МВР

ОД Търговище

 

Ръководство

 

Директор на РД"ПБЗН"-Търговище: комисар Стефан Стефанов, тел. 0601/60220.