МВР

ОД Перник

 

Полицейски и младши полицейски инспектори-Първо РУП

 

 

ПЪРВИ РАЙОН

Отговорник – Методи Почакаин - полицейски инспектор

Граници на района – Централната градска част, включваща кварталите      “ Красно село”,   “ Монте Карло ”, “ Рено ”, “ Хр. Смирненски ” и граници ул. “ Р. Даскалов ”, ул.” Железничарска ”, ул.” Раковски ”, ул.” Бяла Слатина ” и ул.”Физкултурна”.
Приемната – Кооперативен пазар – гр. Перник.
На територията на първи район да се обособят два микрорайона, както следва:

РАЙОН 1 – А
Отговорник – Методи Почакаин - полицейски инспектор
Граници на района – Централната градска част, ул. “ Тървовска “, ул. “ Р. Даскалов ”, ул.” Железничарска ”, ул.” Раковски ”, ул.” Радомир ” и ул.” Физкултурна ”.
Приемната се намира на Кооперативния пазар – гр. Перник.
                                           Приемни дни:
                                           вторник от 15:00часа до 17:00часа.
                                           Четвъртък от 15:00до 17:00часа.

РАЙОН 1 – Б
Отговорник – Петя Петрова - младши полицейски инспектор

Граници на района – включва кварталите “ Красно село ”, “ Монте Карло ” и  “ Хр. Смирненски ”.
Приемната се намира на Кооперативния пазар – гр. Перник.
                                           Приемни дни:
                                           вторник от 15:00часа до 17:00часа.
                                           четвъртък от 15:00часа до 17:00часа.
ВТОРИ РАЙОН

Отговорник – Цветелина Ленкова – полицейски инспектор

Граници на района – ул. “Р. Даскалов”, ул.” Железничарска”, Транзитна магистрала Перник - Радомир, ул.” Физкултурна ”, ул.” Райна Княгиня ” ул. ” Граово ”,  “Илчова махала”.В района се включват кварталите – “   Драгановец ”, “ Варош ”, “ Дараците ”,  и “ Кристал ”.
Приемна – ул. “Найчо Цанов” бл..36
На територията на втори район  се обособят два  микрорайон.

РАЙОН 2 –А
Отговорник – Цветелина Ленкова - полицейски инспектор
Граници на района – ул. “ Р. Даскалов ”, ул.” Железничарска”, Транзитна магистрала Перник - Радомир, ул.” Физкултурна ”. В района се включва квартал –  “ Дараците ”.
Приемната се намира на ул. “Найчо Цанов” , бл. 36 А на партера.
                                          Приемни дни:
                                          понеделник от 15 : 00часа до 17 : 00часа
                                          петък  от 15:00часа до 17 : 00часа
         

РАЙОН 2 –Б
Отговорник – Цветелина Ленкова - полицейски инспектор
Граници на района Граници на района – ул.” Физкултурна ”, ул.” Райна Княгиня ”,  ул. ” Граово ”,  “Илчова махала”. В района се включват         – кварталите “ Драгановец ” и “ Варош ” и “Кристал”.
Приемната се намира на ул. “Найчо Цанов” , бл. 36 А на партера.
                                         Приемни дни:
                                         понеделник от 15 : 00часа до 17 : 00часа
                                         петък  от 15:00часа до 17 : 00часа

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

                                ПЪРВО  РУ-ПЕРНИК  при ОДМВР-ПЕРНИК

Рег…………………………./…………………………
До гр./с……………………..ул………………………….№…………..бл…………вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите  на самостоятелни обекти

Служителят на МВР отговарящ за района, в който живеете:
имена: Цветелина Ленкова
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон: 076 676 758
служебен адрес:гр.Перник, ул.”Самоков” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Първо РУ-Перник
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон: 076 676 371
служебен адрес: гр.Перник, ул.”Самоков”№1
имейл  адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на Първо РУ-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР-Перник
служебен телефон: 076 676 370
служебен адрес: гр.Перник, ул.”Самоков”№1
имейл  адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция “Инспекторат”-МВР(София)
служебен адрес: гр.София, ул.”6-ти септември”№29
имейл  адрес:[email protected]

В случай, на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:
Дирекция “Вътрешна сигурност”-МВР(София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
служебен адрес: гр.София, ул.”6-ти септември”№29
имейл  адрес:www.nocorr.mvr.bg

 

                                                              Началник на Първо РУ-Перник :

                                                                                                                        подпис, печат


       


       

ТРЕТИ РАЙОН

Отговорник – Стоил Стоилов – полицейски инспектор

Граници на района –  север -  ПП – І – 6,  запад - кв. “ Бела вода “,
изток – пътен възел “Хумни дол” , на север външно- градската магистрала и юг - планина Голо - бърдо.  В района се включват кварталите – “ Каменина ”, “ Ралица” , “Могиличе”,“ Марина бара “ , “Иван Вазов”и кв. “ Христо Ботев “и местност “Пешови ливади” .
Приемна – Автогара гр. Перник  
На територията на трети район да се обособят два микрорайона, както следва:
 
РАЙОН   3 – А
Отговорник – Стоил Стоилов – полицейски инспектор
Граници на района –  на изток ул.”Люлин”, север ул.”Софийско шосе” , запад Белодробна болница и на юг горски масив Голо бърдо до хижа “Славей”. В района се включват кварталите – “Марина бара”, “Каменина” и “Ралица”и местност “Пешови ливади”.
Приемната  се намира в сградата на Автогара – Перник.
                                           Приемни дни:
                                           понеделник от 13:30часа до 14:30часа.
                                           четвъртък от 13:30часа до 15:30часа. 

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

ПЪРВО  РУ-ПЕРНИК  при ОДМВР-ПЕРНИК

Рег…………………………./…………………………
До гр./с……………………..ул………………………….№…………..бл…………вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите  на самостоятелни обекти

Служителят на МВР отговарящ за района, в който живеете:
имена: Стоил Стоилов
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон: 076 676 710
служебен адрес:гр.Перник, ул.”Самоков” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Първо РУ-Перник
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон: 076 676 371
служебен адрес: гр.Перник, ул.”Самоков”№1
имейл  адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на Първо РУ-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР-Перник
служебен телефон: 076 676 370
служебен адрес: гр.Перник, ул.”Самоков”№1
имейл  адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция “Инспекторат”-МВР(София)
служебен адрес: гр.София, ул.”6-ти септември”№29
имейл  адрес:[email protected]

В случай, на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:
Дирекция “Вътрешна сигурност”-МВР(София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
служебен адрес: гр.София, ул.”6-ти септември”№29
имейл  адрес:www.nocorr.mvr.bg

 

                                                              Началник на Първо РУ-Перник :

                                                                                                         подпис, печат

РАЙОН   3 – Б
Отговорник - Стоил Стоилов - полицейски инспектор
Граници на района – на изток парк “Христо Ботев” и пътен възел “Хумни дол” , запад ул.”Люлин”, север Външно градска магистрала, и на юг горски масив Голо бърдо. В района се включват кварталите – “ Христо Ботев” , “Могиличе” и “Иван Вазов”.
Приемната  се намира в сградата на Автогара – Перник.
                                           Приемни дни:
                                           понеделник от 13:30часа до 14:30часа.
                                           четвъртък от 13:30часа до 15:30часа. 

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН
Отговорник – Чавдар Благоев – полицейски инспектор
Граници на района – пътен възел “ Калкас ”, ул. “ Св. св. Кирил и Методий ”, вътрешноградската магистрала, ж.п. линия Перник – Волуяк и източно кв. “ Железни заводи ” – граница с Второ РУП - Перник. В района се включват кварталите: “ Димова махала ”, “ Хумни дол ”, “ Калкас ”, “ Куциян ”, “ Караманица ”, “ Железни заводи ”и “ Васил Левски “.
Приемната  на район 4 -  се намира в квартал “Хумни дол” “трафопоста”, непосредствено зад блок № 14
                                           Приемни дни:
                                           кв. “Хумни дол” – “трафопоста”
                                           вторник от 15:30часа до 17:30часа. 
Приемната  се намира в кметството на квартал “Калкас “.
                                           Приемни дни:
                                           четвъртък от 15:00часа до 17:00часа

На територията на  четвърти район не  се обособява микрорайон.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

ПЪРВО  РУ-ПЕРНИК  при ОДМВР-ПЕРНИК

Рег…………………………./…………………………
До гр./с……………………..ул………………………….№…………..бл…………вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите  на самостоятелни обекти

Служителят на МВР отговарящ за района, в който живеете:
имена: Чавдар Благоев
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон: 076 676 752
служебен адрес:гр.Перник, ул.”Самоков” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Първо РУ-Перник
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон: 076 676 371
служебен адрес: гр.Перник, ул.”Самоков”№1
имейл  адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на Първо РУ-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР-Перник
служебен телефон: 076 676 370
служебен адрес: гр.Перник, ул.”Самоков”№1
имейл  адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция “Инспекторат”-МВР(София)
служебен адрес: гр.София, ул.”6-ти септември”№29
имейл  адрес:[email protected]

В случай, на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:
Дирекция “Вътрешна сигурност”-МВР(София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
служебен адрес: гр.София, ул.”6-ти септември”№29
имейл  адрес:www.nocorr.mvr.bg

 

                                                              Началник на Първо РУ-Перник :

