МВР

ОД Разград

 

Банкови сметки за заплащане на глобите за нарушения по ЗДвП и Кодекса за застраховането

 

От 1 януари 2019 година

Глобите за нарушения на Закона за движение по пътищата, установени с фиш на място или за които е издадено наказателно постановление въз основа на акт за установено административно нарушение, следва да се заплащат по транзитна сметка на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР:

BIC : UBBSBGSF

IBAN : BG22UBBS88883122944101

 

Глобите за нарушения на Кодекса за застраховането, установени с електронен фиш серия „Г“ или за които е издадено наказателно постановление въз основа на акт за установено административно нарушение, следва да се заплащат по сметка на Гаранционния фонд:

BIC : UBBSBGSF

IBAN : BG04UBBS88881000913740