МВР

ОД Търговище

 

Началник отдел ОП

 Димитър Димитров

 

     Роден е на 4.07.1968 г. в гр. Антоново. През 1993 год. завършва агроинженерство във Висшия селскостопански институт в гр. Пловдив. Постъпва на работа в системата на МВР на 30.08.1993 г. като районен инспектор в група “Охранителна” на РПУ-Омуртаг към РДВР-Търговище. Работил е като районен инспектор в полицейски участък-Антоново, а от 1997 г. изпълнява длъжността началник група “Териториална полиция” в сектор “Охранителна полиция” при РПУ-Търговище. От 2002 г. е началник на сектор “Охранителна полиция” в РПУ-Търговище. От 30.08.2010 г. е внд началник отдел “Охранителна полиция” в ОД МВР-Търговище, а от 17.01.2011 г. е титуляр на тази длъжност.

     Многократно награждаван с “Обявяване на благодарност”. Една от тези му награди е от главния секретар на МВР през 2007 г. за добри практики в прилагането на модела “Полицията в близост до обществото”. Два пъти е бил командирован за обмяна на опит в Германия по линия на международното полицейско сътрудничество.

     Тел. 0601/60258

 

     Приемно време: всяка сряда от 16,30 - 17,30 ч