МВР

ОД Търговище

 

Полицейски инспектори РУ-Омуртаг

   РАЙОН ОМУРТАГ

Полицейски инспектор Стелиян Димитров. Приемен ден – понеделник от 16 до 18 ч в стая N 7 на РУ “Полиция” – Омуртаг
Младши полицейски инспектор Аспарух Александров. Приемен ден – сряда от 16 до 18 ч. в стая N 7 на РУ “Полиция” – Омуртаг.

 
     РАЙОН СЕЛСКИ

Обслужва се от полицейски инспектор Гюрай  Ахмедов  и младши полицейски инспектор Мехмед Мехмедов, обслужващи микрорайони, както следва:

Полицейски инспектор Гюрай Ахмедов

Обслужва  целия район и в частност: с. Зелена морава, с. Пъдарино, с. Първан, с. Станец, с. Паничино, с. Змейно, с. Горско село, с. Птичево, с. Великденче, общ. Омуртаг.

Приемни дни в населените места:
Беломорци - сряда 16:00 – 18:00-кметство
Великденче - петък 10:00 – 11:00-кметство
Г. Хубавка – четвъртък 09:00 – 11:00-кметство
Д. Хубавка -  четвъртък 14:00 – 15:00-кметство
З. морава - вторник 15:00 – 17:00-приемна
Илийно - понеделник 13:00 – 15:00-кметство
Камбурово - понеделник 09:00 – 11:00-приемна
К. Презвитер - сряда 10:00 – 11:00-кметство
П. Хитово - четвъртък 16:00 – 17:00 -кметство
Птичево - понеделник 16:00 – 17:00 -кметство
Пъдарино - вторник 10:00 – 12:00 -кметство
Първан - вторник 13:00 – 14:00-кметство
Станец - петък 15:00 – 16:00-кметство

 Мл. полицейски инспектор Мехмед  Мехмедов

Обслужва селата: Камбурово, Панайот Хитово/с. Росица/, Царевци, Илийно /с. Средище/,  Беломорци,  Козма Презвитер, Тъпчилещово,  Горна Хубавка /мах. Бостан/ и Долна Хубавка, общ. Омуртаг
 
Приемни дни в населените места:
Пъдарино – понеделник 13:00 -14:00-кметство
Първан – четвъртък 10:00 – 11:00-кметство
Станец – сряда 10:00 – 11:00-кметство
Беломорци – вторник 09:00 – 11:00 и четвъртък 16:00 – 18:00-кметство
Г. Хубавка – сряда 16:00 – 17:00-кметство
Д. Хубавка – сряда 14:00 – 15:00-кметство
Илийно – понеделник 10:00 – 12:00 и петък 16:00 – 17:00-кметство
Камбурово – понеделник 16:00 – 18:00 и петък 09:00 – 11:00-приемна
Козма Презвитер – вторник 14:00 – 15:00-кметство
Панайот Хитово – сряда  10:00 – 11:00-кметство
Тъпчилещово – четвъртък 10:00 – 11:00-кметство
Царевци – понеделник 13:00 – 14:00-кметство

 

 
     РАЙОН ГЕРЛОВО


Обслужва се от полицейски инспектор Николай Николов и младши полицейски инспектор Муса Еюпов

Полицейски инспектор Николай Николов

Oбслужва целия район и в частност: с. Красноселци, с. Долно Козарево, с. Горно Козарево, с. Угледно, с. Кестеново, с. Горно Новково, с. Долно Новково, с. Рътлина, с. Церовище, с. Плъстина и с. Величка, общ. Омуртаг 

Приемни дни в населените места:
Величка - сряда 15:00 – 17:00-кметство
Г. Козарево - четвъртък 13:00 – 14:00-кметство
Д. Козарево – четвъртък 10:00 – 14:00 кметство
Г. Новково - понеделник 10:00 – 11:00-кметство
Д. Новково - понеделник 13:00 – 14:00-кметство
Плъстина - вторник 15:00 – 17:00-приемна
Церовище - вторник 10:00 – 12:00-кметство
Угледно – петък 10:00 – 11:00-кметство

 

Младши полицейски инспектор Муса Еюпов


Обслужва селата: Обител, Малко Църквище, Чернокапци,  Голямо Църквище, Звездица, Врани кон, Могилец,. Българаново, Веселец, Петрино, Висок и  Веренци, общ. Омуртаг

Приемни дни в населените места:
Веренци - вторник 13:00 – 14:00-кметство
Висок - петък 15:00 – 17:00-кметство
Врани кон - петък 09:00 – 11:00-приемна
Могилец - четвъртък 10:00 – 12:00-кметство
Петрино - вторник 10:00 – 11:00 кметство
Г. Църквище - четвъртък 16:00 – 18:00-кметство
Звездица - сряда 10:00 – 12:00-кметство
Обител – понеделник 10:00 – 12:00-приемна
Чернокапци - понеделник 15:00 – 17:00-кметство

 

 
     РАЙОН АНТОНОВО – СЕВЕР

Обслужва се от полицейски инспектор Петър Илиев и младши полицейски инспектори Бейсим  Ибрямов и Иван  Иванов

Полицейски инспектор Петър Илиев

Обслужва гр. Антоново и селата: Добротица,  Любочево,  Моравица,  Моравка, Разделци,  Семерци,  Трескавец, Черни бряг, Ястребино., общ. Антоново

