МВР

ОД Търговище

 

Новини

647 МПС са проверени по време на операция на „Пътна полиция“ за осигуряване на безопасност на движението при зимни условия
От 8 до 13 януари 2021 г. на територията на цялата страна бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата, която за всяка област  имаше различен акцент. В  област Търговище служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията и на районните управления в състава осъществяваха засилен контрол за недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.

Следеше се и за редица други предпоставки за пътни инциденти като отнемане на предимство, неправилно изпреварване, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, неспазване на пътни знаци и маркировка.

В хода на специализираната акция по пътищата на област Търговище полицейските служители са проверили 647 МПС. Констатирани са два случая на управление на МПС от неправоспособни водачи. Установените нарушения на скоростните режими са 170. Случаите на неспазване на пътните знаци и маркировка са 41, тези на неизползване при управление на МПС на обезопасителни колани, системи и каски – 16, на управление на МПС без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 3. Констатиралите по време на полицейската операция нарушения на пешеходци са 17. Установени са и по един случай на отнето предимство на пешеходец от водач на МПС, и на преминаване на забраняващ сигнал на светофарна уредба.

В хода на проверките се извършваха и справки за евентуално неплатени от водачите на МПС глоби и невръчени им електронни фишове, които чрез използване на налични в полицейските автомобили мобилни принтери  бяха отпечатвани и връчвани им на място. За горепосочения период от време полицейските служители са  връчили 11 електронни фиша.15 яну 2021

Четвъртокласници от търговищко училище разговаряха с полицейски служител по въпросите на агресията и безопасността във виртуалното пространство

Беседите са в рамките на националната програма на МВР „Работа на полицията в училищата“ и се проведоха при стриктно спазване на противоепидемичните мерки

Интересна и полезна среща проведоха три паралелки четвъртокласници от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ в гр. Търговище с Бойко Янакиев – инспектор в Детска педагогическа стая към  РУ на МВР –Търговище. При стриктно спазване на регламентираните противоепидемични мерки полицейският служител изнесе пред тях беседи по актуални теми на борбата с престъпността и опазване живота и сигурността на децата в рамките на Националната програма на МВР „Работа на полицията в училищата“, която се реализира от няколко години. Той запозна учениците от всяка паралелка с темите за превенцията на тормоза и насилието, за безопасността на движението по пътищата, за противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и непълнолетните, за контрола върху личните данни и безопасното общуване в интернет. Децата споделяха мнения, задаваха въпроси, на които Б. Янакиев отговори изчерпателно. Проявата бе организирана от Пламен Иванов – заместник-директор на училището.

Гореспоменатите беседи са част от изготвен в РУ-Търговище годишен план и работен график, предвиждащ ежемесечни срещи с ученици от различни училища в община Търговище на инспектори в Детска педагогическа стая и на полицейски инспектори от управлението, обслужващи съответните райони. Темите за разговор са съобразени с възрастта на учениците, а провеждането на самите срещи – с противоепидемичните изисквания и предприетите в тази връзка превантивни мерки.
13 яну 2021

Стартира поредна операция на „Пътна полиция“ за осигуряване на безопасност на движението при зимни условия
От 8 до 13 януари на територията на цялата  страна е в ход специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата. За всяка област на страната тя има различен акцент. В  област Търговище служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията и на районните  управления в състава й ще осъществяват  засилен контрол за недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи. Ще се работи и за ограничаване на редица други предпоставки за пътни инциденти като отнемане на предимство, неправилно изпреварване, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, неспазване на пътни знаци и маркировка.

Полицейските екипи ще осъществяват контрол и при нужда – ще подпомагат движението на МПС, както по пътищата от републиканската пътна мрежа, така и в малките населени места на областта. В хода на проверките ще се извършват справки за евентуално неплатени от водачите на МПС глоби и невръчени им електронни фишове, които чрез използване на налични в полицейските автомобили мобилни принтери ще бъдат отпечатвани и връчвани им на място. Ще се проверява и за използване на обезопасителни колани, системи и каски, както и за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.
08 яну 2021

Днес в областната дирекция бяха получени 4 преносими камери за осъществяване на патрулно-постова дейност
С тях предоставените досега на ОДМВР - Търговище камери за осъществяване на тази дейност стават 18. С досега наличните 14 камери са оборудвани 7 служебни автомобила "Шкода Рапид": 3 – ползвани от служители на РУ-Търговище, и по два – от РУ-Попово и РУ-Омуртаг. Новополучените 4 преносими камери са предназначени за териториално обслужване на областната дирекция.

