МВР

ОД Търговище

 

21 авг 2017

Стартира полицейска операция по линия на TISPOL

В рамките на седмица ще бъде извършен засилен контрол по спазване на разрешената максимална скорост за движение


По инициатива на  TISPOL - европейската мрежа на службите на “Pътна полиция”,  от 21 до 27 август 2017 г. на територията на всички държави-членки ще бъде извършен засилен контрол по спазване на разрешената максимална скорост за движение.

Нарушенията, свързани с превишаване на разрешената скорост за движение, са често срещано явление във всички европейски държави и са признати като най-сериозната причина за причиняването на тежки пътно-транспортни произшествия и смърт по пътищата в Европа, отчитат от европейската мрежа.

Превишената и несъобразена скорост продължава да е с най-голям дял за катастрофите по вина на водачите. По този показател данните за България са над средното ниво в сравнение с държавите-членки на Европейския съюз. Именно затова  осъществяването на засилен контрол по спазване на скоростните режими е от изключително значение за подобряването на пътната обстановка и намаляване на жертвите по пътищата.

По време на проверките, освен за превишаване на разрешената скорост за движение,  ще  се извършват проверки за валидна задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.  

Около 150 случая на територията на област Търговище на свалени регистрационни табели на МПС

Втори месец е в сила изменение в нормативната база, според което се прекратява и регистрацията на МПС, чийто собственик го е предоставил на за управление на неправоспособен водач


Около 150 случая на свалени регистрационни табели на МПС, управлявани от неправоспособни водачи/непритежаващи свидетелство за управление на МПС/СУМПС/ или от водачи, на които срокът на шофьорската книжка е изтекъл;  както и от такива, които са шофирали след употреба на алкохол или наркотични вещества, са регистрирани в областта от  21.01.2017 г., когато влязоха в сила съответните промени в Закона за движение по пътищата,  до момента от служителите на сектор «Пътна полиция» при ОДМВР –Търговище. Тук трябва да бъде направено уточнението, че това прекратяване на регистрацията е различно от т.нар. служебно прекратяване на регистрация, което се извършва след получаване в органите на „Пътна полиция“ на информация от Гаранционния фонд за това, че
дадено МПС е с несключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.


След  влизането в сила на тези законодателни промени в област Търговище са регистрирани случаи на свалени табели/което е принудителна административна мярка/ПАМ/ и по трите гореспоменати показателя. Т.е съгласно статистиката от края на м. януари досега почти всеки ден на територията, обслужвана от дирекцията, оторизираните контролни органи прекратяват регистрацията на по едно МПС. Статистиката сочи още, че все пак преобладават случаите на прекратена регистрация на МПС за управление от неправоспособни водачи или от водачи, на които е изтекъл срокът за валидност на СУМПС. В тази връзка от ръководството на сектор „Пътна полиция“ апелират към водачите да следят внимателно за срока на валидност на документа си за управление на МПС и своевременно да го подновяват, преди този срок да е изтекъл. И напомнят, че срокът на бързата услуга по издаване на СУПМС е 10 дни, а на обикновената – 30 дни.
 

От съществено значение е и още един факт– с изменение в Закона за движение по пътищата, /публикувано в брой  54 на „Държавен вестник“ от 29.06.2017 г./, служителите на «Пътна полиция» могат да прекратят регистрацията и на автомобил, чийто собственик го е предоставил на неправоспособен водач. Чл. 171. т.  2а от Закона за движение по пътищата гласи: „Прекратява се   регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление.” Срокът, за който се прекратява регистрацията на съответното МПС, е от 6 месеца до една година. Заповедта за прилагане на принудителната административна мярка „Прекратяване на регистрацията на МПС“, както и издаденото въз основа на нея наказателно постановление, могат да бъдат обжалвани.

