МВР

ОД Търговище

 

КАКВИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДЕЙСТВИЯТА НИ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

 

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано и предотвратено. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки.

 Територията на област Търговище е характерна с висока сеизмична активност и според прогнозното сеизмично райониране на страната попада в Горнооряховската сеизмична зона, поради което може да се очаква земетресение от VІІІ-ма степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник.

     За недопускане на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми и създаване на готовност за адекватно реагиране за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо. Ако не се поддаваме на паника и реагираме правилно в първите минути на бедствието, можем да спасим своя живот, а и да помогнем  за оцеляването на хората около нас.

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ ПРИ:

              Сеизмично спокоен период:

• В къщи трябва да имате поставени на удобно място фенерче, транзистор, чантичка за документи и особено ценни  вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода;

• Всички членове на семейството трябва да знаят къде се намират тези вещи, а също откъде се изключват електричеството, водата и газта;


• Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места. Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове;

• Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети


• Определете най-безопасното място в жилището си. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите;

• Не разполагайте леглата в близост до външните стени ;


• Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство. Проиграйте мислено поведението си.

• Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.


      При усещане на първия трус:

• Както във всички критични ситуации, най-важното е да не се поддавате на паниката /самият факт, че сте извършили някаква предварителна подготовка, вече е предпоставка за преодоляване на страха/;

• Не трябва да напускате жилището, училището и изобщо сградата, в която се намирате, освен ако бихте могли да  излезете на открито и да се отдалечите на безопасно разстояние от сградата за около 10 секунди от усещането на първия трус;


• Отворете вратите за излизане, тъй като могат да се заклинят и да не се отворят, което ще затрудни евакуацията след прекратяване на първия трус;

• Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло;


• След първите вибрации люлеенето ще се засилв. Запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите;

• Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради, далекопроводи, улични лампи и високи дървета;


• Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте;

• В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.


       
       След преминаването на първия трус:

• Изключете електричеството, газта и водата. Дори и да не ползвате газ, не се препоръчва запалването на кибрит или свещ, тъй като не знаем дали няма съседни източници или пък някакви други условия за възникване на пожар;

• Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата;


• Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор;

• Осигурете предимство на майките с деца и на възрастните хора;


• След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние, равно на височината на най-близката постройка;

• Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи. Движете се по средата на улицата или по алеите на парковете и градините;


• Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали;

• Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно;


• Следете информациите, които ще се излъчват по Българското национално радио и по местните радиостанции. Изпълнявайте инструкциите на  Областно управление „Пожарна безопастност и защита на населението” и спазвайте обществения ред.


          След земетресението:

• Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност;  
 
• Можете да влизате в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи;


• Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори. Накратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави;

• Не оставяйте личния си автомобил на платното на улицата и избягвайте движението с него в населеното място, за да не пречите на служебните автомобили и спасителната техника;


• Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии;

• Не разпространявайте и не вярвайте на различните неофициални информации и слухове, а само на съобщенията на компетентните хора;


• По време на бедствия нараства престъпността - бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности;

• Не напускайте района на бедствието, без да оповестите съответните органи. Това е необходимо, за да се избегне извършването на излишни спасителни работи за вашето откриване.


Всичко изложено дотук не изчерпва въпроса, но това са някои от основните съвети и правила, спазването на които би могло да допринесе  за опазването на живота и здравето на вас и вашите близки.