МВР

ОД Разград

 

Контрол върху пиротехническите изделия с увеселителна цел

С наближаване на Коледните и Новогодишните празници се забелязва зачестяване използването и продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел.

Необмисленото и невнимателно използване на тези изделия често предизвиква пожари, наранявания/изгаряния, разкъсване на крайници, увреждане на очите и др./, нарушава се нощната тишина, плашат се хората и животните, замърсява се околната среда.

Законът за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, определя пиротехническите изделия като Взривни вещества, които се разпределят в четири класа:

I клас:изделията са предназначени за увеселителни цели в закрити помещения и могат да се продават без оглед на възрастта на клиентите;

II клас:изделията са с диаметър до 50 мм, отнасящ се за пиротехнически батерии и ракети, предназначени са за увеселителни цели само на открито място и могат да се продават единствено на лица над 18 год.

Класове III и ГУ-са предназначени за културни цели при театрални постановки, филмови и телевизионни продукции, шоупрограми и др. и могат да се продават само на лица, на които е издадено разрешение за придобиване от органите на МВР и имат придобита правоспособност съгласно Правилника за безопасността на труда при взривните работи

Пиротехническите изделия могат да се продават само в МАГАЗИНИ, НА КОИТО Е ИЗДАДЕНО ПОЛИЦЕЙСКО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЯХ.

Всяко изделие трябва да е в оригинална опаковка и придружено с инструкция за употребата му на български език.

Забранена е продажбата и употребата на пиротехнически изделия с видимо повредена, разкъсана опаковка , фитил и др.

На обсужваната в ОД на МВР Разград територия са заведени на отчет и контрол общо 12/дванадесет/ обекта, на които е разрешена продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел:

-7/седем/ ловно-рибарски/ оръжейни магазина-4 в гр. Разград, 2-в гр.Исперих и 1 в гр. Кубрат;

-5/пет/ магазина за продажба на промишлени стоки-3 в гр.Разград, 1 в гр. Исперих и 1 в гр. Лозница.

В тях се извършва продажба на пиротехнически изделия само от I и II клас.

Собствениците и продавачите на магазините са предупредени с протоколи по чл.56 от ЗМВР да не продават пиротехнически изделия от II клас на малолетни и видимо непълнолетни лица.

За гарантиране на добър обществен ред и сигурност на предстоящите празници в изпълнение разпореждания на ГД "ОП" София и с цел предотвратяване на нерегламентирана продажба и неправомерна употреба на пиротехнически изделия се предприемат допълнителни мерки визиращи следното:

Създаване на организация за ежедневни проверки в търговската мрежа,тържища, пазари, импровизирани сергии и др. за недопускане продажба на пиротехнически изделия на места без надлежно издадени полицейски разрешения за търговия.

Нарушителите ще се санкционират по чл.26 от Закона за контрол
над взривните вещества, огнестрелните оръжия и

боеприпаси/ЗКВВООБ/глоба от 500 до 2000лв., ако не подлежат на по-тежко наказание, или имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.Нарушение по чл.10 от ЗКВВООБ.

Осъществяване постоянен контрол с цел недопускане хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки и др. гърмящи пожароопасни стоки на обществени места, като училища, църкви, базари, дискотеки, заведения за хранене и увеселителни такива, обществен транспорт и в близост до лесно запалими материали..

Забранява се употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения и заведения за социални услуги, молитвени домове, храмове и манастири

Нарушителите ще се санкционират по чл.26 от ЗКВВООБ-глоба от 500 до 2000 лв.-1000 до 5000лв. имуществена санкция.

С цел опазването на нощната тишина "пиратки" могат да се употребяват само във времето, определено със заповед от кмета на съответната община.

АПЕЛ:Наред с усилията на полицейските служители, общинските и други структури за опазване здравето и спокойствието на гражданите, всички трябва да осъзнаем, че безразборната употреба на "пиратки" е проблем на всеки.

Молим всички, особено родителите, учителите и възпитателите, със своя личен авторитет, да помагат за недопускането на нежелателни инциденти.

С общите усилия на всички ще ни бъде възможно да избегнем всякаква опасност.

Контрол над огнестрелното оръжие:

Оръжието се съхранява в метална каса със секретно заключване.

Забранява се :

-откритото /демонстративно/ носене на огнестрелно оръжие освен при осъществяване на охрана

-при и след употреба на алкохол или наркотични вещества;

-съхраняването, носенето и пренасянето с патрон в цевта.

Нарушителите се наказват по чл.27 от ЗКВВООБ-глоба от 200 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 500 до 1000лв

При неправомерна употреба на огнестрелно оръжие, лицето се наказва по чл.26 от ЗКВВООБ-глоба от 500 до 2000 лв.Принудителна мярка-когато оръжието се употребява не по предназначение, или по начин, създаващ опасност за живота и здравето на гражданите, то същото се изземва, а разрешението се отнема за срок от една до пет години.

Когато деянието е извършено след употреба на алкохол или наркотични вещества, оръжието се изземва, а разрешението се отнема за срок от 5 до 10 години.