МВР

ОД Търговище

 

Директор ОД на МВР - Търговище

Старши комисар Мариан Неделчев Михайлов


старши комисар Мариан Михайлов

Роден е на 11.04.1968 г. в гр. Сливен.

Висшето си образование завършва във ВНВУ "Васил Левски" гр.Велико Търново  със специалност "Икономика, организация и планиране на вътрешната търговия".

Постъпва на работа в МВР през 1990 г. като оперативен работник по криминална линия в РПУ-Разград.

От 1998 г. до 2003 г. е началник сектор "Криминална полиция" в РПУ-Разград.

От 05.06.2003 г. е назначен за началник на РПУ-Разград.

Със заповед на Министъра на вътрешните работи от 23.10.2009 г. е назначен за временно изпълняващ длъжността заместник директор на ОД МВР-Разград.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 06.07.2010 г.  е назначен на длъжност заместник директор ІІІ степен в ОД МВР Разград.

На 21.06.2016 г. със заповед на Министъра на вътрешните работи  е назначен на длъжност заместник директор ІІІ степен в ОД МВР Търговище.

Със заповед N 8121К-6684 от 28.05.2021 г. на министъра на вътрешните работи ст. комисар Мариан Михайлов е временно преназначен на длъжност директор на областна дирекция на МВР-Търговище.

Считано от 26.07.2021 г., старши комисар Мариан Михайлов е преназначен на длъжността директор на областната дирекция.

Приемно време: всеки вторник от 16.30 ч