МВР

ОД Перник

 

19 сеп 2017

21 Септември 2017 г. - Европейски ден без загинали на пътя

Операция "EDWARD" - European day without a road death

На 21 септември в България и във всички страни, членки на TISPOL, ще се проведе операция EDWARD (European Day Without A Road Death Спаси животи! Това е мотото на тазгодишната кампания на Пътна полиция в България по повод 21 септември, Европейския ден без жертви на пътя. Инициативата е на TISPOL – Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Тя се провежда за втора поредна година, като целта е да се обърне внимание на водачите да са по-внимателни на пътя. На 21 септември в България и във всички страни, членки на TISPOL, ще се проведе операция EDWARD (European Day Without A Road Death). Целта е в този ден по пътищата на Европа да няма загинали хора. Според статистиката, около 70 души загиват по шосетата на Стария континент. Цифрата е стряскаща, но статистиката може да бъде променена, ако водачите са по-разумни на пътя.
Всеки, който желае, може да се присъединявани към операция EDWARD, като се регистрира на адрес:
http://roadsafetydays.eu/.  
В същото време, може да се подпише декларация  за подкрепа на адрес: https://projectedward.eu/. В социалните медии може да се изпращат и подходящи видео записи (#ProjectEDWARD).  
Информация от TISPOL за проекта EDWARD е публикувана на български език на адрес https://vimeo.com/226122883.

Служителите от сектор „Пътна полиция” при ОДМВР - Перник отправят препоръки към децата, родителите и водачите на автомобили след старта на новата учебна година

АКО СИ УЧЕНИК

НЕ ЗАБРАВЯЙ, че е важно да се научиш да се пазиш сам на пътя.

 Затова ПОМНИ:

 АКО ХОДИШ САМ НА УЧИЛИЩЕ

Припомни си заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

Припомни си правилата за движение па пешеходците.

Не забравяй, че заради личната си безопасност винаги трябва:

- да пресичаш при зелена светлина на светофара;

- да се движиш по тротоара и да използваш изградените подлези и надлези за пешеходци;

- да вървиш по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, които може да закрепиш за облеклото или ученическата си раница.

 Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, за да не станеш жертва на катастрофа.

На оживено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен  човек.

ОБСЪДИ с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

Преди началото на учебната година  заедно с родителите си провери изправността на колелото

Припомнете си заедно най – безопасния маршрут от дома до училище и обратно.

Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

НЕ ЗАБРАВЯЙ,ЧЕ   

велосипедът е пътно превозно средство, а

велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение:

до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

навършилият 12 години велосипедист трябва да кара колелото си възможно най-вдясно на платното за движение:

Велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

Говори с родителите и с приятелите си за случаи, свързани с пътни инциденти с велосипедисти. Обсъдете и последиците от тях.

Винаги носи светлоотразителна жилетка и други  светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

Дори да закъсняваш за училище, не преминавай при червено на светофара, защото лесно може ла причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

ПОМНИ, че при катастрофа трябва да позвъниш па родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

АКО СИ РОДИТЕЛ

НЕ ЗАБРАВЯЙ, че най-важна за теб е безопасността на твоето дете. Детето е уязвимо, когато е само на пътя, без наблюдение и контрол от възрастен.

Затова ПРИЕМИ следните съвети:

АКО ДЕТЕТО ТИ Е ПЪРВОКЛАСНИК

Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.

Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.

В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.

Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запамети в телефона му номерата на хората, на които може да се довери.

АКО ТИ ВОЗИШ ДЕТЕТО СИ ДО УЧИЛИЩЕ

Провери изправността на обезопасителната система за деца, която използваш.

Използвай обезопасителната система за деца, дори училището да е близо до дома ти и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.

Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

АКО ДЕТЕТО ТИ ХОДИ САМО ДО УЧИЛИЩЕ

Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

Припомнете си заедно основните правила за движение на пешеходците:

Настоявай пред детето на светофара то винаги да пресича на зелено.

Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.

Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.

Препоръчай на детето си на оживено кръстовище да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

Обсъждайте актуални събития, свързани с катастрофи и последиците от тях.

При възможност закупи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.

Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне зa помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерата на хората, на които може да се довери.

АКО ДЕТЕТО ТИ СЕ ПРИДВИЖВА ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

ЗАЕДНО

Преди началото на учебната година прегледайте техническата изправност на колелото.

Уточнете  най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.

Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни,

че:

- велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

- до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

- когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

- за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

НАПОМНЯЙ на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това само.

АКО СИ ВОДАЧ

НЕ ЗАБРАВЯЙ, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.

Затова ПРИЕМИ следните съвети:

АКО СЕ ДВИЖИШ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Винаги спазвай ограниченията на пътя. Те са въведени, за да предпазят както децата, така и теб от пътен инцидент.

Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза та настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила.

Винаги помни, че депата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

АКО ПРЕМИНАВАШ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ

Винаги се движи със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.

Винаги бъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно повеление.

Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водачи му знак, че също трябва дa спре и да изчака преминаването на децата.

Винаги бъди толерантен към деца -  велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.

Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

ПРИ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ ВИНАГИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕШ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

18 сеп 2017

„Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Стартира традиционната акция на полицията преди началото на учебната година   „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“  Полицейски екипи от ОДМВР-Перник вече са направили оглед на сигнализацията и маркировката по общини и са изпратени писма за освежаване на пътната маркировка в районите на училища и детски градини. Проведени са срещи с частните охранителни фирми, с които е обсъден въпросът за прецизен пропускателен режим в учебните заведения. Извършват се охранителни проверки на сградите на училищата с акцент създаването на ред и сигурност по време на учебните занятия. 
Изготвени са графици за засилено полицейско присъствие в първия учебен ден и след това в районите на училищата за създаване на безопасни условия при придвижването на учениците. Системни проверки ще има и в питейните и увеселителни заведения за присъствие на малолетни и непълнолетни след установения час.
Периодът от 25 септември до 1 октомври е обявен за Седмица на превенция на детската пътна безопасност, а 30 септември -  за Ден на превенцията на национално ниво.

13 сеп 2017

За 23-ти път българските огнеборци ще честват своя професионален празник – 14 септември

По повод празника, седмицата, която съвпада с датата 14-ти, ежегодно се обявява за седмица на пожарната безопасност

През 1995 г. с решение на Министерския съвет на Република България датата 14 септември е обявена за професионален празник на пожарникарите, с  което е възстановена традицията от 14.09.1905 г., когато по инициатива на пожарния командир Димитър Тролев от София и пожарни командири от Пловдив, Татар Пазарджик и Бургас е свикан първият пожарникарски събор и е сформирано първото пожарникарско дружество в България. На този събор са взети историческите решения пожарната да има свой печатен орган, сп. “Пожарно дело”, и датата 14 септември да се чества като годишен празник на пожарникарите. През 1925 година, 20 години по-късно, се създава Пернишка пожарна команда към въгледобива.
По повод празника, седмицата, която съвпада с датата 14-ти, ежегодно се обявява за седмица на пожарната безопасност (ПБ).
В седмицата на ПБ служителите от структурите за пожарна безопасност и защита на населението в МВР почитат загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги и отдават дължимото на огнеборците за техния професионализъм, трудолюбие, смелост и всеотдайност. 
В тази връзка са организирани мероприятия, насочени към повишаване информираността на обществото по отношение на пожарната безопасност и защитата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, към издигане престижа на професията и популяризиране на извършваните дейности.
В службите за “Пожарна безопасност и защита на населението” в област Перник ще са отворени приемни за граждани от 9:30 до 12:00 часа за периода 11.09.÷15.09.2017 г. и горещи телефонни номера за връзка, съответно: тел. 076/60-49-07 за въпроси от областно ниво; тел. 076/ 67-67-88 за въпроси, касаещи пожарната безопасност на територията на община Перник; тел. 0777/8-24-72 за общините Радомир, Ковачевци и Земен; тел. 07751/38-73 за община Брезник;  тел. 076/67-60-70 за община Трън.
В рамките на инициативата в Пернишка област ще се проведе “Ден на отворените врати” на 11.09.2017 г. в РСПБЗН – Трън и УПБЗН - Земен, 13.09.2017 г. в РСПБЗН – Брезник и РСПБЗН – Радомир, 15.09.2017 г. в РСПБЗН– Перник. Всички желаещи могат да се запознаят с техниката, ежедневните занимания на огнеборците и мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия. В деня на отворените врати в сградата РСПБЗН – Перник ще може да се разгледа изложба с експозиции, свързани с историята на пожарното дело в област Перник.
В зала „Атриум“ на областната администрация за времето 12.09.÷15.09.2017 г.  ще бъдат подредени класиралите се рисунки на деца от  област Перник за участие в  националния конкурс за детска рисунка  „С очите си видях бедата“.
Организирани са демонстративни занятия и евакуация с децата от:

- детска градина № 6 „Българче”, гр. Перник, кв. Изток, ул. „Минск” - от 10.00 часа на 11.09.2017 г.;

-  детска градина № 3  „Пролетен цвят”, гр. Перник, кв. Изток, ул. „Никола Чучулков”- от 11.00 часа на 11.09.2017 г.;

- детска градина  № 9  „Калина Малина”, гр. Перник, ул. „Стара Загора“ - от 11.00  часа на 12.09.2017 г.;

- детска градина  „Слънце“,  гр. Радомир, ул. „Сан Стефано“ № 12 - от 10.00 часа на 14.09.2017 г.;

- детска градина  „Брезица”, гр. Брезник,  ул.”Б. Антов” № 3 - от 10.00 часа на 13.09.2017 г.;

- детска градина  „Ален мак”, гр. Трън, ул.”Христо Ботев”№ 9 - от 10.00 часа на 11.09.2017 г.