Как се използват преносимите камери? Всеки от полицейските наряди разполага с 2 камери от два различни вида. Едната/т.нар. видеорегистратор/ е монтирана в автомобила и е закрепена на предното стъкло. Тя регистрира работата на служителите и какво се случва пред автомобила. Втората/т.нар. бодикамера/ се носи от полицейски служител от състава на наряда. Тя се използва при реагиране на сигнал и/или прилагане на полицейски правомощия. Освен това самата бодикамера има паникбутон, с който може да бъде повикано подкрепление. Системата разполага с вграден GPS и във всеки момент екипът може да бъде локализиран.

В случай, че екип с бодикамера извършва проверка, полицейските органи уведомяват лично лицата, че действията им се записват. Освен това служебните автомобили са обозначени със залепени стикери с надпис „Зона с постоянно видеонаблюдение и аудио запис" - централно на предния капак отляво над фара. На предния панел на камерата също има стикер със знак за видеонаблюдение, което трябва да служи за информираност на проверяваните.
Важно уточнение е, че Законът за Министерството на вътрешните работи не разрешава използването на подобни камери във вътрешността на жилищни сгради.
Тези камери се ползват от полицейските органи за превенция, намаляване на корупцията, защита правата на гражданите и служителите при прилагане на полицейски правомощия, както и за противодействие на престъпления и други нарушения и опазване на обществения ред.

Сигналът от камерите може да бъдат гледан в реално време от служители от оперативните дежурни центрове на съответната структура на МВР, с цел по-ефективно управление на силите при реагиране в определени ситуации. Но в обикновена ситуация, екипите с бодикамери след завършване на смяната имат ангажимент да свалят записите на сървър, където се съхраняват минимум 30 дни и при необходимост информацията може да бъде използвана, в това число и като доказателствен материал пред съда.

С използването на тези камери се цели и намаляване нивото на корупцията сред служителите от „Охранителна полиция“, както и подобряване на безопасността на движението по пътищата. Камерите са закупени с европейски средства – от фонд „Вътрешна сигурност“ и от Гаранционния фонд.
07 яну 2021

8 водачи, управляващи след употреба на алкохол, са установени в хода на превантивна полицейска операция за безопасност на пътя
Приключи проведена за времето от 28.12.2020 г. до 3.01.2021 г. на територията на областта ни специализирана полицейска операция „Алкохол, наркотици и неправоспособност“.  Нейната цел бе подобряване безопасността на движението и ограничаване предпоставките за пътно-транспортни произшествия и нарушения на Закона за движение по пътищата по време на засиления по зимните християнски празници пътникопоток. В превантивната акция за безопасност на пътя освен служители на сектор „Пътна полиция“ в областната дирекция се включиха и максимален брой униформени служители от районните управления в състава й, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата.

Основният акцент в осъществяваната от полицейските служители контролна дейност бе превенция на управлението на МПС от водачи, употребили алкохол или шофиращи под въздействието на наркотични вещества, както и на управлението на неправоспособни водачи. Паралелно  се наблюдаваше и за водачи с рисково поведение на пътя, свързано с неправилно изпреварване, отнемане на предимство и други несъобразени маневри, създаващи предпоставки за пътни инциденти. Засилен контрол  осъществяваше и относно спазването на скоростните режими.
За периода са установени трима водачи, управлявали МПС с концентрация на алкохол в издишания от тях въздух над 1,2 промила – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. По случаите са образувани бързи полицейски производства. В хода на проверките униформените служители са установили и още петима водачи на МПС, седнали зад волана след употреба на алкохол, макар и с по-малко алкохолно съдържание в издишания от тях въздух – между 0,5 и 1,2 промила. Съставени са общо 8 акта за установяване на административно нарушение – управление на МПС след употреба на алкохол. Спрямо тези  водачи са предприети следните принудителни административни мерки - на 7 от тях са временно отнети свидетелствата за управление на МПС, а на един от тях е прекратена регистрацията на управляваното от него МПС/ на основание съответно чл. 171, т. 1, буква „б“ и чл. 171, т. 2а от Закона за движение по пътищата/. Установен е и един водач, управлявал МПС под въздействието на наркотично вещество – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.  На него също му е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС.

Най-значителните превишения от страна на водачи на максимално допустимата скорост, установени по пътищата на областта по време на полицейската операция, са: 108 км/ч в населено място при максимално допустима скорост 50 км/ч, и 149 км/ч извън населено място при ограничение до 90 км/ч.

05 яну 2021

Осъществява се активна контролна дейност относно продажбата на пиротехнически изделия и съхранението на оръжие
В ход е специализирана полицейска операция  за осъществяване на активен контрол върху съхранението на ловно и огнестрелно оръжие, и за спазване на нормативно установените изисквания в дейността на ловно-рибарските магазини, обектите за продажба на пиротехнически изделия и складовете за взривни вещества. Превантивната акция стартира на 7.12.2020 г. и ще продължи до края на този месец. Контролните действия се предприемат с оглед логично завишения интерес на гражданите към закупуването и използването на различни видове пиротехнически  изделия във връзка със зимните християнски празници. Акцентът при провеждането на акцията е върху спазване на нормативно регламентираните изисквания за съхранението и търговията с оръжия, боеприпаси и взривни вещества, както и за недопускане продажбата на пиротехнически изделия на лица под определената в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия възраст (С него е въведена забрана за продажба на фойерверки от категория 1/бенгалски огън, конфети и др./ на лица под 12-годишна възраст; от категория 2 – на лица под 16-годишна възраст; и от категория 3 – на лица под 18-годишна възраст).

В досегашния ход на акцията контролните органи са извършили общо 129 различни проверки. От тях 5 са на ловно-рибарски магазини; 5 – на складове за съхранение на взривни вещества на територията на областта; 4  - на магазини, продаващи пиротехнически изделия, и 115 - на граждани, които притежават ловно или бойно оръжие. За констатирани от тях нарушения полицейските служители са съставили 4 акта за установяване на административно нарушение по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/ЗОБВВПИ/. Издадени са 7 предупредителни протокола по Закона за МВР на управители на магазини, осъществяващи търговия с пиротехнически изделия, за стриктно спазване изискванията на ЗОБВВПИ.


 Най-важното, което трябва да знаем за продажбата, съхранението и употребата на пиротехническите изделия:

•    Забранено е извършването на търговска дейност по продажбата им без наличието на разрешително за търговия, издадено от МВР.
•    Всяко пиротехническо изделие следва да има инструкция за употребата му на български език. Забранена е продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия или на такива в разкъсана или неоригинална опаковка, както и без обозначение на произхода им.
•    Забранена е употребата на пиротехнически изделия в превозни средства и в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, храмове и манастири, и други места, където са събрани много хора. В случай на неспазване на тези разпоредби нарушителите ще бъдат санкционирани по наредбите за спазване на обществения ред в общините на област Търговище.
•    Не се допуска използването на пиротехнически изделия в закрити помещения с изключение на фойерверки от категория 1/бенгалски огън, конфети, бездимни фонтани за торти, гърмящи топчета – капси, и др./
•    В домашни условия пиротехническите изделия трябва да бъдат съхранявани на места, които не са достъпни за деца. Никога не трябва да се забравя, че, попаднали в детски ръце, те биха могли да бъдат твърде опасна „играчка“
•    При употребата на пиротехнически изделия следва стриктно да бъдат спазвани изискванията на производителя, които могат да бъдат различни за всяко от тях
•    Да се хвърлят „пиратки“ от балкона е твърде опасна практика, защото в този момент отдолу може да преминава човек, който да бъде наранен
•    В никакъв случай не трябва да се използва огнестрелно оръжие с увеселителна цел, тъй като това създава съвсем реална опасност от нещастни случаи, които да помрачат празничния дух и настроение.
30 дек 2020

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

на „Пътна полиция“ за пътувания, свързани с Коледа и Нова годинаПътуванията за Коледа и Нова година най-често са семейни, пътуват и приятели и колеги, решили да са заедно за празниците. Пътуванията нерядко са и извън страната. Трафикът е натоварен и интензивен почти непрекъснато, но пиковете си достига в дните непосредствено преди началото на почивните дни и в последния почивен ден. За движението по пътищата и участниците в него почивен ден няма.
За безопасността при движение по пътищата на страната по време на пътуванията за Коледа и Нова година „Пътна полиция“ препоръчва:

ЗА ВОДАЧИ

Важните десет:

Пътувай само с изправно превозно средство! Не потегляй, ако чистачките не работят!
Провери задължителното оборудване за автомобила и съдържанието на аптечката!
Информирай се за прогнозата за времето и ограниченията по твоя маршрут!
Не потегляй на път, ако се очаква влошаване на пътната или атмосферната! Изчакай усложненията да отминат!
Вземи всички документи – лични и на автомобила! За чужбина не забравяй зелената карта.
Зареди достатъчно гориво!
Провери сменени със зимни ли са и в достатъчно количество ли са всички течности в автомобила. Вземи вода, храна и одеяло. Оборудвай се с вериги за сняг и буксирно въже, вземи и други инструменти за чистене на сняг – лопата, метла/четка! Постави тези вещи на достъпно място!
Бъди концентриран! Не се разсейвай! Не рискувай живота си и този на семейството си!
Шофирай разумно и бъди толерантен! Давай предимство на пешеходците!

Грижа за себе си:

-    Носи нужните документи – лични и на автомобила!
-    Ако задължителната ти застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите изтича, сключи нова навреме!
-    Провери дали си с валиден преминат технически преглед на автомобила!
-    Ако ще пътуваш зад граница, не забравяй личната си карта/паспорта и зелената карта!
-    Ако за пътуване с деца се изисква декларация или друг документ, не го забравяй!
-    На дълъг път и при влошена заради метеорологични условия обстановка, нека шофира най-опитният!
-    Ако си нов или неопитен водач, не се учи на майсторско шофиране при влошени пътни и метеорологични условия!
-    Ако си пил алкохол, не потегляй на път дори на близко разстояние!
-    Не употребявай наркотици. Шофирането след употреба на наркотици е престъпление!
-    Ако си уморен, не шофирай!
-    Бъди концентриран, не си отклонявай вниманието!
-    В тъмното в районите на кръстовища бъди концентриран! Пешеходците често са с тъмни дрехи и ги виждаш в последния момент.

Грижа за семейството и близките:

-     В автомобила всички бъдете с поставени обезопасителни колани, а децата нека са в специално столче/седалка!
-    На мотопеда/мотоциклета бъди със защитна каска!
-    Съобразявай се с пътните знаци и маркировка!
-    Спазвай по-голяма дистанция!
-    Шофирай съобразено с моментните условия! Внимавай за работници на пътя!
-    Ако има и други шофьори, сменяйте се по-често при пътуване на дълго разстояние!
-    За почивка използвай обособените за отдих места или паркинга на крайпътен обект. Така ще се предпазиш от пътен инцидент заради неправилно спиране или паркиране!
-    Не се движи и не спирай без причина в лентата за принудително спиране на автомагистралите!
-    Ако си спрял в аварийната лента на магистралата, обозначи мястото със светлоотразителен триъгълник (поставя се на не по-малко от 100 метра от превозното средство)!
-     Пази живота на своето и другите семейства!

Грижи за автомобила

Винаги почиствай автомобила изцяло, ако е затрупан от сняг или е замръзнал!
Проверявай особено преди дълъг път:
-    маслото;
-    антифриза;
-    състоянието и налягането на гумите;
-    изправността на светлините;
-    изправността на отоплителната инсталация на автомобила! Ако не работи, намери друг автомобил или използвай друг вид транспорт;
-    закрепването на обезопасителната седалка за превоз на деца!
-    светлоотразителната жилетка в колата ли е;
-    обезопасителният триъгълник на мястото си ли е;
-    пожарогасителят и аптечката в колата ли са.

Информирана планираност:


-    Планирай пътуването отрано. Подготви резервен маршрут.
-    Непосредствено преди потегляне провери за ограничения и се информирай за прогнозата за времето!
-    Дори да не виждаш причина за въведените ограничения, не ги нарушавай!
-    Ако пътуването е далечно, предвиди повече почивки в районите на бензиностанции и обособени места за отдих!
-    Ако ще празнуваш извън населено или непознато място:
-    Информирай се за обхвата на мобилните комуникации!
-    Информирай се за най-близкото лечебно заведение.
-    Проучи къде са спасителните служби в района на твоята почивка. Разбери как да се свържеш с тях.
-    Проучи къде е най-близкото районно управление на МВР.
-    Ако пътуваш зад граница, информирай се къде е българското посолство и как да се свържеш с него.

Готовност за неочакваното и непредвидимото:

-    Винаги информирай близките си накъде пътуваш и с кого, какъв е маршрутът ти
-    Носи в себе си пари в брой и дебитна/кредитна карта, ако имаш.
-    За дълъг път си осигури вода за пиене и храна, вземи одеяло за всеки случай.
-    Зареди мобилния телефон! Вземи зарядни за различните устройства и технически средства, които ползваш (телефон, таблет, акумулатор и други).
-    Вземи течност за размразяване на стъкла/ключалки.
-    Зареди се с резервни количества антифриз, масло, зимна течност за чистачки.
-    Набави си телефонните номера на спасителни, лекарски, полицейски и други аварийни служби особено ако пътуваш в чужбина.

