МВР

ОД Търговище

 

Структура

ОТДЕЛ “КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

     СЕКТОР”ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ’

     СЕКТОР “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ’

     “НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ”

      ГРУПА “ОПЕРАТИВЕН АНАЛИЗ”

ОТДЕЛ “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”

      СЕКТОР “ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ”

      СЕКТОР “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”

ОТДЕЛ “ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО”

РУ"Полиция"-Търговище

РУ"Полиция"-Попово

РУ"Полиция"-Омуртаг

ГРУПА “МИГРАЦИЯ”

ГРУПА “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”

ГРУПА “ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ”

АДМИНИСТРАЦИЯ