Демонстриране на тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации съвместно с доброволните формирования  ще се  проведат  в  сградата на община Перник, двора на РСПБЗН-Радомир и СУ „Гео Милев“, гр. Трън съответно на 13.09.2017 г. – 11:00 ч., 14.09.2017 г. – 14:00 ч. и 13.09.2017 г. - 10.00 ч.
В Областната администрация ще се проведе кръгла маса на тема „Намаляване на риска от бедствия“ на 12.09.2017 г. от 10.00 часа в зала „Струма“, намираща се в сградата на пл.“Св. Иван Рилски“ № 1Б.  
Информационни срещи, свързани с осигуряването на ПБЗН са предвидени в периода от 11 до 15 септември със служители от РСПБЗН и представители на общинските администрации.
На 14.09.2016 г. в 10.00 часа ще се положат венци и цветя на паметните плочи на загиналите пожарникари при изпълнение на служебния си дълг - Никола Миков и Сашо Евтимов, съответно в двора на РСПБЗН-Перник и село Лева река, община Трън.
За правилното си поведение  при пожари, бедствия и  извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР (
http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт http://pojarna.com, фен-страницата на ГДПБЗН- МВР във facebook „Пожарна безопасност и защита на населението“, свободно разпространяваното в интернет електронно издание на списанието „SOS 112” и на страницата на ОДМВР-Перник  в сайта на МВР.
По повод професионалния празник на органите на ПБЗН и Седмицата на ПБ информираме обществеността, че регистрираните произшествия от началото на годината до 01.09.2017 г. са общо 853 (за същия период на 2016 г. са 783, 2015 г. - 985), от които:

- пожари с материални загуби – 132 бр. (126 за 2016 г., 145 за 2015 г. );

- пожари без материални загуби – 396 бр. (303 за 2016 г., 352 за 2015 г.);

- аварийно-спасителна дейност – 28 бр. (21 за 2016 г., 44 за 2015 г.);

- помощни операции – 249 бр. (281 за 2016 г. 394 за 2015 г.);

- лъжливи повиквания – 48 бр. (52 за 2016 г., 50 за 2015 г.).

Пострадали са десет  граждани и са загинали  двама.

През този период с дежурства и пожарна техника са осигурени  11 мероприятия и 27 пъти е оказвана помощ на други РСПБЗН.
През 2017 г., до момента,  за нарушение на правилата и нормите за пожарна безопасност са съставени 14 броя акта за установяване на административни нарушения на граждани, от тях 5 са за осигуряване пожарната безопасност по време на жътвената кампания и 9 за осигуряване на пожарната безопасност в обществени и производствени обекти.
Съществена част от дейностите по ПБЗН на този етап е участието на РДПБЗН-Перник в проект  № СВ007.1.31.247 “Съвместни дейности при извънредни ситуации в трансграничния регион на Сърбия и България” по ИНТЕРРЕГ – ИПП Програмата за ТГС “България - Сърбия” 2014÷2020 г. Идентифицирани са следните конкретни проблеми, които трябва да бъдат разгледани по този проект:
- редица наводнения в целевите общини и граничните райони през последните години- в община Перник значителни наводнения през последните години са възникнали през февруари-юни 2005 г., декември 2010 г., септември 2015 г., януари 2016 г.
- липса на нови методи и иновативно оборудване, което да се използва при аварийни ситуации;
- липса на специфични обучения за управление на наводненията сред членовете на звената за защита и спасяване;
- ниско ниво на осведоменост сред местното население относно риска от наводнения.
Откриваща среща по проекта беше проведена на 24 и 25 юли в гр. Враня, Сърбия, на която бяха обсъдени осъществените дейности, срещнатите трудности и планирани предстоящите събития. На 26, 27 и 28 юли в гр. Перник беше проведена първата среща в рамките на дейност 2 „Разработване на обучителна програма за спасяване и управление при наводнения“. Предстои разработване на лекционния материал, необходим за обученията през 2018 г.
Проектът предвижда доставка на специализирано оборудване (100 бр. съоръжения за изграждане на изкуствени диги, 2 бр. шейни за спасяване по вода и лед и 4 бр. безпилотни апарати за въздушно наблюдение), изработване на съвместни оперативни процедури, подготовка и провеждане на съвместно учение и други.

 

11 сеп 2017

ЗА ОД НА МВР ПЕРНИК

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО