МВР

ОД Търговище

 

Обществени поръчки, възлагани по чл 20 ал 1 т 4 от ЗОП и чл 20 ал 6 от ЗОП