ЗА ПЕШЕХОДЦИ

Обличай се цветно, със светли връхни дрехи! Ако нямаш, прикачи светлоотразителни елементи на якето, палтото!
Помни, че шапките и слушалките намаляват степента на възприятие на шумове!
Когато пресичаш, спри или намали музиката, свали слушалките, за да възприемаш правилно страничните сигнали и шумове от автомобили, хора, светофари!
Използвай подлезите и надлезите за пешеходци!
Пресичай на пешеходна пътека!
Дори да си с предимство, убеди се, че шофьорът е възприел намеренията ти за пресичане, и едва тогава премини.
Не тичай, за да хванеш автобуса, тролея, трамвая! Изчакай следващия дори да закъсняваш. По-добре да закъснееш, отколкото да получиш травма от падане или да попаднеш в пътен инцидент.
За да напазаруваш, излез малко по-късно, когато времето се е отпуснало и се очаква тротоарите да са почистени или опесъчени.
Ако има поледици, пази се и от висулки при движение в близост до сгради.
Не забравяй, че зимните обувки и дрехи намаляват подвижността и ограничават движенията на пешеходеца!

При попадане в опасна ситуация първо сигнализирай на телефон 112 и едва тогава се свържи с близките си или се обозначи в социалните мрежи
.


23 дек 2020

Предприети са мерки за осигуряване добър обществен ред, безопасност на движението и спазване на противоепидемичните изисквания по време на предстоящите зимни християнски празници
От днес до 3.01.2021 г. на територията на областта ще бъде проведена специализирана полицейска операция „Алкохол, наркотици и неправоспособност“, чиято цел е подобряване безопасността на движението и ограничаване предпоставките за пътно-транспортни произшествия и нарушения на Закона за движение по пътищата. Известен е фактът, че тези предпоставки с настъпване на зимния сезон се увеличават предвид заснежените или мокри пътни настилки през него, влошените метеорологични условия, често намалената видимост, редуцирането на светлата част на денонощието. Освен служители на сектор „Пътна полиция“ в областната дирекция в превантивната акция за безопасност на пътя ще се включат и максимален брой униформени служители от районните управления, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата. Основната насоченост на акцията е превенция на управлението на МПС от водачи, употребили алкохол или шофиращи под въздействието на наркотични вещества, както и на управлението на неправоспособни водачи.  

За дните, когато се очаква интензивен пътникопоток,  в съответните пътни участъци ще бъде осъществяван контрол на движението на МПС от максимален брой полицейски екипи, които ще имат готовност при необходимост за незабавна реакция с цел подпомагане на трафика и недопускане образуването на колони от МПС. Паралелно полицейските служители ще осъществяват активна контролна дейност по отношение на водачите с рисково поведение на пътя, свързано с неправилно изпреварване, отнемане на предимство и други рискови маневри, създаващи предпоставки за пътни инциденти. Засилен контрол ще се осъществява не само на входно-изходните артерии на градовете и по основните пътни артерии в областта, а и в малките населени места.

В празничните дни ще продължат регулярните проверки на полицията съвместно с други контролни органи/Областна дирекция „Безопасност на храните“, РЗИ, регионалната дирекция на Комисия за зашита на потребителите/ в големи търговски обекти, складови бази, борси и тържища за спазване на разпоредените основни противоепидемични мерки – физическа дистанция от 1,5 м между гражданите, както и за задължителното носене на зашитна маска или друго средство, прикриващо носа и устата, на закрити обществени места. При установяване на нарушения ще бъдат предприети незабавно съответните действия от страна на различните контролни органи съобразно тяхната компетентност. В областната дирекция е създадена необходимата организация за осигуряване на засилено полицейско присъствие около църкви и храмове с оглед евентуално събиране на повече хора там в празничните дни, а също така – и в районите на автогари и гари в областта в дните, когато се очаква по-масови пътувания на граждани.  Ще се реагира своевременно на всеки сигнал, свързан с нарушаване на обществения ред или на престъпление от общ характер, ще се противодейства активно на евентуални нарушения и престъпления, свързани със съхранението и разпространението на акцизни стоки без бандерол.

От областната дирекция на МВР-Търговище пожелават светли коледни и новогодишни празници на всички жители на област Търговише!23 дек 2020