МВР

ОД Търговище

 

ВНИМАТЕЛНО С ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ПРАЗНИЦИТЕ!


Използването на пиротехнически изделия/”пиратки”/ за увеселителни цели у нас се е превърнало в неизменна част от новогодишните празници и във фактор за поддържане и демонстриране на характерното за тези дни приповдигнато настроение. Не трябва обаче нито за миг да се забравя, че необмисленото и неправилно използване на тези изделия може да предизвика пожари, наранявания/изгаряния, разкъсване на крайници, увреждане на очите и др./, затова използващите ги трябва максимално стриктно да следват указанията, придружаващи закупените от тях пиротехнически изделия. Необходимо е да се знае, че такива изделия се продават само в магазини, на които е издадено разрешение от органите на полицията за търговия с тях. При констатиране на продажба на фойерверки категория 1 на лица под 12 год., на фойерверки кат. 2 – на лица под 16 год., и на фойерверки кат. 3 – на лица под 18 год., съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия на продаващия ги се налага глоба от 1000 лв. Съгласно чл. 170, ал.1 от същия закон глоба в размер от 200 до 1000 лв. се налага на който продава фойерверки без съответното надлежно разрешително.
 Потребителите трябва да закупуват пиротехнически изделия само в оригинална опаковка и непременно – придружени с инструкция за употребата им на български език. Притежаващите “пиратки” трябва да имат предвид, че обхваналата ги празнична еуфория в никакъв случай не трябва да бъде за сметка на нарушаване на правата на съседите, децата и по-възрастните, които искат да прекарат спокойно празниците, и не трябва да хвърлят “пиратки” в непосредствена близост до тях и пред техните домове. Всички трябва да осъзнаят, че безразборната употреба на “пиратките” е проблем както с гореспоменатите наранявания, които могат да предизвикат, така и с нарушаването на нощната тишина, предизвикването на уплаха у хора и животни, замърсяването на околната среда.
От ОД на МВР-Търговище считат за необходимо да припомнят на жителите на област Търговище, че е забранена употребата на такива изделия  в превозни средства, в закрити помещения и в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни, лечебни, учебни заведения и заведения за социални услуги, молитвени домове, храмове и манастири. В случай на нарушаване на тези разпоредби нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно наредбите за опазване на обществения ред на общините в състава на област Търговище. 


 Какви основни правила трябва да спазват гражданите при употребата на пиротехнически изделия?

• Най-важното, е като ползвате пиротехниката, да не сте употребили алкохол. Същото е валидно и ако притежавате оръжие -  преди да седнете да празнувате, го заключете  в неподвижно закрепена към стената каса

• Не палете фойерверки в закрити помещения

• На открито трябва да се внимава с различните по-високи класове ракети, които се изстрелват много нависоко

• Задължително четете много внимателно упътването на всяка стока, преди да я използвате, защото това може да окаже решаващо за опазване на здравето или дори – на живота ви.

• Не разрешавайте на децата си да гърмят пиратки или други фойерверки без родителски контрол.

• Не хвърляйте “пиратки” от балкона, защото в този момент долу може да преминава и вашето дете.