева – 9 г.

             ЦОП гр. Доспат, обл. Смолян

 

            ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

           

             І  място: Биляна Сергеева Къркелова  – 11 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

            ІІ  място: Милен Младенов Добрев – 13 г.

            ЦСРИ “Детелина” гр. Мадан, обл. Смолян

            ІІІ място:  Янис Софков Йорданов – 11 г.

            ЦОП гр. Неделино, обл. Смолян

            ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

             

           ІІ  място: Виолета Салихова Планкова  – 14 г.

            ЦОП  гр. Доспат, обл. Смолян

23 май 2019

„Работа на полицията в училищата“ 2019

На 14.05.2019 г.от 14.00 часа, в актовата зала на  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“  гр. Смолян се проведе заключителното мероприятие по Националната програма „Работа на полицията в училищата“. Гости на състезанията бяха ст.комисар Николай Димов – директор на ОДМВР-Смолян, г-н Владимир Гърбелов – зам.-областен управител на Област Смолян, г-га Мария Семерджиева – началник на РУО – Смолян, гл.инспектор Костадин Бундов – началник на РУ-Смолян. Деца от петите класове от всички училища в Община Смолян участваха в състезание – викторина. Ученици от девет училища от община Смолян отговаряха на въпроси за пътната безопасност и безопасните игри през лятната ваканция, подаване на сигнал за престъпление и други. Първи в състезанието се класира отборът на ОУ „Иван Вазов“ – гр.Смолян, втори – отборът на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Смилян, а третият приз беше за отборът на домакините от СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Смолян. Първенците получиха плакети с логото на Националната програма „Работа на полицията в училищата“, игри и предметни награди. Всички петокласници от учебните заведения в Община Смолян получиха предметни награди.  Националната програма „Работа на полицията в училищата“ стартира през 2000 година и има за цел да засили  присъствието на полицейските служители в учебните заведения и запознаване на децата с теми, които да доведат до намаляване на противообществените прояви и престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни и повишаване на тяхната сигурност и безопасност. Инспекторите от „Детска педагогическа стая“ при РУ – Смолян работят по програмата от 2001 година, като за тези 18 години са подготвили хиляди деца и са им помогнали да изградят модели за безопасно поведение и реакция в опасна ситуация, както и уважение към реда и законността. Програмата е всеобхватен инструмент за обща превенция на за безопасност на деца и намира много добър прием от страна на родители, училищни власти и общественост. Работата по програмата създава у подрастващите модели на безопасно поведение и им помага да изградят умения за разрешаване на конфликти. Организатори на мероприятието са ОДМВР-Смолян и Община Смолян.

15 май 2019

„Детска полицейска академия“

На 29.03.2019г. 23-ма участници в „Детска полицейска академия“ – ученици в СУ „св.св.Кирил и          Методий“ гр.Смолян, посетиха Академията на МВР. За поредна година през учебната 2018/2019г. се проведе „Детска полицейска академия“  с ученици от девети клас на СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Смолян. Основната задача, която бе поставена при провеждането ѝ бе да се утвърди ценностно отношение на децата към закона и законосъобразното поведение. Детската полицейска академия даде възможност на младите хора да се запознаят с функциите на основните звена в МВР, както и да развие умението им да работят в екип. Друга цел на обучението бе да се формира негативно отношение към правонарушенията и правонарушителите сред обществеността и особено в училище, както и придобиване на умения и навици при вземане на решения, касаещи личната безопасност.

01 апр 2019

ВНИМАНИЕ !!! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ !!!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Служители на РД“ПБЗН“ – Смолян направиха анализ на причините за зачестилите пожари в горски масиви при почистване на градини и ливади. Само за малко повече от месец на територията на област Смолян  са възникнали 20 пожара. Служителите на пожарната са съставили 17бр. актове за установяване на административно нарушение. Не забравяйте, че неспазването на противопожарните правила в горите и земеделските земи е нарушение на закона, за което има предвидени санкции, а в някои случаи и наказателна отговорност.

                Винаги обърнете внимание на наличието на причините за възникване на горските пожари и съобразявайте поведението с тях. Не забравяйте, че е забранено:

 • Паленето на площи със сухи треви, стърнища и крайпътни ивици и ливади с цел почистване;
 • Забранено е паленето на огън в гората. Когато сте в горски масив винаги използвайте обозначените за палене на огън места;
 • Винаги бъдете отговорни за пожарната безопасност при изхвърленитенезагасени кибритени клечки и цигари или други източници на огън;
 • Не допускайте деца да играят с огнеизточници в близостдо запалими материали. Това е важно на първо място за тяхната лична безопасност, за живота и здравето им!

 

          Напомняме, че съгласно Заповед № ОК-03-02-68 от 14.03.2019 г. на Областния управител на област Смолян, времето от 15.03.2019г. до 15.11.2019 г.  е обявен за пожароопасен период, в който важат всички правила за пожарна безопасност и те са задължителни за всички.

Всеки, който предизвика пожар, може да бъде подведен под отговорност и се наказва с административно наказание глоба от 200 лв. до 2000 лв., ако пожара се разпространи в чужд имот се счита за престъпление, за което се носи наказателна отговорност.

 

При забелязване признаци на пожар незабавно сигнализирайте на телефон - 112 !

15 мар 2019

Отчет за дейността на ОДМВР Смолян през изминалата 2018 година.

Днес 08.03.2019г. от 10:00 часа се проведе отчет за дейността на ОДМВР-Смолян за 2018г., на който гости бяха гл.комисар Ивайло Спиридонов – директор на ГД“ БОП“ и ст.комисар Светослав Манолов – зам.директор на ГД“ Гранична полиция“. Присъстваха и областния управител на Смолянска област, адвиминистративния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, председателя на Административен съд – Смолян, ръководители на други структури на МВР. Ръководството на МВР изказа задоволство от резултатите от работата на ОДМВР-Смолян, която постигна най-висок процент разкриваемост на престъпленията в страната.. Дирекцията отчете успехи в противодействието на конвенционалната престъпност, борбата с притежаването и разпространението на наркотични вещества, контрабанда на акцизни стоки и осигуряване на пътната безопасност. 

08 мар 2019

Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата

 

Глобите по Закона за движението по пътищата се заплащат САМО по сметката, посочена в електронния фиш, наказателното постановление или фиша. Не се допуска заплащане на глоба чрез пари в брой на мястото на извършването на нарушението или проверката. Ако глобата по фиш или наказателно постановление е за извършено нарушение преди 2019 г., ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверете коя е актуалната към момента банкова сметка, по която трябва да преведете дължимата сума.

Информация за актуалните банкови сметки за плащане на глобите по Закона за движението по пътищата може намерите на адрес: http://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения“.

Глобите може да се заплатят по един от следните начини:

 • чрез Портала за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи (онлайн) на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/;
 • чрез терминално устройство ПОС в структура на МВР. Списъкът на структурите на МВР, в които има ПОС, е на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Картови плащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на МВР“;
 • в банка;
 • чрез пощенски запис;
 • чрез интернет банкиране;
 • чрез каси за парични преводи;
 • чрез КЕШ-терминали.

  Отразяването на плащането на глобата в системата на МВР е автоматизиран процес. Ако е допусната грешка при налагането на превода за глобата, този процес не се активизира и глобата остава в системата като неплатена. Тези грешки се отстраняват чрез разглеждането на всеки отделен случай след проверка за реално постъпили средства и други данни за превода, които да потвърдят, че той се отнася за конкретното задължение.

  Законът за движението по пътищата дава възможност на собственика или на този, на когото е предоставено моторното превозно средство, в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш (серия „К“ за скорост) да заплати глобата или да предостави данни за извършителя на нарушението. Данните за извършителя на нарушението и копие от неговото свидетелство за управление на МПС се предоставят в съответната структура на МВР, издала електронния фиш, чрез писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата. В тези случаи на лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

  Най-често допусканите грешки при плащане на електронен фиш, фиш или наказателно постановление са:

 • неправилно посочено име на задължено лице. ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ е това, посочено в електронния фиш, фиша или наказателното постановление, а не това, което превежда средствата по глобата;
 • неправилно изписани имена на задълженото лице. Имената трябва да се изписват на официалния за страната език чрез използване на символи от официалната азбука, т.е. на български език на кирилица. Изключения се допускат само за чужди граждани, като при тях в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета трябва да се попълнят имената със символите, използвани в електронния фиш, фиша, наказателното постановление;
 • неправилно посочен идентификатор (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК). Ако в електронния фиш е посочено ЕГН на задълженото лице, то в платежния документ трябва да се посочи ЕГН. Съответно ако в електронния фиш е посочено ЕИК, то в платежния документ трябва да се посочи ЕИК;
 • независимо, че собственикът на МПС, с което е извършено нарушението, е подал писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, се извършва заплащане на глобата. След подаването на писмена декларация в законово установения 14-дневен срок от получаването на електронния фиш глобата не е дължима за собственика на МПС. Тя ще бъде дължима за посоченото в писмената декларация лице, след като издаденият на негово име нов електронен фиш му бъде връчен. Най-често описаната грешка се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;
 • независимо, че е подадена писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, собственикът на МПС предоставя електронния фиш на реалния извършител и той заплаща глобата, а не изчаква издаването и връчването на новия електронен фиш. Най-често описаната грешка се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;

  ЗАБЕЛЕЖКА: За описаните два случая е важно да се има предвид, че заплащането на електронен фиш, за който е подадена писмена декларация за анулирането му, създава проблеми както за собственика на МПС, с което е извършено нарушението, така и за реалния извършител на нарушението, а така също и за органите на МВР, които трябва да анулират единия и да издадат другия електронен фиш!

  - липса на серия на фиша или на електронния фиш. Те задължително имат серия, която трябва да се изпише в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета;

 • липса на номер на фиша, електронния фиш или наказателното постановление. Често се изписват словесни изрази, в които липсва информация за конкретното задължение или серията и номерът са изписани последни и попадат извън максимално позволения брой знаци на съответния банков ред в преводното нареждане;
 • вместо номер на наказателното постановление се изписва номер на акта за установяване на административното нарушение или номер на автомобила, с който е извършено нарушението;
 • сумата за глобата е неточна;
 • сумата е платена в 70% от размера извън определения в чл. 189, ал. 9 на Закона за движението по пътищата срок. С 30% отстъпка може да се заплати САМО електронен фиш (серия „К“ за нарушение на скоростния режим) в определения от закона срок. За фишове и наказателни постановления отстъпка при плащането на глобата няма;
 • посочената банкова сметка е неправилна. Глобите по електронен фиш за нарушение на скоростта (серия „К“) се плащат по сметка, различна от сметката за фиш и наказателно постановление и от сметката за глоби по Кодекса за застраховането;
 • плащане на две и повече глоби с едно платежно нареждане. Недопустимо е плащането на електронен фиш и наказателно постановление, например, с едно платежно нареждане, както и по една и съща банкова сметка;
 • технически грешки, допуснати при изписването на име, ЕГН (ЕИК или ЛНЧ), номер на документ, и др.

Повече информация може да намерите на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“.

 

„Пътна полиция“

28 фев 2019