Приемни дни в населените места:
Антоново - понеделник 10:00 – 12:00, петък 16:00 – 18:00 -участък “Полиция”
Добротица - четвъртък 10:00–12:00-приемна
Любочево - сряда 10:00 – 12:00-приемна
Моравица - вторник 13:00 – 15:00-кметство
Моравка - сряда 13:00 – 14:00-приемна
Разделци - четвъртък 15:00 – 17:00-кметство
Семерци - петък 10:00 – 12:00-кметство
Трескавец - сряда 15:00 – 17:00-приемна
Черни бряг - вторник 09:00 – 11:00-кметство
Ястребино - понеделник 16:00 – 17:00-кметство

Младши полицейски инспектор Иван Иванов


Обслужва гр. Антоново /кв. “Еревиш”/ и селата: Черни бряг, Девино, Шишковица, Моравица, Ястребино, Божица, Семерци, Горна Златица, Долна Златица, Пиринец, общ. Антоново

Приемни дни в населените места:
Антоново - понеделник 13:00 – 15:00 и сряда 09:00 -11:00-участък “Полиция”
Божица - петък 09:00 – 10:00-кметство
Г. Златица - вторник 13:00 – 14:00-кметство
Девино - четвъртък 14:00 – 15:00-кметство
Д. Златица - вторник 14:00 – 15:00-кметство
Еревиш - сряда 14:00 – 15:00-кметство
Моравица - четвъртък 10:00 – 12:00-кметство
Пиринец - вторник 15:00 – 16:00-кметство
Семерци - вторник 09:00 – 11:00-кметство
Черни бряг - четвъртък 16:00 – 17:00-кметство
Шишковица - сряда 16:00 – 17:00-кметство
Ястребино - петък 14:00 – 16:00-кметство

Младши полицейски инспектор Бейсим Ибрямов


Обслужва селата Трескавец, Моравка, Любичево, Коноп, Разделци, Добротица, Язовец, Китино, Присойна , общ. Антоново

Приемни дни в населените места:
Добротица - понеделник 16:00 – 18:00-приемна
Китино - четвъртък 16:00 – 17:00-кметство
Коноп - четвъртък 14:00 – 15:00-кметство
Любичево - вторник 09:00 – 11:00-приемна и петък 16:00 – 17:00-кметство
Моравка - петък 10:00 – 11:00-приемна
Присойна - сряда 15:00 – 16:00-кметство
Разделци - сряда 09:00 – 11:00-кметство
Трескавец - четвъртък 09:00 – 11:00-приемна
Язовец - понеделник 10:00 – 11:00-кметство

 

     РАЙОН АНТОНОВО – ЮГ


 Обслужва се от полицейски инспектор Благовест Георгиев и младши полицейски инспектори Танер Юмеров и Петър Петров

 Полицейски инспектор Благовест Георгиев

Обслужва селата: Великовци, Дл. поляна,  Изворово,  Капище,  Кьосевци, Малоградец, Милино, Орач,  Равно село,  Стара речка,  Старчище,  Стеврек,  Стойново, Таймище, общ. Антоново

Приемни дни в населените места:
Великовци - четвъртък 11:00 – 12:00-кметство
Вельово - понеделник 11:00 – 12:00-кметство
Длъжка поляна - сряда 10:00 – 12:00-кметство
Изворово - вторник 09:00 – 11:00-приемна
Капище - понеделник 14:00 – 15:00-кметство
Кьосевци - вторник 14:00 – 15:00-кметство
Малоградец - петък 09:00 – 10:00-кметство
Милино - понеделник 16:00 – 17:00-кметство
Орач - петък 14:00 – 15:00-кметство
Равно село - четвъртък 13:00 – 14:00-кметство
Стара речка - сряда 15:00 – 17:00-кметство
Старчище - четвъртък 09:00 – 10:00-кметство
Стеврек - четвъртък 15:00 – 17:00-приемна
Стойново - петък 11:00 – 12:00-кметство
Таймище - понеделник 09:00 – 10:00-кметство

Младши полицейски инспектор Танер Юмеров

Обслужва селата: Велево, Таймище, Капище, Милино, Глашатай, Свирчево, Горен Крушолак,  Долен Крушолак, Великовци, Слънчовец, Старчище,Стеврек, Чеканци, Равно село, Черна вода, Стройновци, общ. Антоново

 
Приемни дни в населените места:
Великовци - вторник 11:00 – 12:00-кметство
Вельово - сряда 10:00 – 11:00-кметство
Капище - петък 15:00 – 16:00-кметство
Крушолак - вторник 09:00 – 10:00-кметство
Милино - петък 10:00 – 11:00-кметство
Равно село - понеделник 13:00 – 14:00-кметство
Старчище - вторник 14:00 – 15:00-кметство
Стеврек - понеделник 10:00 – 12:00-кметство
Таймище - сряда 14:00 – 16:00-кметство
Чаканци - понеделник 09:00 – 10:00-кметство
Черна вода - понеделник 15:00 – 16:00-кметство

 
Младши полицейски инспектор Петър Петров

Обслужва селата: Изворово, Кьосевци, Стойново, Поройно, Орач, Пчелно, Малоградец, Банковец, Свободица, Букак, Тиховец, Длъжка поляна, Стара речка, Мечево, Богомолско, Дъбравица, Халваджийско, Яребично, Малка Черковна, общ. Антоново

Приемни дни в населените места:
Банковец - понеделник 10:00 – 11:00-кметство
Богомолско - петък 16:00 – 17:00-кметство
Длъжка Поляна - понеделник 15:00 – 16:00-кметство
Кьосевци - четвъртък 09:00 – 10:00-кметство
Малоградец - сряда 15:00 – 16:00-кметство
Мечево - петък 14:00 – 15:00-кметство
Орач - сряда 10:00 – 11:00-кметство
Стара речка - петък 10:00 – 11:00-кметство
Поройно - вторник 10:00 – 11:00-кметство
Стойново - четвъртък 15:00 – 16:00-кметство