МВР

ОД Разград

 

24 апр 2018

Полицейски служители заловиха "терорист" в Лозница

Учебното занятие за действие при извършен терористичен акт се проведе в СУ "Христо Ботев" - Лозница

Учебно-практическо занятие за действие на състава при получен сигнал за извършен терористичен акт проведоха днес служителите на Районно управление – Лозница. Кризисната тренировка се разигра в СУ „Христо Ботев“ – гр.Лозница.

Сценарият, при който да се проведе практическото занятие, включваше нападение на „терорист“, евакуация на учениците и неотложни действия на Полиция, Пожарна и Бърза помощ в напрегнатата ситуация:

„Неизвестно лице от мъжки пол влиза в СУ „Христо Ботев“. Служителят, определен да отговаря за пропускателния режим, го посреща и опитва да изясни причината за посещението му. Прави впечатление, че непознатият носи със себе си обемиста раница, която е сложена през рамо отзад на гърба му. Държи се арогантно, личи, че е изнервен, а от части и неадекватен в комуникацията. Всички тези обстоятелства карат служителя да изиска от посетителя да покаже съдържанието на раницата. Тогава посетителят изкарва от нея бутилка със запалима течност /бензин/ и заедно с нея побягва по стълбите за втория етаж на учебното заведение. Разсипва бензина по пода в коридора на първия етаж и го запалва. Следва обаждане на тел.112, като за случая е уведомен оперативния дежурен при РУ – Лозница. Сигналът е предаден и на РЗПБЗН – Лозница и ЦСМП – Лозница. При извършеното оттегляне на неизвестното лице, същият прави опит да се укрие в директорския кабинет, където взема за заложник намиращ се там служител на учебното заведение /секретар/, като го заплашва с нож.“

След като учениците бяха евакуирани, а „терористът“ задържан, последва атрактивна демонстрация. Децата имаха възможност да се запознаят с наличните средства и снаряжение, ползвано от РУ – Лозница, с оборудването на полицейските и противопожарните автомобили и с уменията на служебното куче „белгийска овчарка“.

Целта на тренировката бе да се подобри организацията на управлението и ръководството на силите на РУ – Лозница и ОДМВР – Разград за обезпечаване на сигурността на гражданите по време и след получаване на сигнал за извършен терористичен акт.

Детското полицейско управление в Кубрат влезе в съда

Изнесено занятие по Програма „Детско полицейско управление” се проведе на 23.04.2018 г. в Районен съд - гр. Кубрат. В инициативата взеха участие Административният ръководител на Районна прокуратура - Кубрат Пламен Пенчев, Председателят на РС-Кубрат Албена Великова, инспекторът „Детска педагогическа стая” в РУ-Кубрат Мирослав Минев и ученици от 7-ми клас на ОУ "Христо Смирненски" - гр. Кубрат. Темата на занятието бе "Съд и Прокуратура". Учениците бяха запознати с дейността на прокуратурата и съда, след което се проведе демонстративно "дело". В импровизираното съдебно заседание учениците участваха в ролята на прокурор, съдия, свидетели, извършител на противоправно деяние и съдебни заседатели.

Петте детски полицейски управления на територията на ОДМВР-Разград бяха открити през май 2016 г. Целта на програмата е да се формира чувство на уважение към законността и реда, към човешкия живот, да се възпитат децата в нетърпимост към проявите на насилие, агресия, хулиганство.

24 апр 2018

Плащането на глобите към КАТ става по електронен път

Проверка и плащания на глоби, наложени от Пътна полиция, може да се извършват онлайн на сайта на МВР

 

С пускането на електронни услуги на МВР вече може дистанционно да се прави проверка дали водачите имат неплатени глоби по фишове, актове за установяване на административно нарушение и наказателни постановления. За проверката е достатъчно да се попълни валиден номер на свидетелство за управление на МПС и ЕГН. Електронната услуга за проверка на задължения към КАТ е достъпна на: https://e-uslugi.mvr.bg.

Начините за плащания са онлайн, по банков път, с пощенски запис, кеш-терминал, офисите на системите за бързи плащания и чрез интернет-банкиране.

Важно е шофьорите да знаят, че след като направят проверка в сайта на МВР за дължими глоби, те могат да използват бутона „плати". Така ще имат възможността да погасят онлайн задълженията си за нарушения по ЗДвП. Съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата, наказанието за водач, който има неплатени в срок наложени глоби, е отнемане на свидетелството за управление.

Ако плащането става по банков път, с един платежен документ се плаща само едно задължение, като то се плаща в пълния му размер. В платежния документ коректно трябва да бъдат попълнени номерът на наказателното постановление и дата на съставянето му, точният размер на глобата, трите имена и ЕГН на задълженото лице, както и банковата сметка, която е показана в съответното наказателно постановление.

При плащане на фиш се попълват серия и номер на фиша, дата на издаване, точен размер на глобата, три имена и ЕГН на задълженото лице, както и банковата сметка, посочена във фиша.

Електронният портал е достъпен от линк „Административни услуги” на страницата на МВР - www.mvr.bg

23 апр 2018

Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в малките населени места

График на срещите през месец май

 

От ноември 2017 г. мобилни екипи от полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция на ОДМВР-Разград провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места. До момента са обхванати 30 населени места в област Разград.
Изнесените приемни се организират независимо от служителите, определени за обслужване на съответния район. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предпремането на действия от други компетентни институции. Със заповед на областния директор и по разпореждане на главния секретар на МВР инициативата продължава да се осъществява.

През май графикът на мобилните екипи е:
03.05.2018г.- с.Прелез - 09.00ч.-09.30ч.

03.05.2018г.- с.Сушево - 09.45ч.-10.30ч.

03.05.2018г.- с.Севар - 10.45ч.-11.15ч.

03.05.2018г.- с.Савин - 11.30ч.-12.30ч.

17.05.2018г.- с.Веселец - 09.30ч.-10.15ч.

17.05.2018г.- с.Иван Шишманово -10.30ч.-11.00ч.

17.05.2018г.- с. Свещари - 11.15ч.-12.00ч.

 

23 апр 2018

Проверки за професионален интегритет и полифизиографски изследвания ще се правят занапред в МВР

Тестовете са разработени от Дирекция „Вътрешна сигурност“ в сътрудничество с международни служби

 

Лекция на тема „Основни аспекти на корупцията и антикорупционните мерки в МВР“ изнесе директорът на Дирекция „Вътрешна сигурност“ Румен Ганев. Старши комисар Ганев говори пред ръководни служители от ОДМВР-Разград, като обясни, че целта на тези срещи е да се заостри вниманието към признаците на корупционно поведение. Инициативата възникнала като идея на националното съвещание на МВР в Хисар. По график подобни срещи ще се провеждат занапред и от ръководителите на други дирекции в Министерството. „Нито една държава не се е преборила напълно с корупцията, но по линия на обучения, превенция и по-добър стандарт за служителите се намалява усещането за корупция“, каза в презентацията си старши комисар Румен Ганев. Той представи пред присъстващите и предстоящите нововъведения в МВР, насочени към справяне с некоректно или непрофесионално поведение на служители.

19 апр 2018

ЗА ОД НА МВР РАЗГРАД

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО