МВР

ОД Перник

 

Новини

Областният управител на Пернишка област и директорът на ОДМВР – Перник с обръщение към гражданите във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 15 ноември 2020 г

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ПЕРНИШКА ОБЛАСТ,

С решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември е определена за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. През 2020 г. Световният ден се отбелязва на 15 ноември /неделя/.
Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата  стотици губят живота си, хиляди получават тежки наранявания и боледуват продължително, значителен е броят и на пострадалите с увреждания за цял живот.
Призоваваме ви  в неделя - 15 ноември, да  отдадем нашата дълбока почит към жертвите при пътнотранспортни произшествия, а ние да сме по-внимателни и толерантни едни към други, независимо дали сме зад волана или пешеходци. И да не забравяме, че безопасността е споделена отговорност.
Малко преди 10, 00 ч. на 15 ноември, в православния храм „Св. Иван Рилски“ в гр. Перник ще се проведе служба за отдаване почит на жертвите на пътни инциденти и молитва за запазване живота на хората, които участват в движението като пешеходци, пътници и водачи.
Нека  на  този ден да изразим нашата дълбока почит и към лекарите, полицаите, пожарникарите, към всички, които всеки ден оказват съдействие и помощ на пострадалите и се борят за техния живот.
Да бъдем отговорни участници в движението по пътищата, да възпитаваме децата си в спазване на закона, да пазим здравето и живота си, с което ще гарантираме пред обществото, че безопасността на движението по пътищата е наша не само служебна, но и лична мисия.

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:                                     ДИРЕКТОР ОДМВР,

         /инж. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ/                        СТАРШИ КОМИСАР:

                                                                                               /ДИМИТЪР ПОПОВ/

13 ное 2020

Важно: С решение на Народното събрание срокът на валидност на българските документи за самоличност се удължава

С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на парламента от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, гласувани на 06.11.2020 г., беше прието следното:
Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца.
За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност.
Валидността на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, които изтичат в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.
При желание/необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта, паспорт и свидетелство и преди изтичането на удължения срок.
Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Перник, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена услуга във всяко едно РУ на МВР на територията на областта. Заявления за издаване на документи, с внесена такса за бърза и експертна услуга, се подават в сектор „Български документи за самоличност“ /гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1/ Таксите могат да се внасят и на ПОС терминални устройства във всяко звено.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена на БДС, както и е с цел допринасяне на удобства за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянен адрес. Готовите лични документи се получават в звената БДС, където е подадено заявлението.
Работното време на звената за издаване на български лични документи е от 08, 30 до 17, 30 ч. без обедна почивка. Прави се единично прекъсване на работа в интервалите 10, 30 – 10, 45 ч. и 15, 00 – 15, 15 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

12 ное 2020