                                                                                                                 подпис, печат

ПЕТИ  РАЙОН
Отговорник – Калоян Петров - полицейски инспектор
Граници на района – бензиностанция “ Шел ”, вътрешноградска магистрала, граница с Второ РУП- Перник, южно до гара Перник – Разпределителна, ж.п.   кварталите: “Тева”, “Стара Тева” и кв. “ Сини вир ” , ул. “ Св. св. Кирил и Методий ”,  кв. “ Рудничар”, кв. “ Цалева круша ” до ж.п. моста при разклона за с. Дивотино, югозападно от гробищния парк, източно от кв. “ Проучване ”, кв. “ Шахтьор ”, кварталите: “Димова махала” /къщите под ПТГ “Юрий Гагарин/, “Рудничар”, “Тв. Ливади” и “ Цалева круша ”.
На територията на пети  район да  се обособят три  микрорайона както следва:

РАЙОН 5- А
Отговорник – Калоян Петров - полицейски инспектор
Граници на района – бензиностанция “ Шел ”, вътрешноградска магистрала, граница с Второ РУП- Перник, южно до гара Перник – Разпределителна, ж.п. линия Перник – Волуяк, източно от квартал “Рудничар”, кварталите: “ Тева ”,
“Стара Тева” и кв. “ Сини вир ”.
Приемната се намира в кв. “Тева”, бл. 4, вх. “А”, ап.1, ет.1
                                          Приемни дни:
                                          понеделник от 15:00часа до 17:00часа
                                          четвъртък  от.15:00часа до 17:00часа
 
РАЙОН 5- Б
Отговорник – Калоян Петров – полицейски инспектор
Граници на района – ж.п. линия Перник – Разпределителна, ул. “ Св. св. Кирил и Методий ”, вътрешноградска магистрала до ж.п. моста Перник – Волуяк, кв. “ Рудничар”, кв. “ Цалева круша ” до ж.п. моста при разклона за с. Дивотино, югозападно от гробищния парк, източно от кв. “ Проучване ”, кв. “ Шахтьор ”. В района се включват кварталите: “Димова махала” /къщите под ПТГ “Юрий Гагарин/, “Рудничар”, “Бели брег ” и “ Цалева круша ”.
Приемната се намира  в квартал “Твърди ливади”, бл.55.
                                           Приемни дни:
                                           вторник от 15:00часа до 17 часа.                                         
                                           четвъртък от 15:00часа до 17:00часа.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник
                            
ПЪРВО  РУ-ПЕРНИК  при ОДМВР-ПЕРНИК

Рег…………………………./…………………………
До гр./с……………………..ул………………………….№…………..бл…………вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите  на самостоятелни обекти

Служителят на МВР отговарящ за района, в който живеете:
имена: Калоян Петров
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон: 076 676 752
служебен адрес:гр.Перник, ул.”Самоков” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Първо РУ-Перник
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон: 076 676 371
служебен адрес: гр.Перник, ул.”Самоков”№1
имейл  адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на Първо РУ-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР-Перник
служебен телефон: 076 676 370
служебен адрес: гр.Перник, ул.”Самоков”№1
имейл  адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция “Инспекторат”-МВР(София)
служебен адрес: гр.София, ул.”6-ти септември”№29
имейл  адрес:[email protected]

В случай, на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:
Дирекция “Вътрешна сигурност”-МВР(София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
служебен адрес: гр.София, ул.”6-ти септември”№29
имейл  адрес:www.nocorr.mvr.bg

 

                                                              Началник на Първо РУ-Перник :

                                                                                                         подпис, печат

РАЙОН 5- В
Отговорник – Калоян Петров - полицейски инспектор
Граници на района –  ул. “ Св. св. Кирил и Методий ”, вътрешноградска магистрала до пътен възел Хумни дол и  кв. “ Христо Ботев”, източно  от кв. “ Проучване ”, кв. “ Шахтьор ”, кв. “Твърди ливади “ до ж.п. линията / бившия ТЕЦ – Перник / . В района се включват кварталите: “Твърди ливади” и  “ Шахтьор ”.

Приемната се намира  в квартал “Твърди ливади”, бл.55.
                                           Приемни дни:
                                           вторник от 15:00часа до 17:00часа                                            
                                           четвъртък от 15:00часа до 17:00часа.

