МВР

ОД Търговище

 

Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане