МВР

ОД Смолян

 

РУ – Мадан

Районно управление – Мадан обслужва територията на община Мадан, община Рудозем и община Баните.

Адрес: 4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" № 10
Телефон: 03083030
e-mail: [email protected]

Началник: гл.инсп. Младен Бакалов

 

Приемен ден: вторник – 10.00 – 12.00ч.

 

 

Участък – Рудозем обслужва територията на община Рудозем.

Адрес: 4960 гр. Рудозем, ул."Кап.Петко Войвода" 5
Телефон: 03063043

Началник: ст.инсп. Георги Фисински

 

 

Участък  – Баните обслужва територията на община Баните.

Адрес: 4940, с. Баните, ул. "Хан Аспарух" 4
Телефон: 030252282

Началник: ст. инсп. Здравко Руженов

 

РАЙОННИ ИНСПЕКТОРИ:

ОБЩИНА МАДАН
 

Район “ЮГ” - обхващащ южната част на гр.Мадан с граници: ул. Обединение, кв.Възраждане кв.Миньорски, кв.Шаренка, кв.Бориева, кв.Конски дол, кв.Крушев дол, ул.”Яновска”, ул.”Аврамовска”, с.Бориново, с.Шаренска, мах.Крайна, и с.Върба, с.Мъглища, с.Чурка, с.Ловци.

Инспектор Стоян Драганов Христов

тел. 030823030

Приемна гр.Мадан на ул.Обединение № 16
Всяка първа сряда от месеца – 16:30 - 17:30 часа

 

 • Район “Север” -Микрорайон № 1 - обхващащ ул. Перелик, кв.Малка река, с.Печинско, с. Арпаджик, с. Високите, с. Митовска, с. Петров дол, с.Равно нивище, с.Средногорци, с.Букова поляна, с.Буково, с.Вехтино, с.Галище и с.Равнил.
   Юлиян Тихов

  Младши полицейски инспектор Юлиян Севдалинов Тихов

  тел. 030823030

  Приемна в сградата на кметство с. Средногорци:
  Всяка трета сряда от месеца – 14:00 - 15:00 часа

   

 • Район"Север"Микрорайон № 2, - с граници: ул. Република, кв.Първи май, с.Равнища, с.Лещак, с.Ляска, с.Върбина, с.Студена, с.Цирка, с.Боровина и с.Купен.

  Младши полицейски инспектор Виктор Руменов Енев

  тел. 030823030

  Приемна в СОУ "Отец Паисий" гр.Мадан:
  Всеки четвърти четвъртък от месеца 11:00 - 12:00 часа

  Приемна в сградата на кметство с. Върбина:
  Всяка втора сряда от месеца - 11:00 - 12:00 часа

 

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
 

Район “Рудозем”, Микрорайон № 1 - гр.Рудозем, ул.”България”,ул.”Ат. Буров”, ул.”Ст.Стамболов”, ул.”В.Левски”, ул.”К.П.Войвода”,ул. “Бор”, ул. “Бук”, ул. “Ела”, ул. Иван Вазов”, ул. “Георги Бенковски”, ул. Захари Стоянов, ул. “Арда” , ул. ”Койнарци”, ул. ”Г. С. Раковски”, ул. ”П. Р. Славейков”, ул. ”Братя Миладинови”,  ул. “ Петър Берон”, ул. “Софроний Врачански” , ул. ”Освобождение”, ул. “Хан Аспарух”, ул. “Хан Крум”, ул. “Палас”, ул. “Беломорска”, ул. ” Минен Техникум” , ул. “Христо Ботев” , промишлена зона – “Рудметал” АД и “Горубсо РОФ”, селата Борие, Бяла река и махалите Дъбово, Боево и Добрева Череша.

Красимир Кехайов

Инспектор Красимир Ясенов Кехайов

тел.0306 53040

Приемна в сградата на Участък - Рудозем:
всеки първи понеделник от месеца – 16:30 – 17:30 часа

 • Район “Рудозем” Микрорайон №2 - включва селата Рибница, Чепинци, Сопотот, Грамаде , Оглед и махала Бреза.

   Добромир Митков

  Младши полицейски инспектор  Добромир Красимиров Митков 

  тел.0306 53040

  Приемна в сградата на кметството с. Чепинци:
  Всеки четвърти вторник от месеца 13:00 – 14:00 часа

 • Район “Рудозем” Микрорайон №3 - включва селата Рибница, Чепинци, Сопотот, Грамаде , Оглед и махала Бреза.

  Младши полицейски инспектор Валентин Красимиров Аргатски

  тел.0306 53040

  Приемна в сградата на кметството с. Елховец
  Всеки четвърти четвъртък от месеца 14:00 – 15:00 часа

 

ОБЩИНА БАНИТЕ
 

Район Баните, микрорайон №1 с граници: селата – Баните, Вишнево, Гълъбово, Сливка, Малка Арда, Кръстатица, Оряховец и Дрянка.

Младши полицейски инспектор Милко Трендафилов Терзиев 

тел. 030252280, 030252282

Приемна в сградата на Участък Баните:
всяка първа сряда от месеца – 17:00 – 18:00 часа
Приемна в сградата на кметство с. Гълъбово:
всяка четвърта сряда от месеца от 10:00ч. до 12:00ч

 

Район Баните, микрорайон № 2 с граници: селата Стърница, Босилково, Глогино, Вълчан Дол, Загражден, Две тополи, Рибен дол Планинско Давидково, Дебеляново и Траве, общ.Баните

Младши полицейски инспектор Васил Илчев Братанов 

тел. 030252280, 030252282

Приемна в сградата на кметство с. Давидково:
всеки втори петък от месеца от 10:00ч. до 12:00ч.
Приемна в сградата на кметство с. Загражден:
всеки втори петък от месеца от 13:00ч. до 15:00ч.