МВР

ОД Търговище

 

Звена в ОДМВР-Търговище, в които се приемат устни запитвания и писмени заявления, в това число и по електронен път по Закона за достъп до обществена информация, тяхното работно време и телефони за контакт

ОДМВР-Търговище, гр.Търговище, ул.”Спиридон Грамадов” № 36, явно деловодство, сл.тел. 60342, работно време от 08.30 до 12.00 и от 13.30 до 17.30 часа, e-mail: [email protected] ;

РУ”Полиция”-Търговище, гр.Търговище, бул.”Трайко Китанчев” № 39, явно деловодство, сл.тел. 60058, работно време от 08.30 до 12.00 и от 13.30 до 17.30 часа;

РУ”Полиция”-Попово, гр.Попово, ул.”Райко Даскалов” № 18, явно деловодство, сл.тел. 42507, работно време от 08.30 до 12.00 и от 13.30 до 17.30 часа;

РУ”Полиция”-Омуртаг, гр.Омуртаг, ул.”Иван Вазов” № 2, явно деловодство, сл.тел. 63721, работно време от 08.30 до 12.00 и от 13.30 до 17.30 часа;

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и чрез поддържаната от администрацията на Министерски съвет съгласно чл.15в, ал.1 от ЗДОИ Платформа за достъп до обществена информация, на адрес: https://pitay.government.bg