МВР

ОД Разград

 

Ръководство

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - Разград
адрес: гр. Разград, ул. "Априлско въстание" № 68Е
тел. / факс 084 660583    е-mail: [email protected]
Работно време: от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа

         

 

ДИРЕКТОР

Комисар  Емилиян Здравков Станев
Приемно време: Вторник от 14:00 до 16:00 часа

 

________________________________________________________________________________

   

 Началник сектор "ПРЕВАНТИВНА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ"

 Главен инспектор Михаил Руменов Генчев

________________________________________________________________________________

   7312185141           

Началник сектор "ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ"

Главен инспектор  Светломир Иванов Димитров