МВР

ОД Перник

 

Първо Районно управление – Перник

ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Гр. Перник
ул. "Самоков" № 1
Тел.  076 /67 67 67 , 076 / 676 371
E-mail: [email protected]


     Първо РУ на МВР Перник обслужва територията на централната част на град Перник, град Батановци и прилежащите 15 села, която е около 277 кв. км. Населението, живущо на тази територия е около 68 000  души.
     Обслужваната територия от Първо РУП се характеризира като район с промишлени предприятия, търговски обекти и обекти с икономическо значение. Наличието на бизнес-центрове, хотелски комплекси, сградите на местните и териториални органи и други различни по вид административни сгради е предпоставка за увеличената концентрация на хора и МПС, както през светлата така и през тъмната част на денонощието.
      В регионалната икономика са застъпени почти всички отрасли на материалното производство, като водеща роля има производство на електро- и топло- енергия ("Топлофикация -Перник"АД; “Електроразпределение”ЕАД -район Перник), машиностроителна и металообработваща промишленост “Струма” АД, “Солидус” ООД; ЗГГМ – АД “Минералмаш” АД), въгледобив и др. Нараства делът на леката промишленост (предимно шивашка дейност), търговията и услугите.
    През територията на Първо РУП минават две важни пътни артерии – първокласен път І-6 София - Гюешево  и пътя за гранично контролно пропускателен пункт Стрезимировци. Важно стопанско значение имат жп линиите София – Перник – Благоевград – Петрич, София – Перник, Гюешево и др. 

 

Началник Първо РУ МВР Перник-гл. инспектор Кирил Добренов
Приемни дни: 
                    сряда - от 14.00ч. до 15.00ч.
                    

 

Полицейски и младши полицейски инспектори