МВР

ОД Търговище

 

 

СТРУКТУРНА СХЕМА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"-ТЪРГОВИЩЕ

                                                                              РЪКОВОДСТВО

СЕКТОР "ПРЕВАНТИВНА И                СЕКТОР                               СЕКТОР "ПОЖАРОГАСИТЕЛНА
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ"         "АДМИНИСТРАТИВЕН"                    И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ"

Група "Превантивна и           "Човешки                 "Финансово              "Оперативенцентър"
контролна дейност"               ресурси"                  осигуряване"

                                          "Информационно           група "Управление 
                                         аналитична дейност"     на собствеността"
___________________________________________________________________________________

                        РАЙОННИ СЛУЖБИ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

   Районна служба                  Районна служба                Районна служба              Районна служба 
"Пожарна безопасност    "Пожарна безопасност      "Пожарна безопасност   "Пожарна безопасност
     и защита на                         и защита на                          и защита на                   и защита на 
    населението-                      населението-                        населението-                  населението-
     Търговище"                            Омуртаг"                              Попово"                           Антоново"