МВР

ОД Перник

 

Второ Районно управление "Полиция" – Перник

ВТОРО  РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Гр. Перник
ул. "Минск" № 6
Тел.  076/67 00 31 , 076/676 218
E-mail: [email protected]

 
      Второ РУП на МВР обслужва територията на югоизточната част на град Перник и част от община Перник, която е 250 кв.км.   Обхваща кв.”Мошино”, кв.”Изток”, кв.”Църква”, с.Кралев дол, с.Студена, с.Боснек, с.Чуйпетлово, с.Рударци, с.Кладница  и с.Г.Бучино - общо около 45 600 жители.
      През територията минава високоволтова магистрала и силно е развита електропреносната мрежа. На територията минава газопровод за Р Гърция и Македония. Също така се намира и газоразпределителната станция на “Булгаргаз”. Телефонната мрежа е развита и по трасето минават оптичните кабели за Р Гърция и Македония. Основен водоизточник на гр.Перник е язовир “Студена” с кубатура 25000000 куб. и пречиствателна станция. 
      Стратегически и особено важни обекти са яз.”Студена”, “Стомана Индъстри”, ТЕЦ “Република”, “Петрол”АД и газоразпределителните мрежи на “Булгаргаз”, ”Минпроект”- Драгичево и складове за взривни материали на рудник “Република”. През територията минават международни пътни артерии за Р.Гърция и Македония, Е-79 и ПП I-6. Автомобилната мрежа е силно развита.На територията работят и няколко международни фирми, една от тях “Мапа Чингиз” която изгражда автомагистрала “Люлин”. През територията преминава и жп.линията за Р Гърция.


Началник Второ РУП Перник гл. инспектор Иван Зеленков

Приемни дни: 
                    вторник - от 15.30ч. до 17.30ч.
                    петък    - от 10.00ч. до 12.00ч.

 

 

Полицейски и младши полицейски инспектори