МВР

ОД Търговище

 

Новини

Няма допуснати инциденти и съществени закононарушения по време на ловни излети в областта за времето на проведена едномесечна специализирана полицейска акция
Приключи едномесечна специализирана полицейска операция, проведена на територията на областта, чиято основна цел бе ограничаване на предпоставките за извършване на престъпления, закононарушения и инциденти по време на ловните излети. Превантивната акция стартира паралелно с началото на ловния сезон за местен дребен и едър дивеч и на груповия лов за дива свиня. Тя бе предшествана от инструктивни съвещания, проведени от служители на областната дирекция на МВР, с председателите на всички 91 ловни дружинки, провеждащи ловни излети в областта ни.

По време на акцията полицейските служители съвместно със служители на Регионалната дирекция по горите в Шумен, на държавните горски стопанства и на ловни сдружения в област Търговище са извършили 44 проверки на ловни дружинки и на 332-ма ловци, относно спазване правилата за безопасност при съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие, и за спазване на други нормативно регламентирани изисквания за безопасното протичане не ловните изгледи. За констатирано от тях нарушение по чл. 98, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, на съответния нарушител е съставен акт за установяване на административно нарушение. Обстоятелството, че не са допуснати инциденти по време на ловните излети в областта, както и съществени закононарушения, е атестат на ефективността от осъществяваната превантивна и контролна дейност на служителите на дирекцията.
Освен това  за периода на специализираната операция полицейските служители са извършили проверки и на 32 лица от областта,  на които са издадени разрешителни за къси огнестрелни оръжия за самоотбрана.

Груповият лов на едър дивеч продължава, а с него – и активната контролна дейност. Проверките на ловните дружинки и на  техните членове в областта ще продължат през целия ловен сезон.

20 ное 2020

С 6 месеца се удължава срокът на валидност на лични карти и СУМПС, който изтича за времето от 13.03.2020 г. до 31.10.2020 г.
От сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР-Търговище съобщават на гражданите, че:

•    Съгласно параграф 10, ал. 2 от преходните и заклюителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.10.2020г., се удължава с 6 месеца.  За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Р България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде  и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.


•    Съгласно параграф 10, ал. 3 от преходните и заклюителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,

Срока на валидност на свидетелствата за управление на МПС/СУМПС/, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.10.2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването СУМПС е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на МПС само на територията на Р България. По искане на лицето ново СУМПС може да се издаде  и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

19 ное 2020

За броени часове служители на РУ-Попово установиха извършител на взломна кражба
След проведени от служители на РУ-Попово незабавни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия по установяване на извършител на взломна кражба от офис на хранителен магазин в гр. Попово същият е задържан няколко часа след извършване на деянието. Това е 18-годишен младеж от града, известен на полицията с извършени от него предишни кражби.

За времето от  21,30 ч до 22,10 ч на 16.11.2020 г. в гр. Попово той е разбил с каменна плочка витринно стъкло на хранителен магазин в града и е извършил от намиращ се в него офис кражба на лаптоп, флашка и зарядно устройство – собственост на 37-годишен мъж от града. Вещите са намерени у извършителя на  кражбата и ще бъдат върнати на собственика им. 18-годишният младеж е задържан в РУ-Попово на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР. По случая е образувано бързо полицейско производство по чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс по описа на управлението.

17 ное 2020

15 ноември - Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тази година, в седмицата от 9 до 15 ноември, хора от целия свят ще отдадат почит към загиналите и ще отправят молитви за здраве и бързо възстановяване на получилите физически или психически травми. В християнските храмове Световният ден ще бъде отбелязан на 15 ноември - ден и за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата. Безопасността на движението е споделена отговорност. Нека обединим усилия в името на живота и всеки от нас даде своя принос.
   

Обръщение на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски:

 
            Уважаеми съграждани,

            На 15 ноември 2020 г. светът за петнадесети път ще се обедини от една и съща кауза – да се съхрани човешкият живот и да се отдаде почит на всички, които са го загубили в катастрофи на пътя. Решението от 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя от месец ноември да бъде Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия отговаря на днешните търсения на по-сигурни пътища, по-безопасни превозни средства и по-умели и отговорни  водачи, пешеходци и пътници.
            Всеки ден по пътищата на страната в движението се включват хиляди участници, за да стигнат до училището, службата, залата за тренировка, мястото за разходка и почивка и за да се върнат у дома. И всеки ден всички ние, забързани и увлечени от трафика, не забелязваме другите бързащи, ставаме невнимателни и се превръщаме в жертва на собственото си поведение. Само за последната 2019 г. в 6730 пътнотранспортни произшествия са ранени 8499 и са загинали 628 участници в движението по пътищата на страната, затова от самите нас зависи да намерим верния път към опазването на здравето и живота.
            Ние сме част от света и нашите усилия за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм допълват глобалните решения, насочени към забавяне на скоростта и отделяне на повече време за възприемане на света около нас и в нас. Нека заедно продължим по пътя на отговорния избор за движение със съобразена скорост, извършване на умели маневри, които не поставят хората в риск, и даване предимство на живота.
            Нека се обърнем към себе си, към близките си и към вярата и си дадем надежда за дни без произшествия на пътя, за сигурност и за живот.
            Нека се движим безопасно!
            Нека се учим и възпитаваме да сме внимателни на пътя!
            Нека безопасността на движението по пътищата бъде наша отговорност!
 
                                                                                    Министър:
                                                                                                  Христо Терзийски


09 ное 2020

От 1 ноември на територията на цялата страна започва акция „Зима
От 01 до 30 ноември 2020 г. на територията на страната се провежда традиционната акция „Зима“. Акцията е инициирана от Съюза на българските автомобилисти и се осъществява в партньорство с отдел „Пътна полиция“ – ГДНП и с подкрепата на Българския Червен кръст, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и други партньори.

От 2014 г. тя се провежда в три кампании, които и тази година са със следните акценти:

От 01 до 10 ноември – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС - велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС. Планира се съвместно с органите на местната власт извършването на проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.
Контролът в тази десетдневка ще бъде насочен към:
            - спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;
            - недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване;
            - недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;
            - недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;
            - недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки;
            - недопускане управлението на велосипеди по магистралните пътища.
 
Втората кампания стартира от 11 и продължава до 20 ноември 2020 г. и е с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Кампанията е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.
Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.
            - Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.
            - Ще се акцентира на недопускане движението на пешеходци по магистралните пътища.
 
            Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).
            Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
            Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.
 
            Ще бъде отбелязан и Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП, който с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005  г. е в третата неделя на месец ноември. През 2020 г. Световният ден е на 15 ноември 2020 г.

 
В третата десетдневка на месец ноември (21 – 30 ноември 2020 г.) е планирана  кампанията „Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи ще насочат контрола над техническата изправност на автомобилите и над поведението на водачите.
            От „Пътна полиция „ обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва:
            - да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;
            - да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;
            - да се движат с изправна стъклопочистваща система.
 
По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение.  
По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.
На участниците в движението по пътищата при проверки ще се раздават и превантивни брошури, изготвени от СБА, ГДНП и други партньори.
 
Основните препоръки на пътна полиция за безопасно шофиране при зимни условия:
- използване на гуми, предназначени за зимни условия, или на гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март съгласно ЗДвП;
- оборудване на 3- и 4-колесните МПС със задължителните аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлооотразителна жилетка;
- оборудване на превозните средства и с други средства за безопасно пътуване през зимата като: вериги за сняг, одеяло, лопатка, зарядно за акумулатор, въже за теглене;
- зареждане с антифриз,
- замяна на течността за измиване на стъклата с незамръзващ препарат,
- проверка на изправността на отоплителната система;
- преглед на светлинните източници и светлоотразителната сигнализация на превозното средство;
- добавяне на светлоотразителни елементи към облеклото на пешеходците;
- използване на пешеходните подлези, надлези и пешеходни пътеки за безопасно пресичане;
- използване на светлоотразителни жилетки от водачите на велосипеди задължително при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
 

30 окт 2020

Днес е Европейският фокус ден за превенция на домовите кражбиНа 21 октомври 2020 г. се провежда Европейският фокус ден за превенция на домовите кражби. Той се провежда за втори път и  е организиран от Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN).  Тя заедно с държавите - членки реализира тази кампания с цел да се подкрепи борбата срещу това престъпление, като се повиши информираността на гражданите как да се защитят срещу подобни посегателства.

Домовите кражби са престъпление, широкоразпространено на целия континент. Всяка европейска държава прилага различни действия за противодействие. Тези кражби засягат не само собствеността на жертвите, те са посегателство срещу чувството за сигурност у дома – място, което всички ние имаме нуждата да възприемаме като най-сигурно. Това води до сериозни негативни ефекти върху психиката на потърпевшите и техните близки. Ето защо държавите – членки на Европейска мрежа за превенция на престъпността и EUROPOL, обединиха усилията си, за да организират тази инициатива за втори път на европейска територия.

Поради Covid-19 и трудностите при организирането на физически събития превантивната кампания за #StopDomesticBurglaries, Вторият европейски фокус ден за превенция на домовите кражби 2020 е само онлайн събитие.


КАК ДА ЗАЩИТИМ ДОМА СИ? Ето някои основни съвети на криминалистите:


За да предпазите дома си от кражба, обърнете внимание  на здравината на пантите, осигурете осветление пред вратата си, монтирайте шпионка с широкоъгълна оптика. Избягвайте да държите големи суми пари в дома си, както и скъпи вещи в мазетата и таванските помещения. Поставете здрава сигурна външна врата от метал или масивно дърво с най-малко три окачвания в пантите. Обърнете особено внимание на бравите. Секретните им патрони в никакъв случай не бива да се подават над повърхността на вратата, тъй като тогава крадците ги хващат с водопроводен или специално направен ключ, след което с рязък удар ги пречупват в най-тънката им част. Отключването след това със специален шперц е елементарно. Не разчитайте на допълнителни брави със скосено езиче. Добър ефект имат двустранно и многостранно заключващите се брави. Обърнете внимание на здравината на пантите. Престъпниците често атакуват точно в тези точки. Ако живеете на партерен, надпартерен или най-горен етаж, както и ако балконите ви граничат със стълбището на блока, има голяма вероятност крадци да проникнат оттам. Има случаи, когато крадци-алпинисти проникват и откъм покрива на блока. Ето защо е препоръчително поставянето на решетки и здравото укрепване на балконските врати. Практиката показва, че крадците набелязват апартаментите нощем. Затова оставете някоя лампа да свети. Оставете и включено радио. Така ще имитирате, че в жилището има хора. Най-добре е да предупредите съседи, на които имате доверие, че ще отсъствате продължително. Никога не оставяйте ключовете от жилището на леснодостъпни места като например под черджето на вратата. При продължително отсъствие вземете мерки крадците да не намерят нищо ценно в дома ви. Преместете при ваши близки преносимата скъпа техника, ценни бижута, големи суми пари. За препоръчване е парите да се съхраняват в банков трезор.

21 окт 2020

Приключи акция по пътна безопасност за контрол на движението на товарни автомобили и автобуси в рамките на ”ROADPOL“

В Търговищка област над 1/3 от водачите на проверените товарни автомобили са управлявали с превишена скорост
От 12 до 18 октомври на територията на всички държави-членки на европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“ – ROADPOL,  бяха извършени засилени проверки на товарните автомобили и автобусите. Полицейските служители в област Търговище също осъществяваха активен контрол за спазване на разрешената максимална скорост за движение, употребата на алкохол и наркотични вещества и/или техните аналози от водачите, и за използване на обезопасителни колани. Извършваха се проверки и за спазване на часовете за почивка от водачите, за недопускане на претоварване на автомобилите, за евентуално превозване на по-голям брой пътници от предвиденото, за превоз на неукрепени товари, за техническата изправност на автомобилите, както и за  управление на товарни автомобили от неправоспособни водачи и водачи, на които временно е отнето свидетелството за управление.

По време на превантивната акция в област Търговище са проверени 265 товарни автомобила. Установените нарушения на Закона за движение по пътищата  са 126 на брой. Най-много от тях са свързани с нарушения на скоростните режими – за периода в областта ни са констатирани 98 случая на управление на товарен автомобил с превишена скорост. В 5 случая е установено управление на МПС с нередовни документи на водача му, в 4 се касае за нередовност в документите на превозното средство, в 3 – за неизползване на обезопасителните колани от водачите, и в един - за неукрепен добре товар на автомобила. В хода на осъществяваните от тях проверки служителите на „Пътна полиция“ са установили и други 15 нарушения на Закона за движение по пътищата. По време на проверките пътните полицаи са връчили 24 електронни фиша на водачи на товарни автомобили, 3 фиша – на пътници в автомобилите, а на един водач временно е отнето временно свидетелството за управление на МПС заради неплатени глоби.

В хода на операцията полицейските служители са извършили проверки  и на 47 автобуса . Само в три случая са констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата – в два от  тях се касае за неизползване на обезопасителен колан от водачите, а едно от нарушенията е за управление на автобус с превишена скорост.

21 окт 2020