17 авг 2017

От днес до края на м. август сектор „Български документи за самоличност“ ще работи с удължено работно време

Около 130 граждани на ден подават заявления за лични документи в паспортните звена в дирекцията


За последната работна седмица – от 31 юли до 4 август 2017 г., в сектор „БДС“в ОД МВР-Търговище на граждани са издадени  319 лични карти и 328 паспорта. През летните месеци на годината дневно в сектора се приемат по около 130 заявления за издаване на документи за самоличност.


От 7.08.2017 г. до 31.08.2017 г. служителите от сектора ще работят с удължено работно време – от 08.00ч. до 18.00 ч. вместо обичайното работно време от 8.30ч. до 17.30 ч. По време на обедната почивка от 12.00ч. до 13.00 ч. ще работи едно дежурно гише за обслужване на граждани. Работното време ще бъде удължено поради засиленият през летните месеци наплив от граждани, желаещи да им бъдат издадени документи за самоличност. Увеличаване на потока от граждани т. г.  се наблюдава от месец юни. Най-голям той е през месеците юли и август, когато за лятната си отпуска в България се завръщат много от работещите в Западна Европа наши сънародници.


От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че могат да подават заявления за издаване на лични документи и по електронен път на Интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg.
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на лични документи и удостоверения. Това са: лична карта или паспорт, удостоверение за събития, свързани с издаването на документи, както и дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство.
    

07 авг 2017

Специализирана полицейска операция на TISPOL за контрол на товарни автомобили и автобуси

Едно от най-често установяваните нарушения при проверките в Търговищка област е неизползването на обезопасителни коланиПрез изминалата седмица на територията на България и останалите страни от Европейския съюз се проведе специализирана полицейска операция за контрол на товарните автомобили и автобусите, която бе осъществена по линия на Европейската организация на службите на „Пътна полиция“ (TISPOL). У нас проверките  бяха организирани съвместно от органите на „Пътна полиция“ и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“. Акцентът по време на проверките бе за наличието на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, както и за платена винетна такса на автомобилите.

Операциите за контрол над товарните автомобили и автобусите са заложени в плана на TISPOL за проверки през 2017 г. във връзка с данните, че при възникване на тежко произшествие на пътя с участието на такива превозни средства, последиците и броят на загиналите и ранените е значително по-голям, отколкото при други инциденти. Основните причини за възникване на ПТП с участието на товарни автомобили и автобуси са неспазване на времето за почивка от водачите, превишаването на скоростта, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоза на необезопасен товар и претоварване на автомобилите.

В проведената операция на територията, обслужвана от ОД МВР-Търговище, участваха служители на сектор „Пътна полиция“ в ОД МВР-Търговище и на „Териториална полиция“ в районните управления в състава й. Те са проверили 205 товарни автомобила, като са  установили общо 49 нарушения на Закона за движение по пътищата. Най-голям брой от тях – 17, са свързани с неизползване на обезопасителни колани. Не са малко и установените нарушения, свързани с нередовни документи на водачите на товарните автомобили - 11. При извършените проверки са констатирани още: 7 случая на техническа неизправност на автомобилите, 4 – на нередовни документи на превозното средство, по един случай – на водач, управлявал след употреба на алкохол, и на нарушение, свързано с издадените документи за превоз на товара. Установени са и 9 други нарушения на гореспоменатия закон.

По време на операцията в област Търговище полицейските служители са проверили и 55 автобуса. Общият брой на установените от контролните органи нарушения е 13. Констатирани са по 3 случая на управление без използване на предпазен колан, както и на превоз на по-голям от допустимия брой пътници в автобуса. По време на осъшествявания от тях контрол  полицейските служители са установили и по два случая на следните нарушения: наличие на техническа неизправност в ППС, нередовни документи на водача му и нередовни документи на самото превозно средство.

При проверките са констатирани и два случая на управление на товарен автомобил от неправоспособни водачи, които вече са наказвани в едногодишен срок по административен ред са същото по вид нарушение с влязло в сила наказателно постановление. По тези случаи са образувани бързи полицейски производства по чл. 343в, ал. 2 от Наказателния кодекс.

03 авг 2017

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО