МВР

ОД Търговище

 

Полицейски инспектори - РУ Търговище

 ПЪРВИ РАЙОН:
Обхваща района между улиците:”Цар Освободител” - четни номера, ул.”Славейков” – нечетни номера, ул.”Паисий” – нечетни номера, ул.”Кюстенджа” – нечетни номера от № 65 до края, ТБК, парк „Борово око”, „Флора”, Подстанция 1, КОС, вилна зона „Серсема, „Кованлъка” и селата Пролаз, Вардун, Черковна, Копрец, Търновца, Преселец, Драгановец. 
служебен телефон: 0601/60278

Обслужва се от:

Мл.ПИ ВИКТОР ТРИФОНОВ ДЕЧЕВ  и  Мл.ПИВЕЙСЕЛ МЕХМЕДОВ ВЕЙСЕЛОВ
”Цар Освободител” - четни номера, ул.”Славейков” – нечетни номера, ул.”Паисий” – нечетни номера, ул.”Кюстенджа” – нечетни номера от № 65 до края, ТБК, парк „Борово око”, „Флора”, Подстанция 1, КОС, вилна зона „Серсема, „Кованлъка”

Мл.ПИ ВЕЙСЕЛ МЕХМЕДОВ ВЕЙСЕЛОВ - селата Пролаз, Вардун, Черковна
Мл.ПИ ВИКТОР ТРИФОНОВ ДЕЧЕВ - селата Копрец, Търновца, Преселец

ВТОРИ РАЙОН:
Обхваща района между бул. “М.Андрей”, ул. “Паисий”, ул.”Кюстенджа, ул.”Лилия”, ул. „Бр. Миладинови„ и селата Разбойна, Стража, Руец и Овчарово. 
служебен телефон: 0601/60285 

Обслужва се от:

мл. ПИ АНДРЕАН ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ -  
ул.  „В. Левски” нечетни номера от №7 до № 13, пл.”Свобода”, ул.”Бенковски” – четни номера, ул.”Паисий” – четни номера, ул.”Кюстенджа” – нечетни номера от № 35 до № 59, ул.”Ст. Караджа”.

Мл.ПИ ГАЛИНА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА - ул. „В. Левски” четни номера от № 2 до № 32, пл.”Свобода”, ул.”Бенковски” – нечетни номера, ул.”П. Р. Славейков” – № 2 и № 4, бул.”М. Андрей” – нечетни номера от № 1 до № 41 и ул.”Бр. Миладинови” – нечетни номера.

Мл.ПИ ИВЕЛИН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ -  селата Разбойна, Стража, Руец и Овчарово

ТРЕТИ РАЙОН:
Обхваща района между бул.”М. Андрей”, ул.”Бр. Миладинови” – четни номера, ул.”В. Левски”, ул.”Скопие” – четни номера, кв.”Калково” и селата Ловец, Острец, Осен, Надарево, Кралево, Дългач, Певец, Баячево.
служебен телефон: 0601/60290 

Обслужва се от:

ПИ ВЛАДИМИР ВЪРБАНОВ ДИМИТРОВ - бул.”М. Андрей”, ул.”Бр.Миладинови” – четни номера, ул.”В. Левски”, ул.”Скопие” – четни номера, кв.”Калково” и прилежащата на кв.”Калково”   територия.

Мл.ПИ СТОЯН ХРИСТОВ БРАТОЕВ - селата Кралево, Дългач, Певец, Баячево
Мл.ПИ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МИЛАНОВ - селата Ловец, Острец, Осен, Надарево   

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН:
Обхваща района между ул.”Ст. Караджа”, ул.”Лилия”, ул.”Скопие” – нечетни номера, р.”Врана”, както и кв.”Изток”, Гробищен парк, вилна зона „Юкя” и селата Алваново, Пробуда, Макариополско, Буховци, Мировец и В. Левски.
служебен телефон: 0601/60302

Обслужва се от:

ПИ МИТКО ХРИСТОВ ПЕТРОВ - ул.”Ст. Караджа”, ул.”Лилия”,  ул.”Скопие” – нечетни номера, р.”Врана”, както и кв.”Изток”, Гробищен парк, вилна зона „Юкя” и прилежащата на кв.”Юкя” територия.

