МВР

ОД Смолян

 

РУ – Мадан

Районно управление – Мадан обслужва територията на община Мадан, община Рудозем и община Баните.

Адрес: 4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" № 10
Телефон: 03083030
e-mail: [email protected]

Началник: гл.инсп. Павел Диев

  Павел Диев

Приемен ден: вторник – 10.00 – 12.00ч.

 

 

Участък – Рудозем обслужва територията на община Рудозем.

Адрес: 4960 гр. Рудозем, ул."Кап.Петко Войвода" 5
Телефон: 03063043

Началник:  ст. инспектор Емил Ковачев
Емил Ковачев

 

 

 

Участък  – Баните обслужва територията на община Баните.
Адрес: 4940, с. Баните, ул. "Хан Аспарух" 4
Телефон: 030252282

началник: Вакантна длъжност

РАЙОННИ ИНСПЕКТОРИ:

ОБЩИНА МАДАН
 

Район “ЮГ” - обхващащ южната част на гр.Мадан с граници: ул. Обединение, кв.Възраждане кв.Миньорски, кв.Шаренка, кв.Бориева, кв.Конски дол, кв.Крушев дол, ул.”Яновска”, ул.”Аврамовска”, с.Бориново, с.Шаренска, мах.Крайна, с.Върба, с.Мъглища, с.Чурка, с.Ловци.

 Янко Хаджиев

Инспектор Янко Хаджиев

тел. 030823030

Приемна гр.Мадан на ул.Обединение № 16
Всяка първа сряда от месеца – 16:30 - 17:30 часа

 

 • Район “Север” -Микрорайон № 1 - с граници: ул. “Република“, кв. “Първи май“, ул. “Перелик“, кв. “Малка река“, с. Печинско, с. Арпаджик, с. Високите, с. Митовска, с. Петров дол,
 • с. Равно нивище.
   

   Полицейски инспектор Виктор Руменов Енев

  тел. 030823030

  Приемна в сградата на кметство с. Средногорци:
  Всяка трета сряда от месеца – 14:00 - 15:00 часа

   

 • Район"Север"Микрорайон № 2, - с граници: с. Средногорци, с. Букова поляна, с. Буково, с. Вехтино, с. Галище и с. Равнил.
  Стефан Родопски

  Младши полицейски инспектор Стефан Родопски

  тел. 030823030 и 030135612

  Приемно време

  приемна в кметството в с. Средногорци

  всяка трета сряда от месеца от 14.00-15.00 ч.

  приемната в ОУ П.Р.Славейков с. Средногорци

  всяка втора сряда от месеца от 11.00-12.00 ч.

 • Район"Север"Микрорайон № 3, - с граници: ул. Република, кв.Първи май, с.Равнища, с.Лещак, с.Ляска, с.Върбина, с.Студена, с.Цирка, с.Боровина и с.Купен.
  Денис Елинов

  Младши полицейски инспектор Денис Елинов

  тел. 030823030

  Приемна в СОУ "Отец Паисий" гр.Мадан:
  Всеки четвърти четвъртък от месеца 11:00 - 12:00 часа

  Приемна в сградата на кметство с. Върбина:
  Всяка втора сряда от месеца - 11:00 - 12:00 часа

 

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
 

Район “Рудозем”, Микрорайон № 1 - гр.Рудозем, ул.”България”,ул.”Ат. Буров”, ул.”Ст.Стамболов”, ул.”В.Левски”, ул.”К.П.Войвода”,ул. “Бор”, ул. “Бук”, ул. “Ела”, ул. Иван Вазов”, ул. “Георги Бенковски”, ул. Захари Стоянов, ул. “Арда” , ул. ”Койнарци”, ул. ”Г. С. Раковски”, ул. ”П. Р. Славейков”, ул. ”Братя Миладинови”,  ул. “ Петър Берон”, ул. “Софроний Врачански” , ул. ”Освобождение”, ул. “Хан Аспарух”, ул. “Хан Крум”, ул. “Палас”, ул. “Беломорска”, ул. ” Минен Техникум” , ул. “Христо Ботев” , промишлена зона – “Рудметал” АД и “Горубсо РОФ”, селата Борие, Бяла река и махалите Дъбово, Боево и Добрева Череша.

Красимир Кехайов

Инспектор Красимир Ясенов Кехайов

тел.0306 53040

Приемна в сградата на Участък - Рудозем:
всеки първи понеделник от месеца – 16:30 – 17:30 часа

 • Район “Рудозем” Микрорайон №2 - включва селата Рибница, Чепинци, Сопотот, Грамаде , Оглед и махала Бреза.

   Ваня Сиракова

  Младши полицейски инспектор  Ваня Сиракова

  тел.0306 53040

  Приемна в сградата на кметството с. Чепинци:
  Всеки четвърти вторник от месеца 13:00 – 14:00 часа

 • Район “Рудозем” Микрорайон №3 - включва селата Рибница, Чепинци, Сопотот, Грамаде , Оглед и махала Бреза.

  Валентин Аргатски

  Младши полицейски инспектор Валентин Красимиров Аргатски

  тел.0306 53040

  Приемна в сградата на кметството с. Елховец
  Всеки четвърти четвъртък от месеца 14:00 – 15:00 часа

 • Район “Рудозем” Микрорайон №4 - включва: гр. Рудозем, ул. “Бор“, ул. “Бук“, ул. “Ела“, ул. “Койнарци“, ул. “Г.С.Раковски“, ул. “П.Р.Славейков“, ул. “Братя Миладинови“, ул. “П. Берон“, ул. “В. Априлов“, ул. “П. Хилендарски“, ул. “Освобождение“, ул. “Минен техникум“, ул. “Родопи“ и селата Борие и Бяла река.

   Ивелин Боюклиев

  Младши полицейски инспектор Евелин Боюклиев

  тел.0306 53040

  Приемен ден в приемната на У-Рудозем
  всеки първи понеделник от месеца от 14.00-15.00 ч.

  приемната на кметството в с. Бяла река.
  и всеки втори четвъртък от месеца от 15.00-16.00 ч. в

ОБЩИНА БАНИТЕ
 

Район Баните, микрорайон №1 с граници: селата – Баните, Вишнево, Гълъбово, Сливка, Малка Арда, Кръстатица, Оряховец и Дрянка.

 Валентин Ириков

Инспектор Валентин Ириков

тел.030252280, 030135591

Приемно време:
Приемна в сградата на Участък Баните:
всеки четвъртък от 16:00 до 18:00 часа

Приемна в сградата на СУ "Христо Ботев" с. Баните
всeки втори и четвърти вторник от месеца от 11:00 до 12:00 часа

 • Район Баните, микрорайон №1 с граници: селата – Баните, Вишнево, Гълъбово, Сливка, Малка Арда, Кръстатица, Оряховец и Дрянка.

 • Милко Терзиев

  Младши полицейски инспектор Милко Трендафилов Терзиев 

  тел. 030252280, 030252282

  Приемна в сградата на Участък Баните:
  всяка първа сряда от месеца – 17:00 – 18:00 часа
  Приемна в сградата на кметство с. Гълъбово:
  всяка четвърта сряда от месеца от 10:00ч. до 12:00ч

 • Район Баните, микрорайон № 2 с граници: селата Стърница, Босилково, Глогино, Вълчан Дол, Загражден, Две тополи, Рибен дол Планинско Давидково, Дебеляново и Траве, общ.Баните

 • Васил Братанов

  Младши полицейски инспектор Васил Илчев Братанов 

  тел. 030252280, 030252282

  Приемна в сградата на кметство с. Давидково:
  всеки втори петък от месеца от 10:00ч. до 12:00ч.
  Приемна в сградата на кметство с. Загражден:
  всеки втори петък от месеца от 13:00ч. до 15:00ч.