ШЕСТИ  РАЙОН
Отговорник – Георги Георгиев - полицейски инспектор
Граници на района – западно от ж.п. моста Перник – Волуяк, кв. “Рудничар”, “Шахтьор”, ул. “Бяла Слатина”, ул. “Граово”, ул. “Р. Княгиня” и прилежащите села – Мещица,  Расник, Радуй , Вискяр, Дивотино и Люлин.  В района се включват и кварталите: “Проучване”, “Байкушева махала”, “Клепало”, “Нов Драгановец”, “Стара чешма”, и “Радина чешма”. 
На територията  на шести район да се обособят два микрорайона, както следва:

РАЙОН 6- А
Отговорник – Георги Георгиев - полицейски инспектор
Граници на района - западно от ж.п. моста Перник – Волуяк, кв. “ Рудничар ”, “ Шахтьор ”, ул. “ Бяла Слатина ”, ул. “ Граово”, ул. “ Р. Княгиня ”. Включва кварталите - “ Проучване ”, “ Байкушева махала ”, “ Клепало ”, “ Нов Драгановец ”, “ Стара чешма ”,  “ Радина чешма ” селата  Дивотино  и  Люлин  и прилежащите пространства до границата на изток с 02 РУ на МВР –  Перник. Като към този район се включва и гробищния парк на гр. Перник
Приемната  се намират на ул. “Брезник “ № 60                                           
                             
                                          Приемни дни:
                                          понеделник от 10:00часа до 12:00ч.                                        
                                          Приемните се намират в
                                          Кметствата на селата Люлин и Дивотино.
                                          село Дивотино
                                          вторник от 13:00часа до 15:00часа
                                          село Люлин
                                          четвъртък от 14:00часа до 16:00часа
                            
РАЙОН 6 – Б
Отговорник – Георги Георгиев - полицейски инспектор
Граници на микрорайона – с. Мещица, с. Расник, с. Радуй и с. Вискяр до границата на север с РУ на МВР –  Брезник.
Приемните се намират в сградите на кметствата на селата        Мещица,  Расник, Вискяр и Радуй.

                                          Приемни дни:
                                          село Мещица
                                          сряда от 13:00часа до 15:00часа

                                          село Вискяр
                                          сряда от 15:30часа до 17:00часа

                                           село Расник
                                           вторник от 13:00часа до 14:30часа.

                                           село  Радуй
                                           вторник от 15:00часа до 16:30часа.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

                             ПЪРВО  РУ-ПЕРНИК  при ОДМВР-ПЕРНИК

Рег…………………………./…………………………
До гр./с……………………..ул………………………….№…………..бл…………вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите  на самостоятелни обекти

Служителят на МВР отговарящ за района, в който живеете:
имена: Георги Георгиев
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон: 076 676 641
служебен адрес:гр.Перник, ул.”Самоков” №1

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Първо РУ-Перник
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон: 076 676 371
служебен адрес: гр.Перник, ул.”Самоков”№1
имейл  адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на Първо РУ-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР-Перник
служебен телефон: 076 676 370
служебен адрес: гр.Перник, ул.”Самоков”№1
имейл  адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция “Инспекторат”-МВР(София)
служебен адрес: гр.София, ул.”6-ти септември”№29
имейл  адрес:[email protected]

В случай, на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с:
Дирекция “Вътрешна сигурност”-МВР(София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/982 22 22
служебен адрес: гр.София, ул.”6-ти септември”№29
имейл  адрес:www.nocorr.mvr.bg

 

                                                              Началник на Първо РУ-Перник :


                                                                                                                        подпис, печат

 СЕДМИ РАЙОН Участък – Батановци

Отговорник: Асен Стефанов - полицейски инспектор

Граници на района – гр. Батановци, кв. Бела вода, прилежащите села и вилните зони към тях.
На територията на седми район да се обособят три микрорайона, както следва:

РАЙОН 7 – А

Отговорник: – Асен Стефанов - полицейски инспектор

Граници на микрорайона – гр. Батановци.
Приемна – Участък Батановци.
Приемни дни:

  • вторник от 15.00ч. до 16.00ч.

 РАЙОН 7 – Б

Отговорник: Богомил Григоров  - младши полицейски инспектор

Граници на района – кв. Бела вода и селата Богданов дол, Лесковец, Планиница и Черна гора.

Приемна – кметства кв. Бела вода и селата Богданов дол,  Лесковец, Планиница и Черна гора.
Приемни дни:

  • кметство кв. Бела вода, понеделник от 10.00ч. до 12.00ч.;
  • кметство с. Богданов дол, вторник от 10.00ч. до 12.00ч.;
  • кметство с. Черна гора, сряда от 14.30ч. до 15.30ч.;
  • кметство с. Лесковец и Планиница, четвъртък от 15.00ч. до 16.00ч.

РАЙОН 7 – В

Отговорник: Павел Павлов - младши полицейски инспектор

Граници на района – селата Ярджиловци, Витановци, Зидарци и Селищен дол.

Приемна – кметства в селата Ярджиловци, Витановци, Зидарци и Селищен дол. 
Приемни дни:

  • кметство с. Ярджиловци, четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.;
  • кметство с. Витановци, сряда от 13.00ч. до 14.00ч.;
  • кметство с. Зидарци, сряда от 10.00ч. до 12.00ч.;
  • кметство с. Селищен дол, понеделник от 13.30ч. до 15.30ч.