Мл.ПИ ВАЛЕНТИН КРАСЕНОВ ВЕЛИЧКОВ селата Алваново, Пробуда и Васил Левски  
Мл.ПИЛАЗАР ПЕЕВ ЛАЗАРОВ - селата Макариополско, Буховци и Мировец

ПЕТИ РАЙОН:
Обхваща ж.к. „Запад-1” и района заключен между улиците „Ц. Освободител” – нечетни номера, бул.”М. Андрей” от № 2 до № 50, ул.”Каблешков” – четни номера, ул.”Сп. Грамадов”, ул.”Тр. Китанчев” от № 1 до № 39, бул.”Ал. Стамболийски” от № 32 до № 38 и селата Бистра, Давидово, Ралица, Г. Соколово, Съединение, Твърдинци, Пресяк, Буйново и кв.”Бряг”.
служебен телефон: 0601/60360

Обслужва се от:

ПИ ГЕНЬО ДИМИТРОВ БОГОЕВ-  ж.к. „Запад-1” и района заключен между улиците „Ц. Освободител” – нечетни номера, бул.”М. Андрей” от № 2 до № 50, ул.”Каблешков” – четни номера, ул.”Сп. Грамадов”, ул.”Тр. Китанчев” от № 1 до № 39, бул.”Ал. Стамболийски” от № 32 до № 38

Мл.ПИ ВЕНЕЛИН ДИЧЕВ ИВАНОВселата Бистра, Давидово, Ралица и Голямо Соколово

Мл.ПИ МИХАИЛ МАРИЯНОВ МАРИНОВ селата Съединение, Твърдинци, Пресяк, Буйново и кв. ”Бряг”. 

ШЕСТИ РАЙОН: 
Обхваща ж.к.”Запад-2”, вилните зони”Драката”, „Чокята” и селата Лиляк, Александрово, Пресиян, Г. Кабда, Цветница, Братово, Божурка и Пайдушко.. и прилежащите на в.з.”Драката” и „Чокята” територии.
служебен телефон: 0601/60292

Обслужва се от:

ПИ ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ - ж.к.”Запад-2” и  вилните зони ”Драката" и "Чокята” както и прилежащите им територии.

Мл.ПИТИХОМИР КУНЕВ НИКОЛАЕВ - селата Лиляк, Братово, Божурка и Пайдушко

Мл.ПИПАВЕЛ СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ - селата Александрово, Пресиян, Г. Кабда и  Цветница


СЕДМИ РАЙОН: 
Обхваща кв.”М. Малчев”, кв.”Въбел” и района на кв.”Вароша” между улиците „Сп. Грамадов”, ул.”Каблешков”, бул.”М. Андрей”, цялата индустриална зона и селата Здравец, Момино и Подгорица.
служебен телефон: 0601/60385

Обслужва се от:

ПИ КРАСИМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ул.”Одрин” – нечетни номера, ул.”Драва” – нечетни номера, ул.”Мальовица” – четни номера, ул.”Цар Симеон”, бул.”М. Андрей” – четни номера и бул.”Ал. Стамболийски” и кв. „Въбел” и прилежащата на кв.”Въбел" територия..

Мл. ПИ АТАНАС СВЕТОСЛАВОВ АТАНАСОВ -  ул.”Одрин” – четни номера, ул.”Драва” – четни номера, ул.”Мальовица” – нечетни номера, ул.”Сива”, бул.”Тр. Китанчев”, бул.”Ал. Стамболийски”, очна клиника „Тасков” и м-н „Кауфланд”.
Мл.ПИ ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - селата Здравец, Момино и Подгорица

ОСМИ РАЙОН:
Обхваща ж.к.”Запад -3”, част от индустриалната зона на гр. Търговище – западно от р.”Сива” и селата Дралфа, Г. Ново, Росина, Кошничари, Маково, Миладиновци и Кръшно.
служебен телефон: 0601/60473
 

Обслужва се от:

ПИ ИЛИЯНА СВЕТОЗАРОВА ВЛАСОВА - ж.к.”Запад -3” и  част от индустриалната зона  на гр. Търговище – западно от река ”Сива”

Мл.ПИ ПАВЕЛ НИКОЛЧЕВ ПЕТКОВ-  селата Дралфа, Маково, Миладиновци и  Кръшно
Мл.ПИ СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ - селата Голямо Ново, Росина и Кошничари