МВР

ОД Търговище

 

Структура

Регионална дирекция"ПБЗН"-Търговище

гр. Търговище, ул. “Н. Маринов” – 3

Дежурна част: тел. 0601/60050, 88112

 

Сектор “Пожарогасителна и спасителна дейност”

Сектор “Планиране, превантивна дейност и контрол”

Група "Оперативен център"

   

Районна служба "ПБЗН"-Търговище

гр. Търговище, ул. “Н. Маринов”-3

Началник РС:  Димитър Димитров

Тел. 0601/60328, 67738

Дежурна част: тел. 0601/60200

 

Районна служба "ПБЗН" – Попово

гр. Попово, ул. “Раковски”-1

Началник РС:  Милен Пеев

Дежурна част: 0608/42222

 

Районна служба "ПБЗН"-Омуртаг

гр. Омуртаг, Промишлена зона

Началник РС: Тодор Тодоров

Дежурна част: 0605/62066                                                             

 

Районна служба "ПБЗН" – Антоново

гр. Антоново, ул. “Шипка”-2

Началник РС:  Михаил Михайлов

Дежурна част: 06071/2260