МВР

ОД Търговище

 

1. Ръководство:
Директор Стефан Иванов Стефанов
Телефони за контакт: 0601/60220
Приемни дни: всеки вторник от 09.00 ч. до 11.00 часа след предварително записване на телефон 0601/60343.

Стефан СтефановАдминистративен адрес: гр.Търговище, ул.“Никола Маринов“ № 2, пощ.код:7700
Eлектронна поща на РДПБЗН: [email protected]


2. Районни служби:
Началник РСПБЗН-Търговище Ангел Дамянов Ангелов 
Телефони за контакт 0601/60328
Приемни дни: всеки вторник от 09.00 ч. до 12.00 часа след предварително записване на телефон 0601/60191.

Ангел Ангелов

Административен адрес: гр.Търговище, ул.“Никола Маринов“ № 2, пощ.код: 7700
Eлектронна поща на РСПБЗН-Търговище: [email protected]


Началник РСПБЗН-Попово Милен Пейчев Пеев
Телефони за контакт: 0608/42222
Приемни часове с граждани: всеки вторник от 10.00 ч. до 12.00 часа

Милен Пеев

Административен адрес: гр.Попово, ул.“Раковски“ №1А, пощ.код: 7800
Eлектронна поща на РСПБЗН-Попово: [email protected]


Началник РСПБЗН-Омуртаг Тодор Янакиев Тодоров
Телефони за контакт: 0601/60144
Приемни часове с граждани: всяка сряда от 08.30 ч. до 10.00 часа

Тодор Тодоров


Административен адрес: гр.Омуртаг, Промишлена зона, пощ.код: 7900
Eлектронна поща на РСПБЗН-Омуртаг: [email protected]


Началник РСПБЗН-Антоново Михаил Руменов Михайлов
Телефони за контакт: 0601/60149
Приемни часове с граждани: всеки вторник от 11.00 ч. до 15.00 часа

Михаил Михайлов

Административен адрес: гр.Антоново, ул.„Шипка” № 2, пощ.код: 7970
Eлектронна поща на РСПБЗН-Антоново: [email protected]